Béranyaság megállítása Európában

Írjon a képviselőknek, szabjunk gátat a béranyaság terjedésének Európában!

 

Béranyaság megállítása Európában

siker
050 000
  38 582
 
38 582 people have signed.

Béranyaság megállítása Európában

 

SIKER:  Nemet mondtak a béranyaság minden formájára az Európa Tanácsban! A Parlamenti Közgyűlés plenáris ülésén a 47 tagállam képviselői elutasították a béranyaságot szabályozni, és egyes formáit legalizálni kívánó De Sutter jelentést. (A jelentés benyújtója, Petra de Sutter személye ellentmondásos volt a témában. Amellett, hogy egy transznemű személyről van szó, egy olyan kórházat vezet Belgium Gent városában, ahol működik a béranyaság rendszere.) A döntéssel a képviselők a nők és a gyermekek emberi méltósága mellett álltak ki.

 

Az Európa Tanács 324 tagja a 47 tagállam parlamenti képviselői közül kerül ki. A strasbourgi székhelyű Európa Tanács 1949-ben alakult azzal a céllal, hogy védelmezze az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot. Bár szomorú, hogy egy ilyen javaslat egyáltalán teret kaphatott, örömmel üdvözöljük a döntést.

 

Köszönjük, hogy csatlakozott levelünkhöz, melyben a magyar képviselőket arra kértük, vegyenek részt az üléseken, és utasítsák el a béranyaság minden formáját. Továbbá köszönjük Bartos Mónika, Hoffmann Rózsa, Csenger-Zalán Zsolt, Gyöngyösi Márton és Manninger Jenő képviselőinknek, hogy részt vettek Strasbourgban a plenáris ülésen, és a béranyaság minden formájának elutasítása mellett foglaltak állást.

--------------------

SOHA VISSZA NEM TÉRŐ ALKALOM A BÉRANYASÁG MEGÁLLÍTÁSÁRA.
EZ AZ EGYIK LEGFONTOSABB PETÍCIÓNK AZ ÉVBEN. KÉREM CSATLAKOZZON LEVELÜNKHÖZ ÖN IS!

Már egy korábbi petíciónkban beszámoltunk az Európa Tanácsban végbemenő, a béranyaság egyes formáit legalizálni szándékozó törekvésekről, és egy ezt célzó jelentéstervezetről, melyet márciusban csupán egy szavazatkülönbséggel utasított el Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Szociális Bizottsága.

Nemrégiben a szocialista Petra De Sutter egy újabb javaslattal ált elő, melyet szeptember 21-én ugyanezen Bizottság szintén nem fogadott el. (A transznemű képviselővel kapcsolatban felmerült az összeférhetetlenség problémája, mivel magánklinikáján ő maga is alkalmazza a béranyaság gyakorlatát.)  Bár a Bizottság nem hagyta jóvá a béranyaságot legalizálni kívánó javaslatot, nem foglalt állást annak teljes tilalma mellett sem. Ellenben határozattervezetet nyújtott be a Miniszteri Bizottsághoz annak érdekében, hogy kidolgozzanak egy "európai iránymutatást a gyermekek jogaira vonatkozólag a béranyaság vonatkozásában."  Ez azt is jelentheti, hogy a Parlamenti Közgyűlés nem fogja elítélni ezt az emberi méltóságot sértő gyakorlatot, ezzel utat engedve a béranyaság terjedésének Európában.

Jövő héten két bizottság véleményezése és módosító javaslatai után a Parlamenti Közgyűlésben szavaznak a tervezetről az október 11-i plenáris ülésen Strasbourgban.

Petíciónkban arra kérjük a képviselőket, egyértelműen ítéljék el a béranyaság minden formáját, mivel azok sértik az emberi jogokat és az emberi méltóságot.

Október 10-én az Egyenlőség és Diszkriminációmentesség Bizottság vitatja meg az tervezetet.

Október 11-én a Szociális Bizottság fogalmazhat meg módosításokat a benyújtott ajánlással kapcsolatban.

Ezután vitatja meg délután a Parlamenti Közgyűlés a benyújtott javaslatot és annak módosításait. Ez az utolsó esély arra, hogy megváltoztassák vagy megállítsák a béranyasággal kapcsolatos ún. "De Sutter jelentést".

Kérjük a képviselőket, vegyenek részt ezeken az üléseken, és szavazzanak a béranyaság teljes tilalmára irányuló MÓDOSÍTÁSOK MELLETT!

Ugyanakkor a képviselőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy ha ezeket a módosításokat nem fogadják el a bizottságok, a Parlamenti Közgyűlés ülésén az ajánlás ellen kell szavazniuk annak érdekében, hogy gátat szabjanak a béranyaság gyakorlatának Európában.

Csatlakozzon Ön is levelünkhöz. Ha most nem lépünk, ha most nem lépnek képviselőink, 10 év múlva általános gyakorlattá válhat a nők és a gyermekek ilyen jellegű kihasználása.

 

---

Kép

+ Letter to:

Ez a petíció...

Győzelem!

OKTÓBER 10-11. Kérem vegyen részt az üléseken, és utasítsa el a béranyaság minden formáját!

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

A béranyaság gyakorlata aláássa a gyermeket kihordó nő emberi méltóságát, mivel árucikké alacsonyítja a nő testét és annak életadó szerepét. A béranyaság gyakorlatának minden formája sérti a gyermek emberi jogait és méltóságát, árucikké alacsonyítja le őt, emellett pedig manipulálja identitását és származását is. (A Gyermek Jogairól Szóló Egyezmény szerint a gyermeknek joga van ahhoz, hogy "lehetőség szerint ismerje szüleit, valamint ahhoz, hogy ezek neveljék.") Emellett a gyermeket elválasztják és megfosztják az őt 9 hónapig hordozó szülőanyjától, amely a tudomány mai állása szerint szerint ártalmas hatással lehet fejlődésére és jóllétére egyaránt.

Talán soha vissza nem térő alkalom nyílt arra, hogy a béranyaság nemzetközi tilalmát javasolja az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése a tagállamok részére. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy nem módosítanak a Szociális Bizottság által benyújtott javaslaton, ajtót nyitva ezzel a béranyaság gyakorlata előtt Európában.

Jövő héten vitatja meg az Egyenlőség és Diszkriminációmentesség Bizottság az ajánlás egy véleménytervezetét Strasbourgban.

Szintén jövő héten a Szociális Bizottság is megfogalmazhat módosításokat a benyújtott ajánlással kapcsolatban.

Október 11-én pedig a Parlamenti Közgyűlés elé kerül a javaslat és annak módosításai. Ez az utolsó esély arra, hogy megváltoztassák vagy megállítsák a béranyasággal kapcsolatos "De Sutter jelentést".

Kérjük, amennyiben tagja valamelyik bizottságnak, vegyen részt a bizottsági üléseken, és TÁMOGASSA a béranyaság teljes tilalmát szorgalmazó módosításokat!

Ha ezeket a módosításokat mégsem fogadják el a bizottságok, kérjük, szavazzon az ajánlás ELLENÉBEN, és az emberi méltóság mellett kiállva ítélje el a béranyaság minden formáját a Parlamenti Közgyűlés ülésén!

Bízunk Önben, köszönjük a társadalomért végzett munkáját.

[az Ön neve]

Béranyaság megállítása Európában

Írja alá most

050 000
  38 582
 
38 582 people have signed.