Petíció a korlátozások azonnali megszüntetéséért

A petíció címzettje: Müller Cecília tisztifőorvos asszony és Orbán Viktor miniszterelnök úr!

 

Petíció a korlátozások azonnali megszüntetéséért

Petíció a korlátozások azonnali megszüntetéséért

05 000
  3 927
 
3 927 aláírás. A következő cél: 5 000!

A Felelős Szülők és Emberek Közössége az összes ezen petíciót aláíró emberrel együtt kéri

- a korlátozások és megszorító intézkedések azonnali feloldását

- a rendkívüli jogrend megszüntetését

- a normális állapotok visszaállítását

- a védendők számára külön védelmi program kidolgozását

mivel a leírtak alapján a lezárások és a járványkezelésben hozott intézkedések hatástalanok, illetve káros egészségügyi, pszichológiai és gazdasági következményeik vannak.

A petíció elindítójával a CitizenGO nem áll jogi kapcsolatban. A CitizenGO nem vállal felelősséget a petíció tartalmáért.
05 000
  3 927
 
3 927 aláírás. A következő cél: 5 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

A petíció címzettje: Müller Cecília tisztifőorvos asszony és Orbán Viktor miniszterelnök úr!

A Felelős Szülők és Emberek Közössége az összes ezen petíciót aláíró emberrel együtt a korlátozások és megszorító intézkedések azonnali feloldását, a rendkívüli jogrend megszüntetését kéri és a normális állapotok visszaállítását.

Indoklás:

A meghozott intézkedések nem állnak összhangban a sars-cov2 vírussal kapcsolatos jelenlegi ismeretekkel és az egész magyar népnek mérhetetlen gazdasági, társadalmi, egészségügyi kárt okoznak.

Az orvosi ellátás hiánya miatt rengeteg beteg ember marad magára, későn vagy egyáltalán nem látja orvos. Ez pedig bármilyen betegség esetén a probléma súlyosbodását idézi elő. Elmaradnak a szűrővizsgálatok. Ez főként rákos megbetegedések esetén igen súlyos következményeket von maga után. Az elmaradó műtétek növelik illetve meghosszabbítják a beteg emberek szenvedését és alapvetően rontják az életminőséget.

A szociális intézményekben, bentlakásos otthonban élő idős emberek hónapok óta bezárva élnek. Ez sérti emberi méltóságukat és korlátozza az Alaptörvényben biztosított alapjogaikat is.

Az iskola és óvoda bezárások vírusvédelmi szempontból indokolatlanok és megalapozatlanok. A dolgozó szülők nem tudnak gyermekeikkel otthon maradni, így jobb esetben a nagyszülőkre bízzák, akiket önök védeni szeretnének. Az sem kizárt, hogy egyes családokban egyedül maradnak, ez pedig kimerítheti a kiskorú veszélyeztetése kategóriáját. Van olyan kisgyermek, aki csak az oktatási intézményekben jutott megfelelő táplálékhoz.

Az iskolai oktatás online formában alkalmatlan a megfelelő színvonalú és mélységű tudás átadására. Számos szegénységben élő gyermek és fiatal, megfelelő informatikai háttér és tudás hiányában teljesen lemorzsolódik, ami végleges kihullásukhoz vezethet az iskolarendszerből. A tanár és a diák között sok esetben nincsen visszacsatolási lehetőség. A gyermekek osztályközösségei szétrombolásra kerültek, alapvető szociális kapcsolataik súlyosan sérülnek. A középiskolás és egyetemista diákok már egy éve online tanulnak és nagyon sokan közülük depresszióval küzdenek emiatt. Ezen túl az internetes biztonság sem garantálható. Ez ellentétes az Alaptörvényben biztosított alapjogukkal is.

A dolgozó szülők egymás után veszítik el munkájukat, munkahelyeiket. Ezzel az egész család és főképp a kiskorú gyermekek megélhetését, életét veszélyeztetik. A családokban keletkező feszültség károsan hat a gyermekek testi,lelki fejlődésére. Sokszorosára nőtt a családon belüli erőszak, az öngyilkosságok, depressziós esetek száma.

Megszűnt a szociális segítő háló, valamint a gyermekek menekülési lehetősége az esetleges családon belüli verbális és / vagy fizikai erőszak elől. A kritikus helyzetű családokat a gyermekvédelmi rendszer munkatársai nem tudják látogatni, kiestek a védőnői, családsegítői szolgálatok látóköréből. Megszűnt a támogató közösségi megtartó erő is számukra. Tanulmányok bizonyítják, hogy a járványhelyzet kihirdetése óta a gyermekek és fiatalok súlyosan veszélyeztetett helyzetbe kerültek.

Ha tényleg komolyan gondolják a "minden élet számít" és a "vigyázzunk egymásra" jelmondatokat, akkor Önök ezt nem engedhetik meg.

 Petíciónkban tehát az alábbiakat kérjük:

1. Az iskolák, óvodák és bölcsődék azonnali megnyitását minden gyermek számára.

2. A kulturális, szociális intézmények, vendéglátóipari egységek azonnali megnyitását.

3. Az egészségügyi intézmények normális rendjének visszaállítását. A betegeket újra vizsgálja meg és lássa el orvos.

4. A PCR tesztelések azonnali befejezését és helyette valós orvosi vizsgálattal valós diagnózis felállítását.

5. A fertőzött szám helyett a valós betegszámok rögzítését a járványügyi adatokban.

6. Amennyiben a PCR tesztelés nem kerül eltörlésre, a WHO által meghatározott kettős tesztelés elvégzését a PCR ciklusszámok feltüntetésével. Valamint a tesztelési anomáliák feloldását és a teszteredmények tesztelt személy számára hozzáférhetővé tételét az eü. információs rendszerben.

