Küldjünk támogató üzenetet Bagdy Emőkének!

Személyes üzeneteiket eljuttatjuk professzor asszonyhoz

 

Küldjünk támogató üzenetet Bagdy Emőkének!

050 000
  29 645
 
29 645 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 50 000 aláírást.

Küldjünk támogató üzenetet Bagdy Emőkének!

Bagdy Emőke pszichológus professzort övön aluli támadások érik, miután a Magyar Nemzetnek adott interjújában felszólalt a gyerekek óvodáskori érzékenyítésével szemben:

„A meséknek kiemelten fontos jelentőségük van, mert ezek révén bejuttathatók olyan üzenetek is, amelyeket a gyerek kritika nélkül fogad, mivel neki még kritikai érzéke és viszonyítási alapja sincsen. Például ha arról hall egy történetet, hogy két herceg egymásba szeret, akkor ezt a gyerek megjegyzi, és számára már evidencia lesz, hogy a fiúk egymásba szerethetnek – magyarázta az ismert szakember, aki szerint minden szülő és pedagógus feladata az, hogy az egyértelműségek és ne az elhajlások, azaz a devianciák irányába szocializáljanak.”

Minden kornak megvan a saját nevelési feladata, de ennek nem az, hogy a megkülönböztetési érzékenységre neveljük a gyereket, mert ebben a korban a saját nemi identitás rögzítése a feladat, hogy a gyerekből egy harmonikus és kiegyensúlyozott felnőtt váljon, aki képes lesz majd elfogadni más ember devianciáit – hangsúlyozta Bagdy Emőke.

Ezután kezdtek mozgósítani a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ-szekciójának véleményét hangoztatók, szakmaiatlannak kiáltva ki Bagdy Emőkének, hazánk egyik legnagyobb pszichológus szaktekintélyének a nyilatkozatát.

Elhatárolódunk minden olyan pszichológus, így Bagdy Emőke nyilatkozatától is, amelyek szakmaiatlan és a tudomány mai álláspontjával ellentétes tartalmú állításokat tartalmaznak, és amelyek várható hatása a gyűlöletkeltés és a társadalmi kirekesztés fokozása.

Professzor asszony válaszolt a támadóinak, kikérve magának a szakmaiatlanság vádját:

„Előre bocsátom, hogy vannak tudományos tények, ezek bizonyítékokon nyugvó érvényességek. Nem közízlés dönti el az igazságukat. Saját hozzászólásom a „mesekérdéshez” csak a tudományos tények jegyében történt. Vannak azonban valóságmagyarázatok, ideológiák, amelyek a világot, jelenségeket, egy adott dolgot értelmezni, sajátosan láttatni kívánnak. Ezek lehetnek sokfélék. Ilyen sajátos genderideológiai alapállásából történt az én úgymond tudománytalannak való kikiáltásom, ami ellen a tudományos tények nevében tiltakozom.”

Nálunk is megjelent a nyugati országokban már általános szakmai zsarolás és fenyegetés. Minden olyan pszichológust szakmaiatlannak bélyegeznek és lejáratnak az LMBTQ-lobbi toleráns bajnokai, akik nem fogadják el az LMBTQ-irányzat legújabb céljait és állításait. Egyes országokban odáig jutott a helyzet, hogy már törvényekkel tiltják az LMBTQ-irányzatnak nem behódoló pszichológusok munkáját. Mi ne jussunk el idáig!

Hála Istennek nem sokkal a támadások után támogató petíció is indult egy másik oldalon, Pocsai Tamás szervezésében.

Mi, a CitizenGO közössége is nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne hagyjuk magukra az LMBTQ-lobbi által megtámadott szakembereinket. Emellett ismerjük, hogy milyen érzés, amikor szakmai meggyőződésünkért és értékeinkért támadnak minket.

Ezért szeretnénk összegyűjteni majd eljuttatni Professzor asszonynak közösségünk tagjainak támogató üzeneteit.

+ Letter to:

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Add a personal message to the email
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:

Köszönet és támogatás

Tisztelt Professzor Asszony!

Köszönöm, hogy felszólal gyermekeink biztonságos és egészséges fejlődése mellett.

Támogatásomról biztosítom az Önt ért ideológiai támadások kereszttüzében.

Isten áldja és vezesse a jövőben is!

[az Ön neve]

Küldjünk támogató üzenetet Bagdy Emőkének!

Írja alá most

050 000
  29 645
 
29 645 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 50 000 aláírást.