A kiszolgáltatottak érdekeit védje az Amnesty, ne a stricikét! - #NoAmnestyForPimps

Miért a striciket védi a jogvédő szervezet?

 

A kiszolgáltatottak érdekeit védje az Amnesty, ne a stricikét! - #NoAmnestyForPimps

A kiszolgáltatottak érdekeit védje az Amnesty, ne a stricikét! - #NoAmnestyForPimps

050 000
  45 819
 
45 819 aláírás. A következő cél: 50 000!

„Azt mondják, hogy az európai civilizáció eltüntette a rabszolgaságot. Ez tévedés. Még most is van rabszolgaság. De most már csak a nőre nehezedik, és úgy hívják, hogy prostitúció.”  Victor Hugo: Nyomorultak

A héten az Amnesty International nemzetközi emberi jogi szervezet mégis elfogadta a tavaly közzétett, tömeges tiltakozást kiváltó prostitúcióval kapcsolatos politikáját, amelyben annak teljes dekriminalizációját szorgalmazza. Petíciónk felszólítja a szervezetet politikáján való változtatásra, továbbá arra, hogy kérjenek bocsánatot a szexipar kizsákmányoltjaitól.

Mit is jelent a teljes dekriminalizálás? Azt, hogy nemcsak a prostitúcióban élők nem büntethetők a szex-munkáért, hanem az ügyfelek és a futtatók sem.

A prostitúció teljes dekriminalizálása:

  1. valóságos ajándék a futtatók (stricik) és a szexuális vásárlók számára, mivel lehetővé teszi, hogy tevékenységüket "szex-vállalkozóként" és "ügyfélként" folytassák,
  2. a munka egy formájaként normalizálja és legalizálja az önmagában is kizsákmányoló prostitúciót és a vele együtt járó, legtöbbször nőket érintő további kizsákmányolásokat,
  3. kutatások szerint növeli a szex-kereskedelmet, valamint a fizikai és szexuális erőszakot a prostitúció áldozataival szemben.

A szexuális kizsákmányolás nem szabadna, hogy bárki munkájává váljon!

Az ember teste nem eladó, mivel ez szembe megy a méltóságával. A szexualitás életünk legbensőségesebb része, így saját személyiségünknek, lelkünknek is ártunk vele, ha áruba bocsátjuk testünket.

Bár az Amnesty saját állítása szerint az érintettek érdekében cselekszik, valójában ahelyett, hogy támogatná a társadalom egyik leginkább kiszolgáltatott rétegét, kizsákmányolóik büntethetőségének megszüntetéséért tesz lépéseket.

A prostitúció nemcsak, hogy önmagában is a szexuális kizsákmányolás egyik formája, hanem további kizsákmányolást is szül, mint pl. fizikai és szexuális erőszakotszex-kereskedelmet, rablást. A teljes dekriminalizáció nem javít az egyenlőtlenségek feltételein, a visszaélések és az erőszak gyakoriságán, illetve az embertelen körülményeken sem, amelyek a prostitúció legtöbb formájában jelen vannak. Sőt, jogilag asszisztál hozzájuk!

Az Amnesty International iránymutatása aláássa a prostitúcióban élő személyek emberi jogait, ezen felül büntetlenséget garantál a futtatóknak és a szexuális vásárlóknak, átnevezve őket „jó hírű szexuális üzleti vállalkozókká" és "tiszteletreméltó ügyfelekké". A  prostitúció rendszerében többségében nők kerülnek forgalomba és válnak szexuális árucikké. A teljes dekriminalizálás lehetetlennél teszi a felelősségre vonást, így a kiszolgáltatott rétegekre mond nemet, jogi keretet adva kizsákmányolásuknak.

Úgy gondoljuk, hogy prostitúció teljes dekriminalizációja helyett nagyobb társadalmi támogatást, a társadalmi kirekesztés csökkentését lenne szükséges előmozdítani a prostitúció áldozatai felé, kimenteni őket, és megteremteni a feltételeket jövőbeli boldogulásukhoz, biztonságukhoz.

Csatlakozzon Ön is, minél többen vagyunk, annál inkább tudunk küzdeni kiszolgáltatott embertársainkért!

