NE obaveznom programu LGBT indoktrinacije

EU komisiji

 

NE obaveznom programu LGBT indoktrinacije

0100.000
  62.444
 
62.444 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 100.000 potpisa.

NE obaveznom programu LGBT indoktrinacije

Europska komisije je objavila Povelju o „različitosti i uključivosti“.

Povelja donosi četiri skupine djelatnika za koje će biti osigurana posebne mjere u sklopu strategije socijalne uključivosti: žene, osobe s invaliditetom, starije osoblje i osobe koje su izabrale LGBTQ stilove života. Od sve četiri skupina osobito se ističe LGBTQ strategija koja uključuje obavezne: aktivnosti podizanja svijesti građana, trening menadžera i osoblja, osobito kako bi se riješili bilo kakve nesvjesne pristranosti. Niti jedna druga grupa zaposlenika EU komisije (koja ima oko 32 500 zaposlenih) nema svoj vlastiti program na kojem su svi drugi članovi osoblja prisiljeni sudjelovati.

Ovakvi “prisilni” programi ne bi smjeli imati mjesta u EU komisiji.

Ako u Europskoj komisiji postoji osoblje koje se nije sposobno prema svima s kojima dolaze u kontakt odnositi s poštovanjem i profesionalnom ljubaznošću ono bi svakako trebalo biti opomenuto, ali u ovom slučaju ne govorimo o obveznom tečaju koji bi govorio o bontonu ili pristojnom, profesionalnom ponašanju već o LGBTQ programima indoktrinacije koji ugrožavaju pravo na slobodu savjesti i slobodu vjerskih uvjerenja. Sva ova LGBTQ propaganda plaćena je novcem poreznih obveznika od kojih mnogi vjeruju u slobodu savjesti i vjeroispovijesti.

Zbog toga smo ovu peticiju usmjerili na EU povjerenika za proračun i ljudske resurse g. Günthera, H. Oettingera povjerenika EU snaga solidarnosti i voditeljici odnosa s javnošću europske ombudsmanice, Gundi Gadesmann. Peticijom tražimo da ovaj program nikad ne bude obavezan za osoblje EU komisije.

Ako se EU komisija uistinu zalaže za „različitost“ onda bi trebala poštivati uvjerenja i mišljenja svih svojih zaposlenika uključujući i one koji se ne slažu s ovom odlukom kao i mišljenje poreznih obveznika čija se uvjerenja protive ovakvom tipu programa.

--------- TEKST PETICIJE ------

POREZNI OBVEZNICI EUROPSKE UNIJE NE ŽELE FINANCIRATI PRISILNE PROGRAME LGBTQ INDOKTRINACIJE ZAPOSLENICIMA EU KOMISIJE

Mi dolje potpisani snažno se protivimo korištenju sredstava poreznih obveznika Europske unije u svrhu prisiljavanja 32 500 zaposlenika EU komisije na  obvezni program LGBTQ indoktrinacije koji se nalazi u novom EU dokumentu pod nazivom „Povelja različitosti i uključivost“.

U priopćenju za medije od 19. srpnja 2017. sugerira se kako će svi menadžeri i osoblje sudjelovati u „aktivnostima i treninzima podizanja svijesti“ koja bi se odnosila na „bilo kakve nesvjesne predrasude“.

Iako su i žene, starije osobe kao i osobe s invaliditetom također prepoznate kao skupine za koje će biti osigurane posebne mjere u sklopu strategije socijalne uključivosti ova Povelja, LGBTQ zajednici omogućava tečaj indoktrinacije. Ako se pojedino osoblje i menadžeri EU komisije nisu sposobni odnositi prema svima s kojima dolaze u kontakt s poštovanjem i profesionalnom ljubaznošću za njih osobno su potrebne sankcije. Inzistirati da sve osoblje i vodstvo EU komisije bude podvrgnuto LGBTQ indoktrinaciji predstavlja kršenje slobode savjesti i vjeroispovijesti velikog broja osoba koje za Komisiju rade.

Stoga inzistiramo da niti jedan takav LGBTQ program osposobljavanja ne bude obvezan za osoblje i vodstvo EU komisije. Ako se EU komisija uistinu zalaže za „različitost“ onda bi trebala poštivati uvjerenja i mišljenje velikog djela svoga osoblja koje se ne slaže s ovim pitanjem. 

Lijep pozdrav,

Ime i Prezime

IZVORI:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2070_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2081_en.htm

http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-2070/en/DiversityAndInclusionCharter.pdf

+ Letter to:

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:

EU Taxpayers Do Not Want An LGBT Indoctrination Program Forced on Commission Employees

For the Attention Of:

  • EU Commissioner for Budget & Human Resources - Mr Günther H. Oettinger
  • EU Ombudsman Head of Communications - Ms Gundi Gadesmann

We, the undersigned, strongly object to EU taxpayer funds being used to force the 32 500 - strong workforce at the EU Commission to undergo an LGBT indoctrination program, contained within (yet) another new Charter - the so-called "Diversity and Inclusion Charter".

In a Commission press release, dated 19 July, 2017, it is suggested that all managers and staff will have to participate in "awareness activities and trainings" in order to, "address any unconscious bias" [against homosexuals, et al.].

While women, older people and the disabled are also specifically identified as groups requiring special treatment by this new Charter, only the LGBT "community" commands indoctrination sessions.

This type of Orwellian policy decision has no place in the institutions of the EU.

If EU Commission staff and managers are not able to treat everyone they come into contact with, with respect and professional courtesy, those individuals should certainly be reprimanded.

But, to insist that the entire staff and management of the EU Commission undergo LGBT indoctrination training sessions is not only beyond reason, it is also an infringement of the freedoms of conscience and religion of all those working for the Commission.

Therefore, we insist that no such LGBT "training" program ever be obligatory for EU Commission staff and management.

If the EU Commission is actually committed to "diversity", then it should respect the beliefs and opinions of many of its own staff who vehemently disagree with it on this matter.

Sincerely,
[Ime i prezime]

NE obaveznom programu LGBT indoktrinacije

Sada potpišite peticiju!

0100.000
  62.444
 
62.444 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 100.000 potpisa.