A Legméltóságosabb Oltáriszentség védelmében

A petíció címzettje: MÁRIA ORSZÁGA RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR HÍVEIÉRT FELELŐS MINDEN EGYES MEGYÉSFŐPÁSZTORA

 

A Legméltóságosabb Oltáriszentség védelmében

A Legméltóságosabb Oltáriszentség védelmében

01 000
  611
 
611 aláírás. A következő cél: 1 000!

Kérelmünk vegyes fogadtatásban részesült mind a főpásztorok, mind a hívek részéről. Ezért Isten nevében cselekvésre hívunk minden kedves római katolikus magyar testvért: a Nagycsütörtökön Csíksomlyó Nemzeti Szentélyében fogant levelünk továbbításával és petíciónk aláírásával kérje a saját püspökétől, hogy egyházmegyéjében rendelje el a nyelvre-áldoztatás hagyományos módját, megtiltva a szentség-gyalázások nagy kockázatával járó méltatlan kézbe-áldoztatást, a saját plébánosától pedig kérje, hogy ismertesse híveivel az elrendelt helyes szentáldozás módját!

A továbbítandó levelünk és a címlista elérhető az alábbi linken:

https://gloria.tv/post/D6aMhLYAgxyZ3oQwx3vtToGbS

Kérjük és reméljük, hogy 2022 Pünkösd-szombatján Csíksomlyóra zarándokolva minél többen hálát adhassunk: kérésünk meghallgatásra talál, aminek köszönhetően az Oltáriszentséget méltóbb bánásmód övezi, és inkább megelőzhetőek a tragikus szentség-gyalázások lehetőségei.

Köszönet illeti azt a megyésfőpásztort, aki a Kérelemre személyes levelet írt nekünk, de azt is, aki általános helynöke által válaszolt. Nem utolsósorban köszönet illeti a Kérelmünket aláírásaikkal támogató több száz testvérünket. Örvendetes, hogy az egyházmegyék többségében legalább az állami korlátozó rendelkezések feloldása után engedélyezték a hagyományos nyelvre-áldozást. Istennek hála vannak olyan egyházmegyék is, ahol a megyésfőpásztori körlevelekben előtérbe helyezték a hagyományos nyelvre-áldoztatást. Végül, de nem utolsósorban vannak olyan plébánosok, akik nem ismertették az örvendetes megyésfőpásztori rendelkezéseket!

Mindent egybevetve, a magyar hívek sokasága továbbra is kézbe áldozik, és sajnos van olyan egyházmegye, amely elöljárója továbbra is fenntartja a kézbe-áldoztatás kényszerét. Ha már az ellenség így kelepcébe csalta a híveket, abból csak Isten különleges segítségével szabadulhatnak ki, feltéve, ha egyáltalán tudják, hogy csapdába estek. Leírni is alig lehet, hogy a kézbe-áldoztatáskor a Szentostya földre kerülő kisebb-nagyobb részecskéit lábbal tiporják. A padlót felmossák, a szőnyeget kirázzák vagy felporszívózzák. Krisztus Szent Testét a felmosóvízzel félreeső helyre öntik, vagy a porba keveredve a szemétbe dobják. Erre nem lehet egyháztörténelmi érveket felhozni!

Kérésünk elsődleges célja nem a püspökök meggyőzése, még kevésbé nyomást gyakorolni rájuk, hanem a „mindent megtenni ami megtehető” módján a Szent Pál-féle futás a cél felé, tudva, hogy a célba érkezés az Úré! Elégséges erkölcsi nyomás annak ténye, hogy a szentségi-liturgikus korlátozások elrendelését a covid19-pszichózis váltotta ki, amelyért felelős cselekedeteket elítélték az orvostudomány, a társadalomtudomány és az erkölcsteológia mérlegei egyaránt emberiség elleni súlyos bűnökként.

A lelkiismeret-vizsgálat és bűnbánat ösztönzéseinek most még öntudatosabban kell engedelmeskedni, de sokakban továbbra is az eszelős közönytől az apokaliptikus rettegésig értelmes hitet nélkülöző magatartásmódok uralkodnak. „A kézbe-áldoztatás modernista gyakorlata nem felel meg az evangéliumnak, nem azonos az ősegyház gyakorlatával, nem vezethető le a katolikus hagyományból, nem írja elő a II. vatikáni zsinat, hanem ihletője a Szent Eucharisztia katolikus tanát ellenző protestáns úrvacsoraosztás. A térdelve és nyelvre-áldozás a hódolattal teljes vétel módja, amely egyszerre valósítja meg az Oltáriszentség imádatát és gondos védelmét.” (V. ö.: Mons. Athanasius Schneider püspök Dominus Est és Corpus Christi c. könyvei.)

