Vraag: Verwijder de aanstootgevende trailer van De Slimste Mens 2022.

Petitie aan: Niels Pittevils. Persverantwoordelijke van Play4 - GoPlay

 

Vraag: Verwijder de aanstootgevende trailer van De Slimste Mens 2022.

Vraag: Verwijder de aanstootgevende trailer van De Slimste Mens 2022.

02.000
  1.139
 
1.139 hebben getekend. Laten we streven naar 2.000!

Het filmpje met de titel "Historische vondst in De Slimste Mens ter Wereld: 2000 jaar oude beelden ontdekt.", dat op het moment van dit schrijven onder andere op YouTube te zien isHistorische vondst in De Slimste Mens ter Wereld: 2000 jaar oude beelden ontdekt. - YouTube), en dat dient als publiciteit voor het programma van Goplay/Play4, de slimste mens, laat Jezus vloeken terwijl Hij aan het kruis hangt, zogezegd omdat Hij niet kan winnen in het spel van de slimste mens. Jezus wordt hier als een soort van ongemanierde dwaas afgebeeld en dit tijdens het meest dramatische moment van zijn leven.

In een artikel in het Belang Van Limburg (www.hbvl.be/cnt/dmf20220816_96755855) verdedigt men zich tegen kritiek door te stellen dat men absurdistisch te werk gaat en nooit kwetsende bedoelingen heeft en dat men op die basis met elk thema moet kunnen lachen. Wij menen echter dat er grenzen zijn aan humor. Gaat men ook zo'n grappen maken over bijvoorbeeld Marc Dutroux die de slimste mens speelt met de kinderen die hij gaat vermoorden? Of een Nazi kampleider die de slimste mens speelt met joden vlak voor hun dood? In het geval van Jezus gaat het om iemand die onschuldig gemarteld, publiekelijk vernederd en ter dood veroordeeld is. Bovendien heeft deze persoon voor vele miljoenen mensen in de geschiedenis een zeer grote waarde en is Zijn kruisdood het meest dramatische moment uit zijn leven. Men laat Jezus in het filmpje ook vloeken, wat uiteraard uitermate beledigend is, aangezien vloeken als een zonde wordt beschouwd in het christendom en de persoon van Jezus als God zelf wordt beschouwd.

Sommige mensen zijn door het bekijken van de eerste scène in deze trailer van de slimste mens zodanig kwaad en gekwetst dat ze de rest zelfs niet meer willen zien! Zeggen dat men niet de bedoeling had om te kwetsen, is dan een flauw excuus, want je weet natuurlijk heel goed dat je met zo'n clip christenen kan kwetsen. 

Humor kan wel degelijk misplaatst zijn. Zo was er eens een praalwagen in Aalst met joodse karikaturen, waar kritiek op kwam vanwege Joodse organisaties.  Johan Verberckmoes, hoogleraar geschiedenis aan de KU Leuven en gespecialiseerd in humor, ging akkoord met de kritiek en zei daarover dat humor grappig moet zijn voor iedereen die je ermee bereikt. Zie: Hoogleraar: "Neen, we moeten niet met alles kunnen lachen, praalwagen met Joodse karikaturen was erover" | VRT NWS: nieuws.

In dit artikel over foute humor ( Managersonline.nl - Acht tips om foute humor te voorkomen ) wordt het volgende gezegd: "Goede humor kan mensen dichter bij elkaar brengen, misplaatste humor kan relaties voorgoed beschadigen." En onze relatie met GoPlay / Play4 is helaas beschadigd door de misplaatste humor in deze trailer.

Het SBS team (SBS is de entertainmentgroep achter de Play-zenders en het contentplatform GoPlay) verwijst in een reactie op een klacht ook naar de film van Monty Pythons Life of Brian. Daarin wordt Jezus zelf echter nog altijd wel op een respectvolle wijze voorgesteld. 

Dat men niet beseft dat hier een grens wordt overschreden, heeft misschien ook wel te maken met de afkeer die er bestaat in België tegenover religie en het verval van het christendom in het algemeen. Een voorbeeld hiervan is een reactie op YouTube. Iemand die schrijft dat deze trailer respectloos is, krijgt als antwoord van een andere kijker: " Oh nee toch. Hebben ze je ingebeeld vriendje beledigd. Ocharme toch."

Wat wij vragen is de verwijdering van deze trailer, dat deze niet meer te vinden is op de publieke kanalen en accounts die beheerd worden door de initiatiefnemers en medewerkers van dit programma (GoPlay, Play4, SBS België).

