Ne Dajmo Gredu - Zaustavimo otvaranje kamenoloma u Glavicama

Peticija upućena: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / Županija Splitsko-dalmatinska / Grad Sinj

 

Ne Dajmo Gredu - Zaustavimo otvaranje kamenoloma u Glavicama

Ne Dajmo Gredu - Zaustavimo otvaranje kamenoloma u Glavicama

05.000
  2.338
 
2.338 potpisa. Prikupimo 5.000!

PETICIJA 'Ne dajmo Gredu'

Građanska inicijativa 'Ne dajmo Gredu' u suradnji s Mjesnim odborom Glavice organizirala je potpisivanje peticije s ciljem zaustavljanja planiranog zahvata eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na Poljakovoj Gredi u mjestu Glavice kod Sinja.

Naime, investitor Beton-Hrvace d.o.o. iz Hrvaca planira na rok od 39 godina eksploataciju 136.631,16 m3 arhitektonsko-građevnog kamena na površini od 2.0961 ha, na dijelu k.č. 2710/1 i 2711/1, k.o. Glavice. Predmetne nekretnine upisane su u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, Ispostava Sinj, ZU 3574.

Naglašavamo da je kao oznaka zemljišta (kultura) kat.čest. 2710/1 upisana ŠUMA. Vlasnik predmetnih nekretnina je Republika Hrvatska za cijelo (1/1).

Kao većinski posjednik nekretnina upisane su HRVATSKE ŠUME d.o.o., Sinj, Glavice, a predmetne nekretnine upisane su u Program gospodarenja G.J. Peruća.

Smatramo da bi realizacija planiranog zahvata uvelike, trajno i nepovratno devastirala prekrasno prirodno okruženje, drastično narušila kvalitetu življenja lokalnog stanovništa na svim razinama te potpuno dokinula potencijal Grede kao prirodnog resursa za ostale gospodarske i turističke djelatnosti u kontekstu održivog razvitka našeg kraja.

Svojim potpisom pridružujete se inicijativi kojoj je zajednički i isključivi cilj očuvanje kvalitete okoliša i prekrasnog jedinstvenog krajobraza Grede i okolice, a samim time i očuvanje kvalitete življenja lokalnog stanovništva i svih ljubitelja prirode kojima je Greda omiljena destinacija za različite vrste aktivnosti.

Greda je jedinstven i neponovljiv krajobraz u kojoj obitava endemska biljka (Dalmatocytisus dalmaticum (Vis.) Trinajstić) te bi je potencijalni kamenolom ugrozio.

Ona je prirodni resurs u kojemu imamo pravo uživati, racionalno ga koristiti, ali i obvezu čuvati za ovu i sve sljedeće generacije.

Krajnji cilj nam je zaštititi Gredu kroz kategoriju 'Značajni krajobraz' jer ona to uistinu zaslužuje po svim svojim obilježjima, što bi podrazumijevalo prethodne izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije, koje ćemo zahtijevati i na koje kao građani RH imamo pravo.

Pozivamo sve ljude dobre volje u Hrvatskoj i svijetu da svojim potpisom podrže naše djelovanje i pridruže se ovoj plemenitoj akciji.

www.facebook.com/NeDajmoGredu/

TONI JURIĆ-ŠOLTO i MARKO CVRLJE

U ime GI ‘Ne dajmo Gredu!’

Ovu peticiju kreirao je građanin ili organizacija koja nije povezana s organizacijom CitizenGO. CitizenGO ne odgovara za sadržaj peticije.
05.000
  2.338
 
2.338 potpisa. Prikupimo 5.000!

Complete your signature

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:
Vaše podatke obrađujemo sukladno našim pravilima o zaštiti privatnosti

Peticija upućena: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / Županija Splitsko-dalmatinska / Grad Sinj

Ne Dajmo Gredu - Zaustavite otvaranje kamenoloma u Glavicama

 

Građanska inicijativa "Ne dajmo Gredu"

 

 

[Ime i prezime]

Peticija upućena: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / Županija Splitsko-dalmatinska / Grad Sinj

Ne Dajmo Gredu - Zaustavite otvaranje kamenoloma u Glavicama

 

Građanska inicijativa "Ne dajmo Gredu"

 

 

[Ime i prezime]