7. A maszkviselési kötelezettség azonnali eltörlését járműveken, szabadtéren, közterületen és az összes intézményekben.

8. Hőmérés és maszkviselési kötelezettség végleges eltörlését az oktatási intézmények területén.

9. Boncolások elvégzését sars-cov2-nek tulajdonított haláleset esetén a vélt diagnózis igazolására vagy cáfolására.

10. Védendő rétegek és személyek (legyengült immunrenszer, autoimmun betegség stb.) kizárólagos védelmének kidolgozását.

11. A legújabb általunk is közölt tudományos anyagok figyelembe vételét a döntési folyamatokban.

12. A szociálisan és anyagilag tönkrement családok azonnali megsegítését.

Indoklás:

1. Hiányzó jogi keret

A rendkívüli jogrend és a ráépülő intézkedések az Alaptörvény 53. cikke alapján kerültek bevezetésre. Az Alaptörvény azonban nem rendelkezik járványveszély esetére ilyen jogi lehetőségről.

A járványügyi helyzetekre Magyarország rendelkezik irányadó egészségügyi törvénnyel (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény) amely 74. §-a alapján minden szükséges járványügyi intézkedés megtehető, a rendkívüli állapot bevezetése nélkül, és a katasztrófavédelmi törvény (a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény) (a továbbiakban: Kat.) előírásai is alkalmazhatóak, a Kat. 3. § 5. pontja figyelembe vételével.

A Rendeletek megalkotása nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § és 17/A. §-ában foglalt előírásoknak, mivel azt nyilvánvalóan a korlátozó intézkedések egészségügyi és egyéb hatásainak előzetes felmérése - azaz előzetes hatásvizsgálat - nélkül alkották meg. A korlátozó intézkedéseknek bizonyítottan káros egészségügyi hatásuk van, így azokat általánosan kötelező magatartási szabályként nem lehetett volna jogszabályba foglalni. Az előzetes hatásvizsgálat mellőzése ellentétes az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdésével, és nem felel meg a Jat. preambulumában megfogalmazott céloknak sem.

2. A jelenlegi állapot az alábbi Alaptörvényben rögzített alapjogokkal ellentétes, azokat súlyosan sérti:

I. cikk (1) és (2) bekezdés: "AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait."

II. cikk: "Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg." 

III. cikk (1) bekezdés: "Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem."

 IV. cikk (1) és (2) bekezdés: "Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. Senkit nem lehet szabadságától másként, mint törvényben meghatározott okokból és törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani. Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak szándékos, erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki."

 VI. cikk (1) és (2) bekezdés: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. A véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével. Az állam jogi védelemben részesíti az otthon nyugalmát.

 X. cikk (1) bekezdés: "Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá - a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében - a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát."

 XI. cikk (1) bekezdés: "Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez."

 XVI. cikk (1), (2), (3) bekezdés: "Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

XX. cikk: "Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

XXVII. cikk (1) bekezdés: "Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához."

 A Sars-cov2 koronavírus járványkezelésben közölt adatok és meghozott intézkedések a PCR tesztpozitív eredményeken alapszanak. Jelenleg Covid-19 halottak közé, tehát a Sars-COV-2 koronavírus által okozott súlyos tüdőgyulladás halottai közé számítanak minden olyan embert, aki valaha pozitív PCR tesztet produkál(t), akár halála után is, függetlenül attól, hogy mi a halál bekövetkezésének valós oka. Ez midenképpen téves számítást és adatokat von maga után.

2020 októberében a WHO John Ioannidis professzor (Stanford) számításai alapján kiadta hivatalos állásfoglalását, a specifikus szérum antitestek alapján igazolt koronavírus fertőzöttek halálozásának középértéke 0,23%. Mindez a szám a 70 évesnél fiatalabb pooulációban 0,05%.

Forrás: https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

(cím: John P A Ioannidis: Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data)

 Az Operatív Törzs 2021. január 13-ai tájékoztatóján hangzott el az alábbi korrekció:

"Mindösszesen az összes elhunyt tekintetében csupán 3% az, akinél semmilyen alapbetegséget vagy kísérőbetegséget nem tudtak felfedezni. Az esetükben tesszük kifejezetten haláloki tényezővé a koronavírus fertőzést. Tehát az összes elhunyt, jelenleg 10948 főnek a 3%-ában. Csak maga a fertőzés szerepelt haláloki, kóroki tényezőként."

Tehát az aznapig a www.koronavirus.gov.hu oldalon nyilvántartott összes halott mindössze 3%-a, 329 fő összesen a járványhelyzet és a különleges jogrend kihirdetése óta.

3. PCR alkalmatlansága

A fertőzés megállapításának jelenlegi hivatalos módjaként meghatározott PCR teszt egy labor-teszt. Hivatalos engedéllyel Sars-COV-2 koronavírus kimutatására nem rendelkezik. Csupán sürgősségi engedély alapján használható, és bizonytalan eredményei miatt alkalmatlan a Sars-cov2 koronavírus azonosítására. 

