Zaštitimo Caritas!

KORIZMA KATOLIČKE DJECE U SISAČKIM ŠKOLAMA

 

Zaštitimo Caritas!

Zaštitimo Caritas!

010.000
  6.551
 
6.551 potpisa. Prikupimo 10.000!

 Riječ Caritas znači 'djelotvorna ljubav'. Ljubav na djelu.

Tražimo hitni povratak Caritasa u sisačke škole!

 

Ta jednostavna djela ljubavi za bližnje zabranjena su ove korizme mališanima iz devet sisačkih osnovnih škola koji nisu smjeli u za njih osmišljenoj korizmenoj akciji darovati osnovne prehrambene namirnice, kao što su riža, šećer, ulje, sol, brašno, grah… za potrebe pučke kuhinje Caritasa, najsiromašnije članove zajednice, ali i izbjeglice iz Ukrajine.

Rezultat je to skandalozne odluke SDP-ove gradonačelnice Siska Kristine Ikić Baniček koja je zabranila provedbu korizmene akcije “Srcem se najviše daje” u školama i tako zabranila djeci koja pohađaju vjeronauk doniranje hrane za Caritas i sudjelovanje u drugim humanitarnim akcijama Caritasa u sklopu nastave vjeronauka.

Korizmenu akciju za školarce “Srcem se najviše daje” Caritas Sisačke biskupije tradicionalno organizira u školama od 2014. godine, i kao takva je dio nacionalnog i školskog kurikuluma katoličkog vjeronauka koji je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naime ovom akcijom želi se potaknuti djecu školske dobi na darivanje i nesebično dijeljenje s onima kojima je pomoć najpotrebnija, kako bi razvijali osjećaj empatije za osobe u nevolji te se učili kako pomoći bližnjima u potrebi. Time djeca uče kako je korizma je vrijeme odricanja, žrtve i darivanja u ljubavi za bližnje.

Nacionalni kurikulum katoličkog vjeronauka objavljen u Narodnim novinama prema kojemu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo konkretni kurikulum vjeronauka za ove sisačke škole kaže:

“Vjeroučitelj treba poticati iskustva učenja koja će omogućiti razvoj učenika u afektivnom području koje se očituje u prepoznavanju i prihvaćanju važnosti djela milosrđa kao vlastitih kriterija u promišljanju i djelovanju osmišljavanjem i provedbom različitih aktivnosti u koje je učenik izravno uključen, npr. humanitarne akcije za pomoć potrebitima u kojoj će doći do izražaja duhovna i tjelesna djela milosrđa.”

Usprkos toj činjenici i medijskim natpisima o zabrani provedbe korizmene humanitarne akcije Caritasa osmišljenje baš u tu svrhu za katoličke učenike Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije reagiralo!

Zato se naša peticija obraća Radovanu Fuchsu, ministru znanosti i obrazovanja i traži njegovu hitnu reakciju, kao i reakciju nadležnih tijela ministarstva na sprečavanje provedbe nacionalnog kurikuluma katoličkog vjeronauka, te godišnjeg nastavnog plana za vjeronauk ovih osnovnih škola.

Peticiju šaljemo na znanje i pučkoj pravobraniteljici Teni Šimonović Einwalter koja do danas, niti nakon prijave koju joj je o ovom podnijela zastupnica Marijana Petir, nije reagirala na ovu grubu povredu vjerskih prava i sloboda osnovnoškolaca katolika. Iako je čak i njena prethodnica, Lora Vidović u svom izvješću za 2020. Napisala:

“Hrvatski Caritas brine o siromašnim ili socijalno isključenim obiteljima, posebice samohranim roditeljima, višečlanim ili obiteljima s prihodima ispod linije siromaštva, a u njegovom sastavu djeluju  pučke kuhinje…”

To je tek djelić onoga što Caritas radi svakog dana u godini za brigu o najpotrebitijima.

