Szavazzák le a Bizottság szólásszabadságot veszélyeztető javaslatát!

Petíció Varga Judit igazságügyi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter részére

 

Szavazzák le a Bizottság szólásszabadságot veszélyeztető javaslatát!

siker

Szavazzák le a Bizottság szólásszabadságot veszélyeztető javaslatát!

0200 000
  150 737
 
150 737 have signed.

Veszélyben a szólásszabadság Európában.

2021. december 9-én az Európai Bizottság a gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd valamennyi formájának az uniós bűncselekmények listájára való felvételét kezdeményezte.

A javaslat elfogadásával könnyen ellehetetlenülhet az élet- és családvédők hangja. Hiszen látjuk az irányvonalat: gyűlöletbeszéddé minősülhet mindaz, amit a haladók annak tartanak. Figyelmeztetnünk kell tehát a döntéshozóinkat a szólásszabadságot szubjektív módon korlátozó veszélyes irányvonalra. 

Ez a radikális élet- és családellenes lobbik taktikája világszerte az ellenvélemények cenzúrázására. Önkényes, szubjektív faktorok alapján korlátozni a szólásszabadságot, és ezzel ellehetetleníteni a konzervatívok hangját.

A napokban még folynak a viták, a szavazás a Bel- és Igazságügyi Tanács következő luxemburgi ülésén, 2022. június 9-10-én esedékes. A CitizenGO addig mindent megtesz, hogy figyelmeztesse a delegáltakat a javaslat veszélyeire, és arra kérje őket, hogy szavazzák le azt.

Ehhez kérjük most a segítségét.

Azzal, hogy elnyomják az emberek hangját, a rendszer az önkényuralom irányába mozdul el.

Egyre erősebben látjuk, hogy lehet visszaélni a gyűlöletbeszéd-törvényekkel az eltérő véleményt valló emberek és csoportok elhallgattatása céljából. Az amerikai Biden-adminisztráció például bejelentette, hogy létrehozza a Dezinformációs Irányító Testületet (DGB), amely a számára nem tetsző információkat dezinformációnak minősíti. A finn főügyész pedig böntetőeljárást indított Päivi Räsänennel szemben a házasságról, a családról és a homoszexualitásról szóló keresztény tanítás megosztása miatt.

Meg kell állítanunk ezt a folyamatot, amíg nem késő!

A Bizottság által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 83. cikkének (1) bekezdésébe beilleszteni javasolt új gyűlöletbeszéd-törvények megfogalmazása rendkívül tág és pontatlan, így a progresszív, abortusz- és genderpárti politikusok, bírák és aktivisták önkényesen meghurcolhatják rájuk hivatkozva a konzervatív és keresztény értékek védelmezőit.

Porblémás tehát, hogy nincsen lefektetve egyértelmű definíció arról, hogy mi a gyűlöletbeszéd, és mik a gyűlölet-bűncselekmények.

Ez nem véletlenül van így, hiszen pontos definíció híján szabad kezet kapnak a progresszívek az élet- és családpárti hangok lekapcsolására.

A helyzet nem reménytelen.

Az új gyűlöletbeszéd-törvények bevezetéséről a Tanács bel- és igazságügyi formációja luxembourgi küldötteinek egyhangúlag kell dönteniük.

Ez azt jelenti, hogy megvédhetjük a szabadságunkat, ha figyelmeztetjük és meggyőzzük az EU tagállamainak csupán néhány delegáltját az új gyűlöletbeszéd-törvény leszavazásáról.

Ha azonban kudarcot vallunk, könnyen és gyorsan megtörténhet, hogy bírósági tárgyalások elé kell néznünk a nyilvánosság előtt elhangzott élet-, család- és keresztény értékek melletti véleményünk miatt. Ez a szabad Európa végét jelentené.

Ne hagyjuk, hogy bekövetkezzen a legrosszabb forgatókönyv! Fogjunk össze, és cselekedjünk ma együtt!

