Csak az Európai Unió polgárai dönthetnek az alapjogokról

PETÍCIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKÉNEK ÉS KÉPVISELŐINEK

 

Csak az Európai Unió polgárai dönthetnek az alapjogokról

Csak az Európai Unió polgárai dönthetnek az alapjogokról

0100 000
  89 241
 
89 241 aláírás. A következő cél: 100 000!

Sophia in ’t Veld, az Európai Parlament egyik holland liberális képviselője jelentést indítványozott annak érdekében, hogy az uniós tagállamokat politikailag pontozzák.

Mindezt miért? Azért, hogy büntetést szabhassanak ki azokra az emberekre és országokra, amelyek nem tudnak vagy nem akarnak a Brüsszel által diktált „demokratikus” értékekkel azonosulni.

Számos vezető európai politikus szerint ezek az értékek az úgynevezett „egyenlőség” és az „antidiszkrimináció”. Ez a két fogalom az alapja minden LMBT (leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű) követelésnek, mint például az azonos neműek „házassága” vagy örökbefogadási joga, az asszisztált reprodukciós eljárások vagy a béranyaság.

Ha megvalósul a javaslat, akkor azok az országok, amelyek nem állnak a fent említett „társadalmi vívmányok” mellé, könnyen büntetést kaphatnak, mivel nem tisztelik állampolgáraik „alapvető jogait” (lásd például az Alapjogi Charta 21. cikkét, mely konkrétan megemlíti, hogy a szexuális orientáció nem lehet a megkülönböztetés alapja). Ugyanezen Charta 51. cikkének visszaszorítása (a szubszidiaritás elvének alkalmazásáról) megakadályozná a tagállamokat, hogy éljenek jogukkal, és nemet mondjanak ezekre a „társadalmi vívmányokra”.

Mivel az Európai Unió szerződései a Tanács tagjainak egyhangú szavazatát követelik meg az ilyen kérdésekben, a jelentés egész egyszerűen ezen szabály megsemmisítését javasolja!

Ezzel az Európai Unió számára megnyílik az út, hogy olyan átpolitizált szabályokat erőltessen a tagállamokra, amelyeket más úton nem foganatosíthatna. Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács olyan jogokkal ruházná fel magát (jogokkal, melyek saját szabályrendszerükben nem léteznek), melyekkel megváltoztathatják az Európai Unió szerződésekben lefektetett céljait és az unió alapjait az európai polgárok beleegyezése nélkül.

Ez nem demokratikus és veszélyezteti a szabadságjogainkat. A legcsúfondárosabb a történetben az, hogy a szöveg a demokrácia szabályainak tiszteletét ecseteli, miközben pont ezeket a szabályokat nem tartja be!

Ez az egész kissé jogászkodásnak tűnhet, ezért nézzük meg egy példán keresztül:

Sem Magyarország, sem pedig Lengyelország nem törvényesíti a házasságot azonos neműek között. Amint a szóban forgó jelentés javaslatait elfogadják, az azonos neműek "házasságát" „a transz-szexuálisok, queer-ek, biszexuálisok (stb) alapvető emberi jogának tekintik”. Más szóval Magyarországot és Lengyelországot szankcionálnák, mivel „nem tartják tiszteletben” az emberi jogokat, és a két országnak nem maradna jogi lehetősége ezzel szembefordulni.

Ugyanez vonatkozik a béranyaságra, az asszisztált reproduktív eljárásokra, a gender ideológiára és a lelkiismereti szabadság elnyomására, amelyek szintén alapvető jogoknak tekintendők az európai intézmények értelmezésében.

Lényegében pont azt a jogunkat tesszük kockára, hogy a lelkiismeretünk szerint cselekedjünk!

A jelentés továbbá kilátásba helyezi az Emberi Jogok Európai Bíróságának előjogait az Európai Unió Bírósága felett. (Az előbbi a 47 országot – köztük a 28 EU tagállam mellett például Törökországot, Oroszországot vagy Marokkót is – magába foglaló Európa Tanács intézménye).

Másképp fogalmazva: az Európai Unión kívüli országok bírái is ítélkezhetnek az Európai Unió ügyeiben!

Hab a tortán, hogy a jelentés utalást tesz az Alapjogi Charta első öt fejezetére, de a hatodikat, pont azt, amely az igazságszolgáltatásról szól, szándékosan nem említi. Ez így botrányos. A törvény előtti egyenlőség alapvető jog, mivel magyarázható a jelentésben egy ilyen jellegű figyelmetlenség?!

