Mondjon le a karácsony szót eltörölni akaró Helena Dalli uniós biztosi tisztségéről!

Petíció

 

Mondjon le a karácsony szót eltörölni akaró Helena Dalli uniós biztosi tisztségéről!

Mondjon le a karácsony szót eltörölni akaró Helena Dalli uniós biztosi tisztségéről!

010 000
  5 178
 
5 178 aláírás. A következő cél: 10 000!
Helena Dalli egyenlőségért felelős uniós biztos advent kapujában úgynevezett politikailag korrekt kommunikációs irányelvekre készített javaslatot. Ebben többek között azt indítványozta, hogy tiltsák be a karácsony kifejezés használatát. 

A karácsony üzenete az, hogy közénk született Jézus Krisztus, aki egész életében a megbocsátást és a szeretetet hirdette. A karácsony a keresztények számára a Megváltó születésének, a nem hívők számára a szeretet ünnepe. 
Egy ilyen javaslat nem értelmezhető másképp, mint a kereszténység ellen indított eddigi legnyíltabb és legdurvább támadásként. 
 
Sok százmillió európai keresztény ember vallási érzéseit sértette meg a biztos azzal, hogy a karácsony kifejezés betiltására tett javaslatot, mintha az sértő lenne. Még Ferenc pápa is felszólalt a nyilvánosságban a javaslat ellen.

Ilyen nézeteket valló személy nem alkalmas arra, hogy minden európait, így a keresztény többséget képviselje. 
 
Helena Dallinak le kell mondania uniós biztosi tisztségéről!

010 000
  5 178
 
5 178 aláírás. A következő cél: 10 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Mondjon le uniós biztosi tisztségéről!

Tisztelt Helena Dalli!

Ön, egyenlőségért felelős személyként tett javaslatot nemrégiben arra, hogy a „karácsony” kifejezést töröljék az Európai Bizottság alkalmazottainak kommunikációjából.

Terve nem értelmezhető másként, mint keresztények milliárdjainak vallási érzülete elleni nyílt és durva támadásként. 

Ha valóban fontosnak tartaná az egyenlőséget, akkor éppen ellenkezőleg kellene állást foglalnia a témában, hiszen – mint bizonyára Ön is tudja –, a kereszténység jelenleg a legüldözöttebb vallás a világon. Minden jóérzésű ember könnyen belátja: 

semmi szükség arra, hogy európai hivatali, döntéshozói szinten akár csak szándék szintjén is megmutatkozzon a keresztényellenesség. Márpedig az Ön, a karácsony kifejezést eltörölni szándékozó javaslata keresztényellenes állásfoglalás. Keresztényellenes állásfoglalás akkor is, ha azt átmenetileg visszavonták.

Karácsonykor nem csupán a keresztények milliárdjai ünneplik a közéjük született Megváltót, de ez a néhány kivételes ünnepnap a nem hívők számára is fontos üzenetet hordoz: a szeretetét. Ön, akinek feladata az egyenlőség képviselete lenne, éppen ezeknek az embereknek vallásos érzéseivel, meggyőződésével, jóba vetett hitével szemben foglalt állást.

Helena Dalli méltatlan és alkalmatlan képviselője az egyenlőségnek, melynek oly sok ellenpéldáját látják keresztények milliói az európai kontinensen is. Számos tennivalója lenne, ha valóban az egyenlő bánásmód elérésének célja lebegne a szeme előtt. 

Eddigi megnyilatkozásai azonban arra utalnak, hogy a valóságtól teljesen elrugaszkodott álláspontot képvisel, a valódi problémák pedig nem érdeklik.

Helena Dallinak le kell mondania európai uniós egyenlőségi biztosi tisztségéről!

[az Ön neve]

Mondjon le uniós biztosi tisztségéről!

Tisztelt Helena Dalli!

Ön, egyenlőségért felelős személyként tett javaslatot nemrégiben arra, hogy a „karácsony” kifejezést töröljék az Európai Bizottság alkalmazottainak kommunikációjából.

Terve nem értelmezhető másként, mint keresztények milliárdjainak vallási érzülete elleni nyílt és durva támadásként. 

Ha valóban fontosnak tartaná az egyenlőséget, akkor éppen ellenkezőleg kellene állást foglalnia a témában, hiszen – mint bizonyára Ön is tudja –, a kereszténység jelenleg a legüldözöttebb vallás a világon. Minden jóérzésű ember könnyen belátja: 

semmi szükség arra, hogy európai hivatali, döntéshozói szinten akár csak szándék szintjén is megmutatkozzon a keresztényellenesség. Márpedig az Ön, a karácsony kifejezést eltörölni szándékozó javaslata keresztényellenes állásfoglalás. Keresztényellenes állásfoglalás akkor is, ha azt átmenetileg visszavonták.

Karácsonykor nem csupán a keresztények milliárdjai ünneplik a közéjük született Megváltót, de ez a néhány kivételes ünnepnap a nem hívők számára is fontos üzenetet hordoz: a szeretetét. Ön, akinek feladata az egyenlőség képviselete lenne, éppen ezeknek az embereknek vallásos érzéseivel, meggyőződésével, jóba vetett hitével szemben foglalt állást.

Helena Dalli méltatlan és alkalmatlan képviselője az egyenlőségnek, melynek oly sok ellenpéldáját látják keresztények milliói az európai kontinensen is. Számos tennivalója lenne, ha valóban az egyenlő bánásmód elérésének célja lebegne a szeme előtt. 

Eddigi megnyilatkozásai azonban arra utalnak, hogy a valóságtól teljesen elrugaszkodott álláspontot képvisel, a valódi problémák pedig nem érdeklik.

Helena Dallinak le kell mondania európai uniós egyenlőségi biztosi tisztségéről!

[az Ön neve]