Nincs "abortuszjog" - viszont minden emberi lénynek joga van az élethez

Petíció az Amnesty International részére

 

Nincs "abortuszjog" - viszont minden emberi lénynek joga van az élethez

0200 000
  156 508
 
156 508 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 200 000 aláírást.

Nincs "abortuszjog" - viszont minden emberi lénynek joga van az élethez

Még mindig vannak olyanok, akik naivan hiszik, hogy az Amnesty International egy olyan szervezet, amely védi az emberi jogokat. De ez nem így van. Valójában, az egykor nagy tiszteletnek örvendő szervezet mára az élén jár azoknak, akik az abszurdnak számító „abortuszjogot” hirdetik, amely eltörölné a legalapvetőbb emberi jogot, nevezetesen az élethez való jogot a leggyengébb és legvédtelenebb társadalmi csoport, a meg nem született gyermekek számára.

Miután kampányt indított Íroszágban az abortusztilalom aláaknázása céljából, az Amnesty International egyszer és mindenkorra eljátszotta a jogalapot arra, hogy emberjogi szervezetnek nevezzék. Pont az ellenkezőjévé vált: egy olyan szerveztté, amely az erőseket védi a gyengékkel szemben, az erőszakosakat a gyámoltalanokkal szemben, az igazságtalanságot az igazsággal szemben.

Ezért arra kérünk mindenkit, akit eddig megtévesztett a szervezet saját magát jogvédőként beállító magatartása, és jóhiszeműen támogatta az Amnesty International-t, ne támogassa tovább a csoportot! Az Amnesty International támogatása egyet jelent egy emberi jogokat tipró szervezet támogatásával.

Kérjük a petíció támogatóit, hogy terjesszék ezt a petíciót a barátaik és ismerőseik körében, mert az Amnesty International nem méltó a támogatásukra!

Bővebb infomációt itt talál.

+ Letter to:

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:

Nincs "abortuszjog"

Tisztelt Amnesty International vezetők és munkatársak!

NEM LÉTEZIK „abortuszjog” - viszont minden embert megillet az élethez való jog.

Egykor, nem is olyan régen, az Amnesty International az egyik legnevesebb emberjogi szervezet volt. Bár nem foglalkozott minden emberi jogi kérdéssel, a szervezet így is kétségtelenül sokat tett a világ számos országában a politikai menekültek és a lelkiismereti okok miatt elítéltek segítése és megmentése érdekében.

Annak érdekében, hogy lehetősége legyen ezt megtenni, az Amnesty semleges álláspontot tartott fenn az abortusszal kapcsolatban. Tette mindezt annak reményében, hogy a semlegesség ebben a politikailag „vitás” kérdésben utat nyit a kevésbé „vitás” kérdések nagyobb támogatásához. Sajnálatos ez a hozzáállás, mivel vitathatatlanul a legfontosabb emberjogi kérdés korunkban az évente több millió még meg nem született gyermek életének kioltása, amelynek elterjedtsége és szembeötlő igazságtalansága és kegyetlensége mellett minden más emberjogi kérdés, amellyel az Amnesty eddig foglalkozott vagy a jövőben foglalkozna, eltörpül.

Az abortuszt körülvevő sajnálatos csend ellenére az Amnesty évekig egy olyan szervezet volt, amelyet az emberek jó lelkiismerettel támogathattak az emberi jogok védelme érdekében.

Mindez néhány évvel ezelőtt megváltozott, amikor az Amnesty először csak alattomosan, majd egyre nyíltabban csatlakozott azokhoz, akik úgy tesznek, mintha a még meg nem született életek kioltása „jog”, mi több, „nemzetközileg védett emberi jog” lenne.

Ez az abszurd és szégyenletes árulás újabb pontra érkezett az Amnesty kampányával, amivel Írországban kívánja legalizálni az abortuszt.

Míg korábbban az Amnestyt amiatt lehetett volna kritizálni, hogy csendben marad a legsürgetőbb emberi jogi kérdésben, addig manapság a leghangosabb és legaktívabb hirdetője annak a programnak, amely alapvető és feloldhatatlan ellentétben áll a valós elidegeníthetetlen emberi jogokkal.

Az Amnesty azzal, hogy megpróbálja kiforgatni azt a védelmet, amit sok ország a leggyengébb és legsebezhetőbb emberi lényeknek nyújt, a még meg nem születtt gyermekeknek, burkoltan azt állítja, hogy nem minden embert illet meg védelem, és, hogy az emberi jogok bizonyos embereket megilletnek, míg másoktól megtagadhatóak.

Azzal, hogy az Amnesty International nyíltan támogatja a még meg nem született gyermekek életének kioltásához való „jogot”, eljátsza azt a kiváltságát, hogy a továbbiakban „jogvédőnek” hívja magát. Ellenkezőleg, az emberi jogok legveszélyesebb ellenségei között kell számontartanunk a szervezetet, azokhoz a kormányokhoz hasonlóan, amelyeknek emberi jogi jogsértéseit kritizálja. Vagy azoknál is rosszabb.

Ezzel a petícióval tehát leleplezzük a képmutatásukat és felszólítjuk Önöket, hogy hagyjanak fel a még meg nem született gyermekek élethez való joga elleni kampányolással. Annak érdekében, hogy jogvédőként hitelesek legyenek, inkább álljanak ki az emberek élethez való joga mellett – különös tekintettel a gyengékre és a védtelenekre. Ezért meg kell védeniük a még meg nem született gyermekek élethez való jogát mindazokkal szemben, akik bármilyen okból nem ismerik azt el.

Ez a petíció mindazokhoz is szól, akik jóhiszeműen, nem ismerve ebben a nagyon fontos emberi jogi kérdésben elfoglalt álláspontjukat támogatták Önöket adományaikkal.

Ismerve az abortuszról vallott álláspontjukat, az Amnesty International mára olyan szervezetté vált, amelyhez az emberi jogok védelméért síkra szálló emberek közül senki sem csatlakozna vagy támogatna jó szívvel.

[az Ön neve]

Nincs "abortuszjog" - viszont minden emberi lénynek joga van az élethez

Írja alá most

0200 000
  156 508
 
156 508 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 200 000 aláírást.