Door deze petitie te tekenen wordt een email verstuurd naar de persverantwoordelijke van Play4 / GoPlay. Het is ook goed om reacties te plaatsen via sociale media zoals het YouTube kanaal van GoPlayGoPlay - YouTube) en hun facebookpagina (GoPlay | Facebook) . Teken je ook?

Deze petitie is aangemaakt door een burger of organisatie die niet verbonden is met CitizenGO. CitizenGO is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
02.000
  1.139
 
1.139 hebben getekend. Laten we streven naar 2.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petitie aan: Niels Pittevils. Persverantwoordelijke van Play4 - GoPlay

Geachte, 

Ik wens u hierbij te laten weten dat het filmpje "Historische vondst in De Slimste Mens ter Wereld: 2000 jaar oude beelden ontdekt.", bijzonder provocerend en kwetsend is. Er zijn grenzen aan het gebruik van humor, zoals Johan Verberckmoes van de KU Leuven zei naar aanleiding van de joodse karikaturen tijdens een carnavalsstoet in Aalst. "Humor moet grappig zijn voor iedereen die je ermee bereikt." 

Er zijn mensen die zo ontdaan zijn door de scène met Jezus in uw filmpje, dat ze zelfs niet verder willen kijken naar wat volgt! 

Wat zou u vinden van een spelletje 'de slimste mens' met Marc Dutroux en enkele meisjes vlak voor ze vermoord worden? Of een spelletje 'de slimste mens' met een Nazi kampleider en enkele joden vlak voor die geëxecuteerd worden? Dat is niet zo verschillend met de situatie van iemand die onschuldig gemarteld, publiekelijk vernederend en ter dood veroordeeld is. Zo iemand gebruiken als publiciteitsstunt, is misplaatste humor. En zeggen dat men niet de bedoeling heeft om te kwetsen, is een flauw excuus, want iedereen met een beetje kennis van de wereld, weet dat dit mensen kan kwetsen. 

In een artikel over foute humor lees ik dat goede humor mensen dichter bij elkaar brengt, maar misplaatste humor relaties voorgoed kan beschadigen. Welnu, mijn relatie met GoPlay en Play4 is door dit filmpje misschien wel voorgoed beschadigd.  

U kan onze relatie nog enigszins herstellen door deze trailer offline te halen. U kan ervoor zorgen dat dit filmpje niet meer te zien is op kanalen die door uw media bedrijf  beheerd worden.

Laten we er zo voor zorgen dat uw programma geen wrange smaak achterlaat bij een deel van uw kijkers.

[Jouw naam]

Petitie aan: Niels Pittevils. Persverantwoordelijke van Play4 - GoPlay

Geachte, 

Ik wens u hierbij te laten weten dat het filmpje "Historische vondst in De Slimste Mens ter Wereld: 2000 jaar oude beelden ontdekt.", bijzonder provocerend en kwetsend is. Er zijn grenzen aan het gebruik van humor, zoals Johan Verberckmoes van de KU Leuven zei naar aanleiding van de joodse karikaturen tijdens een carnavalsstoet in Aalst. "Humor moet grappig zijn voor iedereen die je ermee bereikt." 

Er zijn mensen die zo ontdaan zijn door de scène met Jezus in uw filmpje, dat ze zelfs niet verder willen kijken naar wat volgt! 

Wat zou u vinden van een spelletje 'de slimste mens' met Marc Dutroux en enkele meisjes vlak voor ze vermoord worden? Of een spelletje 'de slimste mens' met een Nazi kampleider en enkele joden vlak voor die geëxecuteerd worden? Dat is niet zo verschillend met de situatie van iemand die onschuldig gemarteld, publiekelijk vernederend en ter dood veroordeeld is. Zo iemand gebruiken als publiciteitsstunt, is misplaatste humor. En zeggen dat men niet de bedoeling heeft om te kwetsen, is een flauw excuus, want iedereen met een beetje kennis van de wereld, weet dat dit mensen kan kwetsen. 

In een artikel over foute humor lees ik dat goede humor mensen dichter bij elkaar brengt, maar misplaatste humor relaties voorgoed kan beschadigen. Welnu, mijn relatie met GoPlay en Play4 is door dit filmpje misschien wel voorgoed beschadigd.  

U kan onze relatie nog enigszins herstellen door deze trailer offline te halen. U kan ervoor zorgen dat dit filmpje niet meer te zien is op kanalen die door uw media bedrijf  beheerd worden.

Laten we er zo voor zorgen dat uw programma geen wrange smaak achterlaat bij een deel van uw kijkers.

[Jouw naam]