TAK dla wolności religijnej w Sudanie

Wesprzyjmy reformatorski rząd Sudanu!

 

TAK dla wolności religijnej w Sudanie

TAK dla wolności religijnej w Sudanie

0200 000
  102 896
 
102 896 aláírás. A következő cél: 200 000!

+PILNE+

Od 1983 roku w Sudanie obowiązuje prawo szariatu. Powołano specjalne sądy do sądzenia niewiernych, a zwłaszcza chrześcijan. Wielu obywateli było prześladowanych i skazanych na śmierć z powodu wiary w Jezusa Chrystusa.

Ale dziś w Sudanie wszystko może się zmienić!

Dzięki odwadze ekonomisty Abdalla Hamdoka, premiera rządu jedności narodowej, który powstał z popiołów 30-letniego reżimu Omara Hassana al-Bashira, wolność religijna i poszanowanie praw człowieka mogą stać się w Sudanie rzeczywistością.

Większość Sudańczyków bardzo docenia ten nowy powiew wolności, ale mniejszość społeczeństwa, składająca się z islamskich tradycjonalistów związanych ze starymi fundamentalistycznymi schematami, próbuje na wszelkie sposoby powstrzymać te zmiany.

Konieczne jest udzielenie rządowi sudańskiemu konkretnego wsparcia, tak aby miał pewność, że droga obrana w celu ochrony praw podstawowych, takich jak wolność religijna, nie pozostaje niezauważona w oczach świata.

Tak jak uczyniły to już rządy Stanów Zjednoczonych i Izraela, musimy wesprzeć rząd Sudanu w procesie zmian.

Oto doniosłe reformy, które nowy rząd chciałby wprowadzić w kraju:

  • Zniesienie islamu jako religii państwowej
  • Zniesienie kary śmierci dla tych, którzy zmieniają religię i porzucają islam oraz usunięcie przestępstwa apostazji z kodeksu karnego.
  • Zatwierdzenie dekretu o wolności religijnej dla wszystkich wierzących i wszystkich kościołów w kraju
  • Zakaz małżeństw dziewcząt i zakaz infibulacji (obrzezania małych dziewczynek przed osiągnięciem dojrzałości płciowej).
  • Przydzielenie kościołom ziemi pod budowę chrześcijańskich miejsc kultu.

Te ważne i zarazem odważne środki podjęte przez Radę Tymczasową kraju zostały docenione nie tylko przez biskupów Kościoła katolickiego, koptyjskiego i ewangelickiego, ale także przez administrację amerykańską, która niedawno zdecydowała się usunąć Sudan, po 25 latach, z czarnej listy krajów terrorystycznych, ograniczających wolność religijną.

W Sudanie jest jednak wiele grup islamistycznych związanych ze starym reżimem, które na wszelkie sposoby próbują bojkotować reformy i destabilizować nowe obszary wolności dla obywateli i wspólnot chrześcijańskich.

Nie pozwólmy, aby presja tych grup uniemożliwiła doniosłą zmianę ustrojową jaka ma miejsce w Sudanie!

Bardzo prosimy podpisać petycję, aby poprzeć poszanowanie praw człowieka, wolności religijnej i ochrony praw dziewcząt i kobiet.

0200 000
  102 896
 
102 896 aláírás. A következő cél: 200 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Przewodniczący Rady Najwyższej Sudanu, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan

My, sygnatariusze niniejszej międzynarodowej petycji, pragniemy wyrazić naszą solidarność z działaniami rządu sudańskiego w zakresie praw człowieka, wolności religii i swobody przekonań.

Głęboko wierzymy, że wolność wypowiedzi we wszystkich jej formach oraz poszanowanie praw człowieka są podstawowymi wartościami, na których można oprzeć prawdziwą i szeroką demokrację. Jesteśmy pewni, że droga, którą podążają państwo w swoim kraju prowadzi do lepszej przyszłości dla wszystkich obywateli Sudanu.

Wiemy, że wszystkie epokowe zmiany napotykają na wewnętrzny i zewnętrzny opór i przysparzają wrogów, ale chcemy by miał Pan świadomość, że nawet w wielu odległych krajach docenia się Pański reformatorski wysiłek i patrzy na Pański kraj z ogromnym zainteresowaniem.

Wyrażając nasz szacunek, prosimy o kontynuowanie drogi modernizacji, która bez wątpienia podniesie status Sudanu w świecie, czyniąc z niego kraj odniesienia dla całego regionu, zdecydowanie bardziej niż ma to miejsce obecnie.

Sudan jest często wymieniany na konferencjach i w publikacjach jako przykład nowej ery, która nadchodzi dla autonomicznego rozwoju Afryki w dziedzinie wolności i poszanowania podstawowych praw człowieka.

Jesteśmy po Pana stronie!

[az Ön neve]

Przewodniczący Rady Najwyższej Sudanu, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan

My, sygnatariusze niniejszej międzynarodowej petycji, pragniemy wyrazić naszą solidarność z działaniami rządu sudańskiego w zakresie praw człowieka, wolności religii i swobody przekonań.

Głęboko wierzymy, że wolność wypowiedzi we wszystkich jej formach oraz poszanowanie praw człowieka są podstawowymi wartościami, na których można oprzeć prawdziwą i szeroką demokrację. Jesteśmy pewni, że droga, którą podążają państwo w swoim kraju prowadzi do lepszej przyszłości dla wszystkich obywateli Sudanu.

Wiemy, że wszystkie epokowe zmiany napotykają na wewnętrzny i zewnętrzny opór i przysparzają wrogów, ale chcemy by miał Pan świadomość, że nawet w wielu odległych krajach docenia się Pański reformatorski wysiłek i patrzy na Pański kraj z ogromnym zainteresowaniem.

Wyrażając nasz szacunek, prosimy o kontynuowanie drogi modernizacji, która bez wątpienia podniesie status Sudanu w świecie, czyniąc z niego kraj odniesienia dla całego regionu, zdecydowanie bardziej niż ma to miejsce obecnie.

Sudan jest często wymieniany na konferencjach i w publikacjach jako przykład nowej ery, która nadchodzi dla autonomicznego rozwoju Afryki w dziedzinie wolności i poszanowania podstawowych praw człowieka.

Jesteśmy po Pana stronie!

[az Ön neve]