Szálljon szembe Magyarország a Bizottság elfogadhatatlan javaslatával!

Petíció

 

Szálljon szembe Magyarország a Bizottság elfogadhatatlan javaslatával!

Szálljon szembe Magyarország a Bizottság elfogadhatatlan javaslatával!

0100 000
  81 118
 
81 118 aláírás. A következő cél: 100 000!

Az Európai Bizottság december 7-én terjesztette elő javaslatát a határokon átívelő családi kapcsolatok Európa-szerte történő elismerésére.

Ez azt jelenti, hogy az egyik EU-tagállamban elismert szülőséget minden más tagállamban kötelező lenne elismerni külön eljárás nélkül.

Bár határokon átívelő családi kapcsolatokról és szülőségről beszélnek, a valóságban ez magában foglal olyan kapcsolatokat és gyermekhez jutási gyakorlatokat, mint a homoszexuális párok általi örökbefogadás és „házasság”, a sperma- vagy petesejtdonorral történő lombikeljárások és a béranyaság.

Azt akarják ugyanis megvalósítani, hogy az EU valamely tagállamában megállapított „szülőséget” minden más tagállamban el kelljen ismerni a határokon átnyúló helyzetekben. Ez akkor is kötelező lenne, ha nem legális, vagy egyenesen büntetendő az adott tagállamban a gyermekhez jutás módja, ahogy ez a helyzet több ország esetében fennáll a homoszexuális örökbefogadás, a donor bevonásával zajló lombikeljárások és a béranyaság esetében.

Ez a javaslat az LMBTQ-lobbit kiszolgáló bürokraták és politikusok legújabb radikális kísérlete arra, hogy felülírják a nemzeti kormányokat a családpolitikáik meghatározásában, így kényszerítve rá országainkra ideológiai programjaikat.

Rendeletjavaslatról van szó, amely elfogadása esetén minden uniós tagállamra kötelező érvényű lenne.

Céljuk, hogy a magyar jog által el nem ismert vagy egyenesen tiltott gyermekhez jutási gyakorlatokat fogadtassanak el hazánkkal.

A rendelet megszavazásával sérülne a gyermekek apához és anyához való joga, illetve az a joguk, hogy ne kezeljék őket termékként, amit csak legyártatnak, majd mással kihordatnak egyesek. Emellett tovább rombolnák a házasság és a család egységét és a nők védelmét az őket egyértelműen kizsákmányoló béranyaságtól.

Az EU-tagállamok arra kényszerülhetnek, hogy elismerjék az azonos nemű párok gyermekvállalását és annak különböző módszereit (örökbefogadás, lombik vagy béranyaság), még akkor is, ha saját jogszabályaik ezeket nem ismerik el, vagy egyenesen megtiltják.

Jó hír, hogy mi magyarok meg tudjuk állítani a javaslatot, mivel azt egyhangúlag kell a tagállamok igazságügyi minisztereinek megszavazniuk a Tanácsban. Fontos ezért most hallatnunk a hangunkat!

Összefoglalva tehát:

  • A javaslat nem tartja tiszteletben a nemzeti jogszabályokat.
  • Egyes országok jogszabályaiban nem elismert, vagy egyenesen tiltott gyermekhez jutási módokat akar ráerőltetni a tagállamokra, például a homoszexuális párok örökbefogadását, donor bevonásával zajló lombikeljárásokat és az egyre nagyobb arányban homoszexuális férfiak által igénybe vett nőket és gyermekeket kizsákmányoló béranyaságot.
  • Családellenes koncepciókat próbál letolni a tagállamok torkán.
  • Szembemegy a gyermekek anyához és apához való jogával.

Az Európai Bizottság mindeközben azt próbálja elhitetni a közvéleménnyel és a tagállamok képviselőivel, hogy a javaslat a gyermekek érdekében készült, és az csak az ő érdekeikre és jogaikra összpontosít.

