Sostegno al ginecologo pro-vita Bogdan Chazan

Petizione a: Hanna Gronkiewicz-Waltz, sindaco di Varsavia

 

Sostegno al ginecologo pro-vita Bogdan Chazan

Sostegno al ginecologo pro-vita Bogdan Chazan

0200.000
  110.077
 
110.077 firmato. Raggiungiamo 200.000!

Con questa petizione, vogliamo sostenere il professor Bogdan Chazan, licenziato dal ruolo di direttore dell'ospedale della Sacra Famiglia di Varsavia per essersi rifiutato di eseguire un aborto, in ottemperanza della legge costituzionale sull'obiezione di coscienza.

La colpa del professor Chazan sarebbe quella di non aver indicato un altro medico alla donna che chiedeva di abortire, ma di aver invece proposto assistenza medica in tutte le fasi della gravidanza e dopo il parto.

Bogdan Chazan è un eminente esperto di ginecologia ed ostetricia, che ha condotto l'ospedale da lui diretto ad innumerevoli premi e ha curato in modo encomiabile migliaia di donne e bambini.

Il diritto alla vita e all'obiezione di coscienza rappresentano valori fondamentali. Chiediamo la tua firma per protestare contro il licenziamento del professor Chazan e le discriminazioni nei confronti dei medici obiettori di coscienza.

_____________________________

Per saperne di più:

Polonia, aborto. Direttore di ospedale multato e licenziato per aver fatto obiezione di coscienza: «È il riscatto da pagare per la vita del bambino» (www.tempi.it)

Polonia – Multato per essersi offerto di curare il bambino invece di procedere con un aborto (www.notizieprovita.it)

0200.000
  110.077
 
110.077 firmato. Raggiungiamo 200.000!

Completa la tua firma

Firma subito questa petizione!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Per firmare seleziona una voce:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Sostegno al ginecologo pro-vita Bogdan Chazan

Gentile Hanna Gronkiewicz-Waltz,

con la presente esprimo il mio sdegno per il licenziamento del dottor Bogdan Chazan dall'ospedalle della Sacra Famiglia e chiedo l'immediata cessazione delle discriminazioni contro i medici obiettori di coscienza.

_____________________________________

Szanowna Pani Prezydent,

Pragnę wyrazić moje najgłębsze oburzenie z powodu decyzji o odwołaniu prof. Bogdana Chazana ze stanowiska Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny. Decyzję Pani Prezydent odbieram jako formę dyskryminacji lekarzy oraz wszystkich osób odnoszących się z szacunkiem do ludzkiego życia.

Powołaniem ginekologów-położników jest przyjmowanie na świat nowego życia, a nie jego terminowanie. Żaden lekarz i żaden szpital nie może więc być zmuszany do brania udziału w tym procederze.

Pani decyzja narusza nie tylko prawo lekarzy do zachowania wolności sumienia, ale także moje prawo do należytej opieki medycznej. Stosowanie kar wobec ginekologów niechcących brać udziału w procederze aborcyjnym, nieuchronnie prowadzić będzie do tego, że zawód ten podejmować będą wyłącznie osoby, dla których taka postawa nie będzie problemem. Tymczasem- jako obywatel i podatnik współfinansujący utrzymanie służby zdrowia - chcę mieć pewność, że moi bliscy i ja będziemy mogli czuć się w publicznych szpitalach bezpiecznie oraz że będziemy mieli prawo do skorzystania z pomocy lekarza, który będzie budził nasze zaufanie. A jak można bez obaw powierzyć lekarzowi własne dziecko, mając świadomość, że ten sam człowiek, w innych okolicznościach, podobne dzieci pozbawia życia? Szpital im. Świętej Rodziny stanowił dla wielu osób, szanujących ludzkie życie od momentu poczęcia, chlubny wyjątek na mapie Warszawy. Zawsze mogliśmy do niego wybrać się z czystym sumieniem i w pełnym poczuciu bezpieczeństwa.

