Ne korlátozzák a szülők gyermekeik nevelésének megválasztásához való jogát!

A petíció címzettje: Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere

 

Ne korlátozzák a szülők gyermekeik nevelésének megválasztásához való jogát!

01 000
  721
 
721 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 1 000 aláírást.

Ne korlátozzák a szülők gyermekeik nevelésének megválasztásához való jogát!

Sajnálatos módon az elmúlt évek törvényi szabályozása több szempontból is hátrányosan érintette a családok gyermekeik nevelésével kapcsolatos alapvető jogait.

Ezen petícióval szeretnénk tiltakozásunkat kifejezni a 2015. szeptember 1-jén életbe lépő törvényváltoztatás, valamint a törvényhozói szándék azon sugalmazása ellen, amely szerint semmiképp nem kielégítő egyetlen magyar gyermek számára sem a családban való élet 5 éves kor után az iskolára való felkészülés szempontjából.

Kérjük együtt az alábbi levélben országunk Vezetését, hogy a családok összetartására, megerősítésére irányuló céljaik minél hatékonyabb megvalósulása érdekében biztosítsanak újra törvényi hátteret a szülőknek, hogy - ha gyermekük fejlődésére nézve nem hátrányos - 5 éves kor után is felmentést kérhessenek az óvodába járás alól.

Amennyiben egyetért a megfogalmazottakkal, kérem, aláírásával támogassa a petíciót!

 

 

A petíció elindítójával a CitizenGO nem áll jogi kapcsolatban. A CitizenGO nem vállal felelősséget a petíció tartalmáért.
+ Letter to:

Írja alá most

 
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Az Ön adatait az Adatvédelmi irányelvek és Felhasználási feltételek szerint dolgozzuk fel.Aláírásával elfogadja a CitizenGO Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi Szabályzatát, és hozzájárul, hogy e-mailen keresztül tájékoztassuk kampányainkról. Leveleinkről bármikor leiratkozhat.

