Védjük meg hitünk szabad gyakorlását az ENSZ LMBT-programjától!

Petition to the Human Rights Council members

 

Védjük meg hitünk szabad gyakorlását az ENSZ LMBT-programjától!

Védjük meg hitünk szabad gyakorlását az ENSZ LMBT-programjától!

0500 000
  226 736
 
226 736 aláírás. A következő cél: 500 000!

Túlzás lenne azt állítani, hogy veszélyben van keresztény hitünk gyakorlása? Vagy valódi veszélyt jelenthet a keresztényekre az LMBTQ-lobbi agresszív terjedése?

Ne dugjuk homokba a fejünket!

Azt a bizonyos határt már rég átléptük, a következmények pedig messzemenők és igen aggasztóak.

Június 21-én, azaz alig 48 óra múlva az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa egy olyan jelentést fog meghallgatni (a szexuális orientáció és gender identitás szakértőjének jelentését a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló erőszak és megkülönböztetés elleni védelemről), amely írói szerint a keresztény hit sérti az úgynevezett „LMBT-jogokat”.

A javaslat nemcsak hitünk gyakorlását fenyegeti, hanem megnyitja az utat a vallási ügyekbe való intézményes beavatkozás előtt is.

Mélyen aggaszt minket az ENSZ „Szexuális irányultságra és gender identitásra” vonatkozó ajánlásainak lehetséges hatásai.

Talán túloznánk? A jelentésre vonatkozó civil véleményezésre való felhívásban az ENSZ SOGI-szakértője „vallási és spirituális narratívákról beszél”, amelyek szerinte történelmileg, eredendően függnek össze az erőszakkal, a szexuális irányultságon vagy nemi identitáson alapuló megkülönböztetéssel, a szexuális és gender sokszínűség elnyomásával, valamint a „ciszgender” és „heteronormatív” szabályok erőltetésével. (Ciszgender = biológiai nemmel megegyező nemi identitás; heteronormatív = a többség által követett norma a heteroszexualitás.)

A jelentés dicsérettel illeti, hogy „még ezeken a vallási hagyományokon belül is sok felekezet magáévá tette (vagy újra felvállalta) az LMBT+ identitásokat...”

„Célja, hogy bemutassa az LMBT-befogadó hitrendszerek, az őslakos közösségek és az LMBT+ hitközösségek hangjait, mint kulcsfontosságú érdekelt feleket”.

Ez oda vezethet, hogy a kormányok beavatkozhatnak a vallási ügyekbe, és megsérthetik azon alapvető jogainkat, hogy szabadon és függetlenül gyakorolhassuk a hitünket. Ezzel potenciálisan rákényszeríthetik az egyházakat, hogy támogassák az azonos neműek ún. házasságkötését.

Vagy akár kormányok és más világi intézmények határozhatják meg, hogy kinek van joga a feloldozáshoz vagy az áldozáshoz.

A jelentés célja „jogi és politikai narratívákat nyújtani” az LMBTQ-jogok és a vallásszabadság kapcsolódásával kapcsolatban, illetve „ajánlásokat nyújtani az államoknak és más érdekelt feleknek, hogy maradéktalanul teljesítsék a nemzetközi emberi jogból eredő kötelezettségeiket az LMBT+ személyek védelmében és feljogosításában, hogy boldoguljanak és gyakorolhasák és élvezhessék emberi jogaikat.” 

Victor Madrigal-Borloz „SOGI-szakértő” (SOGI = szexuális orientáció és gender identitás) a vallási környezetben végzett ún. „konverziós terápiák” betiltását kéri, ami korlátozhatja a papok és lelkészek azon szabadságát, hogy segítsenek a hozzájuk forduló (tőlük segítséget kérő) homoszexuális vonzalommal vagy más szexuális vagy identitásbeli problémával élő személyeknek. A szakértő céloz a vallási szervezetek és az ilyen gyakorlatokhoz kapcsolódó emberi jogok megsértése közötti összefüggésekre is.

Sok minden forog tehát kockán...

Nem engedhetjük, hogy megsértsék vallási meggyőződésünket, és rákényszerítsenek minket arra, hogy kövessük ezt a radikális, erkölcstelen és valóságtagadó szexuális ideológiát. Cselekedjünk MOST!

Kérjük, írja alá petíciónkat! Szólítsuk fel együtt az Emberi Jogi Tanács 47 tagját a keresztény hit gyakorlásának tiszteletben tartására! Ne veszélyeztessék a szabad vallásgyakorlásunkat az ún. „LMBTQ-jogok” védelmére hivatkozva.

Nem hagyhatjuk, hogy az ENSZ befolyásolja hitünk gyakorlását és az életünket.