Valójában viszont gyerekeket használnak fel az LMBTQ+ és a transzgender ideológia tagállamokra kényszerítésére, a gyermek legfőbb érdekének figyelmen kívül hagyására és a biológiai alapvetések eltörlésére.

A valóság az, hogy minden gyereknek joga van anyához és apához, és erről nem dönthet másként az EU sem. Fontos emellett megakadályoznunk, hogy Európa egész területén elfogadják a béranyaság emberi méltósággal szembemenő bizarr gyakorlatát, amely a nők testét áruba bocsátja, ártatlan gyermekek életét pedig kereskedelmi forgalomba hozza.

A bizottsági javaslat konfliktusban áll Magyarország Alaptörvényével, amely így fogalmaz: „Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.”

Az Európai Bizottság meg akarja kerülni a nemzeti kormányokat a családpolitikák meghatározásában, hogy az LMBTQ-ideológiát rákényszerítse azokra az országokra, amelyek még mindig kiállnak a természetes család, az anya, apa és gyerekek mellett.

A CitizenGO Európa-szerte mozgósítja tagjait, hogy riadóztassák a döntéshozóikat, és gyakoroljanak nyomást rájuk a javaslat elutasítása érdekében.

A gyerekek nem megvásárolható áruk. Joguk van anyával és apával felnőni! Írja alá a petíciónkat, és segítsen megakadályozni ennek az őrült javaslatnak a jóváhagyását.

 

További hírek és információk az ügyben:

Egyenlőségi csomag: A Bizottság új szabályokat javasol a szülőség tagállamok közötti elismerésére

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7509

Az Európai Bizottság elfogadta az LMBT-szülők tagállamok közötti elismeréséről szóló javaslatot

https://www.hetek.hu/cikkek/online/az-europai-bizottsag-elfogadta-az-lmbt-szulok-tagallamok-kozotti

A Bizottság videója a javaslatról angol nyelven:

https://www.facebook.com/watch/?v=813810239880855

Korábbi petíciónk a Bizottság LMBTQ-nyomásgyakorlásával szemben:

https://citizengo.org/hu/fm/183818-fejezzek-be-az-europai-lmbtq-gyarmatositast


0100 000
  81 118
 
81 118 aláírás. A következő cél: 100 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Szálljon szembe Magyarország az Európai Bizottság elfogadhatatlan javaslatával!


Tisztelt Varga Judit Miniszter Asszony!
Tisztelt Magyar Európai Parlamenti Képviselők!

Az Európai Bizottság „határokon átnyúló szülőség” Európa-szerte való elismerésére vonatkozó javaslata elfogadhatatlan és sok veszélyt rejt magában. Célja, hogy a nemzeti jogszabályok által nem elismert, vagy egyenesen tiltott gyermekhez jutási gyakorlatokat fogadtassanak el a tagállamokkal, és különböző együttélési formákat legitimáljanak az Unió területén.

Rendeletjavaslatról van szó, amely elfogadása esetén minden uniós tagállamra kötelező érvényű lenne.

Ez nem az első ideológiai kísérlet a Bizottság részéről, amellyel felül kívánja írni a tagállamok családdal kapcsolatos hatáskörét. Esetleges elfogadása esetén a rendelet komoly kockázata, hogy megnyithatja az ajtót a béranyaság, a donor bevonásával zajló lombikeljárások, illetve az azonos neműek örökbefogadása előtt egész Európában, így Magyarországon is.

E rendelettel sérülne a gyermekek apához és anyához való joga, illetve az a joguk, hogy ne kezeljék őket termékként, amit csak legyártatnak, majd mással kihordatnak egyesek. Emellett tovább rombolnák a házasság és a család egységét és a nők védelmét az őket egyértelműen kizsákmányoló béranyaságtól.

