Imádkozzunk a Mária Rádióért és a döntéshozókért, hogy a Mária Rádió Budapesten töretlenül szólhasson!

A petíció címzettje: Médiatanács

 

Imádkozzunk a Mária Rádióért és a döntéshozókért, hogy a Mária Rádió Budapesten töretlenül szólhasson!

Imádkozzunk a Mária Rádióért és a döntéshozókért, hogy a Mária Rádió Budapesten töretlenül szólhasson!

020 000
  11 263
 
11 263 aláírás. A következő cél: 20 000!

 

AZ IMAÖSSZEFOGÁS ELSŐ EREDMÉNYEI – VAN REMÉNY

 

Azért imádkozunk, hogy megoldódjon a Mária Rádió helyzete. Alább részletezzük, miért és hogyan történt, de a lényeg az: a Mária Rádiónak Budapesten, a 94,2 FM frekvencián augusztus 19-én be kell fejeznie adását. Hálásan köszönöm a közös imádságot, az óvó, támogató imafüzért, amit a Mária Rádió köré fontunk, ami kimozdította holtpontról a dolgokat, s most az új fejleményekről szeretnék beszámolni. Összefoglalva azt mondhatom, hogy pozitív elmozdulást látok. A legfontosabb az egység és az imaösszefogás. Az önkénteseink indította imafüzér tízezer testvérünket indított a közös imádságra. Az imafüzér hatalmas összefogása a Médiatanácsot is segítette, hogy a lehető leggyorsabban megoldást keressen. A Médiatanács elnöke, Dr. Karas Monika a citizengo.org közösségi oldalon is válaszolt az imaközösségnek. Egy kulcsmondatot idézek a leveléből: „A Médiatanács ismeri és elismeri a rádiónak a társadalom építésében és a közösségek összetartásában betöltött jelentős szerepét” A teljes levél lent olvasható.

 

Eredmény az is, hogy a Médiatanács a 07.24-i ülésén döntött, hogy a Mária Rádió ideiglenes sugárzási jogot kap Budapesten a 96,8 FM frekvencián – ami egyébként jóval kisebb, hatoda elérhetőséget biztosít csak, mint a korábbi. Elnök asszony levelében utal arra, hogy üdvözlik a Mária Rádiót a Budapestet érintő frekvenciapályázatokon. Reméljük, hogy legkorábban az év végétől ismét teljes lefedettséggel szólhat majd a Mária Rádió Budapesten.

 

Megismétlem köszönetemet az imafüzérért. Imádkozzunk, kérem tovább, és hívjunk meg minél több barátunkat, ismerősünket, mert az ima ereje rendkívüli. Éppen az imaösszefogás hatására mondom, már több, mint remény, hogy a Mária Rádió kb. fél éves nehéz időszakot követően újra teljes értékűen tudja majd szolgálni hallgatóit és azt a nagy célt, ami a Mária Rádiónak a küldetése, hogy Magyarország újra keresztény legyen, mert csak akkor van jövője. Kérem az összefogást, az egységet, a segítséget, az imát. S kérem az anyagi támogatást, mert ebben az átmeneti időben is működnie kell a Mária Rádiónak, sugároznia kell mintegy 16 vidéki frekvencián és fenn kell tartania működését.

 

Imádságos szeretettel: Szabó Tamás a Mária Rádió elnöke

----------------

Bizonyára Ön is értesült arról, hogy a Mária Rádió budapesti adása veszélyben van, mert augusztus 19-én éjfélkor a rádiónak meg kell szüntetnie sugárzását az FM 94.2-es frekvencián, melyen az elmúlt tíz évben működött. 

Ennek előzménye, hogy tavaly lejárt a Mária Rádió sugárzási joga Budapesten. A Médiatanács ezért pályázatra írta ki az FM 94.2-es frekvenciát, melyre tudomásunk szerint a Mária Rádión kívül még két másik rádió is pályázott. Az idén év elején a Médiatanács a Mária Rádiót győztesnek nyilvánította, a másik két pályázó pályázatát pedig érvénytelennek mondta ki. Az egyik versenyző bíróságon támadta meg a Médiatanács döntését, mely következménye az lett, hogy a Médiatanács végül másnak adta oda – a már egyszer a Mária Rádiónak ítélt – frekvenciát.