Upravo je Caritas Sisačke nadbiskupije odradio i još uvijek radi lavovski dio posla pomoći stradalima u potresu.  Sisački Caritas je 30. ožujka poslao humanitarnim konvojem pošiljku osnovnih potrepština i prehrambenih namirnica u Ukrajinu.

Suprotno tvrdnjama gradonačelnice Siska koja je zabranila pristup privatnim humanitarnim organizacijama u škole, Caritas to nije privatna organizacija, već je javna i pravna osoba Katoličke crkve koja djeluje za opće dobro.

Kada su ravnatelji tražili objašnjenje, dobili su odgovor iz Grada da zbog “sekularnog karaktera škola” Caritasu nije dopušteno nikakvo djelovanje u školama.

No, sekularnost je dobrodošla pravna odvojenost koja u svom zdravom i izvornom obliku štiti i vjerske institucije i državu. Ona ne znači društvenu, kulturnu i odgojnu odvojenost.

Sekularnost ne znači brisanje vjere i kršćanskih vrijednosti iz javnog prostora i nametanje državnog ateizma, što nehumano i protupravno pokušava učiniti SDP-ova gradonačelnica.

Naprotiv, institucije država dužne su poštovati i štititi kršćanski identitet, vrijednosti i vjerske slobode i autonomiju.

Posebno je zanimljivo što je gradonačelnica ovaj dopis poslala u ponedjeljak, 14. ožujka uoči konačnog potpisivanja provedbenog Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Hrvatskoj između Vlade RH i Hrvatske biskupske konferencije (HBK). Provedeni ugovor na koji smo čekali 25 godina i kojim Republika Hrvatska prepoznaje uloge i važnosti Caritasa potpisan je u petak 18. ožujka 2022.

Dok je za pozdraviti konačno potpisivanje Ugovora ostaje pitanje kako i zašto član te iste vlade ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs nije reagirao na javno i skandaloznu zabranu provedbe ovog važnog dijela kurikuluma katoličkog vjeronauka u školama? Kako se provodi kurikulum ako se Caritas izbacuje iz sisačkih osnovnih škola?

Zašto nije reagirala od strane HDZ-a predložena i izabrana pučka pravobraniteljica, Tena Šimonović Einwalter  - usprkos prijavi koju je poslala 25. ožujka 2022. neovisna zastupnica Marijana Petir?

Potpišite peticiju ministru znanosti i obrazovanja koju šaljemo na znanje i pravobraniteljici. Zatražite njihovu hitnu reakciju i zaštitimo djecu i njihovo pravo na vjerski odgoj. Zaštitimo Caritas u školama! <3

 

------------
Više informacija:

Grad Sisak zabranio Caritasu humanitarno djelovanje u gradskim školama (Caritas Sisačke biskupije)
http://www.caritassisak.hr/2022/03/18/grad-sisak-zabranio-caritasu-humanitarno-djelovanje-u-gradskim-skolama/

Prijava pučkoj pravobraniteljici protiv Grada Siska zbog diskriminacije po osnovi vjere i obrazovanja (IKA)
https://ika.hkm.hr/novosti/prijava-protiv-grada-siska-zbog-diskriminacije-po-osnovi-vjere-i-obrazovanja/

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Katolički vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne Novine - NN 10/2019)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_216.html 

Izjave prigodom potpisivanja Ugovora o Caritasu u Hrvatskoj (Katolička tiskovna agencija)
https://www.ktabkbih.net/hr/vijesti/izjave-prigodom-potpisivanja-ugovora-o-caritasu-u-hrvatskoj/106373

Plodna suradnja zagrebačke X. gimnazije s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije (IKA)
https://ika.hkm.hr/novosti/plodna-suradnja-zagrebacke-x-gimnazije-s-caritasom-zagrebacke-nadbiskupije/

 

010.000
  6.551
 
6.551 potpisa. Prikupimo 10.000!

