Dubravka Vitali Čepo

Potpisivanjem ove peticije građani mogu iskazati svoju zabrinutost i nezadovoljstvo do sada provedenim mjerama sanacije na području bivše tvornice glinice u Obrovcu te tražiti od nadležnih institucija hitno pronalaženje rješenja koja će spriječiti daljnja zagađenja u budućnosti i trajno zaštititi i očuvati značajni krajobraz kanjona Zrmanje.