Fogjunk össze az életért, a családért és a szabadságért az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata megszületésének 70. évfordulóján

70th anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights

 

Fogjunk össze az életért, a családért és a szabadságért az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata megszületésének 70. évfordulóján

0100 000
  50 074
 
50 074 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 100 000 aláírást.

Fogjunk össze az életért, a családért és a szabadságért az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata megszületésének 70. évfordulóján

Támogassuk aláírásunkkal az Alliance Defending Freedom (Szövetség a szabadság védelmében) nemzetközi szervezete által kiadott Genfi Nyilatkozatot!

2018 decemberében ünnepeljük az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 70. évfordulóját. Azonban a mai napig emberek millióinak sérülnek az alapvető jogaik.

Genf ad otthont az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, az Emberi Jogi Főbiztos Hivatalának és számos más, emberi jogi szerződéseket monitorozó szervezetnek. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata megszületésének 70. évfordulóján újra megerősítjük, hogy az alapvető emberi jogok azon a méltóságon alapulnak, amivel minden ember rendelkezik. Felszólítjuk a nemzetközi közösséget, hogy ismételten kötelezzék el magukat az emberi jogok minden ember számára való biztosítására.

Álljunk ki az üldöztetést szenvedő keresztényekért és más vallási kisebbségekért! Szólaljunk fel az európai egészségügyi dolgozókért, akiket azért érnek hátrányok, mert a lelkiismeretük szerint cselekednek. Védelmezzük a társadalom legsebezhetőbb tagjait, akiknek számos országban sérül az élethez való joga!

"Sürgetünk minden nemzetet, hogy tartsák tiszteletben az élethez, a családhoz és a vallásszabadsághoz való alapvető jogokat, amint azokat az Egyetemes Nyilatkozat elismeri".

+ Letter to:

Írja alá most

 
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Az Ön adatait az Adatvédelmi irányelvek és Felhasználási feltételek szerint dolgozzuk fel.Aláírásával elfogadja a CitizenGO Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi Szabályzatát, és hozzájárul, hogy e-mailen keresztül tájékoztassuk kampányainkról. Leveleinkről bármikor leiratkozhat.

Petíció az ENSZ főtitkára hivatalának figyelmébe

Aláírásommal csatlakozom a Genfi Nyilatkozathoz, sürgetve minden nemzetet, hogy tartsák tiszteletben az élethez, a családhoz és a vallásszabadsághoz való alapvető jogokat, amint azokat az Egyetemes Nyilatkozat elismeri.

GENFI NYILATKOZAT

Genf ad otthont az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, az Emberi Jogi Főbiztos Hivatalának és számos más, emberi jogi szerződéseket monitorozó szervezetnek.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (EJENY) megszületésének 70. évfordulóján újra megerősítjük az abban való egyetértést, hogy az alapvető emberi jogok azon a méltóságon alapulnak, amivel minden ember rendelkezik.

Megünnepeljük a Nyilatkozat hatalmas hozzájárulását, amely példa nélküli megközelítést vezetett be 'az emberiség családja minden egyes tagjához' tartozó emberi jogok tekintetében — az emberi jogok egyetemességének időtlen és mégis áttörő megértését.

Felszólítjuk a nemzetközi közösséget, hogy ismételten kötelezzék el magukat az emberi jogok mindenki számára való biztosításának sürgető munkájára.

Ez megújult figyelmet követel a Nyilatkozatban felsorolt alapvető jogok tekintetében, amelyek közül sokat tragikus módon semmibe vesznek szerte a világon. Ezzel párhuzamosan az EJENY-t nem szabad felhasználni azon újonnan igényelt jogok előterjesztésére, amelyek nem élveznek nemzetközi megállapodást. A Nyilatkozatot úgy alkották meg, hogy minden népre és kultúrára nézve releváns legyen — ez egy óriási teljesítmény, amit meg kell védeni ezen emberi jogi projekt hosszú élettartama során.

Emlékeztetünk a kényes egyensúlyra, amelyet a jogalkotók megütöttek, sikeresen azonosítva, hogy mi egyetemes egy megosztott világban. Az EJENY tartós értéke abban rejlik, hogy képes felülemelkedni a megosztottságon, és képes közös emberségünkért síkra szállni egy olyan gyakorlati megállapodást eredményezve, amely meghatározza azokat az alapvető jogokat, amelyek mindenkit megilletnek. Bár nem nélkülöz, bármely nemzetközi projekthez hasonlóan, elkerülhetetlen hiányosságokat, a gyakorlati funkciója az, ami megerősítette a Nyilatkozat státuszát az emberi jogok legfontosabb hivatkozási pontjaként.