Complete your signature

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:
Vaše podatke obrađujemo sukladno našim pravilima o zaštiti privatnosti

Zaštite Caritas! <3

Prima: Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja
Na znanje: Tena Šimonović Einwalter, pučka pravobraniteljica

Poštovani,

Zabranom provedbe humanitarne akcije osmišljene za djecu koja pohađaju katolički vjeronauk i koja se tijekom korizme provodi već 8 godina, sisačka gradonačelnica  onemogućava provedbu nacionalnog kurikuluma, ali i godišnjeg plana i školskog kurikuluma osnovnih škola - čiji je nadzor u djelokrugu nadležnosti vašeg ministarstva.

Nacionalni kurikulum katoličkog vjeronauka objavljen u Narodnim novinama 10/2019 prema kojemu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo konkretni kurikulum vjeronauka za ove sisačke škole potvrđuje:

“Vjeroučitelj treba poticati iskustva učenja koja će omogućiti razvoj učenika u afektivnom području koje se očituje u prepoznavanju i prihvaćanju važnosti djela milosrđa kao vlastitih kriterija u promišljanju i djelovanju osmišljavanjem i provedbom različitih aktivnosti u koje je učenik izravno uključen, npr. humanitarne akcije za pomoć potrebitima u kojoj će doći do izražaja duhovna i tjelesna djela milosrđa.”

Republika Hrvatska jamči provedbu katoličkog vjeronauka kao i slobodno djelovanje Caritasa.

Vaše  ministarstvo dužno je osigurati provedbu školskog plana i programa katoličkog vjeronauka te poštivanje ustavnopravno zaštićenih vjerskih prava i sloboda učenika, u ovom slučaju katolika. Ova obveza uključuje i zaštitu  prava na odgoj u katoličkoj vjeri, koje je zajamčeno i potpisanim međunarodnim ugovorima koji su po pravnoj snazi iznad zakona, te se provodi i kroz nastavu katoličkog vjeronauka.

Caritas nije privatna organizacija, kako tvrdi gradonačelnica.

Zato tražimo reakciju ministra i provedbu nadzora Prosvjetne inspekcije u sisačkim osnovnim školama u kojima je onemogućeno provođenje planiranih aktivnosti katoličkog vjeronauka – točnije provedba humanitarne akcije sisačkog Caritasa za najpotrebitije u okviru nastave vjeronauka.

Kada su ravnatelji tražili objašnjenje, dobili su odgovor iz Grada da zbog “sekularnog karaktera škola” Caritasu nije dopušteno nikakvo djelovanje u školama.

No, sekularnost je dobrodošla pravna odvojenost koja u svom zdravom i izvornom obliku štiti i vjerske institucije i državu. Ona ne znači društvenu, kulturnu i odgojnu odvojenost.

Sekularnost ne znači brisanje vjere i kršćanskih vrijednosti iz javnog prostora i nametanje državnog ateizma, što nehumano i protupravno pokušava učiniti SDP-ova gradonačelnica.

Ovaj otvoreno neprijateljski pristup  prema vjernicima katolicima i njihovim institucijama, kakav je pokazala gradonačelnica Siska, nije dopustiv u niti jednoj javnoj instituciji, pogotovu ne u osnovnim školama gdje najviše pogađa djecu koja pohađaju vjeronauk.

Caritas ne uživa samo posebni položaj u Hrvatskoj temeljem međunarodnim ugovora, već zbog svog svakodnevnog konkretnog rada za opće dobro – u kojemu baš nikada ne razvrstava svoje  korisnike po vjeri i nacionalnosti - uživa posebni status kako u međunarodnoj zajednici tako i pri Europskoj komisiji s kojom posebno tijesno surađuje u pomoći izbjeglicama.

Ovaj dopis šaljemo na znanje i pučkoj pravobraniteljici čija je pravodobna reakcija na ovaj nehumani čin prema djeci katoličke vjeroispovijesti u korizmi, ali i svim korisnicima pomoći Caritasa - bez obzira na vjeru i nacionalnost - izostala.