Az FDA hivatalos PCR tájékoztatója alapján:

"A pozitív eredmények nem zárják ki a bakteriális fertőzést, illetve
együtt-fertőzés lehetőségét más vírusokkal. A kimutatott eredmény nem biztos, hogy a betegség oka! 
A negatív eredmények nem zárják ki a SARS-CoV-2 fertőzést. A tesztkészlet (valós idejű PCR) csak az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal sürgősségi felhasználási engedélye alapján használható."

https://www.fda.gov/media/140717/download

Egyéb súlyos problémák is felmerültek a PCR tesztekkel kapcsolatban, melyek egyértelműen mutatják. Hogy nem képes helyettesíteni az orvosi hozzáértést és vizsgálatokat.

Ahhoz, hogy kórokozóról lehessen beszélni, reproduktív ágensnek (vírus, baktérium, gomba, parazita) vagy valamilyen más biológiai úton terjedő ágensnek lennie kell, amely fertőzést vagy fertőző betegséget okozhat az emberekben. A PCR teszt azonban nem képes megkülönböztetni egy "szaporodásra képes" vírust és egy olyan vírust, amely nem képes szaporodni.

A PCR tesztek hevítési ciklusainak megkétszerezése, főképp sokszorozása már nem szolgálja a Sars-cov2 koronavírus kimutatását, mert a tesztek hevítési ciklusainak 40 fölé emelése álpozitív eredményeket ad. A 13-17 ciklusos RT-PCR határértéket cytomorphológiai eltéréseket okozó, transzmissziós elektron mikroszkóppal is látható, illetve egy újabb RT-PCR teszttel vissza azonosítható korona vírus vizsgálattal érvényesítették!

Tudományos tények alapján a pozitivitáshoz 34 vagy több PCR hevítési ciklust igénylő garat/orr kenet mintákból majom vese sejtkultúrán (VERO-E6; ATCC CRL-1586) tenyésztve sejteket megbetegítő élő vírus már nem nyerhető ki négy napos, 96 órás próbálkozás után sem, ezért az emelt ciklus számú tesztekkel már csak fertőzésre, megbetegítésre alkalmatlan genomikai RNS vírus maradványokat sokszoroznak.

A fenti tudományos tények alapján egy 40 feletti CT érték esetén a pozitív eredmény tudományosan és diagnosztikailag is értelmetlen. Magyarországon az Országos Tisztifőorvos 2020. október 1-jén kelt, 45171-2/2020/JF számú levele alapján 40-50 közötti ciklusszámot használnak. Ennek az eredménye alapján történik a SARS-COV-2 fertőzöttek számának nyilvántartására is.

Súlyos hibák a PCR tesztek alkalmazásánál:

A SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló RT PCR-teszt külső szakértői értékelése 10 súlyos tudományos hibát tár fel molekuláris és módszertani szinten, melyek következményei a hamis pozitív eredmények. Az erről szóló tudományos munka itt található: https://cormandrostenreview.com/report/?fbclid=IwAR02yZ53puYhFjMOyQHERZdxeplbveVHefUqtQaJJ4-oQAvQKK37kQXXUmE

Egy másik szakember, Peter Borger molekuláris biológus is vizsgálta a PCR tesztelés alkalmazását és tanúvallomást is tett egy több mint nyolc órás meghallgatás során. Ő szintén a teszt alkalmatlanságát bizonyította. 

Forrás: https://potkaars.nl/bpoc2020

Kevin McKernan és társai kiegészítették a publikációit.

Forrás: https://drive.google.com/file/d/10gC0muYwWEatZREUZjN8C85-Hznc9Y5b/view 

A fent kifejtett indokok alapján a SARS-COV-2 koronavírus miatti járványhelyzet kihirdetése és fenntartása sem rendelkezik elegendő indokkal, mivel erőssen valószerüsíthetően a 40-45 cikusszám miatti álpozitív fertőzés számokon alapul.

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

Tünetmentes átadás és járvány elleni védekezés maszkokkal:

2020. május 14. és június 1. között 9 899 828 fő részvételével egy nagy létszámú kutatás készült Wuhanban, amely egyértelműen cáfolja a tünetmentes átadás elméletét. Korábban a WHO is elismerte, hogy a tünetmentes átadás extrém ritka...gyakorlatilag nincsen. (később ezt a kijelentésüket a bejelentést kísérő felháborodás hatására szinte azonnal vissza is vonták)

A wuhani vizsgálatok során a tesztek alapján tünetmentes pozitív esetek összesen 1174 szoros kapcsolatát követték nyomon. Mindegyikük negatívnak bizonyult COVID-19 szempontjából. A víruskultúrák pedig negatívak voltak minden tünetmentes pozitív és repozitív esetben, ami azt jelzi, hogy ebben a vizsgálatban nem találtak "életképes vírust".

Wuhani tanulmány elérhetősége: https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w?utm_content=buffere00de&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR0uRyjdlWl9t79HoyteHPjK7YUpunDFgetuLdbH0KAVMEBHRAzh8flNhaE

Az az ember tehát, aki nem köhög, tüsszög vagy mutat betegségre utaló jeleket, továbbra is egészséges. Tünetmentes fertőzés átadás nem nyert bizonyítást.

