Szavazzanak nemmel a gyermekek érdekeit sértő európai parlamenti jelentésekre!

A petíció címzettje: Magyarország európai parlamenti képviselői

 

Szavazzanak nemmel a gyermekek érdekeit sértő európai parlamenti jelentésekre!

010 000
  6 727
 
6 727 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 10 000 aláírást.

Szavazzanak nemmel a gyermekek érdekeit sértő európai parlamenti jelentésekre!

Az Európai Parlament jelentéseit vizsgálva nincs semmi új a Nap alatt, de nálunk itthon van! A magyar Alaptörvény módosítását követően a család és a gyermekek határozottabb védelme tükröződhetne az uniós szavazatokban is! Január 21-én két olyan jelentésről is szavaz az Európai Parlament, ami Magyarország és minden jóakaratú ember számára elfogadhatatlan [1],[2]. A bennük megfogalmazott nővédelmi javaslatok ellenére e két jelentés a gender ideológia térnyerésének újabb lépcsői, a gyermekek tisztaságának megrontói. Bár nem kötelezi a tagállamokat semmilyen azonnali lépésre, tovább mélyíti azt a nyelvezetet, ami sem a gyermekek ártatlanságát, sem a családok egységét, sem a szülők jogait nem tiszteli.

Az egyik jelentés a járvány alatti és utáni időszak gender perspektíváját feszegeti az ír Frances Fitzgerald képviselő neve alatt, míg a másik az EU nemi egyenlőség (gender equality) stratégiájáról szól a német Maria Noichl gondozásában. Lépten-nyomon utalnak az Isztambuli Egyezményre, amit Magyarország pont annak elfogadhatatlan „társadalmi nem” (= gender) kifejezése miatt nem ratifikál, mivel ez egyenlő a gender ideológia trójai falovával a jogszabályok erdejében.

Lassú víz partot mos. Minél többször ismétlik a gender-mantrát, annál elfogadhatóbbnak hangzik a képviselők fülének, és annál többször nyomják meg az igen gombot a korábban elfogadhatatlan ötletekre. Január 21-én ne így legyen, a magyar képviselők szavazzanak nemmel a Fitzgerald- és Noichl-jelentésekre (legalábbis azok, akik az Alaptörvényünket és a magyar családokat képviselik)!

Miért? Mert

  • a gyermekeknek az óvodában és az iskolában tanítanának gender ideológiát. (Noichl-jelentés W. és 111. bekezdése, továbbá az ehhez kapcsolódó LIBE bizottsági javaslat 7. bekezdése).

Mesekönyveken, „érzékenyítő” filmeket vagy előadásokon keresztül ismertetik meg a négyéveseket a különböző nemi identitásokkal, a hatéveseket az azonos neműek közötti kapocsolatokkal és a 9 éveseket a szülők tudta nélküli abortusszal [7]. Az eredmény? Hét év alatt csak az Egyesült Királyságban 2000%-kal nőtt a nemiségüket megkérdőjelező gyermekek száma [3]. A legújabb kutatások szerint a szexedukáció fordítva sül el: tovább növeli a tinédzserkori várandósságok és a nemi úton terjedő betegségek számát [4].

  • A tagállamokat felszólítja a gender-egyezmény, azaz az Isztambuli Egyezmény ratifikálásra, továbbá a biológiai és társadalmi nemet nyíltan elválasztó ILO 190 egyezmény ratifikálására, holott ez a döntés tagállami hatáskörbe tartozik (Fi-jel. 18. és 24., N-jel. 17, 18, 24 és 26. bekezdése). 

Az Isztambuli Egyezmény gender fogalma társadalmi nemet takar, azaz nem férfiakról és nőkről ír, hanem a nemek sokszínűségét fedi. Az ILO 190 Egyezmény nyíltan megkülönbözteti a biológiai és társadalmi nemet (sex and gender) [5], [6].

  • A célcsoport meghatározásának hiányával (sem a férfiak, sem a nők csoportjába nem tartozó), már a megnevezhetetlenségig jutó nemi változatok gyűjtőszavát használják, amikor a nem-bináris és nem-konvencionális nemű emberek segítésére szólítják fel a tagállamokat (F-jel. 15. bek.). 

Hogyan lehet szabályt alkotni, ha nem tudjuk kikről és kiknek szól? Minden támogatásra szoruló embertársunkat segíteni kell, főleg ilyen rendkívül járványidőszakok alatt és után. Ugyanakkor a támogatás célcsoportját konkrétan, mindenki számára egyértelmű módon kell a jogszabályoknak megnevezni. A nemi identitások sokszínűsége olyan méreteket öltött, hogy „se nem férfi-se nem nő”-ként utalnak rájuk. 

