Petíció a Magyar Pszichiátriai Társasághoz az akadémiai szabadság megőrzéséért

Petíció

 

Petíció a Magyar Pszichiátriai Társasághoz az akadémiai szabadság megőrzéséért

Petíció a Magyar Pszichiátriai Társasághoz az akadémiai szabadság megőrzéséért

020 000
  15 951
 
15 951 aláírás. A következő cél: 20 000!

A nyilvánosság, az akadémiai szabadság és a szabad véleménynyilvánítás elkötelezett támogatóiként szeretnénk felhívni a figyelmét egy friss esetre, amely nemcsak hogy súlyos aggodalmakat vet fel a tudományos közösségben, hanem mindannyiunkra hatással van.

A Mandiner számolt be róla a napokban, hogy a Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) által kiadott Psychiatria Hungarica folyóirat főszerkesztője, Tényi Tamás lemondásra kényszerült, miután a szerkesztőbizottság elutasította Szilvay Gergely korábban közlésre befogadott „A genderelmélet kritikájának vázlata című írásának publikálását.

Petíciónkban felhívjuk a Magyar Pszichiátriai Társaság vezetését, hogy adjon helyet Szilvay Gergely tanulmányának a Psychiatria Hungarica folyóiratban, és lépjen fel a tagság körében megjelent ideológiai cenzúrára vonatkozó törekvésekkel szemben!

A közléssel nemcsak a genderelméletet kritikával illető konzervatív szerzőnek adnának lehetőséget tudományos eredményei szabad megosztására, hanem hozzájárulnának az akadémiai viták és a tudományos kutatások gazdagításához is.

Szilvay Gergely nevéhez kötődik a gender-elmélet és az LMBTQ-lobbi törekvéseinek eddigi legrészletesebb magyar nyelven írt bírálata. Ezeket a problémákat körüljáró doktori disszertációja után két könyve is megjelent a témában: „A melegházasságról” és „A gender-elmélet kritikája”.

Ahogy arról Konopás Noémi a Mandiner hasábjain részletesen beszámolt, a kialakult vita alapvetően nem a cikk tudományos tartalmáról, hanem a szerző személyéről szólt.

„a Psychiatria Hungaricában úgy közölnek le írásokat, hogy minden beérkező kéziratot elbírál két lektor, aki eldönti, akár módosításokkal közölhető-e vagy sem; s ha igen, valamelyik lapszámban megjelenik az írás; ez megfelel a nemzetközileg bevett tudományos lektorálásnak; a lapot egy kilenctagú szerkesztőség szerkeszti, ennek az élén áll(t) főszerkesztőként (vagy felelős szerkesztőként, kinek hogy tetszik) Tényi Tamás, a Pécsi Tudományegyetem dékánhelyettese, tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA doktora; s egy tágabb, összesen 31 tagú szerkesztőbizottság is részt vesz a lap igazgatásában, akiknek (s ez nagyon fontos!) nem kompetenciájuk a bírálók által elfogadott anyagokat felülbírálni, ami eddig nem is volt szokás. Nos, márpedig Szilvay tanulmányával pontosan ez történt, ráadásul olyanok által, akik közül volt, aki bevallottan nem is olvasta magát a nevezett tanulmányt.”

Miután befogadták közlésre Szilvay cikkét, Tényi Tamás főszerkesztő a 2022/4-es genderről szóló lapszámban szerette volna közzétenni azt. A szerkesztőbizottság tagjai közül többen ellenezték az iromány megjelenését, habár a testület korábban sosem szólt bele a lap tartalmába, ezért Tényi a közlés elhalasztásáról döntött. A két lektor mindeközben egyaránt közlésre ajánlotta a tanulmányt.

A 2023/1-es lapszám megjelenése előtt viszont megindult szervezkedés a szerző személyével szemben. Ezután az MPT elnöke összehívott egy rendkívüli szerkesztőbizottsági ülést, amelyen a Mandiner beszámolója szerint a tanulmányt nem olvasó kritikusok „politikai pamfletnek” minősítették Szilvay dolgozatát.

Ezután Tényi Tamás felajánlotta a vitatkozás lehetőségét abban a lapszámban, amelyben közlik Szilvay cikkét. Egy vitacikk vagy kommentár sem érkezett a Szilvay-tanulmánnyal szemben, csupán pár mondatos e-mailek és lemondásal való fenyegetőzések, illetve egy támogató írás.

Az immár kész lapszámba mindenesetre Tényi beleírta, hogy bár Szilvay Gergely írása megosztotta a szerkesztőbizottságot, a tudományos vitát fontosnak tartva megjelenítik azt.

