Geen Europese digitale ‘programmeerbare’ munt (CBDC) onder directe controle van de Europese Centrale Bank!

Petitie aan: Aan Premier Alexander De Croo - de voorzitters en leden Commissie Europese Aangelegenheden en Financiën - en Parlementsleden

 

Geen Europese digitale ‘programmeerbare’ munt (CBDC) onder directe controle van de Europese Centrale Bank!

Geen Europese digitale ‘programmeerbare’ munt (CBDC) onder directe controle van de Europese Centrale Bank!

02.000
  1.180
 
1.180 hebben getekend. Laten we streven naar 2.000!

 De Europese Commissie presenteert een wetgevend voorstel voor een Europese digitale euro; de Central Bank Digital Currency (CBDC). Deze CBDC wordt dan het wettig betaalmiddel dat we niet kunnen weigeren. De verschillende Europese landen en het Europese Parlement moeten in het najaar 2023 hun goedkeuring geven (Bron>>).

Moet ons land België haar goedkeuring geven?

WE CONSTATEREN:

Het Europees digitaal geld zal centraal beheerd worden door de onverkozen leiding van een Europese Centrale Bank (ECB). Die zal dan alle verrichtingen kunnen bijhouden en traceren. En dát opent de deur voor allerlei misbruiken.

Ook het in voege blijven van het gebruik van contant geld verandert daar niets aan. Dit zal gaan over kleine bedragen. De grote transacties blijven zichtbaar.

Het digitaal geld zal worden gekoppeld aan de digitale identiteitspas (e-ID), de digitale vaccinatiepas, rijbewijs, … in een soort portefeuille. Zo bezit de ECB al onze gegevens. De zogenaamde gegevensprivacy kan bij de minste abnormaliteit opgeheven worden.

Microsoft heeft een patent met publicatienummer WO/2020/060606 om een digitale munt te koppelen aan een sensor verbonden met het lichaam waarbij men gegevens over lichaamsactiviteit kan opslaan (Bron>>). Zo kan men controleren waar u gaat en staat.

Ook de nieuwe elektrische auto’s verbonden met internet kunnen uw rijgedrag en locatie volgen. Gezichtsherkenning, smartmeters, het Big Brother-concept wordt steeds meer uitgebreid.

Als u niet voldoet aan bepaalde voorwaarden kan men u belonen of straffen. Zo wordt de munt ‘programmeerbaar’. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk uw rekening te blokkeren of te limiteren omwille van :

  • een bepaald (koop)gedrag (te veel vleesconsumptie, teveel CO2-verbruik, uw vaccinatiestatus)
  • een bepaalde niet-politiek correcte opinie of uiting op sociale media
  • u bent in een zone, land dat niet is toegelaten.

Op basis van één of meer "verdachte" acties kan men een burger gedeeltelijk of volledig economisch blokkeren. Uitleg Filmpje>>
Tijdens de Covid-protesten liet Trudeau de bankrekeningen van de Canadese truckers en hun sympathisanten blokkeren omwille van hun democratisch verzet (Bron>>).

Al is het programmeren van de munt in eerste instantie niet het geval, dat kan later worden toegevoegd. In het laatste rapport van de BIS-Bank (Centrale bank van de centrale banken) staat : hoe kunnen we CBDC's introduceren die niet-programmeerbaar zijn, maar die later wel gemakkelijk programmeerbaar gemaakt kunnen worden? Het feit dat de BIS-bank hier zo openlijk over nadenkt is schokkend (Bron>> p7 onderaan).

Het willekeurig bijmaken van geld blijft mogelijk, met inflatie (waardedaling van het geld) tot gevolg. De mogelijkheid om een negatieve rente toe te passen staat vandaag al verborgen in de voetnota van de ECB-documenten.

De CBDC is een Paard van Troje dat zorgt voor een ongeziene verschuiving van macht, van argeloze burgers naar een onverkozen EU-overheidsapparaat (ECB) dat zich steeds meer autoritair gedraagt.

WE VERZOEKEN

  • We verzoeken dat er een debat plaatsvindt in het Federaal Parlement, het Vlaams Parlement en de commissies Financiën en Europese aangelegenheden.
  • We verzoeken het wetgevend voorstel betreffende het Europees digitaal geld niet goed te keuren, omdat dit kan leiden tot een totalitaire controle door de ECB.
    De Centrale banken hebben nu al genoeg macht.