A petíció címzettje: Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere

Tisztelt Miniszter Úr! Magunk, és azon szülőtársaink nevében fordulunk Önhöz, akik óvodás korú gyermekeik nevelését, fejlesztését családi légkörben végezzük. A törvény eddig lehetőséget adott nekünk erre 5 évesnél idősebb gyermekeknél is A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése alapján: "A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni." Ugyanakkor a 69. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: "A gyermeket, kérelemre - ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja - az óvoda vezetője felmentheti az alól, hogy e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben vegyen részt." Utóbbi rendelkezés 2015. augusztus 31-ig hatályos. Az új, 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről már nem ad nekünk lehetőséget a felmentés igénylésére, mivel nem tartalmazza az utóbbi kitételt. Jelen levelünkkel azt szeretnénk kérelmezni, hogy • a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 69. § (1) bekezdését szíveskedjenek ismét hatályba léptetni, illetve a 2011. évi Köznevelési törvénybe beiktatni, vagy • a 3. életév betöltése után a gyermekekre ugyanazon jogok vonatkozzanak, mint a tankötelezettség bármely szakaszában (hiszen formailag úgy tűnik, hogy a tankötelezettség 3 éves kortól kezdődik), azaz magántanulóként teljesíthesse tankötelezettségét. Tudjuk, hogy a jegyző mentesítheti a jelen törvények szerint az óvodába járási kötelezettség alól a gyermekeket a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 53. § (1) c) alapján, de a magántanulósággal párhuzamot vonva indokolatlannak tűnik az óvodába járási kötelezettség mentesítésének hatósági jogkörbe utalása akkor, amikor idén január 1-től a magántanulóságról való döntést teljesen kiemelték a hatósági jogkörből és már az intézményvezető dönt a magántanulóság kérdéséről a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után. Indoklás: Több ezer család él ma Magyarországon, akik látják a rohanó életmód embertelenségét, a generációk egymástól való távolodását, családok széthullását, ezért úgy döntöttek, hogy hivatásként tekintve a szülői szerepre, teljes mértékben felvállalják óvodás korú gyermekük nevelésével, fejlődésük felügyeletével együtt járó feladatokat. Eddig az állam lehetőséget biztosított nekünk arra, hogy ezt a csodálatos, felelősségteljes munkát el tudjuk végezni. Korábbi tapasztalataink azt mutatják, hogy sikeresen működik az otthonainkban folytatott nevelés, fejlesztés, mivel gyermekeink az iskolaérettségi vizsgálatokon sem készségeikben, sem szocializációs szintjükben nem voltak elmaradva rendszeresen óvodába járó kortársaiktól. Tisztában vagyunk azzal, hogy a mi utunk nem a többségnek az útja, mivel manapság sok család kényszerül arra, hogy az édesanya mielőbb újra munkába álljon. Mi azonban megtehetjük ezt – vagy amiatt, mert a kisebb gyermekeinkkel is még otthon vagyunk, vagy, mert a család más igények kielégítésénél fontosabbnak tartja, hogy a gyermek minél tovább édesanyja mellett maradhasson. Természetesen nem vitatjuk az óvoda társadalomban betöltött szerepét és jelentőségét. Tudjuk, értjük, hogy komoly szakmai oktató-nevelő munkára alapozott szolgáltatásaival egy létező szükségletet elégít ki akkor, amikor elérhető segítséget, megfelelő támogatást nyújt a ráutalt családok részére. Viszont az 5. életév betöltésével kötelezővé váló óvodai nevelés megsérti azon szülők gyermekneveléshez való alkotmányos jogait, akik saját gyermekeikről tudnak és szeretnének is teljes körűen gondoskodni. Magyarország Alaptörvénye a XVI. cikkében leírja, hogy (1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. (2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést. (3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását. Azt gondoljuk, hogy a családok és az állam érdekei csak abban az esetben ütközhetnek egymással, tehát az állam abban az esetben vehet át nevelési, ill. oktatási szerepet a családtól, amennyiben az nem képes betölteni a gyermek számára megfelelő nevelésre, oktatásra hivatott szerepét. A tények azt mutatják, hogy az ötévesnél idősebb gyermekek családban történő nevelése, fejlesztése tökéletesen le tudja fedni az állam által elvárt követelményeket, ezért indokolatlannak és jogsértőnek érezzük az egyéni mérlegelésnek helyet nem adó törvényi szabályozást. Köztudott, hogy hazánkban jól összehangolt állami jelzőrendszer működik, amelyre hagyatkozva kiszűrhetőek lennének azok a családok, akik a szándékaik ellenére nem képesek/nem alkalmasak a gyermekeikről való teljes körű gondoskodásra. Ezekben az esetekben szakmai elbírálás alapján kötelezővé lehetne tenni a felmentést igénylő család számára az érintett gyermek óvodába járását. Kérjük, ne fosszanak meg bennünket attól, hogy a gyermekeinket az iskolás évek kihívásaira otthonainkban készítsük fel! Kérjük, ne fosszák meg nemzetünk jól működő családjait ötévesnél idősebb gyermekeiktől! Tanulmányok sokasága bizonyítja, hogy minél tovább tud a gyermek biztonságos, meghitt, szerető környezetben nevelkedni, örömmel és stresszmentesen fejlődni, annál hatékonyabb tagja lesz társadalmunknak. Azokat a szülőket, akik felvállalják az anyagi és erkölcsi felelősséget gyermekeik neveléséért, fejlesztéséért, szükséges lenne minden módon támogatni, elsősorban azzal, hogy a törvényben biztosítják számukra a lehetőséget, hogy ezt biztonságban megtehessék. Tisztelettel:

Üdvözlettel:
[az Ön neve]

Ne korlátozzák a szülők gyermekeik nevelésének megválasztásához való jogát!

Írja alá most

01 000
  721
 
721 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 1 000 aláírást.