A Mária Rádió egyesület formában működő, civil, non profit szervezésű, közösségi rádió, aminek egyetlen célja a keresztény misszió. Minden nap sugároz szentmisét, naponta többször imádkozza a rózsafüzért, a keresztény kultúra kincseit bemutató műsorokat közvetít. A Mária Rádióban elsősorban önkéntesek tevékenykednek, és a rádió hallgatói adományaiból tartja fenn önmagát tíz éve. Hallgatottsága, elfogadottsága nagy, és szociális szolgálata is pótolhatatlan. Műsorát nyolc vidéki és 9 Budapest környéki adó is sugározza jelenleg. A Mária Rádió anyarádiója három további magyar nyelvű Mária Rádiónak Délvidéken, Erdélyben és Felvidéken. A Mária Rádió nemcsak a nemzeti hagyományok korszerű továbbvitelének jó eszköze, hanem a jövő nemzedékek, a gyerekek érdekeit szolgálja leginkább, azzal, hogy formálja a felnőtt társadalom világképét. Hatására családok keresztelik meg gyermekeiket, rendezik házasságukat, találkoznak Istennel. Nem beszélve azokról az idős emberekről, akiknek egyetlen társa – még életük utolsó napjaiban is – a Mária Rádió.

A budapesti adás megszűnése nem csak annak a több százezer embernek fog keserűséget okozni, akik szívvel-lélekkel kötődnek a kereszténységhez, hanem a Mária Rádió egészének a sorsát megpecsételi, lévén, hogy alapvetően a budapesti adományok tartják fenn a Mária Rádió vidéki hálózatát is.

Úgy gondoljuk, a Mária Rádió adása egyetlen egy napra sem szűnhet meg Budapesten és a lefedettsége sem csökkenhet radikálisan. Ehhez kérjük minden olyan ember imáját és elköteleződését, akik fontosnak tartják és értékesnek vélik a Mária Rádió társadalmi tevékenységét. Valljuk, hogy annál nagyobb ajándékot nem adhatunk embertársainknak, minthogy meghívjuk őket az Istenbe vetett hitre. Épp ezért imádkozunk a Médiatanács tagjaiért is, hogy megtalálják a megoldást egy új és jó minőségű frekvencia megszólalására Budapesten.

Ahhoz, hogy a Mária Rádió adása ne szűnjön meg – s a jelenlegi frekvenciához hasonló lefedettségen tudjon sugározni – a Médiatanács döntése szükséges. Imafüzérünkkel csupán szeretnénk megmutatni a Médiatanácsnak, hogy hány ezer embernek fontos a Mária Rádió, s hány ezer ember imádkozik érte. Imádkozzunk minél többen azért, hogy a kereszténység kincseinek továbbadása ne ütközzön akadályba társadalmunkban, hiszen Szent István óta ez az egyik legfontosabb érték a mai, önazonosságát kereső világban.

Imáink és összefogásunk erejével a Médiatanács döntéseit szeretnénk megalapozni és támogatni.

Hogyan fejezzük ki összefogásunkat a Mária Rádióért?

Mindenek előtt az Ön imáját kérjük. Ha egységben, sokan imádkozunk egy közös célért, akkor az nem marad meghallgatás nélkül. Szeretnénk megmutatni annak a közösségnek az erejét, amelynek a Mária Rádió mindennapos lelki szükséglete.

Kérjük, mondjon el Ön is egy Miatyánkot vagy Üdvözlégyet, esetleg egy egész Rózsafüzért a Mária Rádióért és a döntéshozókért. Kérjük, ha imádkozik a rádióért és a Médiatanács tagjaiért, fejezze ki ezt aláírásával is. Az imádkozás tényét és az imádkozók számát rövidesen átadjuk a Médiatanácsnak.

Kérjük, írja alá és terjessze az ismerősei között ezt az imára hívást, hogy a Mária Rádió továbbra is mindenki számára elérhető legyen Budapesten. Az Aláírom gombra kattintva tudja jóváhagyni a Médiatanács elnökének szánt levelet, melyet eljuttatunk a Médiatanács elnökének.

