Ne végezzék ki a magyar származású rabot Virginiában július 6-án!

Halálbüntetés helyett kapjon tényleges életfogytiglan tartó börtönbüntetést a magyar származású rab!

 

Ne végezzék ki a magyar származású rabot Virginiában július 6-án!

lezárt
05 000
  4 135
 
4 135 people have signed.

Ne végezzék ki a magyar származású rabot Virginiában július 6-án!

2017.07.07.

 

Magyar idő szerint ma hajnalban kivégezték William Morvát. Terry McAuliffe virginiai kormányzó néhány órával a halálbüntetés végrehajtása előtt kiadott egy közleményt, melyben megírta, nem ad kegyelmet az elítéltnek.

 

Az ENSZ, az EU, Magyarország, Spanyolország, számos virginiai politikus, jogvédő szervezet, és még az egyik áldozat lánya is kegyelmet kértek a férfi számára. Maga Terry McAuliffe sem ért egyet a halálbüntetéssel, mégis tartotta magát az ítélethez. Közleményében kifejtette, a súlyos mentális betegséget csak az ítélet meghozatala után állapították meg, korábban a védelem által választott szakértők sem álltak ki mellette egyöntetűen.

 

Az idei évben 14 kivégzést hajtottak végre az Egyesült Államokban, 1976 óta pedig 1456-ot. A világon ma 141 ország abolicionista, vagyis elutasító a halálbüntetéssel kapcsolatban, törvényi rendszerét vagy gyakorlatát tekintve. Arról pedig széles körű a nemzetközi megegyezés, hogy  mentálisan beteg embereken nem szabadna azt végrehajtani. Ez az alapelv egyébként független attól, hogy a mentális zavar fennállt-e a bűncselekmény elkövetésekor, vagy csak az ítélet után alakult ki.

Köszönjük mindenkinek, aki támogatta kampányunkat!

 

 


MIT TEHETÜNK a petíció aláírásán és megosztásán kívül?

HÍVJUK FEL VIRGINIA KORMÁNYZÓJÁNAK IRODÁJÁT, és kérjünk kegyelmet a félig magyar halálra ítélt rab számára!
TELEFONSZÁM: +1 (804)-786-2211

 

 

 


2017. 07.06.


A William Morva által meggyilkolt rendőr lánya is kegyelmet kér az elítélt számára, akit magyar idő szerint holnap hajnalban végeznek ki Amerikában, ha addig nem kap kegyelmet: “Morális és vallási okokból is ellenzem a halálbüntetést. Eddig is harcoltam és a jövőben is harcolni fogok a halálbüntetés ellen. Próbálok küzdeni a virginiai halálsorokon ülőkért”


2017.07.05.

Az ENSZ is a kegyelmet kér.

2017.06.21.

Örömmel adunk hírt róla, hogy Hetesy Zsolt, a washingtoni nagykövetség ügyvivője a magyar kormány nevében levelet írt Terry McAuliffe-nek, Virginia kormányzójának William Morva halálraítélt rab védelmében. Halálbüntetés helyett tényleges életfogytilgan tartó börtönbüntetést kérnek az amerikai-magyar állampolgár számára. Hangsúlyozzák, hogy Magyarország minden körülmények között elutasítja a halálbüntetést, és a magyar kormány álláspontja szerint nem szabadna azt mentális zavarban, mentális betegségben szenvedő vagy értelmi fogyatékos személyeken végrehajtani.

Köszönjük szépen lépésüket a petíció aláírói nevében! Emellett köszönetet mondunk mindenkinek, aki csatlakozott, csatlakozik kampányunkhoz!

Terry McAliffe a petíció minden aláírójától kap egy e-mailt. Amint az aláírások számra meghaladja a 3000-ret, postára adjuk őket, hogy minél hamarabb megérkezzenek postai úton is Virginia kormányzójához.

Bízunk benne, hogy lépéseinknek lesz eredménye, és a kormányzó figyelembe veszi a magyar kéréseket is döntése meghozatalakor.

