Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2021

Vragenlijst voor kandidaten en partijen over leven, vrijheid en gezin

 

Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2021

Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2021

05 000
  2 763
 
2 763 aláírás. A következő cél: 5 000!

Foto: J.M. Luijt

Belangrijke update:

Na verschillende partijen dagenlang achter de broek te hebben gezeten, heb ik goed nieuws... en slecht nieuws!

Het goede nieuws is dat drie partijen snel hebben gereageerd met hun antwoorden op onze vragen: SGP, FvD en JA21.

Het slechte nieuws is dat andere partijen dit niet hebben gedaan: PVV, CDA en ChristenUnie (hoewel de laatste wel inhoudelijk gereageerd heeft; ik leg het hieronder uit).

Ik heb ervoor gekozen om naast de christendemocraten ook de “populistische” partijen te benaderen, omdat zij ieder ook een conservatieve vleugel hebben en daarmee christelijke en conservatieve kiezers aanspreken.

Hier zie je de antwoorden van de partijen die de vragen beantwoord hebben (klik op de afbeelding om deze te vergroten):

Resultaten vragenlijst verkiezingskandidaten

 

De SGP reageerde snel en op alle punten positief. Op basis van hun stemgedrag de afgelopen jaren, zien wij ook geen reden om eraan te twijfelen dat ze zich op al de genoemde punten zullen inzetten. Zo stemden zij tegen de wens van de LHBTQ+-lobby, om “seksuele gerichtheid” op te nemen in artikel 1 van de grondwet.

SGP-leider Kees van der Staaij diende in 2019 een motie in om artsen te verplichten een vrouw die abortus overweegt ook te wijzen op alternatieven. In 2020 kwam hij met een motie waarin hij stelde dat abortus niet gesubsidieerd zou moeten worden door de overheid.

Ook FvD heeft opvallend positief gereageerd op onze vragen. Alleen bij vraag 8 over reclames voor vreemdgaan zeiden ze ‘weet ik niet’, omdat ze dat per geval zouden willen bekijken.

We willen er hier wel op wijzen dat het stemgedrag van FvD in het verleden hier niet altijd mee in overeenstemming is geweest. Onlangs nog stemde de partij in de Tweede Kamer voor het afschaffen van de vijf dagen bedenktijd bij abortus.

FvD stemde ook tegen de hierboven genoemde motie van Kees van der Staaij over alternatieven voor abortus. En tevens tegen het afschaffen van subsidie voor abortus. Bovendien stemden zij in 2019 voor het beschermen van “het recht op abortus”, een motie van GroenLinks-politica Corinne de Jonge van Ellemeet, Lilliane Ploumen van de PvdA en andere uitgesproken abortusvoorstanders.

Maar het lijkt er dus op dat de partij ons nu beterschap belooft voor de toekomst… We zullen scherp in de gaten houden of dit ook daadwerkelijk in het stemgedrag tot uiting komt de komende jaren.

Ook JA21 reageerde snel en op veel vragen gaven zij een positief antwoord. Bij vraag 1 over abortus antwoordden zij ‘weet ik niet’, met als toelichting:

"JA21 vindt de huidige termijn van 24 weken voor niet-medische indicaties te ruim. Hier willen wij graag een maatschappelijk debat over voeren. Sinds het invoeren van de wet in 1981 is er veel veranderd op medisch gebied, en de wet moet aangepast worden op de huidige medische mogelijkheden."

De reden is dat JA21 een conservatieve en een liberale vleugel heeft. Dit is dus het compromis waar ze op het punt van abortus op uitgekomen zijn. Wat betreft stemgedrag valt hier weinig te zeggen, omdat het een nieuwe partij betreft.

Van de PVV hebben we helemaal niets teruggehoord. Net als FvD stemde de PVV voor het afschaffen van de bedenktermijn van vijf dagen bij abortus en tegen het afschaffen van de abortussubsidie.

De ChristenUnie liet weten dat het partijprogramma hetgeen is waar de kandidaten overeenstemming over hebben bereikt. Op verdere specifieke vragen, zoals die van ons, zouden ze daarom geen antwoord kunnen geven.

Wel gaf de ChristenUnie een schriftelijke reactie over een aantal thema’s uit onze vragen. Zo gaven ze aan dat de partij:

 • streeft naar een “abortusvrije samenleving”;
 • zich verzet tegen “een wettelijke regeling voor mensen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn”;
 • vindt dat de “vrijheid van artikel 23 om een school met een eigen identiteit op te richten” niet mag worden aangetast;
 • is “tegen elke vorm van vaccinatiedwang of drang, ook bij de vaccinatie tegen het coronavirus”;
 • verklaart dat de “vrijheid van godsdienst, vereniging, onderwijs en meningsuiting” niet mag worden aangetast. Ook niet in het geval van meningen die afwijken van “de seculier-liberale opvattingen van de meerderheid”.

Met deze standpunten worden een aantal van onze vragen indirect toch beantwoord. Hoewel niet allemaal.

