Az abortusz NEM EMBERI JOG!

Petíció az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának figyelmébe

 

Az abortusz NEM EMBERI JOG!

Az abortusz NEM EMBERI JOG!

020 000
  16 849
 
16 849 aláírás. A következő cél: 20 000!

Talán emlékeznek az ENSZ Emberi Jogi Bizottságánál tett tavalyi látogatásunkra. Akkor hangzott el a bizottság egyik "szakértője", a tunéziai Ben Achour kegyetlen állítása, mely szerint az, hogy születésük után segítjük a fogyatékos embereket "nem jelenti azt, hogy el kell fogadnunk egy fogyatékkal élő magzat életben hagyását".

 

A világ békéjének fenntartására és minden emberi lény méltóságának elismerésére létrehozott Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi egyezményeken és intézményrendszerén keresztül valósítja meg a céljait. A nemzetközi dokumentumokat időről időre újratárgyalják és értelmezik. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának értelmezése idén októberben ért véget.

Az ENSZ Emberi Bizottsága által elfogadott általános kommentár:

- Kimondja, hogy "a részes államoknak biztonságos, legális és hatékony hozzáférést kell nyújtani az abortuszhoz, amikor az várandós nő vagy lány élete és egészsége veszélyben van, és amikor a várandósság kihordása lényeges fájdalmat vagy szenvedést okozna a várandós nőnek vagy lánynak, leginkább pedig amikor a várandósság erőszak, vérfertőzés következménye vagy pedig nem életképes." ("States parties must provide safe, legal and effective access to abortion where the life and health of the pregnant woman or girl is at risk, and where carrying a pregnancy to term would cause the pregnant woman or girl substantial pain or suffering, most notably where the pregnancy is the result of rape or incest or is not viable. [8]")

Vegyük észre a következőket a fenti mondat kapcsán: Nem írják le az anya szót és a magzat szót is kivették a szövegből. Nem hajlandók megemlíteni, hogy egy magzatról is szó van, hanem arról beszélnek, hogy a terhesség nem életképes. A várandósság kihordása általában lényeges fájdalmat vagy szenvedést okoz az anyának, ezért ezt és a nő egészségét a fenti indokok közé téve lényegében minden esetben követelik az abortuszokhoz való hozzáférés biztosítását.

- Felhívja az államokat, hogy távolítsanak el minden büntetőjogi szankciót azokra nézve, akik illegális abortuszt nyújtanak. ("For example, they should not take measures such as ... apply criminal sanctions against women and girls undergoing abortion [10] or against medical service providers assisting them in doing so.")

- Felhívja az államokat, hogy "szüntessék meg a meglévő korlátokat" az abortuszra vonatkozóan, és sürgeti őket, hogy "ne vezessenek be új akadályokat", ideértve az egészségügyi dolgozók lelkiismereti jogának gyakorlása által okozott akadályt. ("States parties should not introduce new barriers and should remove existing barriers [11] that deny effective access by women and girls to safe and legal abortion [12], including barriers caused as a result of the exercise of conscientious objection by individual medical providers.")

A Polgári és Politika Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya az egyik legszélesebb körben elfogadott és elismert nemzetközi emberi jogi egyezmény. A kommentár célja az Egyezmény által elismert élethez való jog újraértelmezése, mely szerint az államoknak bizonyos körülmények között hozzáférést kell biztosítaniuk az abortuszhoz. Pedig az Egyezmény sehol nem említi az abortuszokat, sőt, minden emberi lény számára garantálja az élethez való jogot. Továbbá pedig elismeri, hogy a meg nem születettek életét védeni kell a halálbüntetés végrehajtásától:“Halálbüntetést ... várandós nőkön nem lehet végrehajtani.”

A 36. általános kommentár pont az ellenkezőjére fordítja az élethez való jogot, és abortuszhoz való jogot magyaráz bele. A kiadott értelmezés szembehelyzekedik az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával és több más nemzetközi egyezménnyel, továbbá az Alaptörvényünkkel is. Ennek az értelmezésnek (általános kommentárnak) a nemzeti jogalkotásra is jelentős hatása lehet, különösképp mivel ugyanezen szerv felelős az Egyezségokmány betártásának ellenőrzéséért a különböző országokban.