Egy Nature magazinban megjelent tanulmány az alábbiakat is megállapította: "Nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a SARS-CoV-2 vírusok a levegőből közvetlenül a tüdőbe jussanak, a tüdőgyulladást okozó vírusok az érintett beteg felső légútjaiból származnak. Azok a vírusok, amelyek a tüdőnkbe jutva súlyos betegséget okoznak, nem egy másik betegből, hanem a saját felső légútjainkból származnak. A felső légútjainkban található vírusok tehát nemcsak más személyek felső légútjait, hanem a saját tüdőnket is megfertőzhetik"

Forrás:https://www.nature.com/articles/s41598-020-79985-6

Ezeket az egészségügyi eszközöket nem utcai használatra tervezték. Céljuk, hogy műtőben, viszonylag steril körülmények között és állandó hőmérsékleten megvédjék a beteg sebeinek véletlen szennyeződését, és viselőjüket a testnedvek fröccsenéseitől vagy permetezésétől.

A közelmúltig a CDC és a WHO sem javasolta az arcmaszk vagy bármilyen arcot elfedő eszköz viselését, kivéve azon eseteket, ha egy személy tüneteket produkáló fertőző beteg. A hétköznapi életben bevezetett maszkkötelezettség által okozott mentális, fizikai és lelki károkat sohasem vizsgálták. Azok azonban már határozottan megmutatkoznak Rengeteg az új depressziós és pánikbeteg. Sokkal gyakoribb az arcüreg-gyulladás és a homloküreg-gyulladás, fülgyulladás gyermekeknél, felnőtteknél egyaránt.

A maszkok hatásairól több tanulmány készült. Az egyik Denis G. Rancourt, PhD munkája, aki magyarázó cikkében rámutat arra, hogy a maszkok a SARS-COV-2 koronavírus (és a Covid 19) elleni küzdelemben voltaképp hatástalanok, felfedve és egyértelműsítve a maszk hatását igazoló tanulmányok hibáit.

Forrás: https://www.rcreader.com/commentary/masks-dont-work-covid-a-review-of-science-relevant-to-covide-19-social-policy

A kémiai összetételt vizsgálva Michael Braungart professzor, a hamburgi Környezetvédelmi Intézet tudományos igazgatója megerősítette, hogy sem az FFP2-es sem a sebészi maszkok nem alkalmasak az üzletekben, tömegközlekedésben való használatra, mivel egészségügyi károkat okoznak és veszélyes hulladéknak minősülnek. A legtöbb FFP2 maszk anyaga egy hőre lágyuló anyag: polipropilén. Nagy mennyiségben vannak jelen benne a ragasztók, kötőanyagok, antioxidánsok és UV-stabilizátorok, illékony szerves szénhidrogének, formaldehid vagy anilin, és további mesterséges illatanyagok, amelyek célja elfedni a kellemetlen kémiai szagokat. A kék színű műtéti maszkokban festékként kobaltot használnak. Ez egy olyan vegyi koktél, amelynek toxicitását soha nem tesztelték, és hosszú távú hatásait sem vizsgálták ezért mindennapi használatra nem javasolható és nem alkalmazható. Viselője a kémiai összetevőkön túl az apró méretű mikroszálas részecskéket is belélegzi, amelyek megtelepednek a tüdőben, és onnan tovább haladva képesek behatolni a mélyebb légutakba. A tüdőkárosodás vírus nélkül is bekövetkezik."

Forrás: https://www.buchkomplizen.de/blog/autoren/fuehrerschein-fuer-einkaufswagen/maskenpflicht-gift-im-gesicht/?fbclid=IwAR1A-aJ-FdczsXuzMexZvMAPlcYtZeQ6zFkip_WHxwESeywoDLg-uLkPtwg

A házi-készítésű maszkoknál a kilélegzett pára lecsapódik a szálakra és azok mikrostruktúrájához kapcsolódik. A vírusok számára ez a környezet ideális.Az egész nap használt koszos, nedves maszk miatt rövid idő alatt kialakulhat egy súlyos staphylococchus fertőzés amely egyetlen antibiotikumra sem reagál és az orrüregen keresztül az egész légző-rendszert megbetegítheti. Ennek kórokozója az emberek 10%-ának orrnyílásában alapvetően is megtalálható. Tehát nem kívülről kerül bevitelre. A maszk viselésével a kilélegzett vírusok sem tudnak elmenekülni, és az orrjáratokban koncentrálódnak. Súlyosabb esetben bejutnak a szaglóidegekbe és rajtuk keresztül az agyba, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az agy azon területéhez, amely a közelmúlt emlékezetével és a memória konszolidációjával foglalkozik.

Prof. Detlev Krüger, aki 27 évig volt a Berlini Charité és a Virológiai Intézet igazgatója megállapította, hogy "A szájmaszkok a különböző légzőrendszert megbetegítő kórokozók szétterítését, széthordását eredményezik."

3. Sars-cov2 koronavírussal szembeni védettség

Az alábbi tanulmányok alapján az emberek nem védtelenek, hanem igen nagy százalékban védettek a Sars-cov2 koronavírussal és az általa okozható megbetegedéssel szemben, illetve ez nagyon nagy valószínűséggel igaz az összes többi új koronavírus mutációra is.

1. Egy német tanulmány, amelyben 2007-2019 közötti vérmintákból származó limfocitákat vizsgálva 70-80%-ban kaptak pozitív eredményeket mind a helper mind a citotoxikus limfociták esetén.

2. Egy amerikai tanulmány, mely szintén hasonló eredménnyel zárult 20 olyan donor esetén, akik sosem találkoztak a sars-cov2 koronavírussal.

3. Egy svéd tanulmány, mely igazolta, hogy még a tünetmentes vagy enyhe tüneteket produkáló sars-cov2 fertőzések is erőteljes T-sejt választváltanak ki.