Hogyan és kik fognak ítélkezni felettünk az Európai Unióban?

Az Európai Unió céljainak és természetének megváltoztatása az európai polgárok beleegyezése nélkül az EU elutasításához vezet. Még csak néhány hete éltük át a Brexit-et, és itthon is népszavazásra készülünk...

Ezt a petíciót az Európai Parlament elnökének, a jelentés készítőjének és az árnyékjelentés készítőinek címeztük.

A petíció elindítójával a CitizenGO nem áll jogi kapcsolatban. A CitizenGO nem vállal felelősséget a petíció tartalmáért.
0100 000
  89 241
 
89 241 aláírás. A következő cél: 100 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

NEM az in't Veld PAKTUMRA!

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Képviselők!

Önökhöz fordulok, hogy személyesen kérjem: utasítsák el az in't Veld jelentést! A jelentés a demokrácia, a jogrend és az EU alapvető jogainak újraértelmezését tűzi ki célul, mivel a dokumentum NEM tartja tiszteletben az uniós szerződéseket.

1. A tagállamok elleni szankciók kezdeményezése a jogrend, a demokrácia vagy az alapvető jogok tiszteletben tartásának elmulasztására hivatkozva már körvonalazódott a TFEU 7.1 és 7.2. cikkeiben. Az in't Veld jelentés egy újabb kezdeményező mechanizmust kíván bevezetni, melyeket a szerződések nem engednek. Ezek a szerződésbeli változások a választók vagy a nemzeti parlamentek beleegyezését, továbbá a tagállamok egyhangú szavazatát feltételezik.

2. Az in't Veld jelentés az Alapjogi Chartában is megjelenő szubszidiaritás alapelvének háttérbe szorítását indítványozza, egy olyan elvét, amelynek megváltoztatása szintén a szerződések módosításával jár (a határozat 9. §-a a Charta 51. cikkének visszaszorítását javasolja).

3. A jelentésben megfogalmazott, az Emberi Jogok Európai Bíróságának hatáskörének növelésére vonatkozó indítvány (a jelentés 3. §-a) egy, többnyire az EU-n kívüli intézmény bírói dominanciáját helyezi kilátásba az Európai Unió Bírósága felett. Az uniós szerződések alapján erre sincs lehetőség, tehát a szerződések ismételt felülvizsgálatát teszi szükségessé a TEU (az Európai Unióról Szóló Szerződés) és a TFEU (az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés) által meghatározott eszközökön keresztül.

Az említett okok folytán kérem komolyan vegye fontolóra az in 't Veld jelentés teljes elutasítását!

[az Ön neve]

NEM az in't Veld PAKTUMRA!

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Képviselők!

Önökhöz fordulok, hogy személyesen kérjem: utasítsák el az in't Veld jelentést! A jelentés a demokrácia, a jogrend és az EU alapvető jogainak újraértelmezését tűzi ki célul, mivel a dokumentum NEM tartja tiszteletben az uniós szerződéseket.

1. A tagállamok elleni szankciók kezdeményezése a jogrend, a demokrácia vagy az alapvető jogok tiszteletben tartásának elmulasztására hivatkozva már körvonalazódott a TFEU 7.1 és 7.2. cikkeiben. Az in't Veld jelentés egy újabb kezdeményező mechanizmust kíván bevezetni, melyeket a szerződések nem engednek. Ezek a szerződésbeli változások a választók vagy a nemzeti parlamentek beleegyezését, továbbá a tagállamok egyhangú szavazatát feltételezik.

2. Az in't Veld jelentés az Alapjogi Chartában is megjelenő szubszidiaritás alapelvének háttérbe szorítását indítványozza, egy olyan elvét, amelynek megváltoztatása szintén a szerződések módosításával jár (a határozat 9. §-a a Charta 51. cikkének visszaszorítását javasolja).

3. A jelentésben megfogalmazott, az Emberi Jogok Európai Bíróságának hatáskörének növelésére vonatkozó indítvány (a jelentés 3. §-a) egy, többnyire az EU-n kívüli intézmény bírói dominanciáját helyezi kilátásba az Európai Unió Bírósága felett. Az uniós szerződések alapján erre sincs lehetőség, tehát a szerződések ismételt felülvizsgálatát teszi szükségessé a TEU (az Európai Unióról Szóló Szerződés) és a TFEU (az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés) által meghatározott eszközökön keresztül.

Az említett okok folytán kérem komolyan vegye fontolóra az in 't Veld jelentés teljes elutasítását!

[az Ön neve]