A valamennyi tagállamra alkalmazandó európai szülői bizonyítvány létrehozása megkerülné a nemzeti családokra vonatkozó törvényeket, veszélyeztetné a tagállamok jogi szuverenitását, különösen azon államok esetében, amelyek nem ismernek el alternatív együttélési formákat házasságként vagy családként, illetve nem ismerik el vagy egyenesen tiltják a gyermekek és nők jogaival és a gyermekek legfőbb érdekével ütköző gyermekhez jutási módokat.

A bizottsági javaslat konfliktusban áll Magyarország Alaptörvényével, amely egyértelműen fogalmaz: Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.

Minden gyereknek joga van anyához és apához, és erről nem dönthet másként az EU sem. Fontos emellett megakadályoznunk, hogy Európa egész területén elfogadják a béranyaság emberi méltósággal szembemenő bizarr gyakorlatát, amely a nők testét áruba bocsátja, ártatlan gyermekek életét pedig kereskedelmi forgalomba hozza.

Számítunk rá, és bízunk benne, hogy Miniszter asszony és a józan európai parlamenti képviselőink szembe fognak szállni ezzel a veszélyes javaslattal mind a Tanácsban mind pedig az Európai Parlament különböző színterein.

[az Ön neve]

Szálljon szembe Magyarország az Európai Bizottság elfogadhatatlan javaslatával!


Tisztelt Varga Judit Miniszter Asszony!
Tisztelt Magyar Európai Parlamenti Képviselők!

Az Európai Bizottság „határokon átnyúló szülőség” Európa-szerte való elismerésére vonatkozó javaslata elfogadhatatlan és sok veszélyt rejt magában. Célja, hogy a nemzeti jogszabályok által nem elismert, vagy egyenesen tiltott gyermekhez jutási gyakorlatokat fogadtassanak el a tagállamokkal, és különböző együttélési formákat legitimáljanak az Unió területén.

Rendeletjavaslatról van szó, amely elfogadása esetén minden uniós tagállamra kötelező érvényű lenne.

Ez nem az első ideológiai kísérlet a Bizottság részéről, amellyel felül kívánja írni a tagállamok családdal kapcsolatos hatáskörét. Esetleges elfogadása esetén a rendelet komoly kockázata, hogy megnyithatja az ajtót a béranyaság, a donor bevonásával zajló lombikeljárások, illetve az azonos neműek örökbefogadása előtt egész Európában, így Magyarországon is.

E rendelettel sérülne a gyermekek apához és anyához való joga, illetve az a joguk, hogy ne kezeljék őket termékként, amit csak legyártatnak, majd mással kihordatnak egyesek. Emellett tovább rombolnák a házasság és a család egységét és a nők védelmét az őket egyértelműen kizsákmányoló béranyaságtól.

A valamennyi tagállamra alkalmazandó európai szülői bizonyítvány létrehozása megkerülné a nemzeti családokra vonatkozó törvényeket, veszélyeztetné a tagállamok jogi szuverenitását, különösen azon államok esetében, amelyek nem ismernek el alternatív együttélési formákat házasságként vagy családként, illetve nem ismerik el vagy egyenesen tiltják a gyermekek és nők jogaival és a gyermekek legfőbb érdekével ütköző gyermekhez jutási módokat.

A bizottsági javaslat konfliktusban áll Magyarország Alaptörvényével, amely egyértelműen fogalmaz: Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.

Minden gyereknek joga van anyához és apához, és erről nem dönthet másként az EU sem. Fontos emellett megakadályoznunk, hogy Európa egész területén elfogadják a béranyaság emberi méltósággal szembemenő bizarr gyakorlatát, amely a nők testét áruba bocsátja, ártatlan gyermekek életét pedig kereskedelmi forgalomba hozza.

Számítunk rá, és bízunk benne, hogy Miniszter asszony és a józan európai parlamenti képviselőink szembe fognak szállni ezzel a veszélyes javaslattal mind a Tanácsban mind pedig az Európai Parlament különböző színterein.

[az Ön neve]