Chrońmy dzieci i młodzież przed pornografią!

Adresat/Adresaci petycji: Do Ministra Cyfryzacji

 

Chrońmy dzieci i młodzież przed pornografią!

Chrońmy dzieci i młodzież przed pornografią!

01 000
  971
 
971 aláírás. A következő cél: 1 000!

Ostatnie doniesienia prasowe z Wielkiej Brytanii jasno dowodzą, że dostęp do pornografii za pośrednictwem Internetu można kontrolować tak, aby osoby niepełnoletnie nie miały z nią styczności. W tym kraju od 1 kwietnia 2019 roku wejście na strony www zawierające treści "dla dorosłych"  zostanie zamknięte dla wszystkich. Aby z powrotem uzyskać do nich dostęp należy potwierdzić swój wiek online za pomocą wydanego przez państwo dokumentu tożsamości, takiego jak prawo jazdy lub alternatywnie wykupić za 5 funtów przepustkę Age ID w sklepie stacjonarnym, gdzie sprzedawca sprawdzi wiek na dokumencie. Jak widać można sprawić, by martwe dotąd przepisy o weryfikacji wieku odwiedzających serwisy z pornografią wprowadzić w życie. Wystarczy do tego dobra wola i sprawna legislacja.

Dlatego postulujemy o reakcję w sprawie ograniczenia dostępu do pornografii nieletnim i wprowadzenia w naszym kraju podobnych rozwiązań jak te, które obowiązują w krajach Europy Zachodniej!

Nie zgadzajmy się na to, by problem jakim jest pornografia wśród młodzieży, pozostał nierozwiązany! Aż 80 procent smartfonów, z których korzysta młodzież, nie posiada zabezpieczeń przed treściami pornograficznymi. Poprzez naszą petycję chcielibyśmy, by normą stał kontrolowany dostęp do serwisów posiadających tego typu treści. Filmy pornograficzne wypaczają obraz kobiety i mężczyzny, są pełne przemocy i braku empatii względem drugiego człowieka. Pomóżmy naszym dzieciom wychowywać się bez dostępu do pornografii – podpiszmy petycję!

A petíció elindítójával a CitizenGO nem áll jogi kapcsolatban. A CitizenGO nem vállal felelősséget a petíció tartalmáért.
01 000
  971
 
971 aláírás. A következő cél: 1 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Adresat/Adresaci petycji: Do Ministra Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,

W obliczu ogólnej dostępności internetu bez względu na wiek użytkownika, chcielibyśmy na Pana ręce złożyć prośbę o reakcję w sprawie ograniczenia dostępu do pornografii nieletnim. Chcemy prosić o ochronę dzieci przed pornografią poprzez wprowadzenie w naszym kraju podobnych rozwiązań co zastosowana w Wielkiej Brytanii cyfrowa przepustka Age ID. Dostęp do wszystkich serwisów oferujących treści pornograficzne od 1 kwietnia 2019 r. zostanie w tym kraju zablokowany i użytkownicy będą mogli go odblokować poświadczając swoją pełnoletność w procesie weryfikacji on-line za pomocą wydanego przez państwo dokumentu tożsamości takiego jak prawo jazdy.

Weryfikacji tej będzie można dokonać również w stacjonarnym sklepie kupując Age ID za dodatkową opłatą. Uważamy że czas, aby podobne przepisy wprowadzić także w naszym kraju.

Jako Misja Gabriela wielokrotnie postulujemy o dobro dzieci i młodzieży. Każde rozwiązanie legislacyjne wprowadzone, by blokować dostęp do treści pornograficznych nieletnim, również będzie żądaną przez nas, dobrą praktyką radzenia sobie z ochroną najmłodszych przed deprawacją i wypaczeniem podstawowych wartości etycznych.

Liczymy na Pana wsparcie,


[az Ön neve]

Adresat/Adresaci petycji: Do Ministra Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,

W obliczu ogólnej dostępności internetu bez względu na wiek użytkownika, chcielibyśmy na Pana ręce złożyć prośbę o reakcję w sprawie ograniczenia dostępu do pornografii nieletnim. Chcemy prosić o ochronę dzieci przed pornografią poprzez wprowadzenie w naszym kraju podobnych rozwiązań co zastosowana w Wielkiej Brytanii cyfrowa przepustka Age ID. Dostęp do wszystkich serwisów oferujących treści pornograficzne od 1 kwietnia 2019 r. zostanie w tym kraju zablokowany i użytkownicy będą mogli go odblokować poświadczając swoją pełnoletność w procesie weryfikacji on-line za pomocą wydanego przez państwo dokumentu tożsamości takiego jak prawo jazdy.

Weryfikacji tej będzie można dokonać również w stacjonarnym sklepie kupując Age ID za dodatkową opłatą. Uważamy że czas, aby podobne przepisy wprowadzić także w naszym kraju.

Jako Misja Gabriela wielokrotnie postulujemy o dobro dzieci i młodzieży. Każde rozwiązanie legislacyjne wprowadzone, by blokować dostęp do treści pornograficznych nieletnim, również będzie żądaną przez nas, dobrą praktyką radzenia sobie z ochroną najmłodszych przed deprawacją i wypaczeniem podstawowych wartości etycznych.

Liczymy na Pana wsparcie,


[az Ön neve]