  • Magyarország nemzeti döntéseit kritizálják és uniós trükkökkel lehetetlenítenék el (N-jel. 17. és 114. bek). 

Újabb törekvés sejlik fel emögött a nemzeti kompetenciák megszűnésére a gender ideológia uralma érdekében.

  • Amikor „minden élet számít”, az abortuszok előmozdítására szólítja fel a tagállamokat, akár harmadik országok döntéseibe avatkozva. Mindezt a magzati szervkereskedelemről elhíresült IPPF javaslataira hivatkozva (F-jel. 22 és 49., N-jel. 111. és 121. bek., továbbá az IPPF hivatkozások).

Nemcsak a tagállamokban, de harmadik (afrikai) országokban is erősítenék az abortuszlobbit és az abortuszok finanszírozását, ami szintén nem uniós hatáskör.

Ön szerint is elfogadhatatlanok ezek a törekvések? Ön sem szeretne egy olyan kontinensen élni, ahol a gyermekek fejlődését a közoktatás keretein belül zavarják össze? Jelezze ezt az európai parlamenti képviselők felé a petíció aláírásával!

Az Európai Parlament január 21-én szavaz ezekről a jelentésekről, melyeket korábban a Nőügyi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságok már elfogadtak. Aláírását PDF formátumban juttatjuk el az európai parlamenti képviselőkhöz. A szavazás eredményéről a hírlevelünkben számolunk be, amire az aláírás alatti négyzet bejelölésével iratkozhat fel.

[1] Fitzgerald-jelentés: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0229_HU.html

[2] Noichl-jelentés: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0234_HU.html

[3] 2000%-os növekedés 2010 és 2017 között az Egyesült Királyságban forrás: https://www.thenewatlantis.com/publications/growing-pains

[4] A szexedukáció fordítva sül el: Re-examining the evidence for School-Based Comprehensive Sex Education https://www.comprehensivesexualityeducation.org/cse-report/

[5] Az Emberi Méltóság Központ állásfoglalása az ILO C-190 Egyezményről https://mltsg.files.wordpress.com/2021/01/allasfoglalas_ilo_c_190.pdf

[6] Az Emberi Méltóság Központ állásfoglalása az Isztambuli Egyezményről https://mltsg.files.wordpress.com/2019/09/isztambuli-egyezmc3a9ny-c381ll...

[7] Mit értenek Átfogó Szexuális Nevelés alatt a WHO és az UNESCO iránymutatóiban? mltsg.files.wordpress.com/2019/10/cse_hun1.png

A petíció elindítójával a CitizenGO nem áll jogi kapcsolatban. A CitizenGO nem vállal felelősséget a petíció tartalmáért.
+ Letter to:

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:

A petíció címzettje: Magyarország európai parlamenti képviselői

Szavazzanak nemmel a gyermekek érdekeit sértő európai parlamenti jelentésekre!

Tisztelt európai parlamenti képviselő urak és asszonyok!

Kérjük Önöket, hogy január 21-én szavazzanak NEMmel a Noich- és Fitzgerald-jelentésekre! E két jelentés a gyermekeinkre, családjainkra és társadalmunkra nézve káros törekvéseket tartalmaz.

Ugyan mindkét dokumentumban megjelennek pozitív kezdeményezések, mégis számos pontjuk elfogadhatatlan a magyar családok, a magyar társadalom jövője szempontjából.

  • A Noichl-jelentés az óvodai és iskolai oktatás részeként képzeli el a gender ideológia elsajátítását.
  • Az uniós hatásköröket átlépve kényszerítenék Magyarországot az Isztambuli Egyezmény és az ILO 190 egyezmény ratifikálására, ezzel a társadalmi nem fogalmának bevezetésére. 

  • A Fitzgerald jelentés homályos, a társadalom számára éretlmezhetetlen fogalmakat használ teret adva ezzel a szubjektív, érzelmi alapú szabályok kialakítására. 
  • A gender ideológia uralma érdekében Magyarország nemzeti döntéseit kritizálják és uniós trükkökkel húznák keresztbe.

  • Amikor „minden élet számít”, az abortuszok előmozdítására szólítja fel a tagállamokat, akár harmadik országok döntéseibe avatkozva. Mindezt a magzati szervkereskedelemről elhíresült IPPF javaslataira hivatkozva. 

Kérjük, döntéseikben a jövőben határozottabban jelenjen meg az Alaptörvényünk és a magyar családok képviselete! Bátor, valóban családbarát képviselőkre van szükségünk az Európai Unióban.


[az Ön neve]

Szavazzanak nemmel a gyermekek érdekeit sértő európai parlamenti jelentésekre!

Írja alá most

010 000
  6 727
 
6 727 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 10 000 aláírást.