 Imával és szeretettel:

 a Mária Rádió önkéntesei

--------------------------------------

Köszönjük a Médiatanács és Elnök asszony fokozott figyelmét a Mária Rádióért történő imaösszefogásra. 
Hálával, tisztelettel és szeretettel tesszük közzé a Médiatanács elnökének válaszlevelét. Dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke


Tisztelt Aláíró!

Tisztelt Rádióhallgató!

Ön, a Mária Rádió budapesti jövőbeni eléréséért imára hívásra és petíciógyűjtésbe kezdett önkénteseinek egyikeként kifejezte aggodalmát a budapesti adás megszűnése miatt. E civil összefogás jól jelképezi egy közösség összetartó erejét, amely nagyon hasznos, hiszen közvetlen módon ad visszajelzést a döntéshozók számára.

Természetes, hogy a Médiatanács döntéseit esetenként fokozott érdeklődés övezi, és az is, hogy a döntések sok esetben nagyobb csoport érdekeit sérti vagy rosszallását váltja ki. Ezzel együtt, még a fokozott érdeklődés övezte Médiatanács-döntéseknek is meg kell felelniük a hatályos jogszabályoknak, a jogállamiság követelményének, a bíróság ítéletének.

Talán nem mindenki előtt ismert, hogy a Médiatanács a Budapest 94,2 MHz frekvenciára kiírt pályázat elbírálásakor 2015 januárjában a Mária Rádiót hirdette ki győztesnek. Ezt a döntést bíróság előtt támadta meg a frekvenciára szintén pályázó Műsor-Hang Zrt. Az így indult perben a bíróság azt mondta ki, hogy a Mária Rádió pályázata olyan hibában szenved, amely miatt nem lehet a pályázat nyertese, ezért a Médiatanács a Műsor-Hang Zrt.–t hirdette győztesnek.

A Mária Rádió azonban jelenleg jelentős médiaszolgáltatási jogosultságokkal rendelkezik országszerte: kilenc Budapest környéki helyi frekvencián szolgáltat ideiglenes hatósági szerződés alapján, ezen felül további kilenc vidéki telephelyen működik (Ajka, Cegléd, Celldömölk, Mór, Pápa, Sárvár, Telkibánya, Várpalota, Veszprém).

A Médiatanács ismeri és elismeri a rádióknak a társadalom építésében és a közösségek összetartásában betöltött jelentős szerepét, éppen ezért Magyarországon jelenleg 44 közösségi rádió és 28 kisközösségi rádió működik, amelyeknek nem kell médiaszolgáltatási díjat fizetniük a rádiós frekvencia használatáért, a testület ezzel is segíti működésüket, fenntartásukat. Ezen kívül a Médiatanács a rádiók – köztük a Mária Rádió – működését számos eszközzel támogatja: pályázatok útján pénzügyi támogatást nyújt a műszaki feltételeik javításához, fenntartásához, hozzájárul a mindennapi működés költségeihez, valamint műsorkészítési kiadásokat is finanszíroz. E pályázatokon a Mária Rádió is számos esetben sikerrel indult.

A rádiós frekvencia korlátozottan áll rendelkezésre, ezért írja elő a médiatörvény, hogy időközönként a sokszínűség biztosítása érdekében új pályázatok kiírásával biztosítani kell mindenki számára, hogy a pályázaton indulva rádiózás lehetőségéhez jusson.

A Mária Rádió az adott frekvenciát 12 évig használhatta, a jelenlegi versenyben pedig lehetősége volt ismét pályázni. A bíróság döntése szerint a benyújtott pályázata alulmaradt a versenyben, ezért kell beszüntetnie adását az eddigi frekvencián.

A Médiatanács azonban – az eddigiekhez hasonlóan – a jövőben is keresi a lehetőségét, hogy a fellendülést mutató rádiós piac igényeit kielégítve további olyan frekvenciákat találjon, melyek pályáztatásával széles társadalmi rétegek, közösségek igényeit kielégítő rádiós adások indulhatnak.

Ezeken a pályázatokon természetesen a Mária Rádió is egyenlő esélyekkel, jogszerű és méltányos elbírálást remélve indulhat.

Budapest, 2015. július 23.