>>> http://washington.kormany.hu/mercy-for-morva

>>> http://washington.kormany.hu/download/3/16/d1000/Humanitarian%20appeal%2...

--------------------------------------

 

Július 6-ra tűzték ki annak a magyar származású amerikai elítéltnek a kivégzését, aki két ártatlan ember életét oltotta ki 2006-ban. Életét egyedül a kormányzói kegyelem mentheti meg.

William Morva 1982-ben született; az ’56-ban Amerikába menekült magyar apa öt gyermeke közül ő a legfiatalabb. 2006-ban, 24 évesen betörések, rablási kísérlet és jogtalan fegyverhasználat vádjával már egy éve előzetes letartóztatásban ült, amikor tárgyalása előtt négy nappal megszökött a börtönből, és menekülés közben két embert megölt. Hat tárgyalási nap után az esküdtszék az összes vádpontban bűnösnek találta, kivégzését nemrég tűzték ki július 6-ra. Igazságügyi szakértők skizotip személyiségzavart állapítottak meg nála, melynek családi előzménye az anyai ágon előforduló skizofrénia. Ismerősei szerint különféle paranoid tévképzetek üldözték.

Mivel napjainkban a büntetésvégrehajtásban vérontás nélküli eszközök is elérhetők, a hatalomnak ezekre az eszközökre kellene korlátozódnia, mivel sokkal inkább összhangban állnak az emberi személy méltóságával és a közjó szolgálatával. Meggyőződésünk, hogy az állam ártalmatlanná tudja tenni az elkövetőt anélkül is, hogy megfosztaná őt életétől.

Az élethez és az emberi méltósághoz való jog minden embernek sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető joga, ezért minden államnak elsőrendű kötelessége, hogy ezeket tiszteletben tartsa és védelmezze.

A halálbüntetés során a “szemet szemért” elv érvényesül. Nem értünk egyet azzal, hogy a büntetés célja a bosszú legyen! A halálbüntetés sérti az élethez való jogot. Felmerül a kérdés, mennyiben különbözik így az ítélethozó tette az elítéltétől...

Arra kérjük Virginia kormányzóját, Terry McAuliffe-t, hogy a halálbüntetés helyett tényleges életfogytiglan tartó börtönbüntetést szabjon ki William Morva számára, a szabadulás lehetősége nélkül. Így elkerülhető egy újabb emberi élet kioltása.

Álljunk ki a magyar származású elítélt mellett!

William Morvának az utolsó esélye állama kormányzójának kegyelme. A kegyelem Virginia államban nem példanélküli. Terry McAuliffe nemrég, április 20-án könyörült meg egy Ivan Teleguz nevű elítélten, akinek a büntetése így tényleges életfogytiglanra változott.

Mivel tettét az Egyesült Államokban követte el az amerikai-magyar álampolgár, az ügyben nem a magyar jogszabályok vonatkoznak rá, mégis szót emelünk a védelmében. A magyar Alkotmánybíróság 23/1990. (X. 31.) számú határozatában megállapította a halálbüntetés alkotmányellenességét, mivel sérti az élethez és az emberi méltósághoz való jogot, amelyek abszolút alapjogok, így ezáltal törvényben sem korlátozhatók. Részletek a határozatból:

„A halálbüntetést etikailag nem igazolható, az emberi jogokkal összeférhetetlen, jóvátehetetlen és visszafordíthatatlan büntetési eszköznek tekinti, amely a súlyos bűncselekmények megelőzésére, illetve az ilyen bűncselekmények elkövetésétől való elrettentésre alkalmatlan és célszerűtlen büntetési nem.”
„(…) a halálbüntetés szükségtelen és antihumánus, erkölcsileg nem indokolható büntetés, nem szolgálja a büntetés célját és nem alkalmas sem a társadalom védelmére, sem a társadalom tagjainak a bűncselekmények elkövetésétől való visszatartására (…)

Az Európa Tanács Római Egyezményének és az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának a halálbüntetés eltörléséről szóló fakultatív jegyzőkönyvei, a hatályos nemzetközi jog emberi jogi dokumentumai egyértelműen a halálbüntetés ellen foglalnak állást, azt csak kivételesen (pl. háború idején, egyes katonai bűncselekményekre) tartják elfogadhatónak. Az Európai Unió Alapvető Jogok Kartája 2. Cikkének 2. pontja pedig megfellebbezhetetlenül leszögezi: “senkit sem szabad halálra ítélni, sem kivégezni.” 