-----------------------------------------------------------------------


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

http://www.faber.co.uk/blog/a-human-rights-scandal-by-kat-banyard/

http://endsexualexploitation.org/noamnesty/

http://kettosmerce.blog.hu/2015/08/05/a_stricik_es_a_kliensek_haszonszer...

http://m.cdn.blog.hu/ke/kettosmerce/file/space_v_amnesty_hun_v2.pdf

A petíció elindítójával a CitizenGO nem áll jogi kapcsolatban. A CitizenGO nem vállal felelősséget a petíció tartalmáért.
050 000
  45 819
 
45 819 aláírás. A következő cél: 50 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Ez kizsákmányolás. Változtassanak!

Az Amnesty International igazgatóságának figyelmébe

Értesülve arról, hogy az Amnesty International a héten úgy döntött, hogy elfogadja a prostitúció teljes dekriminalizációját elősegítő politikai dokumentumát, ki kell fejeznem tiltakozásomat.

Ez a lépés eltéríti emberi jogi szervezetüket eredeti küldetésétől.

Meggyőződésünk, hogy egy embernek sem szabadna szexuális kizsákmányolásból megélnie, az nem szabadna, hogy bárki munkájává váljon!

A prostitúció nemcsak, hogy önmagában is a szexuális kizsákmányolás egyik formája, hanem további kizsákmányolást is szül, mint pl. fizikai és szexuális erőszakot, szex-kereskedelmet, rablást.

A teljes dekriminalizáció nem javít az egyenlőtlenségek feltételein, a visszaélések és az erőszak gyakoriságán, illetve az embertelen körülményeken sem, amelyek a prostitúció legtöbb formájában jelen vannak.

Mi több, kutatások azt igazolják, hogy az emberkereskedelem nőtt azokban az országokban, ahol meghozták ezt a jogi lépést!

Az Amnesty International iránymutatása aláássa a prostitúcióban élő személyek emberi jogait, ezen felül büntetlenséget garantál a futtatóknak és a szexuális vásárlóknak.

A fentieket szem előtt tartva felszólítjuk az Amnesty International-t, hogy változtasson politikáján, ismerje föl programjának veszélyeit és változtasson rajtuk! Mint emberi jogokat védő szervezet gondoljon a szexuális kizsákmányolás és az ebből fakadó erőszak áldozatainak emberi jogaira, és kérjen bocsánatot azoktól, akik kárt szenvedtek a kizsákmányoló szexiparban.

[az Ön neve]

Ez kizsákmányolás. Változtassanak!

Az Amnesty International igazgatóságának figyelmébe

Értesülve arról, hogy az Amnesty International a héten úgy döntött, hogy elfogadja a prostitúció teljes dekriminalizációját elősegítő politikai dokumentumát, ki kell fejeznem tiltakozásomat.

Ez a lépés eltéríti emberi jogi szervezetüket eredeti küldetésétől.

Meggyőződésünk, hogy egy embernek sem szabadna szexuális kizsákmányolásból megélnie, az nem szabadna, hogy bárki munkájává váljon!

A prostitúció nemcsak, hogy önmagában is a szexuális kizsákmányolás egyik formája, hanem további kizsákmányolást is szül, mint pl. fizikai és szexuális erőszakot, szex-kereskedelmet, rablást.

A teljes dekriminalizáció nem javít az egyenlőtlenségek feltételein, a visszaélések és az erőszak gyakoriságán, illetve az embertelen körülményeken sem, amelyek a prostitúció legtöbb formájában jelen vannak.

Mi több, kutatások azt igazolják, hogy az emberkereskedelem nőtt azokban az országokban, ahol meghozták ezt a jogi lépést!

Az Amnesty International iránymutatása aláássa a prostitúcióban élő személyek emberi jogait, ezen felül büntetlenséget garantál a futtatóknak és a szexuális vásárlóknak.

A fentieket szem előtt tartva felszólítjuk az Amnesty International-t, hogy változtasson politikáján, ismerje föl programjának veszélyeit és változtasson rajtuk! Mint emberi jogokat védő szervezet gondoljon a szexuális kizsákmányolás és az ebből fakadó erőszak áldozatainak emberi jogaira, és kérjen bocsánatot azoktól, akik kárt szenvedtek a kizsákmányoló szexiparban.

[az Ön neve]