Megerősítjük az emberi méltóság közös emberi tapasztalatunkon alapvó egyetemes megértését. Az emberi méltóság a személy belső értékére utal, függetlenül a körülményeitől, állapotától vagy sebezhetőségétől. Mivel a méltóság bennünk rejlik, minden emberi lény egyenlő értékű, és az emberi jogokat nem adhatja, vagy vonhatja meg az állam, vagy bármely más szereplő. Az EJENY-ban felsorolt jogok egyetemes alkalmazhatóságát az emberi személy méltóságán való alapulásuk teszi lehetővé.

Sürgetjük az Egyesült Nemzetek Szervezetét és a nemzetközi közösséget, hogy minden ember számára 'minden megkülönböztetés nélkül' biztosítsák az alapvető emberi jogokat. Mégis, szerte a világon nem ismerik fel az EJENY-ben olyan egyértelműen megfogalmazott rendelkezéseket.

Felhívjuk az ENSZ és tagállamai ismételt figyelmét az alapvető emberi jogokra, amik, kezdve az élethez való joggal jelenleg nemzetközi szinten fenyegetve vannak. Az emberek az élet minden szakaszában és a világ minden régiójában egyre kiszolgáltatottabbak ezen alapjog elleni támadásoknak. Az emberi élet tiszteletben tartása a fogantatástól kezdve a természetes halálig az emberi méltóság tiszteletben tartásának vitathatatlan velejárója.

Felhívunk továbbá a család mint 'a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme' megújult tiszteletére, amelynek 'joga van a társadalom, valamint az állam védelmére'. Minden gyermek méltóságának tiszteletben tartásához elengedhetetlen elkötelezettség annak biztosítása, hogy a gyermekeket, amikor lehetséges, az anya és az apa nevelje egy szerető, biztonságos, stabil otthoni környezetben.

Továbbá sürgős fellépésre szólítunk a vallás és a meggyőződés szabadságának alapelveivel kapcsolatban, a vélemény-, a szólásszabadsággal, illetve a gyülekezési és egyesülési szabadsággal együtt. Az EJENY nem csupán a vallásszabadság egyéni szintű gyakorlását érti, hanem "közösségben másokkal", a közéletben megélve. Az emberek minden régióban jogsértéseket szenvednek el. Milliók szenvednek a szabadság korlátozásától, erőszaktól és haláltól a vallás és lelkiismeret nevében, mások pedig nem gyakorolhatják szabadon vallási meggyőződésüket vagy lelkiismereti jogaikat, ami komolyan veszélyezteti az emberi jogi projektet.

Figyelmeztetünk az olyan napirendek elősegítésére, amelyek nem osztanak egyetemes konszenzust az alapvető jogok státuszáról. Az EJENY szándékosan egyértelműen multikulturális, tiszteletben tartja a pluralizmust, és nyitott az új generációk kihívásaira. Ezt a nyitottságot magában kell, hogy foglalja, ugyanakkor védjük a szuverén államok filozófiai, vallási és kulturális identitását. Az önrendelkezés elve garantálja minden nemzet jogát ahhoz, hogy saját nemzeti hagyománya szerint közölje az emberi jogokhoz való megközelítéseit, mindeközben továbbra is kötődve az alapvető emberi jogok szigorú érvényesítéshez.

Végezetül újból elismerjük az EJENY kulcsfontosságú szerepét egy olyan korban, amiben az alapvető emberi jogokat folyamatosan figyelmen kívül hagyják, visszaélnek velük, és számtalan egyén szenved a tőlük való megfosztottságtól szerte a világon. Amint azt EJENY kimondja, az ENSZ az Alapokmánya szerint köteles megerősíteni az 'alapvető emberi jogokat, az emberi személyiség méltóságát és értékességét'. Rendkívül fontos, hogy az ENSZ vezető szerepet vállaljon annak biztosításában, hogy a nemzetközi közösség újra elkötelezze magát az EJENY víziójának, és az emberi jogi projekt integritásának újjáélesztésén dolgozzon.

 

Több információt angol nyelven itt talál a kampányról: https://imhumanright.org/

Üdvözlettel:
[az Ön neve]

Fogjunk össze az életért, a családért és a szabadságért az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata megszületésének 70. évfordulóján

Írja alá most

0100 000
  50 074
 
50 074 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 100 000 aláírást.