Wat we echter ook weten is dat ze het een en ander aan kwalijke zaken hebben gedoogd de afgelopen jaren als regeringspartner.

En als we kijken naar het stemgedrag van de ChristenUnie, zien we ook dat ze het vooral op het punt van LHBTQ+ vaak lieten afweten. Zo tekenden zij reeds voor de vorige verkiezingen in 2017 het “Regenboogakkoord” van LHBTQ+-lobby COC en stemden zij voor het opnemen van “seksuele gerichtheid” als beschermde categorie in de grondwet.

Maar het CDA maakte het wel het allerbontst.

Zij hebben botweg laten weten, en ik citeer letterlijk: “Hier doen wij niet aan mee.”

Het CDA weigert hiermee antwoord te geven op de vragen van duizenden CitizenGO’ers, die zich willen inzetten voor leven, vrijheid en gezin. En ze reageren ook nog eens met een hooghartige opmerking op onze vragen, alsof wij flauwe spelletjes spelen.

En dit na vier kabinetsjaren, waarin zij als zogenaamde christendemocraten het ene na het andere onchristelijke beleidspunt steunden of zelfs zelf voorstelden.

Een korte opsomming:

 • CDA-minister Hugo de Jonge sprak zich uit voor “bufferzones” rond abortusklinieken, waarbinnen ongewenst zwangere vrouwen niet zouden mogen worden aangesproken met een aanbod tot hulp.
 • Het CDA stemde, net als de ChristenUnie, in met een regeerakkoord waarin staat dat “Onnodige geslachtsregistratie wordt waar mogelijk beperkt”. Dit was een wens van de LHBTIQ+-lobby en komt voort uit de gender-ideologie.
 • Het CDA stemde, opnieuw net als de ChristenUnie, vóór de grondwetswijziging waardoor “seksuele gerichtheid”, zonder nadere bepalingen, is opgenomen als te beschermen categorie in de grondwet. Ook dit was een wens van de LHBTIQ+-lobby waaraan zij gehoor hebben gegeven.
 • Het wetenschappelijk instituut van het CDA stelde voor om menselijke embryo’s te kweken, speciaal voor onderzoeksdoeleinden.
 • Hugo de Jonge kondigde aan dat hij een plan heeft om kindereuthanasie in te voeren. Euthanasie voor kinderen tussen één en twaalf jaar oud!
 • En deze week, als klap op de vuurpijl, gaf diezelfde Hugo de Jonge aan nul begrip te hebben voor mensen die niet gevaccineerd willen worden. Gewetensbezwaarden hoeven bij hem niet op het minste begrip te rekenen.

Protesten tegen het gebruik van geaborteerde foetuscellen in bepaalde vaccins deed hij eerder af als aanstellerij.

Tel daarbij op dat we Wopke Hoekstra laatst zagen optreden in het “regenboog-debat” van de LHBTQ+-lobbyisten van het COC en je kunt die ‘C’ voortaan wel schrappen… Volhouden dat dit christelijke politiek is, zou huichelarij zijn.

Wat kunnen we van deze reacties leren?

De beloften van politici zijn belangrijk, vooral omdat we ze er in de toekomst aan kunnen houden. Maar nog belangrijker is het om te kijken naar hun stemgedrag. In het bovenstaande heb ik je daar het een en ander over verteld, maar doe vooral ook eigen onderzoek!

Laten we politici die consequent de juiste positie innemen en hier ook naar stemmen dankbaar zijn en belonen. En laten we degenen die wel belofte tonen, maar zich er niet altijd aan houden, kritisch volgen en hen erop aanspreken.

Ik hoop dat je met behulp van deze informatie komende week de juiste keuze kunt maken! 
 

Meer informatie:

Partijgedrag.nl (hier vind je informatie over stemgedrag op belangrijke onderwerpen):

https://www.partijgedrag.nl

Minister De Jonge: Wees tolerant voor pro-life christenen (CitizenGO):

https://www.citizengo.org/nl/pc/169780-minister-de-jonge-wees-tolerant-voor-pro-life-christenen

Zeg NEE tegen LHBTI in de grondwet (CitizenGO):

https://www.citizengo.org/nl/fm/180613-zeg-nee-tegen-lhbti-grondwet

Petitie aan Rutte en Pechtold: stop met deze #genderwaanzin (CitizenGO):

https://www.citizengo.org/nl/fm/115745-petitie-aan-rutte-pechtold-stop-met-deze-genderwaanzin

Petitie: Menselijke embryo’s zijn geen proefkonijnen! (CitizenGO):

https://www.citizengo.org/nl/lf/200292-petitie-menselijke-embryos-zijn-geen-proefkonijnen

Sta op tegen kindereuthanasie (CitizenGO):

https://www.citizengo.org/nl/lf/182999-sta-op-tegen-kindereuthanasie
 Over een maand zijn de verkiezingen!

En het is belangrijk dat kiezers een geïnformeerde keuze kunnen maken.