Az államokat kötelezi arra a nemzetközi jog, hogy betartsák a törvényükbe iktatott nemzetközi egyezményeket. Az Emberi Jogi Bizottság időről-időre olyan általános megjegyzéseket fogalmaz meg az nemzetközi egyezményekkel, szerződésekkel kapcsolatban, melyek célja annak tisztázása, hogy miképp értelmezik a szerződésben foglalt bizonyos rendelkezéseket, vagy tematikus kérdéseket. Ezzel üzenik meg az államok számára, hogy úgy vélik, hogy a szerződés szerint kötelezettségeik vannak, illetve ajánlásokat fogadnak el a szerződés végrehajtásához... Ez az államokra nézve soha nem kötelező érvényű, így az államok nem kötelesek követni a Bizottság állásfoglalásait arra nézve, hogy hogyan értelmezzék az Egyezményt. Mégis, a Bizottság ajánlása nyomást jelent az államokra az abortuszok legalizálására vagy az életvédő törvények végrehajtásának gyengítésére. A 36. általános kommentár elfogadása révén a Bizottág és más ENSZ entitások felhatalmazást kapnak arra, hogy még nagyobb nyomást gyakoroljanak az államokra az abortusz legalizálása érdekében. Ez a dokumentum az első olyan ENSZ-szerv által elfogadott állásfoglalás, amely előírja, hogy az államoknak "meghatározott" körülmények között legalizálni "kell" az abortuszt. Egy korábbi szerződéses testület által kiadott nyilatkozat vagy általános kommentár sem fogalmazott ilyen konkrétan ezzel kapcsolatban, mint ez a mostani.

A 36. általános kommentár azon hamis logika alapján hatalmazza fel azt ENSZ-t, hogy sürgesse az államokat az abortusz legalizálására bizonyos körülmények között, hogy az államoknak a nemzetözi emberi normák szerint ezt kötelességük megtenni. Pedig az etéren létrejött elsődleges nemzetközi megállapodás, a Nemzetközi Népesedési és Fejlesztési Konferencia cselekvési programja határozottan kimondja, hogy az abortusz megengedéséről szóló döntéseket csakis nemzeti szinten - nem pedig nemzetközi szinten kell meghozni. (ICPD ¶ 8.25). 

Kérjük, írja alá a petíciót, üzenjük az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának, hogy az abortusz NEM EMBERI JOG!

A 36. általános kommentár:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23797&...

8. bekezdés:

Although States parties may adopt measures designed to regulate voluntary terminations of pregnancy, such measures must not result in violation of the right to life of a pregnant woman or girl, or her other rights under the Covenant. Thus, restrictions on the ability of women or girls to seek abortion must not, inter alia, jeopardize their lives, subject them to physical or mental pain or suffering which violates article 7, discriminate against them or arbitrarily interfere with their privacy. States parties must provide safe, legal and effective access to abortion where the life and health of the pregnant woman or girl is at risk, and where carrying a pregnancy to term would cause the pregnant woman or girl substantial pain or suffering, most notably where the pregnancy is the result of rape or incest or is not viable. [8] In addition, States parties may not regulate pregnancy or abortion in all other cases in a manner that runs contrary to their duty to ensure that women and girls do not have to undertake unsafe abortions, and they should revise their abortion laws accordingly. [9] For example, they should not take measures such as criminalizing pregnancies by unmarried women or apply criminal sanctions against women and girls undergoing abortion [10] or against medical service providers assisting them in doing so, since taking such measures compel women and girls to resort to unsafe abortion. States parties should not introduce new barriers and should remove existing barriers [11] that deny effective access by women and girls to safe and legal abortion [12], including barriers caused as a result of the exercise of conscientious objection by individual medical providers. [13] States parties should also effectively protect the lives of women and girls against the mental and physical health risks associated with unsafe abortions. In particular, they should ensure access for women and men, and, especially, girls and boys, [14] to quality and evidence-based information and education about sexual and reproductive health [15] and to a wide range of affordable contraceptive methods, [16] and prevent the stigmatization of women and girls seeking abortion.[17] States parties should ensure the availability of, and effective access to, quality prenatal and post-abortion health care for women and girls, [18] in all circumstances, and on a confidential basis. [19]

020 000
  16 849
 
16 849 aláírás. A következő cél: 20 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Az abortusz nem emberi jog!