Morva mentális betegségére hivatkozva David O'Sullivan, az EU washingtoni nagykövete levelet írt a virginiai kormányzónak, amiben hangsúlyozta: az EU meggyőződése szerint a halálbüntetés, különösen, ha azt mentális zavarban szenvedőkön végzik el, ellenkezik a széles körben elfogadott emberi jogi normákkal.

Most kell lépnünk, hiszen július 6-a egy hónapon belül van, most kell hallatni a hangunkat a halálra ítélt rab életének megmentése érdekében.

Petíciónkban arra kérjük Virginia kormányzóját, Terry McAuliffe-t, gyakoroljon kegyelmet, és a halálbüntetés helyett tényleges életfogytiglan tartó börtönbüntetést szabjon ki.

Magyarország külügyminiszterét, Szijjártó Pétert, és a Washingtoni Nagykövetség első beosztottját és átmeneti ügyvivőjét, Hetesy Zsoltot pedig arra kérjük, szólaljanak fel velünk együtt a magyar állampolgársággal rendelkező William Morva életének és emberi méltóságának védelmében.

------------

További információ:

http://index.hu/kulfold/2017/06/13/felig_magyar_halalraitelt_a_virginiai...

http://mandiner.hu/cikk/20170613_halalsoron_a_magyar_szarmazasu_amerikai...

http://www.euintheus.org/wp-content/uploads/2013/02/0817-Letter-to-VA-Governor-Terry-McAuliffe-re-death-penality-of-William-Charles-Morva.pdf

http://lexikon.katolikus.hu/H/hal%C3%A1lb%C3%BCntet%C3%A9s.html

http://index.hu/belfold/2017/06/20/magyarok_is_peticiot_inditottak_a_vir...

http://index.hu/kulfold/2017/06/22/a_washingtoni_magyar_nagykovetseg_is_...

Kép forrása

+ Letter to:

This petition is...

LEZÁRULT!

Mercy for Morva! Kegyelmet Morvának!

Dear Governor Terry McAuliffe,

we Hungarians ask you to reconsider the sentence given to William Morva. As you know, Mr Morva - who is responsible for the death of two people, holds US-Hungarian dual citizenship and is scheduled for execution on 6 July 2017.

We respectfully request your assistance to ensure that the case is reconsidered.

We note with concern that there is evidence to show that Mr. Morva is suffering from severe mental illness. Importantly, Mr Morva  was diagnosed with a form of schizophrenia.  And such a diagnosis is clearly of significance in this case.  According to his acquaintances he was suffering from various delusions, which made him believe that his life was in danger.

We are sure that considering his mental illness we all agree that the death penalty would be entirely inappropriate and contrary to widely accepted human right norms and would be in contradiction to the minimum standards of human rights set forth in several international human rights instruments as well as prohibited in the U.S. Constitution. We are convinced that the state would be able to make the perpetrator harmless without taking his life.

The right to life and human dignity is an inviolable and inalienable fundamental right of every human being, and therefore every state has a duty to respect and defend it.

Recently, on April 20th you granted mercy to the convict, Ivan Teleguz, whose punishment was thus altered to real life imprisonment.

Governor, we ask that you extend the same mercy towards William Morva and change capital punishment to life imprisonment sentence.

Thank you for your consideration,

------------------

Tisztelt Terry McAuliffe Kormányzó Úr!