[Ime i prezime]

Zaštite Caritas! <3

Prima: Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja
Na znanje: Tena Šimonović Einwalter, pučka pravobraniteljica

Poštovani,

Zabranom provedbe humanitarne akcije osmišljene za djecu koja pohađaju katolički vjeronauk i koja se tijekom korizme provodi već 8 godina, sisačka gradonačelnica  onemogućava provedbu nacionalnog kurikuluma, ali i godišnjeg plana i školskog kurikuluma osnovnih škola - čiji je nadzor u djelokrugu nadležnosti vašeg ministarstva.

Nacionalni kurikulum katoličkog vjeronauka objavljen u Narodnim novinama 10/2019 prema kojemu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo konkretni kurikulum vjeronauka za ove sisačke škole potvrđuje:

“Vjeroučitelj treba poticati iskustva učenja koja će omogućiti razvoj učenika u afektivnom području koje se očituje u prepoznavanju i prihvaćanju važnosti djela milosrđa kao vlastitih kriterija u promišljanju i djelovanju osmišljavanjem i provedbom različitih aktivnosti u koje je učenik izravno uključen, npr. humanitarne akcije za pomoć potrebitima u kojoj će doći do izražaja duhovna i tjelesna djela milosrđa.”

Republika Hrvatska jamči provedbu katoličkog vjeronauka kao i slobodno djelovanje Caritasa.

Vaše  ministarstvo dužno je osigurati provedbu školskog plana i programa katoličkog vjeronauka te poštivanje ustavnopravno zaštićenih vjerskih prava i sloboda učenika, u ovom slučaju katolika. Ova obveza uključuje i zaštitu  prava na odgoj u katoličkoj vjeri, koje je zajamčeno i potpisanim međunarodnim ugovorima koji su po pravnoj snazi iznad zakona, te se provodi i kroz nastavu katoličkog vjeronauka.

Caritas nije privatna organizacija, kako tvrdi gradonačelnica.

Zato tražimo reakciju ministra i provedbu nadzora Prosvjetne inspekcije u sisačkim osnovnim školama u kojima je onemogućeno provođenje planiranih aktivnosti katoličkog vjeronauka – točnije provedba humanitarne akcije sisačkog Caritasa za najpotrebitije u okviru nastave vjeronauka.

Kada su ravnatelji tražili objašnjenje, dobili su odgovor iz Grada da zbog “sekularnog karaktera škola” Caritasu nije dopušteno nikakvo djelovanje u školama.

No, sekularnost je dobrodošla pravna odvojenost koja u svom zdravom i izvornom obliku štiti i vjerske institucije i državu. Ona ne znači društvenu, kulturnu i odgojnu odvojenost.

Sekularnost ne znači brisanje vjere i kršćanskih vrijednosti iz javnog prostora i nametanje državnog ateizma, što nehumano i protupravno pokušava učiniti SDP-ova gradonačelnica.

Ovaj otvoreno neprijateljski pristup  prema vjernicima katolicima i njihovim institucijama, kakav je pokazala gradonačelnica Siska, nije dopustiv u niti jednoj javnoj instituciji, pogotovu ne u osnovnim školama gdje najviše pogađa djecu koja pohađaju vjeronauk.

Caritas ne uživa samo posebni položaj u Hrvatskoj temeljem međunarodnim ugovora, već zbog svog svakodnevnog konkretnog rada za opće dobro – u kojemu baš nikada ne razvrstava svoje  korisnike po vjeri i nacionalnosti - uživa posebni status kako u međunarodnoj zajednici tako i pri Europskoj komisiji s kojom posebno tijesno surađuje u pomoći izbjeglicama.

Ovaj dopis šaljemo na znanje i pučkoj pravobraniteljici čija je pravodobna reakcija na ovaj nehumani čin prema djeci katoličke vjeroispovijesti u korizmi, ali i svim korisnicima pomoći Caritasa - bez obzira na vjeru i nacionalnost - izostala.

[Ime i prezime]