A Pszichiátriai Társaság elnöke, Szekeres György erre viszont egy kétes módon összetákolt „szavazati” táblázattal válaszolt. Valójában szavazás nem történt, hanem összeválogatták az e-mailekből beérkező véleményeket, többek között két olyan tagét is, akik bevallottan nem olvasták a tanulmányt. Tényi és Bánki egyértelmű támogatását viszont nem számolták bele az összesítésbe, amit azért is fotos megjegyezni, mert az ő véleményük szavazattá konvertálásával megdőlt volna az ellenzők többsége.

A táblázat 16 szavazatot tartalmazott. A szerkesztőbizottság egy tagja közben arra is felhívta a figyelmünket, hogy ez a 16 szavazat nem 16 embertől érkezett, mivel három tag „igen is meg nem is” tartalmú e-mailjét érvénytelennek nyilvánítás vagy tartózkodás helyett (ahogy ezt a világon minden szavazásakor szokás) mindkét oldalra duplán beszámították, ezzel azt a látszatot keltve, hogy 31 tagból 16-an „szavaztak”, holott valójában csak 13-an, a következők szerint: 6 ellenző, 4 támogató, 3 tartózkodás. És ahogy fentebb írtuk, a táblázatban Tényi és Bánki támogatását nem konvertálták „szavazattá”, pedig velük együtt döntetlen lett volna az „eredmény”.

A lemondott főszerkesztő a Mandinernak azt is elmondta, hogy ez a „szavazás” leginkább a szerző neve alapján történt, anélkül, hogy a cikk tartalmát mindannyian megvizsgálták volna. Tényi Tamás, aki a szabad véleménynyilvánítás és a tudományos szabadság mellett állt, azért kényszerült lemondásra, mivel nem értett egyet a cenzúrával és a tisztességtelen döntéshozatali folyamattal, és nem volt lehetősége megakadályozni azt.

Nem hagyhatjuk, hogy a cenzúra elnyomja a konzervatív tudományos véleményeket! 

Felhívjuk ezért a Magyar Pszichiátriai Társaság tagjait, hogy:

  1. Tegyék közzé következő lapszámukban Szilvay Gergely korábban közlésre befogadott tanulmányát!
  2. Tartsák tiszteletben az akadémiai szabadságot, és küzdjenek annak megőrzéséért.
  3. Személyes elfogultság vagy ideológiai nézetek ne akadályozzák az akadémiai tanulmányok publikálását.

Félő, hogy amennyiben ilyen szellemiségben és szigorú ideológiai kontroll alatt folytatja tovább a működését a Magyar Pszichiátriai Társaság, egy olyan ideológiailag homogén társasággá válhat, amely kizárja a véleménykülönbségeket.

Bánki M. Csaba pszichiáter szerint ez oda vezethet, hogy azt állítják, hogy ők képviselik a „tudományosságot”, ami a pszichiáter szerint káros lehet a tudománynak, hiszen ezen az alapon a kutatók egy jelentős része kizárásra kerülhet.

Ha az ehhez hasonló eseteket annyiban hagyjuk, továbbra is szenvedni fognak az akadémiai szabadság korlátozása miatt a konzervatív tudósok. Emellett ezen lépések negatív hatását egy idő után a saját bőrünkön tapasztalhatjuk meg mi magunk is, például a munkahelyünkön vagy gyermekeink iskolájában...

Azonban, ha felszólalunk, elősegíthetjük az akadémiai szabadságot és a szabad véleménynyilvánítást, hozzájárulhatunk a tudományos közösség erősítéséhez, és a konzervatív értékrend tudományban való megerősítéséhez.

Összefogva megakadályozhatjuk az úgynevezett „cancel culture”, az eltörlés és elhallgatás kultúrájának hazai elterjedését, és megőrizhetjük a szabad és nyílt vitát, amely a tudományos előrehaladás kulcsa.

Ezen petícióban ezért felszólítjuk a Magyar Pszichiátriai Társaságot, valamint a magyar tudományos közösség minden tagját, hogy tegyenek lépéseket a szabad véleménynyilvánítás és az akadémiai szabadság megvédése érdekében.

 

További részleteket az ügyről a Mandiner cikkében olvashat:

Gendercenzúra a pszichiáterek lapjában – lemondott a főszerkesztő

https://mandiner.hu/cikk/20230512_magyar_pszichiatriai_tarsasag_gender_cenzura

020 000
  15 951
 
15 951 aláírás. A következő cél: 20 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Közöljék Szilvay Gergely tanulmányát, és hagyjanak fel a cenzúrával!