Wij willen hen, en dus ook jou, daarbij helpen.

Daarom sturen wij een vragenlijst aan politieke partijen, met 8 vragen over concrete beleidspunten die belangrijk zijn voor onze waarden.

En wij willen jou vragen om ons te helpen die vragen beantwoord te krijgen.

Met behulp van de antwoorden van de verschillende partijen, zal iedereen precies kunnen zien waar zij staan op belangrijke thema’s rond leven, vrijheid en gezin.

De vragen zijn toekomstgericht: waar willen de partijen zich de komende vier jaar voor gaan inzetten?

Onderteken mede onze oproep aan politieke partijen om duidelijkheid te geven over hun intenties rond leven, vrijheid en gezin.

Wij zullen ons met name richten op de christelijke partijen, omdat het van partijen als GroenLinks of D66 wel duidelijk is dat ze onze standpunten over het algemeen niet zullen steunen.

Dit zijn de vragen die wij aan de partijen willen voorleggen:

 1. Zult u zich inzetten voor het zoveel mogelijk terugdringen van het aantal abortussen in Nederland en ook in ontwikkelingslanden waar nu met Nederlandse steun abortus wordt verspreid?
 2. Zult u zich verzetten tegen het uitbreiden van euthanasie richting nieuwe categorieën, waaronder kinderen, en ‘voltooid leven’?
 3. Zult u zich inzetten voor de vrijheid van onderwijs, ook voor christelijke scholen die een christelijke visie hebben op het punt van huwelijk en seksualiteit?
 4. Zult u zich verzetten tegen de verspreiding van gender-ideologie (de opvatting dat ‘man’ en ‘vrouw’ niet echt zijn) op scholen en in de bredere samenleving?
 5. Zult u zich inzetten voor de vrijheid om zonder enige dwangconstructie al of niet te kiezen voor vaccinatie tegen COVID-19? En voor de vrijheid voor gewetensbezwaarden om te kiezen voor een vaccin dat geen gebruik maakt van menselijke cellijnen afkomstig van abortus?
 6. Zult u zich hard maken voor het recht van christenen om christelijke meningen te hebben en te verkondigen, ook op controversiële punten als LHBT en abortus?
 7. Zult u zich inzetten tegen de normalisatie van pedofilie als een “seksuele gerichtheid” naast anderen?
 8. Zult u de strijd steunen tegen reclames voor vreemdgaan in de publieke ruimte, zoals we die kennen van ‘Second Love’ en gelijkaardige bedrijven?

Help ons om antwoord te krijgen op deze vragen, zodat kiezers weten waar ze aan toe zijn de komende jaren!

Uiteraard kan het zijn dat partijen zich in de toekomst niet houden aan wat ze in verkiezingstijd hebben beloofd. Maar als we hun beloften zwart op wit hebben staan, kunnen we ze daar op aanspreken!

Dit geeft ons als CitizenGO kans om in de toekomst betere campagnes te voeren, mocht het nodig zijn om politici aan hun belofte te herinneren!

We moeten laten merken dat we hen kritisch volgen.

Maar natuurlijk willen we ook duidelijk zichtbaar maken wie zich wél serieus inzetten voor onze waarden. En wie dus de beste kandidaten zijn om op te stemmen.

Help ons dit doel te bereiken, door onze oproep te tekenen aan politieke partijen en kandidaten om antwoord te geven op deze belangrijke vragen.

Als heel veel mensen deze oproep ondertekenen, is de kans groter dat politici zullen antwoorden!

Teken daarom nu onze oproep aan politieke partijen om duidelijk kleur te bekennen op punten rond leven, vrijheid en gezin!

05 000
  2 763
 
2 763 aláírás. A következő cél: 5 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2021

Geachte kandidaat,

Wij, de ondergetekenden, hebben de vragenlijst van CitizenGO gezien en willen uw antwoorden op deze vragen graag gebruiken om mede onze stem te bepalen op 17 maart.

Wij roepen u op om deze vragen eerlijk te beantwoorden. We zullen uw antwoorden ernstig meewegen in het bepalen van onze keuze in het stemhokje.

Thema’s als leven, vrijheid en gezin zijn voor ons van grote waarde. Wij horen graag waar u op deze thema's staat en waar u en uw partij zich voor willen gaan inzetten de komende jaren.

Met vriendelijke groet,

[az Ön neve]

Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2021

Geachte kandidaat,

Wij, de ondergetekenden, hebben de vragenlijst van CitizenGO gezien en willen uw antwoorden op deze vragen graag gebruiken om mede onze stem te bepalen op 17 maart.

Wij roepen u op om deze vragen eerlijk te beantwoorden. We zullen uw antwoorden ernstig meewegen in het bepalen van onze keuze in het stemhokje.

Thema’s als leven, vrijheid en gezin zijn voor ons van grote waarde. Wij horen graag waar u op deze thema's staat en waar u en uw partij zich voor willen gaan inzetten de komende jaren.

Met vriendelijke groet,

[az Ön neve]