Zeg NEE tegen LHBTI in de grondwet

Petitie aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer

 

Zeg NEE tegen LHBTI in de grondwet

010.000
  9.236
 
9.236 Mensen hebben getekend. Help ons om 10.000 handtekeningen te bereiken.

Zeg NEE tegen LHBTI in de grondwet

Foto: Flickr

Update: We hebben op 30 juni de eerste ronde van deze strijd verloren met de stemming in de Tweede Kamer.

We gaan echter door voor de volgende ronde in de Eerste Kamer na het zomerreces.

Nog niet getekend? Teken dan alsnog!

Het COC kraait victorie.

Weet je nog van het 'Regenboogakkoord', dat zij door bijna alle grote (en veel kleine) partijen lieten ondertekenen?

In dat akkoord was als eerste punt opgenomen het veranderen van artikel 1 van de grondwet.

Ik citeer het COC:

“De ondertekenende partijen gaan in artikel 1 van de Grondwet verduidelijken dat LHBTI-discriminatie verboden is. Ook het CDA steunt dit voorstel. De VVD zal een alternatief voorstel tot wijziging van artikel 1 doen, maar de andere ondertekenaars en het CDA gaan dat niet steunen. Als er voor het eigen voorstel geen Kamermeerderheid is, steunt ook de VVD het voorstel tot verduidelijking van artikel 1. Daardoor ontstaat naar verwachting een zeer ruime meerderheid voor het verbod op LHBTI-discriminatie in artikel 1.”

Dit agendapunt staat al sinds 2010 op de parlementaire agenda, maar afgelopen dinsdag 30 juni was dan eindelijk de finale stemming in de Tweede Kamer.

We moeten iets doen om te zorgen dat dit voorstel niet ook in de Eerste Kamer een tweederde meerderheid (nodig om de grondwet te veranderen) haalt!

Teken daarom nu onze petitie aan alle kamerleden, om hen op te roepen dit wetsvoorstel weg te stemmen!

Daarna zal de wetswijziging, indien aangenomen, nog door de Eerste Kamer moeten. Die kamerleden schrijven we dus uit voorzorg ook vast aan.

Maar als de drempel in de Tweede Kamer gehaald wordt, is het waarschijnlijk dat dit in de Eerste Kamer ook gebeurt…

We moeten dus alles op alles zetten om zoveel mogelijk kamerleden om te krijgen vóór 30 juni.

En nu het ergste: onze christendemocratische vrienden van CDA en ChristenUnie hebben het 'Regenboogakkoord' óók ondertekend.

Sterker nog: ze hebben dit punt zelfs op laten nemen in het regeerakkoord.

Daar lezen we onder het kopje LHBTI en … o.a. het volgende:

“Emancipatie en het beschermen van onze waarden hebben continu onze aandacht nodig. Zo sloten acht politieke partijen het regenboogakkoord. De bevordering van emancipatie van LHBTI en mensen met een beperking is belangrijk en door verschillende maatschappelijke groeperingen onder de aandacht gebracht. Er worden verschillende maatregelen tegen discriminatie genomen zoals de aanvulling van artikel 1 van de Grondwet tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en een beperking.”

Het is ten hemel schreiend dat partijen die zeggen te staan voor christelijke waarden hieraan meedoen.

Te meer omdat het volstrekt overbodig is nog extra categorieën expliciet in artikel 1 op te nemen, aangezien dit artikel al zegt dat allen op Nederlands grondgebied in gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. En dat discriminatie op welke grond dan ook verboden is.

Teken daarom nu onze petitie, waarmee we met name CDA en ChristenUnie aan willen spreken op dit punt.

Misschien heb je het volgende opgemerkt: in het regeerakkoord, en ook in het voorliggende wetsvoorstel waarover volgende week dinsdag gestemd wordt, wordt gesproken over “seksuele gerichtheid”.

Dit is wel een heel breed begrip om te beschermen! Dat kan namelijk zelfs gaan over pedofilie, necrofilie en andere extreme seksuele voorkeuren.

Willen we toe naar een maatschappij waar een pedofiele man een kinderdagverblijf kan aanklagen, omdat ze hem geen baan willen geven?

Want die kant gaat het uit, als dit wetsvoorstel wordt aangenomen.

Het is te bizar voor woorden, maar dat is het voorstel dat inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen en bij de Eerste Kamer nu voorligt.

En zoals het er nu uitziet, zal het voorstel het halen.

Teken daarom zo snel mogelijk onze petitie en deel deze met zoveel mogelijk bekenden.
Meer informatie:

Stem voor LHBTI-rechten in de Grondwet! (COC)

https://www.coc.nl/politiek-2/stem-voor-lhbti-rechten-in-de-grondwet

Lijsttrekkers tekenen stembusakkoord met het COC (COC)

https://www.coc.nl/politiek-2/lijsttrekkers-tekenen-stembusakkoord-coc

Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'

https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/re...

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsv...

+ Letter to:

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:

Geen "seksuele gerichtheid" in de grondwet

Geachte leden van de Eerste en Tweede Kamer,

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, zijn kiezers die niet willen dat “seksuele gerichtheid” expliciet als extra categorie aan artikel 1 van de grondwet wordt toegevoegd.

Ten eerste is de toevoeging overbodig: discriminatie op welke grond dan ook wordt door het huidige artikel 1 al niet toegestaan.

Bovendien wordt de suggestie gewekt dat alle vormen van seksuele gerichtheid voortaan beschermd moeten worden; inclusief onwenselijke vormen als pedofilie. Dit kan niet de bedoeling zijn.

Wij roepen u daarom met klem op: stem tegen deze grondwetswijziging!

Met vriendelijke groet,

[Uw Naam]

Zeg NEE tegen LHBTI in de grondwet

Teken nu de petitie!

010.000
  9.236
 
9.236 Mensen hebben getekend. Help ons om 10.000 handtekeningen te bereiken.