Szólaljunk fel, és védjük meg a szólásszabadságunkat, amíg még nem késő!

Kérjük, írja alá a petíciónkat, és álljon ki a szólásszabadságért Európában!

 

Kapcsolódó dokumentumok:

A Bizottság javaslatot tesz az „uniós dimenziójú bűncselekmények” listájának a gyűlöletbeszédre és a gyűlölet-bűncselekményre való kiterjesztésére

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_6561

Bel- és Igazságügyi Tanács, 2022. június 9–10.

https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/jha/2022/06/09-10

Bel- és Igazságügyi Tanács, 2022. március 3–4.

https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/jha/2022/03/03-04

Az uniós bűncselekmények kiterjesztése a gyűlöletbeszédre és a gyűlölet-bűncselekményekre

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combat...

Meg kell védenünk a szólásszabadságot!

https://europeanconservative.com/articles/commentary/enough-is-enough

0200 000
  150 737
 
150 737 have signed.

Aláírás

Ez a petíció...

Győzelem!
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Kérjük, szavazzák le a Bizottság szólásszabadságot veszélyeztető javaslatát!

Petíció Varga Judit igazságügyi miniszter
és Pintér Sándor belügyminiszter részére

Tisztelt Miniszter Asszony! Tisztelt Miniszter Úr!

2021. december 9-én az Európai Bizottság a gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd valamennyi formájának az uniós bűncselekmények listájára való felvételét kezdeményezte.

A Bizottság által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 83. cikkének (1) bekezdésébe beilleszteni javasolt új gyűlöletbeszéd-törvények megfogalmazása rendkívül tág és pontatlan. Mivel a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények nem kellően egyértelmű fogalmak, könnyen vissza lehet élni velük. Az Európai Bizottság nem definiálta, hogy pontosan milyen cselekményeket akar gyűlöletbeszédként kriminalizálni, ezért a jogharmonizáció a gyűlöletbeszéd területén nem lehetséges.

Az Európai Bizottság javaslata ellentétes az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 19. cikkével, az Emberi Jogok Európai Egyezménye 10. cikkével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 11. cikkével.

Ezért arra kérjük Önöket, hogy álljanak ki a véleménynyilvánítás és a szólás szabadsága mellett, és foglaljanak állást a gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd uniós bűncselekmények listájára való felvételével szemben a Tanács bel- és igazságügyi formációja július 9-10-én Luxembourgban esedékes ülésén.

Üdvözlettel:

[az Ön neve]

Kérjük, szavazzák le a Bizottság szólásszabadságot veszélyeztető javaslatát!

Petíció Varga Judit igazságügyi miniszter
és Pintér Sándor belügyminiszter részére

Tisztelt Miniszter Asszony! Tisztelt Miniszter Úr!

2021. december 9-én az Európai Bizottság a gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd valamennyi formájának az uniós bűncselekmények listájára való felvételét kezdeményezte.

A Bizottság által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 83. cikkének (1) bekezdésébe beilleszteni javasolt új gyűlöletbeszéd-törvények megfogalmazása rendkívül tág és pontatlan. Mivel a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények nem kellően egyértelmű fogalmak, könnyen vissza lehet élni velük. Az Európai Bizottság nem definiálta, hogy pontosan milyen cselekményeket akar gyűlöletbeszédként kriminalizálni, ezért a jogharmonizáció a gyűlöletbeszéd területén nem lehetséges.

Az Európai Bizottság javaslata ellentétes az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 19. cikkével, az Emberi Jogok Európai Egyezménye 10. cikkével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 11. cikkével.

Ezért arra kérjük Önöket, hogy álljanak ki a véleménynyilvánítás és a szólás szabadsága mellett, és foglaljanak állást a gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd uniós bűncselekmények listájára való felvételével szemben a Tanács bel- és igazságügyi formációja július 9-10-én Luxembourgban esedékes ülésén.

Üdvözlettel:

[az Ön neve]