Mr. Yuval Shany, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának elnöke,
és tagjai figyelmébe

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya minden ember számára biztosítja az élethez való jogot.

Mindazonáltal az Egyezségokmány 6., az élethez való jogról szóló pontját értelmező 36. általános kommentár 8. és 9. bekezdése arra törekszik, hogy aktívan megtagadja az élethez való jogot az emberiség egy jelentős csoportjának tagjaitól, nevezetesen a születendő gyermekektől.

Tegyük egyértelművé: az abortusz nem emberi jog, és Önöknek nincs joga átértelmezni az élethez való jogot, ezzel előmozdítva egy embercsoport tagjai életének önkényes kioltását.

Mi, alulírottak felszólítjuk a Bizottságot, hogy azonnal helyettesítsék a 36. általános kommentárt egy új általános kommentárral, amely nem kívánja átértelmezni az Egyezségokmányt, és megteremteni az államok számára az abortuszhoz való hozzáférés biztosítását.

Továbbá felszólítjuk a Bizottságot, hogy hagyja abba az államok felhívását az abortusz dekriminalizálására vagy legalizálására. Végül arra kérjük a Bizottságot, hogy ne kérje az államoktól az abortuszok szabályozásának lazítását, vagy az abortuszhoz való hozzáférésre vonatkozó "korlátozások" feloldását.

 

TO: Mr. Yuval Shany, Chair;

CC: Members of the Human Rights Committee:

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) guarantees the right to life for every human being:

“Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.” (ICCPR, art. 6(1)).

However, paragraphs 8 and 9 of “General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life” would seek to actively deny the right to life to entire subsets of humanity, namely, the unborn and certain “afflicted adults.”

Let us make this very clear: abortion is not a human right.

We, the undersigned, call on the Committee to immediately replace General Comment No. 36 with a new general comment that does not seek to interpret the Covenant as creating an obligation on states to provide access to abortion.

We also ask the Committee to stop calling on state parties to “decriminalize” or legalize abortion under any circumstances. We ask the Committee to refrain from asking states to loosen restrictions on abortion or to remove “barriers” to abortion access.

[az Ön neve]

Az abortusz nem emberi jog!

Mr. Yuval Shany, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának elnöke,
és tagjai figyelmébe

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya minden ember számára biztosítja az élethez való jogot.

Mindazonáltal az Egyezségokmány 6., az élethez való jogról szóló pontját értelmező 36. általános kommentár 8. és 9. bekezdése arra törekszik, hogy aktívan megtagadja az élethez való jogot az emberiség egy jelentős csoportjának tagjaitól, nevezetesen a születendő gyermekektől.

Tegyük egyértelművé: az abortusz nem emberi jog, és Önöknek nincs joga átértelmezni az élethez való jogot, ezzel előmozdítva egy embercsoport tagjai életének önkényes kioltását.

Mi, alulírottak felszólítjuk a Bizottságot, hogy azonnal helyettesítsék a 36. általános kommentárt egy új általános kommentárral, amely nem kívánja átértelmezni az Egyezségokmányt, és megteremteni az államok számára az abortuszhoz való hozzáférés biztosítását.

Továbbá felszólítjuk a Bizottságot, hogy hagyja abba az államok felhívását az abortusz dekriminalizálására vagy legalizálására. Végül arra kérjük a Bizottságot, hogy ne kérje az államoktól az abortuszok szabályozásának lazítását, vagy az abortuszhoz való hozzáférésre vonatkozó "korlátozások" feloldását.

 

TO: Mr. Yuval Shany, Chair;

CC: Members of the Human Rights Committee:

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) guarantees the right to life for every human being:

“Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.” (ICCPR, art. 6(1)).

However, paragraphs 8 and 9 of “General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life” would seek to actively deny the right to life to entire subsets of humanity, namely, the unborn and certain “afflicted adults.”

Let us make this very clear: abortion is not a human right.

We, the undersigned, call on the Committee to immediately replace General Comment No. 36 with a new general comment that does not seek to interpret the Covenant as creating an obligation on states to provide access to abortion.

We also ask the Committee to stop calling on state parties to “decriminalize” or legalize abortion under any circumstances. We ask the Committee to refrain from asking states to loosen restrictions on abortion or to remove “barriers” to abortion access.

[az Ön neve]