Mi, magyarok arra kérjük, gyakoroljon kegyelmet William Morva, a 2006-ban – börtönből való szökése közben – két ember életének kioltásáért felelős amerikai-magyar kettős állampolgárságú elítélt felé, akinek kivégzése július 6-ára van kitűzve. Tisztelettel arra kérjük, vizsgálja felül az ügyét!

Különös aggodalmunkat fejezzük ki, mivel a bizonyítékok arra mutatnak rá, hogy Morva komoly mentális zavarban szenved. Az igazságügyi szakértők skizotip személyiségzavart diagnosztizáltak nála. Ismerősei szerint különféle paranoid tévképzetek üldözték, amelyek miatt azt hihette, veszélyben az élete.

Figyelembe véve mentális zavarát úgy gondoljuk, mindannyian egyetértünk abban, hogy a halálbüntetés esetében szembemenne a széles körben elfogadott emberi jogi normákkal és nemzetközi emberi jogi egyezményekkel, valamint ellentétes lenne az Egyesült Államok Alkotmányával is. Meggyőződésünk, hogy az állam ártalmatlanná tudja tenni az elkövetőt anélkül is, hogy elvenné az életét.

Az élethez és az emberi méltósághoz való jog minden embernek sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető joga, ezért minden államnak elsőrendű kötelessége, hogy ezeket tiszteletben tartsa és védelmezze.

Ön a közelmúltban, április 20-án könyörült meg Ivan Teleguz nevű elítélten, akinek a büntetése így tényleges életfogytiglanra változott.

Kormányzó Úr, kérjük, gyakoroljon kegyelmet William Morva felé, és változtassa a halálbüntetést tényleges életfogytiglan tartó börtönbüntetésre!

Köszönettel:


------------------

Tisztelt Szijjártó Péter Miniszter Úr!

Tisztelt Hetesy Zsolt Ügyvivő Úr!

Fenti levelünket Virginia állam kormányzójának címeztük, kegyelmet kérve benne a halálra ítélt amerikai-magyar kettős állampolgár, William Morva számára. Az elítélt kivégzésének időpontja július 6-ra van kitűzve.

Magyarországon tiltott a halálbüntetés gyakorlata. Hazánk az Európa Tanács Római Egyezményéhez tartozó 6. kiegészítő jegyzőkönyvhez, és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XLIV. ülésszakán, 1989. december 15-én elfogadott Második Fakultatív Jegyzőkönyvéhez is csatlakozott. Emellett az Európai Unió Alapvető Jogok Kartája 2. Cikkének 2. pontja megfellebbezhetetlenül leszögezi: “senkit sem szabad halálra ítélni, sem kivégezni.”

Az Alkotmánybíróság 23/1990. (X. 31.) számú határozatában megállapította a halálbüntetés alkotmányellenességét, mivel sérti az élethez és az emberi méltósághoz való jogot, amelyek abszolút alapjogok amelyek ezáltal törvényben sem korlátozhatók.

Részletek a határozatból: „A halálbüntetést etikailag nem igazolható, az emberi jogokkal összeférhetetlen, jóvátehetetlen és visszafordíthatatlan büntetési eszköznek tekinti, amely a súlyos bűncselekmények megelőzésére, illetve az ilyen bűncselekmények elkövetésétől való elrettentésre alkalmatlan és célszerűtlen büntetési nem.”
„(…) a halálbüntetés szükségtelen és antihumánus, erkölcsileg nem indokolható büntetés, nem szolgálja a büntetés célját és nem alkalmas sem a társadalom védelmére, sem a társadalom tagjainak a bűncselekmények elkövetésétől való visszatartására (…)

Mivel a halálraítélt amerikai-magyar kettős állampolgár, arra kérjük Önöket, álljanak ki William Morva élethez való joga mellett, és kérjék a kormányzót, gyakoroljon kegyelmet a magyar származású elítélt felé.

Segítségüket előre is köszönjük!

Üdvözlettel:
[az Ön neve]

Ne végezzék ki a magyar származású rabot Virginiában július 6-án!

Írja alá most

05 000
  4 135
 
4 135 people have signed.