Igazoló tanulámányok:

https://www.researchsquare.com/article/rs-35331/v1

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.29.174888v1

Mivel a leírtak alapján a lezárások és a járványkezelésben hozott intézkedések hatástalanok, illetve káros egészségügyi, pszichológiai hatásokkal bírnak kérjük azok azonnali feloldását! Szintén kérjük a védendők számára külön védelmi program kidolgozását.

Köszönettel:

Minden aláíró és a Felelős Szülők és Emberek Közössége

 

[az Ön neve]

A petíció címzettje: Müller Cecília tisztifőorvos asszony és Orbán Viktor miniszterelnök úr!

A Felelős Szülők és Emberek Közössége az összes ezen petíciót aláíró emberrel együtt a korlátozások és megszorító intézkedések azonnali feloldását, a rendkívüli jogrend megszüntetését kéri és a normális állapotok visszaállítását.

Indoklás:

A meghozott intézkedések nem állnak összhangban a sars-cov2 vírussal kapcsolatos jelenlegi ismeretekkel és az egész magyar népnek mérhetetlen gazdasági, társadalmi, egészségügyi kárt okoznak.

Az orvosi ellátás hiánya miatt rengeteg beteg ember marad magára, későn vagy egyáltalán nem látja orvos. Ez pedig bármilyen betegség esetén a probléma súlyosbodását idézi elő. Elmaradnak a szűrővizsgálatok. Ez főként rákos megbetegedések esetén igen súlyos következményeket von maga után. Az elmaradó műtétek növelik illetve meghosszabbítják a beteg emberek szenvedését és alapvetően rontják az életminőséget.

A szociális intézményekben, bentlakásos otthonban élő idős emberek hónapok óta bezárva élnek. Ez sérti emberi méltóságukat és korlátozza az Alaptörvényben biztosított alapjogaikat is.

Az iskola és óvoda bezárások vírusvédelmi szempontból indokolatlanok és megalapozatlanok. A dolgozó szülők nem tudnak gyermekeikkel otthon maradni, így jobb esetben a nagyszülőkre bízzák, akiket önök védeni szeretnének. Az sem kizárt, hogy egyes családokban egyedül maradnak, ez pedig kimerítheti a kiskorú veszélyeztetése kategóriáját. Van olyan kisgyermek, aki csak az oktatási intézményekben jutott megfelelő táplálékhoz.

Az iskolai oktatás online formában alkalmatlan a megfelelő színvonalú és mélységű tudás átadására. Számos szegénységben élő gyermek és fiatal, megfelelő informatikai háttér és tudás hiányában teljesen lemorzsolódik, ami végleges kihullásukhoz vezethet az iskolarendszerből. A tanár és a diák között sok esetben nincsen visszacsatolási lehetőség. A gyermekek osztályközösségei szétrombolásra kerültek, alapvető szociális kapcsolataik súlyosan sérülnek. A középiskolás és egyetemista diákok már egy éve online tanulnak és nagyon sokan közülük depresszióval küzdenek emiatt. Ezen túl az internetes biztonság sem garantálható. Ez ellentétes az Alaptörvényben biztosított alapjogukkal is.

A dolgozó szülők egymás után veszítik el munkájukat, munkahelyeiket. Ezzel az egész család és főképp a kiskorú gyermekek megélhetését, életét veszélyeztetik. A családokban keletkező feszültség károsan hat a gyermekek testi,lelki fejlődésére. Sokszorosára nőtt a családon belüli erőszak, az öngyilkosságok, depressziós esetek száma.

Megszűnt a szociális segítő háló, valamint a gyermekek menekülési lehetősége az esetleges családon belüli verbális és / vagy fizikai erőszak elől. A kritikus helyzetű családokat a gyermekvédelmi rendszer munkatársai nem tudják látogatni, kiestek a védőnői, családsegítői szolgálatok látóköréből. Megszűnt a támogató közösségi megtartó erő is számukra. Tanulmányok bizonyítják, hogy a járványhelyzet kihirdetése óta a gyermekek és fiatalok súlyosan veszélyeztetett helyzetbe kerültek.

Ha tényleg komolyan gondolják a "minden élet számít" és a "vigyázzunk egymásra" jelmondatokat, akkor Önök ezt nem engedhetik meg.

 Petíciónkban tehát az alábbiakat kérjük:

1. Az iskolák, óvodák és bölcsődék azonnali megnyitását minden gyermek számára.

2. A kulturális, szociális intézmények, vendéglátóipari egységek azonnali megnyitását.

3. Az egészségügyi intézmények normális rendjének visszaállítását. A betegeket újra vizsgálja meg és lássa el orvos.

4. A PCR tesztelések azonnali befejezését és helyette valós orvosi vizsgálattal valós diagnózis felállítását.

5. A fertőzött szám helyett a valós betegszámok rögzítését a járványügyi adatokban.

6. Amennyiben a PCR tesztelés nem kerül eltörlésre, a WHO által meghatározott kettős tesztelés elvégzését a PCR ciklusszámok feltüntetésével. Valamint a tesztelési anomáliák feloldását és a teszteredmények tesztelt személy számára hozzáférhetővé tételét az eü. információs rendszerben.