Eind dit jaar 2023 moet ons land een beslissing nemen. Bij groen licht zal de Europese Centrale bank de CBDC technisch uitwerken. Dan is er geen weg meer terug.

Het is daarom van cruciaal belang om vóór die tijd zoveel mogelijk druk te zetten op onze regering, parlementariërs, de betreffende commissies en de politieke partijen om het debat hierover te voeren en een standpunt in te nemen. Dit voordat enkelen in alle stilte voor ons land beslissen.

Als verschillende landen niet meedoen dan verliest de CBDC zijn slagkracht.

Teken daarom snel de petitie en eis een debat over "digitale euro" CBDC!

U kan deze petitie opsturen naar de Regering, Europarlementariërs, Commissie Europese Aangelegenheden, Parlementsleden die u kent.


Regering, Europarlementariërs, Commissie Europese Aangelegenheden>>

Federale Parlementsleden>>

Vlaams Volksvertegenwoordigers>>

 

Deze petitie is aangemaakt door een burger of organisatie die niet verbonden is met CitizenGO. CitizenGO is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
02.000
  1.180
 
1.180 hebben getekend. Laten we streven naar 2.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petitie aan: Aan Premier Alexander De Croo - de voorzitters en leden Commissie Europese Aangelegenheden en Financiën - en Parlementsleden

 

Geachte Premier Alexander De Croo

Geachte Voorzitters en leden van de Commissie Europese Aangelegenheden en Financiën

Geachte Parlementsleden,

Met deze petitie vragen wij u om een debat te voeren in het Vlaams Parlement, het Federaal Parlement en de commissies Europese Aangelegenheden en Financiën over de invoering van de "Europese digitale euro" CBDC (Central Bank Digital Currency).

De door de Europese Commissie voorgestelde transitie is namelijk niet slechts een technische kwestie, maar heeft potentieel ingrijpende gevolgen voor de gewone burger.

Alle transacties worden traceerbaar en kunnen mogelijk geblokkeerd worden. Ook als dit laatste in eerste instantie niet het geval is, kan die functionaliteit altijd nog worden toegevoegd wanneer de CBDC eenmaal is ingevoerd.

Het is een feit dat deze technologie de Centrale Banken ongekende controle zou geven over het bestedingsgedrag en bewegingsgedrag van burgers.

De keuze om de CBDC van de ECB al dan niet in te voeren in België is van fundamenteel belang. Eind dit jaar 2023 moet een beslissing genomen worden. Het is dus van cruciaal belang om vóór die tijd een debat te voeren in het Federaal Parlement, het Vlaams Parlement en de betreffende commissies.

Wij verzoeken u dringend om de democratische behandeling van deze kwestie te waarborgen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Petitie aan: Aan Premier Alexander De Croo - de voorzitters en leden Commissie Europese Aangelegenheden en Financiën - en Parlementsleden

 

Geachte Premier Alexander De Croo

Geachte Voorzitters en leden van de Commissie Europese Aangelegenheden en Financiën

Geachte Parlementsleden,

Met deze petitie vragen wij u om een debat te voeren in het Vlaams Parlement, het Federaal Parlement en de commissies Europese Aangelegenheden en Financiën over de invoering van de "Europese digitale euro" CBDC (Central Bank Digital Currency).

De door de Europese Commissie voorgestelde transitie is namelijk niet slechts een technische kwestie, maar heeft potentieel ingrijpende gevolgen voor de gewone burger.

Alle transacties worden traceerbaar en kunnen mogelijk geblokkeerd worden. Ook als dit laatste in eerste instantie niet het geval is, kan die functionaliteit altijd nog worden toegevoegd wanneer de CBDC eenmaal is ingevoerd.

Het is een feit dat deze technologie de Centrale Banken ongekende controle zou geven over het bestedingsgedrag en bewegingsgedrag van burgers.

De keuze om de CBDC van de ECB al dan niet in te voeren in België is van fundamenteel belang. Eind dit jaar 2023 moet een beslissing genomen worden. Het is dus van cruciaal belang om vóór die tijd een debat te voeren in het Federaal Parlement, het Vlaams Parlement en de betreffende commissies.

Wij verzoeken u dringend om de democratische behandeling van deze kwestie te waarborgen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]