Petitie: Vervang minister Van Engelshoven

Aan minister-president Rutte en de Tweede Kamer

 

Petitie: Vervang minister Van Engelshoven

05.000
  4.927
 
4.927 Mensen hebben getekend. Help ons om 5.000 handtekeningen te bereiken.

Petitie: Vervang minister Van Engelshoven

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Emancipatie is in opspraak geraakt. En niet zonder reden.

De D66-minister doet nu alsof het allemaal niet zoveel om het lijf heeft. Alsof de genderneutraliteit die ze nastreeft een kwestie is van de ‘vrije keuze’ van het kind. Maar waarom zou de overheid zich dan moeten bemoeien met het beleid van speelgoedfabrikanten? Die zullen door de marktwerking vanzelf wel aansluiting zoeken bij de werkelijkheid van jongetjes en meisjes en met wat voor speelgoed die graag willen spelen.

Misschien is dat nu net het probleem voor de minister…

“Meisjes zijn verzorgend, jongens zijn avontuurlijk”, zei van Engelshoven eerder. Dát is het stereotype dat ze wil bestrijden. Het gaat daarbij niet alleen om speelgoedfabrikanten. Ze zal ook in gesprek gaan met uitgevers van schoolboeken, om ‘genderstereotypering’ in het onderwijs uit te bannen. Deze ‘genderstereotypering’ is volgens de minister de reden dat zoveel vrouwen in Nederland kiezen voor deeltijdwerk.

Onlangs zette de minister zich ook al in voor wettelijk afdwingbare vrouwenquota bij bedrijven. De suggestie is al met al wel duidelijk: alle vrouwen moeten de arbeidsmarkt op en wel met een voltijds baan. Liefst een topfunctie. Ze moeten daar zelf voor kiezen, de minister is immers liberaal, maar alles wat een andere keuze zou kunnen stimuleren (bijvoorbeeld om moeder te worden en geheel of gedeeltelijk thuis te blijven voor de kinderen), moet worden uitgebannen.

De traditionele rolverdeling van man en vrouw is uit den boze en moet uit het onderwijs en uit de speelgoedwinkel verdwijnen. Dat deze rolverdeling misschien wel samenhangt met de natuurlijke aanleg van de gemiddelde man en de gemiddelde vrouw (uitzonderingen zullen er altijd zijn), lijkt aan de minister voorbij te gaan. Volgens haar is het slechts een ‘sociaal construct’ waar we zo snel mogelijk van af moeten. Vandaar dat ze ook een einde wil maken aan geslachtsregistratie door overheden en bedrijven.

Al deze punten sluiten aan bij het internationale streven van de genderlobby om genderneutraliteit wereldwijd uit te rollen. In het bijzonder is de minister geïnspireerd door beleid uit Frankrijk, waar de regering al eerder een akkoord sloot met speelgoedfabrikanten om genderneutraal speelgoed te gaan produceren.

“Conservatieve kritiek” op haar standpunten, waaronder ook een pro-abortusstandpunt, bezorgt haar “koude rillingen”.

Het is wel duidelijk. Deze minister is er niet in de eerste plaats op uit om het algemeen belang te behartigen, maar om een radicale ideologische agenda door te voeren. De agenda van een klein groepje activisten, dat wereldwijd probeert genderneutraal beleid door te drukken.

Zelfs een D66-minister wordt echter geacht het algemeen belang te dienen en niet het belang van een radicaal kliekje met een wel zeer afwijkend beeld van de werkelijkheid (namelijk dat “mannen” en “vrouwen” niet werkelijk bestaan, maar dat dit enkel tussen onze oren zit).

Wie de werkelijkheid ontkent en dit tot politiek beleid wil maken, is een gevaar voor de samenleving.

Om deze reden roepen we premier Rutte op om minister van Engelshoven te verzoeken terug te treden en een nieuwe minister van OCW aan te stellen. Een minister die neutraler is en die zich werkelijk voor het algemeen belang wil inzetten.

Mocht de minister-president hier niet voor voelen, dan roepen we de Tweede Kamer op een motie van wantrouwen in te dienen tegen de betreffende minister.

Zet je in voor het algemeen belang en teken nu de petitie!

+ Letter to:

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:

Vervang minister Van Engelshoven

Geachte heer Rutte,
geachte leden van de Tweede Kamer,

Wij vragen u, als vertegenwoordigers van het algemeen belang, het volgende in acht te nemen.

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en tevens Emancipatie lijkt zich zodanig in dit laatste punt te hebben vastgebeten, dat zij met haar vergaande voorstellen het algemeen belang niet meer dient. Deze voorstellen zijn vaak zeer ideologisch gekleurd.

Het voorstel om jongens- en meisjesspeelgoed af te schaffen is hier een duidelijk voorbeeld van. Het gaat hier om het doordrukken van een radicale ideologische agenda, die onder andere genderneutraliteit nastreeft.

Dit moet stoppen. We vragen daarom u, premier Rutte, om minister Van Engelshoven te verzoeken terug te treden en haar te vervangen door een neutraler bewindspersoon die werkelijk het algemeen belang zal behartigen – en niet het belang van een klein groepje radicale activisten.

Mocht u, premier Rutte, daartoe niet genegen zijn, dan vragen wij de leden van de Tweede Kamer om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de betreffende minister.

[Uw Naam]

Petitie: Vervang minister Van Engelshoven

Teken nu de petitie!

05.000
  4.927
 
4.927 Mensen hebben getekend. Help ons om 5.000 handtekeningen te bereiken.