7. A maszkviselési kötelezettség azonnali eltörlését járműveken, szabadtéren, közterületen és az összes intézményekben.

8. Hőmérés és maszkviselési kötelezettség végleges eltörlését az oktatási intézmények területén.

9. Boncolások elvégzését sars-cov2-nek tulajdonított haláleset esetén a vélt diagnózis igazolására vagy cáfolására.

10. Védendő rétegek és személyek (legyengült immunrenszer, autoimmun betegség stb.) kizárólagos védelmének kidolgozását.

11. A legújabb általunk is közölt tudományos anyagok figyelembe vételét a döntési folyamatokban.

12. A szociálisan és anyagilag tönkrement családok azonnali megsegítését.

Indoklás:

1. Hiányzó jogi keret

A rendkívüli jogrend és a ráépülő intézkedések az Alaptörvény 53. cikke alapján kerültek bevezetésre. Az Alaptörvény azonban nem rendelkezik járványveszély esetére ilyen jogi lehetőségről.

A járványügyi helyzetekre Magyarország rendelkezik irányadó egészségügyi törvénnyel (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény) amely 74. §-a alapján minden szükséges járványügyi intézkedés megtehető, a rendkívüli állapot bevezetése nélkül, és a katasztrófavédelmi törvény (a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény) (a továbbiakban: Kat.) előírásai is alkalmazhatóak, a Kat. 3. § 5. pontja figyelembe vételével.

A Rendeletek megalkotása nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § és 17/A. §-ában foglalt előírásoknak, mivel azt nyilvánvalóan a korlátozó intézkedések egészségügyi és egyéb hatásainak előzetes felmérése - azaz előzetes hatásvizsgálat - nélkül alkották meg. A korlátozó intézkedéseknek bizonyítottan káros egészségügyi hatásuk van, így azokat általánosan kötelező magatartási szabályként nem lehetett volna jogszabályba foglalni. Az előzetes hatásvizsgálat mellőzése ellentétes az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdésével, és nem felel meg a Jat. preambulumában megfogalmazott céloknak sem.

2. A jelenlegi állapot az alábbi Alaptörvényben rögzített alapjogokkal ellentétes, azokat súlyosan sérti:

I. cikk (1) és (2) bekezdés: "AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait."

II. cikk: "Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg." 

III. cikk (1) bekezdés: "Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem."

 IV. cikk (1) és (2) bekezdés: "Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. Senkit nem lehet szabadságától másként, mint törvényben meghatározott okokból és törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani. Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak szándékos, erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki."

 VI. cikk (1) és (2) bekezdés: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. A véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével. Az állam jogi védelemben részesíti az otthon nyugalmát.

 X. cikk (1) bekezdés: "Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá - a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében - a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát."

 XI. cikk (1) bekezdés: "Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez."

 XVI. cikk (1), (2), (3) bekezdés: "Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

XX. cikk: "Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

XXVII. cikk (1) bekezdés: "Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához."

 A Sars-cov2 koronavírus járványkezelésben közölt adatok és meghozott intézkedések a PCR tesztpozitív eredményeken alapszanak. Jelenleg Covid-19 halottak közé, tehát a Sars-COV-2 koronavírus által okozott súlyos tüdőgyulladás halottai közé számítanak minden olyan embert, aki valaha pozitív PCR tesztet produkál(t), akár halála után is, függetlenül attól, hogy mi a halál bekövetkezésének valós oka. Ez midenképpen téves számítást és adatokat von maga után.

2020 októberében a WHO John Ioannidis professzor (Stanford) számításai alapján kiadta hivatalos állásfoglalását, a specifikus szérum antitestek alapján igazolt koronavírus fertőzöttek halálozásának középértéke 0,23%. Mindez a szám a 70 évesnél fiatalabb pooulációban 0,05%.

Forrás: https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

(cím: John P A Ioannidis: Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data)

 Az Operatív Törzs 2021. január 13-ai tájékoztatóján hangzott el az alábbi korrekció:

"Mindösszesen az összes elhunyt tekintetében csupán 3% az, akinél semmilyen alapbetegséget vagy kísérőbetegséget nem tudtak felfedezni. Az esetükben tesszük kifejezetten haláloki tényezővé a koronavírus fertőzést. Tehát az összes elhunyt, jelenleg 10948 főnek a 3%-ában. Csak maga a fertőzés szerepelt haláloki, kóroki tényezőként."

Tehát az aznapig a www.koronavirus.gov.hu oldalon nyilvántartott összes halott mindössze 3%-a, 329 fő összesen a járványhelyzet és a különleges jogrend kihirdetése óta.

3. PCR alkalmatlansága

A fertőzés megállapításának jelenlegi hivatalos módjaként meghatározott PCR teszt egy labor-teszt. Hivatalos engedéllyel Sars-COV-2 koronavírus kimutatására nem rendelkezik. Csupán sürgősségi engedély alapján használható, és bizonytalan eredményei miatt alkalmatlan a Sars-cov2 koronavírus azonosítására. 

Az FDA hivatalos PCR tájékoztatója alapján:

"A pozitív eredmények nem zárják ki a bakteriális fertőzést, illetve
együtt-fertőzés lehetőségét más vírusokkal. A kimutatott eredmény nem biztos, hogy a betegség oka! 
A negatív eredmények nem zárják ki a SARS-CoV-2 fertőzést. A tesztkészlet (valós idejű PCR) csak az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal sürgősségi felhasználási engedélye alapján használható."

https://www.fda.gov/media/140717/download

Egyéb súlyos problémák is felmerültek a PCR tesztekkel kapcsolatban, melyek egyértelműen mutatják. Hogy nem képes helyettesíteni az orvosi hozzáértést és vizsgálatokat.