Mój zdecydowany sprzeciw budzi też fakt, że przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu profesora Chazana w ogóle nie uwzględnione zostały jego kompetencje, zasługi jako dyrektora szpitala oraz bardzo pozytywne opinie zdecydowanej większości pacjentów, którzy chwalili sobie, że szpital pod Jego kierownictwem jest wyjątkowo zadbany, estetyczny, każde dziecko jest w nim ważne, a kadra wyróżnia się pełnym profesjonalizmem oraz dużą życzliwością. Uzasadnienie decyzji – choćby poprzez podstawowe błędy merytoryczne (polskie prawo nigdzie nie określa 24 tygodnia ciąży jako granicznej daty do dokonywaniu aborcji. W ustawie mowa jest o „chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia”, która to chwila nie jest sprecyzowana) – przypomina mi zaś szukanie na siłę „paragrafu na człowieka”.

Nie mogąc przejść obojętnie wobec takiej decyzji, domagam się zaprzestania szykanowania lekarzy, którzy jako szlachetni ludzie wiernie wykonują zabraniającą „spędzania płodu” przysięgę Hipokratesa, czyli nie zabijają i nie współdziałają w zabijaniu dzieci. Życie każdego człowieka, także chorego, któremu dane będzie przeżyć tylko kilka dni, jest bezcenne.

[Il tuo nome]

Sostegno al ginecologo pro-vita Bogdan Chazan

Gentile Hanna Gronkiewicz-Waltz,

con la presente esprimo il mio sdegno per il licenziamento del dottor Bogdan Chazan dall'ospedalle della Sacra Famiglia e chiedo l'immediata cessazione delle discriminazioni contro i medici obiettori di coscienza.

_____________________________________

Szanowna Pani Prezydent,

Pragnę wyrazić moje najgłębsze oburzenie z powodu decyzji o odwołaniu prof. Bogdana Chazana ze stanowiska Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny. Decyzję Pani Prezydent odbieram jako formę dyskryminacji lekarzy oraz wszystkich osób odnoszących się z szacunkiem do ludzkiego życia.

Powołaniem ginekologów-położników jest przyjmowanie na świat nowego życia, a nie jego terminowanie. Żaden lekarz i żaden szpital nie może więc być zmuszany do brania udziału w tym procederze.

Pani decyzja narusza nie tylko prawo lekarzy do zachowania wolności sumienia, ale także moje prawo do należytej opieki medycznej. Stosowanie kar wobec ginekologów niechcących brać udziału w procederze aborcyjnym, nieuchronnie prowadzić będzie do tego, że zawód ten podejmować będą wyłącznie osoby, dla których taka postawa nie będzie problemem. Tymczasem- jako obywatel i podatnik współfinansujący utrzymanie służby zdrowia - chcę mieć pewność, że moi bliscy i ja będziemy mogli czuć się w publicznych szpitalach bezpiecznie oraz że będziemy mieli prawo do skorzystania z pomocy lekarza, który będzie budził nasze zaufanie. A jak można bez obaw powierzyć lekarzowi własne dziecko, mając świadomość, że ten sam człowiek, w innych okolicznościach, podobne dzieci pozbawia życia? Szpital im. Świętej Rodziny stanowił dla wielu osób, szanujących ludzkie życie od momentu poczęcia, chlubny wyjątek na mapie Warszawy. Zawsze mogliśmy do niego wybrać się z czystym sumieniem i w pełnym poczuciu bezpieczeństwa.

Mój zdecydowany sprzeciw budzi też fakt, że przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu profesora Chazana w ogóle nie uwzględnione zostały jego kompetencje, zasługi jako dyrektora szpitala oraz bardzo pozytywne opinie zdecydowanej większości pacjentów, którzy chwalili sobie, że szpital pod Jego kierownictwem jest wyjątkowo zadbany, estetyczny, każde dziecko jest w nim ważne, a kadra wyróżnia się pełnym profesjonalizmem oraz dużą życzliwością. Uzasadnienie decyzji – choćby poprzez podstawowe błędy merytoryczne (polskie prawo nigdzie nie określa 24 tygodnia ciąży jako granicznej daty do dokonywaniu aborcji. W ustawie mowa jest o „chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia”, która to chwila nie jest sprecyzowana) – przypomina mi zaś szukanie na siłę „paragrafu na człowieka”.

Nie mogąc przejść obojętnie wobec takiej decyzji, domagam się zaprzestania szykanowania lekarzy, którzy jako szlachetni ludzie wiernie wykonują zabraniającą „spędzania płodu” przysięgę Hipokratesa, czyli nie zabijają i nie współdziałają w zabijaniu dzieci. Życie każdego człowieka, także chorego, któremu dane będzie przeżyć tylko kilka dni, jest bezcenne.

[Il tuo nome]