Tisztelt Magyar Pszichiátirai Társaság Vezetősége és Tagsága!
Tisztelt Dr. Szekeres György PhD Elnök Úr!

Aggodalmunkat szeretnénk kifejezni a szervezetükön belüli akadémiai tanulmányok publikálásával kapcsolatban bekövetkezett fejlemények miatt. Úgy gondoljuk, hogy a történtek veszélyeztetik az akadémiai szabadság, integritás és kiegyensúlyozottság elveit, amelyeket a Magyar Pszichiátriai Társaságnak meg kellene őriznie.

Szilvay Gergely korábban közlésre befogadott, genderelméletről szóló tanulmányának Psychiatria Hungarica folyóirat általi cenzúrázása rávilágít, hogy az ideológiai „cancel culture” nemzetközi trendje elérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot is, és súlyosan veszélyezteti a szabad gondolkodás és a nyílt viták alapelveit, amelyek a tudományos felfedezések és az előrehaladás alapjai.

Határozott meggyőződésünk, hogy minden akadémiai munkát a tudományos érdemei alapján kell megítélni, nem pedig a szerző személyes nézetei alapján.

Megdöbbentőnek találjuk, hogy néhány tagtársuk „politikai pamfletnek” minősítette Szilvay Gergely tanulmányát, anélkül, hogy elolvasta volna, így próbálva felülírni a főszerkesztő és az MTA doktori tanácsadóinak döntéseit. Ez nem felel meg azon akadémiai integritás és igazságosság elveinek, amelyeket szervezetüknek képviselnie kell.

Az ilyen események nemcsak az akadémiai szabadságot és a szabad véleménynyilvánítást fenyegetik, de hosszú távon a tudományos közösséget és a társadalom egészét is károsíthatják.

Felhívjuk ezért a Magyar Pszichiátriai Társaság tagjait, hogy:

1. Tegyék közzé következő lapszámukban Szilvay Gergely korábban közlésre befogadott tanulmányát!
2. Személyes elfogultság vagy ideológiai nézetek a jövőben ne akadályozzák az akadémiai tanulmányok publikálását.
3. Biztosíták a nyílt vitát és a tudományos vélemények sokféleségét, amelyek az akadémiai szabadság alapjai.

[az Ön neve]

Közöljék Szilvay Gergely tanulmányát, és hagyjanak fel a cenzúrával!


Tisztelt Magyar Pszichiátirai Társaság Vezetősége és Tagsága!
Tisztelt Dr. Szekeres György PhD Elnök Úr!

Aggodalmunkat szeretnénk kifejezni a szervezetükön belüli akadémiai tanulmányok publikálásával kapcsolatban bekövetkezett fejlemények miatt. Úgy gondoljuk, hogy a történtek veszélyeztetik az akadémiai szabadság, integritás és kiegyensúlyozottság elveit, amelyeket a Magyar Pszichiátriai Társaságnak meg kellene őriznie.

Szilvay Gergely korábban közlésre befogadott, genderelméletről szóló tanulmányának Psychiatria Hungarica folyóirat általi cenzúrázása rávilágít, hogy az ideológiai „cancel culture” nemzetközi trendje elérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot is, és súlyosan veszélyezteti a szabad gondolkodás és a nyílt viták alapelveit, amelyek a tudományos felfedezések és az előrehaladás alapjai.

Határozott meggyőződésünk, hogy minden akadémiai munkát a tudományos érdemei alapján kell megítélni, nem pedig a szerző személyes nézetei alapján.

Megdöbbentőnek találjuk, hogy néhány tagtársuk „politikai pamfletnek” minősítette Szilvay Gergely tanulmányát, anélkül, hogy elolvasta volna, így próbálva felülírni a főszerkesztő és az MTA doktori tanácsadóinak döntéseit. Ez nem felel meg azon akadémiai integritás és igazságosság elveinek, amelyeket szervezetüknek képviselnie kell.

Az ilyen események nemcsak az akadémiai szabadságot és a szabad véleménynyilvánítást fenyegetik, de hosszú távon a tudományos közösséget és a társadalom egészét is károsíthatják.

Felhívjuk ezért a Magyar Pszichiátriai Társaság tagjait, hogy:

1. Tegyék közzé következő lapszámukban Szilvay Gergely korábban közlésre befogadott tanulmányát!
2. Személyes elfogultság vagy ideológiai nézetek a jövőben ne akadályozzák az akadémiai tanulmányok publikálását.
3. Biztosíták a nyílt vitát és a tudományos vélemények sokféleségét, amelyek az akadémiai szabadság alapjai.

[az Ön neve]