Ahhoz, hogy kórokozóról lehessen beszélni, reproduktív ágensnek (vírus, baktérium, gomba, parazita) vagy valamilyen más biológiai úton terjedő ágensnek lennie kell, amely fertőzést vagy fertőző betegséget okozhat az emberekben. A PCR teszt azonban nem képes megkülönböztetni egy "szaporodásra képes" vírust és egy olyan vírust, amely nem képes szaporodni.

A PCR tesztek hevítési ciklusainak megkétszerezése, főképp sokszorozása már nem szolgálja a Sars-cov2 koronavírus kimutatását, mert a tesztek hevítési ciklusainak 40 fölé emelése álpozitív eredményeket ad. A 13-17 ciklusos RT-PCR határértéket cytomorphológiai eltéréseket okozó, transzmissziós elektron mikroszkóppal is látható, illetve egy újabb RT-PCR teszttel vissza azonosítható korona vírus vizsgálattal érvényesítették!

Tudományos tények alapján a pozitivitáshoz 34 vagy több PCR hevítési ciklust igénylő garat/orr kenet mintákból majom vese sejtkultúrán (VERO-E6; ATCC CRL-1586) tenyésztve sejteket megbetegítő élő vírus már nem nyerhető ki négy napos, 96 órás próbálkozás után sem, ezért az emelt ciklus számú tesztekkel már csak fertőzésre, megbetegítésre alkalmatlan genomikai RNS vírus maradványokat sokszoroznak.

A fenti tudományos tények alapján egy 40 feletti CT érték esetén a pozitív eredmény tudományosan és diagnosztikailag is értelmetlen. Magyarországon az Országos Tisztifőorvos 2020. október 1-jén kelt, 45171-2/2020/JF számú levele alapján 40-50 közötti ciklusszámot használnak. Ennek az eredménye alapján történik a SARS-COV-2 fertőzöttek számának nyilvántartására is.

Súlyos hibák a PCR tesztek alkalmazásánál:

A SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló RT PCR-teszt külső szakértői értékelése 10 súlyos tudományos hibát tár fel molekuláris és módszertani szinten, melyek következményei a hamis pozitív eredmények. Az erről szóló tudományos munka itt található: https://cormandrostenreview.com/report/?fbclid=IwAR02yZ53puYhFjMOyQHERZdxeplbveVHefUqtQaJJ4-oQAvQKK37kQXXUmE

Egy másik szakember, Peter Borger molekuláris biológus is vizsgálta a PCR tesztelés alkalmazását és tanúvallomást is tett egy több mint nyolc órás meghallgatás során. Ő szintén a teszt alkalmatlanságát bizonyította. 

Forrás: https://potkaars.nl/bpoc2020

Kevin McKernan és társai kiegészítették a publikációit.

Forrás: https://drive.google.com/file/d/10gC0muYwWEatZREUZjN8C85-Hznc9Y5b/view 

A fent kifejtett indokok alapján a SARS-COV-2 koronavírus miatti járványhelyzet kihirdetése és fenntartása sem rendelkezik elegendő indokkal, mivel erőssen valószerüsíthetően a 40-45 cikusszám miatti álpozitív fertőzés számokon alapul.

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

Tünetmentes átadás és járvány elleni védekezés maszkokkal:

2020. május 14. és június 1. között 9 899 828 fő részvételével egy nagy létszámú kutatás készült Wuhanban, amely egyértelműen cáfolja a tünetmentes átadás elméletét. Korábban a WHO is elismerte, hogy a tünetmentes átadás extrém ritka...gyakorlatilag nincsen. (később ezt a kijelentésüket a bejelentést kísérő felháborodás hatására szinte azonnal vissza is vonták)

A wuhani vizsgálatok során a tesztek alapján tünetmentes pozitív esetek összesen 1174 szoros kapcsolatát követték nyomon. Mindegyikük negatívnak bizonyult COVID-19 szempontjából. A víruskultúrák pedig negatívak voltak minden tünetmentes pozitív és repozitív esetben, ami azt jelzi, hogy ebben a vizsgálatban nem találtak "életképes vírust".

Wuhani tanulmány elérhetősége: https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w?utm_content=buffere00de&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR0uRyjdlWl9t79HoyteHPjK7YUpunDFgetuLdbH0KAVMEBHRAzh8flNhaE

Az az ember tehát, aki nem köhög, tüsszög vagy mutat betegségre utaló jeleket, továbbra is egészséges. Tünetmentes fertőzés átadás nem nyert bizonyítást.

Egy Nature magazinban megjelent tanulmány az alábbiakat is megállapította: "Nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a SARS-CoV-2 vírusok a levegőből közvetlenül a tüdőbe jussanak, a tüdőgyulladást okozó vírusok az érintett beteg felső légútjaiból származnak. Azok a vírusok, amelyek a tüdőnkbe jutva súlyos betegséget okoznak, nem egy másik betegből, hanem a saját felső légútjainkból származnak. A felső légútjainkban található vírusok tehát nemcsak más személyek felső légútjait, hanem a saját tüdőnket is megfertőzhetik"

Forrás:https://www.nature.com/articles/s41598-020-79985-6

Ezeket az egészségügyi eszközöket nem utcai használatra tervezték. Céljuk, hogy műtőben, viszonylag steril körülmények között és állandó hőmérsékleten megvédjék a beteg sebeinek véletlen szennyeződését, és viselőjüket a testnedvek fröccsenéseitől vagy permetezésétől.