A Médiatanácsért mondott imát megköszönve, tisztelettel és üdvözlettel:

Karas Monika

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács elnöke

 

A petíció elindítójával a CitizenGO nem áll jogi kapcsolatban. A CitizenGO nem vállal felelősséget a petíció tartalmáért.
020 000
  11 263
 
11 263 aláírás. A következő cél: 20 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

A petíció címzettje: Médiatanács

Tisztelt Médiatanács!

Mélyen Tisztelt Elnök Asszony!

A Mária Rádió töretlen budapesti hallgathatósága érdekében fordulok Önhöz, mert biztos vagyok abban, hogy Ön tisztában van a Mária Rádió nélkülözhetetlen, társadalomépítő szerepével. A szívében Ön is érzi, hogy a Mária Rádió százezrek mindennapos lelki támasza. A rádió minden nap közvetít szentmisét, tíz éve hűséggel szolgálja a társadalom erkölcsi megújulását, a kereszténység megőrzését és továbbadását a következő nemzedékeknek.

Az is ismert Ön előtt, hogy ez a civil rádió önkéntesekkel dolgozik és – egyedülálló módon - nem állami vagy egyházi forrásokból működik, nem is reklámokból, hanem a hallgatók önkéntes adományaikkal mondanak minden hónapban igent arra, hogy nekik szükségük van a Mária Rádióra.

Tudom, a Mária Rádió adásának augusztus 19-i megszűnése Önnek éppen olyan rossz, mint nekem, aki megtapasztaltam milyen életformáló a hit. Kérem Önt arra, tegye lehetővé: a Mária Rádió adása egyetlen egy napra se szűnjön meg Budapesten, s lefedettsége se csökkenjen. Ön az egyetlen, aki ebben segíteni tud a rádiónak.

Imádkozom a Mária Rádióért, Önért és a Méditanács minden tagjáért, hogy találjanak olyan megoldást, amely lehetővé teszi, hogy a Mária Rádió töretlenül, s az eredetihez hasonló lefedettséggel szólhasson Budapesten.

Bízom Önben és a Médiatanács tagjaiban, hogy a legjobbat akarják a Mária Rádiónak, s ezt meg is tudják cselekedni.

Hittel, reménnyel, szeretettel és bizalommal:

[az Ön neve]

A petíció címzettje: Médiatanács

Tisztelt Médiatanács!

Mélyen Tisztelt Elnök Asszony!

A Mária Rádió töretlen budapesti hallgathatósága érdekében fordulok Önhöz, mert biztos vagyok abban, hogy Ön tisztában van a Mária Rádió nélkülözhetetlen, társadalomépítő szerepével. A szívében Ön is érzi, hogy a Mária Rádió százezrek mindennapos lelki támasza. A rádió minden nap közvetít szentmisét, tíz éve hűséggel szolgálja a társadalom erkölcsi megújulását, a kereszténység megőrzését és továbbadását a következő nemzedékeknek.

Az is ismert Ön előtt, hogy ez a civil rádió önkéntesekkel dolgozik és – egyedülálló módon - nem állami vagy egyházi forrásokból működik, nem is reklámokból, hanem a hallgatók önkéntes adományaikkal mondanak minden hónapban igent arra, hogy nekik szükségük van a Mária Rádióra.

Tudom, a Mária Rádió adásának augusztus 19-i megszűnése Önnek éppen olyan rossz, mint nekem, aki megtapasztaltam milyen életformáló a hit. Kérem Önt arra, tegye lehetővé: a Mária Rádió adása egyetlen egy napra se szűnjön meg Budapesten, s lefedettsége se csökkenjen. Ön az egyetlen, aki ebben segíteni tud a rádiónak.

Imádkozom a Mária Rádióért, Önért és a Méditanács minden tagjáért, hogy találjanak olyan megoldást, amely lehetővé teszi, hogy a Mária Rádió töretlenül, s az eredetihez hasonló lefedettséggel szólhasson Budapesten.

Bízom Önben és a Médiatanács tagjaiban, hogy a legjobbat akarják a Mária Rádiónak, s ezt meg is tudják cselekedni.

Hittel, reménnyel, szeretettel és bizalommal:

[az Ön neve]