Az Emberi Jogi Tanács tagjainak el kell kerülniük a „SOGI" politika bevezetését, amely célja antropológiai és szexuális erkölcsi változások világszerte való kikényszerítése.

Sajnos mindannyian ismerjük az LMBTQ-lobbi módszereit. Nemzetközi szinteken kezdik, majd a programpontjaik lassan beszivárognak a kormányok programjába szerte a világon. Mire pedig felismerjük őket, már túl késő.

A sikerhez szükségünk van egymásra! Fogjunk össze, és tegyünk egy lépést a hitünk mellett!

Kérjük, írja alá a petíciót, és kérje az ENSZ-t, hogy tartsa tiszteletben a keresztények hitét!

Köszönettel:

Ignacio Arsuaga és a CitizenGO csapata

 

Hivatkozások:

Az ENSZ egy jelentést hallgat meg arról, hogy a vallásszabadság gyakorlása hogyan sérti meg az LMBT-jogokat

https://evangelicalfocus.com/world/20513/un-to-hear-report-on-how-exercise-of-religious-freedom-is-used-to-violate-lgbt-rights

Felhívás egy tematikus jelentéshez való hozzájárulásra: a témája a vallás- és meggyőződésszabadság (angol rövidítéssel FoRB), ill. szexuális irányultság és nemi identitás (SOGI)

https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-input-thematic-report-freedom-religion-or-belief-forb-and-sexual

A szexuális orientáció és gender identitás szakértőjének jelentése a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló erőszak és megkülönböztetés elleni védelemről (A/HRC/53/37)

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session53/list-reports

0500 000
  226 736
 
226 736 aláírás. A következő cél: 500 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Sürgős kérés: Álljanak ki hitünk szabad gyakorlása mellett!

Tisztelt Szűcs Margit Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövet Asszony!

Aggódalmam szeretném kifejezni az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában június 21-én bemutatásra kerülő jelentés miatt, amely írói szerint a keresztény hit sérti az LMBT jogokat.

A szexuális orientáció és gender identitás szexuális ENSZ-szakértőjének szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló erőszak és megkülönböztetés elleni védelemről szóló jelentése veszélyezteti a hitünket, és kockáztatja, hogy a jövőben intézményi beavatkozás történik a hitügyekbe.

Az ENSZ Szexuális Irányultsággal és Gender Identitással (SOGI) kapcsolatos politikájára vonatkozó ajánlásai odáig vezethetnek, hogy a különböző kormányok beavatkoznak a vallási ügyekbe, és megsértik hitünk szabad gyakorlásához való jogunkat. Ez arra kényszerítheti az egyházakat, hogy támogassák az azonos neműek ún. házasságát, és korlátozhatja a papok és lelkészek szabadságát abban, hogy segíthessenek a tőlük segítséget kérő nem kívánt homoszexuális vonzalommal vagy LMBTQ-irányú érzelmekkel küszködő embereknek.

Arra kérem, hogy Magyarország állandó képviselete szólaljon fel e javaslattal szemben, és védje meg hitünk szabad gyakorlását!

Köszönöm, hogy figyelmet szentel ennek a fontos kérdésnek.

Tisztelettel:

[az Ön neve]

Sürgős kérés: Álljanak ki hitünk szabad gyakorlása mellett!

Tisztelt Szűcs Margit Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövet Asszony!

Aggódalmam szeretném kifejezni az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában június 21-én bemutatásra kerülő jelentés miatt, amely írói szerint a keresztény hit sérti az LMBT jogokat.

A szexuális orientáció és gender identitás szexuális ENSZ-szakértőjének szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló erőszak és megkülönböztetés elleni védelemről szóló jelentése veszélyezteti a hitünket, és kockáztatja, hogy a jövőben intézményi beavatkozás történik a hitügyekbe.

Az ENSZ Szexuális Irányultsággal és Gender Identitással (SOGI) kapcsolatos politikájára vonatkozó ajánlásai odáig vezethetnek, hogy a különböző kormányok beavatkoznak a vallási ügyekbe, és megsértik hitünk szabad gyakorlásához való jogunkat. Ez arra kényszerítheti az egyházakat, hogy támogassák az azonos neműek ún. házasságát, és korlátozhatja a papok és lelkészek szabadságát abban, hogy segíthessenek a tőlük segítséget kérő nem kívánt homoszexuális vonzalommal vagy LMBTQ-irányú érzelmekkel küszködő embereknek.

Arra kérem, hogy Magyarország állandó képviselete szólaljon fel e javaslattal szemben, és védje meg hitünk szabad gyakorlását!

Köszönöm, hogy figyelmet szentel ennek a fontos kérdésnek.

Tisztelettel:

[az Ön neve]