A közelmúltig a CDC és a WHO sem javasolta az arcmaszk vagy bármilyen arcot elfedő eszköz viselését, kivéve azon eseteket, ha egy személy tüneteket produkáló fertőző beteg. A hétköznapi életben bevezetett maszkkötelezettség által okozott mentális, fizikai és lelki károkat sohasem vizsgálták. Azok azonban már határozottan megmutatkoznak Rengeteg az új depressziós és pánikbeteg. Sokkal gyakoribb az arcüreg-gyulladás és a homloküreg-gyulladás, fülgyulladás gyermekeknél, felnőtteknél egyaránt.

A maszkok hatásairól több tanulmány készült. Az egyik Denis G. Rancourt, PhD munkája, aki magyarázó cikkében rámutat arra, hogy a maszkok a SARS-COV-2 koronavírus (és a Covid 19) elleni küzdelemben voltaképp hatástalanok, felfedve és egyértelműsítve a maszk hatását igazoló tanulmányok hibáit.

Forrás: https://www.rcreader.com/commentary/masks-dont-work-covid-a-review-of-science-relevant-to-covide-19-social-policy

A kémiai összetételt vizsgálva Michael Braungart professzor, a hamburgi Környezetvédelmi Intézet tudományos igazgatója megerősítette, hogy sem az FFP2-es sem a sebészi maszkok nem alkalmasak az üzletekben, tömegközlekedésben való használatra, mivel egészségügyi károkat okoznak és veszélyes hulladéknak minősülnek. A legtöbb FFP2 maszk anyaga egy hőre lágyuló anyag: polipropilén. Nagy mennyiségben vannak jelen benne a ragasztók, kötőanyagok, antioxidánsok és UV-stabilizátorok, illékony szerves szénhidrogének, formaldehid vagy anilin, és további mesterséges illatanyagok, amelyek célja elfedni a kellemetlen kémiai szagokat. A kék színű műtéti maszkokban festékként kobaltot használnak. Ez egy olyan vegyi koktél, amelynek toxicitását soha nem tesztelték, és hosszú távú hatásait sem vizsgálták ezért mindennapi használatra nem javasolható és nem alkalmazható. Viselője a kémiai összetevőkön túl az apró méretű mikroszálas részecskéket is belélegzi, amelyek megtelepednek a tüdőben, és onnan tovább haladva képesek behatolni a mélyebb légutakba. A tüdőkárosodás vírus nélkül is bekövetkezik."

Forrás: https://www.buchkomplizen.de/blog/autoren/fuehrerschein-fuer-einkaufswagen/maskenpflicht-gift-im-gesicht/?fbclid=IwAR1A-aJ-FdczsXuzMexZvMAPlcYtZeQ6zFkip_WHxwESeywoDLg-uLkPtwg

A házi-készítésű maszkoknál a kilélegzett pára lecsapódik a szálakra és azok mikrostruktúrájához kapcsolódik. A vírusok számára ez a környezet ideális.Az egész nap használt koszos, nedves maszk miatt rövid idő alatt kialakulhat egy súlyos staphylococchus fertőzés amely egyetlen antibiotikumra sem reagál és az orrüregen keresztül az egész légző-rendszert megbetegítheti. Ennek kórokozója az emberek 10%-ának orrnyílásában alapvetően is megtalálható. Tehát nem kívülről kerül bevitelre. A maszk viselésével a kilélegzett vírusok sem tudnak elmenekülni, és az orrjáratokban koncentrálódnak. Súlyosabb esetben bejutnak a szaglóidegekbe és rajtuk keresztül az agyba, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az agy azon területéhez, amely a közelmúlt emlékezetével és a memória konszolidációjával foglalkozik.

Prof. Detlev Krüger, aki 27 évig volt a Berlini Charité és a Virológiai Intézet igazgatója megállapította, hogy "A szájmaszkok a különböző légzőrendszert megbetegítő kórokozók szétterítését, széthordását eredményezik."

3. Sars-cov2 koronavírussal szembeni védettség

Az alábbi tanulmányok alapján az emberek nem védtelenek, hanem igen nagy százalékban védettek a Sars-cov2 koronavírussal és az általa okozható megbetegedéssel szemben, illetve ez nagyon nagy valószínűséggel igaz az összes többi új koronavírus mutációra is.

1. Egy német tanulmány, amelyben 2007-2019 közötti vérmintákból származó limfocitákat vizsgálva 70-80%-ban kaptak pozitív eredményeket mind a helper mind a citotoxikus limfociták esetén.

2. Egy amerikai tanulmány, mely szintén hasonló eredménnyel zárult 20 olyan donor esetén, akik sosem találkoztak a sars-cov2 koronavírussal.

3. Egy svéd tanulmány, mely igazolta, hogy még a tünetmentes vagy enyhe tüneteket produkáló sars-cov2 fertőzések is erőteljes T-sejt választváltanak ki.

Igazoló tanulámányok:

https://www.researchsquare.com/article/rs-35331/v1

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.29.174888v1

Mivel a leírtak alapján a lezárások és a járványkezelésben hozott intézkedések hatástalanok, illetve káros egészségügyi, pszichológiai hatásokkal bírnak kérjük azok azonnali feloldását! Szintén kérjük a védendők számára külön védelmi program kidolgozását.

Köszönettel:

Minden aláíró és a Felelős Szülők és Emberek Közössége

 

[az Ön neve]