Google otpustio inženjera jer misli drugačije

ZA GOOGLE

 

Google otpustio inženjera jer misli drugačije

050.000
  37.851
 
37.851 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 50.000 potpisa.

Google otpustio inženjera jer misli drugačije

James Damore, inženjer koji je radio u Googlu od prosinca 2013.,  dobio je otkaz zbog poticanja „stalnih rodnih stereotipa“ nakon što je prošli tjedan napisao interni dopis od 3000 riječi u kojem iznosi svoje mišljenje o tome kako su žene manje zastupljene u inženjerskim zanimanjima zbog prirođene sklonosti većine žena prema društvenim i umjetničkim zanimanjima. U dopisu je progovorio i o utišavanju osoba s tradicionalnim uvjerenjima, te koracima koje predlažu Googleu kako bi postao više prijateljsko radno okruženje za žene.

Damore je istaknuo kako se osobe s tradicionalnim uvjerenjima često boje izraziti svoja neslaganja s liberalnim kolegama. Googleovo: „utišavanje (onih koji misle drukčije) stvorilo je kulturu istomišljenika koja propagiranjem svojih stavova te namećući ih drugima stvaraju ideološku komoru nametnutu svim zaposlenicima jer su neke ideje „previše svete da bi se o njima iskreno raspravljalo“ i ljudi su svjesni da bi mogli biti kažnjeni za neslaganje.

Čvrsto vjerujem u spolnu i rasnu uključivost i smatram da joj trebamo težiti. Međutim, kako bi postigla uključivost (spolova i rasa), Google je započeo s nekoliko diskriminatornih praksa [....(programi, mentorstvo i nastava samo za osobe određenog spola ili rase, prakse koje pri zapošljavanju učinkovito podižu mogućnost zaposlenja „uključivih“ kandidata...)... ] koje se temelje na lažnim pretpostavkama nastalih na temelju naših predrasuda  i zapravo mogu povećati diskriminaciju na temelju spola ili rase. Iz rukovodstva nam poručuju kako je ovo moralno i ekonomski ispravno, ali bez dokaza to je samo ljevičarska ideologija koja može nepovratno naštetiti Googleu“ – istaknuo je Damore te nadodao:

„Nadam se da je jasno kako ne govorim da je uključivost spolova loša, kako su Google ili društvo 100% pošteni, da ne bismo trebali ispravljati postojeće predrasude ili da manjine imaju ista iskustva kao i većina. Moja poanta je kako smo netolerantni prema idejama i dokazima koji ne odgovaraju određenom ideološkom okviru. Ne govorim da trebamo ograničiti osobe na uloge određene spolom. Upravo suprotno: trebamo ih tretirati kao pojedince, a ne samo kao članove pojedine društvene grupe.“

Googleova dopredsjednica odjela za raznolikost, integritet i upravljanje Danielle Brown na ovu Damorevu dopis u izjavi zaposlenicima Googla izjavila je: „Ovo stajalište ne djelimo niti komapnija ni ja.“

Nakon toga je uslijedio Damorev otkaz.

U Googleu tvrde kako je jedna od njihovih temeljnih vrijednosti „sloboda izražavanja“, ali čini se da ona postoji samo za zaposlenike koji se s Googleom slažu. To nije sloboda, već ugnjetavanje onih koji imaju drukčije mišljenje, a koje pokazuje istinitost Demoreova dopisa.

Potpišite peticiju Googleu upozoravajući na neprihvatljivost ovakvog ponašanja. Ako osoba može izgubiti svoj posao jer je izrazila neslaganje, onda ne živimo u društvu u kojem smo mislili da živimo.

Potpisivanjem ove peticije šaljete Googleu e-mail sljedećeg sadržaja:

Dragi Google,

S jedne strane veličate uključivost različitih spolova kao i druge tipove različitosti te poduzimate korake kako bi osigurali različitost u vašoj kompaniji, dok Vas s druge strane nije briga za drukčiji, ali jednako važan tip uključivanja različitosti - ideološki. Zapravo, čini ste kako ste na dopis zaposlenika, Jamesa Damore, koji opisuje toksičnu kulturu ušutkavanja onih koji misle drukčije u vašim redovima, reagirali tako što ste ga otpustili.

Damore je prvenstveno naveo kako se osobe s tradicionalnim uvjerenjima jako često boje izraziti svoje ne slaganje s liberalnim kolegama. U pismu Damore navodi kako je „utišavanje (onih koji misle drukčije) stvorilo kulturu isključivosti i jednoumlja. Neke su ideje „previše svete da bi se o njima iskreno raspravljalo“ . Prema njemu, ljudi su svjesni da bi za neslaganje s njima mogli biti kažnjeni.

Drugo, Damore je naveo znanstveno istraživanje koje pokazuje kako žene i muškarci mogu imati različite preferencije u psihološkom smislu.

Brižna, istinski otvorena kompanija odgovorila bi preispitujući svoju kulturu ušutkavanja i diskriminiranja osoba ili bi barem pristojno izrazila neslaganje i objasnila zašto je njena politika najbolja. Umjesto toga, vi ste izdali priopćenje kojim niste odgovorili na sadržaj dopisa već ga osudili, a Damorea otpustili zbog „stalnih rodnih stereotipa“

Potičem vas da preispitate svoju poziciju i diskriminiranje drukčijih uvjerenja. Vaše otpuštanje Damore je neprihvatljivo. Zahtijevamo da ga odmah vratite na posao i objavite izjavu navodeći kako „sloboda izražavanja“ vrijedi za sve – čak i ako se neki zaposlenici ne slažu s tom izjavom. Oni se imaju pravo ne slagati, to je njihova sloboda izražavanja, ali to ne znači da bi osobna stajališta trebala biti potisnuta. 

 

+ Letter to:

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:

Don't fire based on viewpoints!

Dear Google,

While praising diversity of gender and other types of diversity, and employing affirmative action to obtain those types of diversity in your company, it seems that you care not at all for another equally important type of diversity: ideological. In fact, it seems that you responded to a memo from an employee, James Demore, describing the toxic culture of silencing dissent in your ranks by firing him. 

Damore noted that conservatives often feel afraid to disagree with liberal colleagues. According to Damore, your “silencing [of dissent] has created an ideological echo chamber.” Some ideas, then, “are too sacred to be honestly discussed,” and people understand that they may be punished for disagreeing. 

Second, Damore pointed to well-established scientific research that there may be some differences between the psychological preferences of men and women.

A thoughtful, truly open-minded company would have responded by reevaluating its culture of silencing and discriminating against men or, at the very least, politely disagreeing and explaining why its policies are still for the best. But instead you issued a statement decrying the memo without responding to its substance, and then fired Damore for “perpetuating gender stereotypes.” 

I urge you to reconsider your position and discriminating against diferent viewpoints.  Your behavior in firing Damore is inappropriate. We demand that you reinstate him immediately and issue a statement noting that “freedom of expression” includes all—even if some other employees protest. But that doesn’t mean that viewpoints should be suppressed.

[Ime i prezime]

Google otpustio inženjera jer misli drugačije

Sada potpišite peticiju!

050.000
  37.851
 
37.851 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 50.000 potpisa.