A petíció elindítójával a CitizenGO nem áll jogi kapcsolatban. A CitizenGO nem vállal felelősséget a petíció tartalmáért.
01 000
  611
 
611 aláírás. A következő cél: 1 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

A petíció címzettje: MÁRIA ORSZÁGA RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR HÍVEIÉRT FELELŐS MINDEN EGYES MEGYÉSFŐPÁSZTORA

A kérelem rövid kivonata:

Az Örök Isten, a Katolikus Anyaszentegyház és Szűz Mária Népe iránti felelős szeretettel ezúton alázattal kérjük, hogy a joghatósága területén főpásztorként mihamarabb rendelkezzen a koronavírus járvány okán elrendelt kézbe-áldoztatás kényszerének megszüntetéséről.

Továbbá kérjük, hogy hozzon határozatot a Szent Eucharisztia hagyományhű, méltó kiszolgáltatásáról, hogy az imádattal teljes legyen, és el lehessen kerülni minden visszaélést, amelyeket mi, templomba járó hívők naponta nagy fájdalommal tapasztalunk.

A válságos állapotban szenvedő Egyházunk, és a járványtól és háborútól fenyegetett világ egyetlen mentsvára az Eucharisztikus Krisztus. A hitehagyásnak, az istentelenségnek és a Sátán bontakozó kultuszának eme szörnyű óráiban nem győzzük elégszer megvallani, hogy egyedül Krisztus az Úr és Király mindenek fölött. Az ördögi kísértések, a világ csábításai és a rosszra hajló gyönge természet miatt a megmenekülésünk csakis a szentségtörés bűnének való ellentmondás, az Úr imádatának a megújítása és a szentségi élet újjáélesztése által lehetséges!

A Legméltóságosabb Oltáriszentség védelmében, a magyar hívekért felelős római katolikus megyésfőpásztorok részére 2022 Hamvazószerdáján, Boros Béla, Ferencz János és Orbán László kezdeményezők által írott Kérelem tartalmával egyetértőket tisztelettel kérjük a petíciónk aláírására és terjesztésére.

A Kérelem teljes szövege elérhető az alábbi linken:

https://gloria.tv/post/DnQKgzYeMRKv2GXuUoQD4rezX

Tájékoztatásként csupán a magyar(országi) bíboros prímásnak címzett példányt tesszük közzé, tekintettel, hogy Mária Országa római katolikus magyar híveiért felelős minden egyes megyésfőpásztorának azonos Kérelem küldetett, amelyek a címzetteknek megfelelően csupán az I. oldalakon különböznek.

Ferencz János

megbízott feladó

[az Ön neve]

A petíció címzettje: MÁRIA ORSZÁGA RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR HÍVEIÉRT FELELŐS MINDEN EGYES MEGYÉSFŐPÁSZTORA

A kérelem rövid kivonata:

Az Örök Isten, a Katolikus Anyaszentegyház és Szűz Mária Népe iránti felelős szeretettel ezúton alázattal kérjük, hogy a joghatósága területén főpásztorként mihamarabb rendelkezzen a koronavírus járvány okán elrendelt kézbe-áldoztatás kényszerének megszüntetéséről.

Továbbá kérjük, hogy hozzon határozatot a Szent Eucharisztia hagyományhű, méltó kiszolgáltatásáról, hogy az imádattal teljes legyen, és el lehessen kerülni minden visszaélést, amelyeket mi, templomba járó hívők naponta nagy fájdalommal tapasztalunk.

A válságos állapotban szenvedő Egyházunk, és a járványtól és háborútól fenyegetett világ egyetlen mentsvára az Eucharisztikus Krisztus. A hitehagyásnak, az istentelenségnek és a Sátán bontakozó kultuszának eme szörnyű óráiban nem győzzük elégszer megvallani, hogy egyedül Krisztus az Úr és Király mindenek fölött. Az ördögi kísértések, a világ csábításai és a rosszra hajló gyönge természet miatt a megmenekülésünk csakis a szentségtörés bűnének való ellentmondás, az Úr imádatának a megújítása és a szentségi élet újjáélesztése által lehetséges!

A Legméltóságosabb Oltáriszentség védelmében, a magyar hívekért felelős római katolikus megyésfőpásztorok részére 2022 Hamvazószerdáján, Boros Béla, Ferencz János és Orbán László kezdeményezők által írott Kérelem tartalmával egyetértőket tisztelettel kérjük a petíciónk aláírására és terjesztésére.

A Kérelem teljes szövege elérhető az alábbi linken:

https://gloria.tv/post/DnQKgzYeMRKv2GXuUoQD4rezX

Tájékoztatásként csupán a magyar(országi) bíboros prímásnak címzett példányt tesszük közzé, tekintettel, hogy Mária Országa római katolikus magyar híveiért felelős minden egyes megyésfőpásztorának azonos Kérelem küldetett, amelyek a címzetteknek megfelelően csupán az I. oldalakon különböznek.

Ferencz János

megbízott feladó

[az Ön neve]