Stop LHBTIQ-kolonisatie in Europa

Petitie om de soevereiniteit van de Europese volkeren te beschermen

 

Stop LHBTIQ-kolonisatie in Europa

Stop LHBTIQ-kolonisatie in Europa

0500.000
  206.041
 
206.041 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

+UPDATE+

De globalistische LHBTIQ-kolonisatie van Europa gaat een stap verder.

Om geleidelijk de nieuwe dogma's van de “LHBTIQ-Strategie 2020-2025” op te leggen, is de Europese Unie begonnen met een echte kolonisatiecampagne, zelfs van institutionele structuren, zoals blijkt uit twee opdringerige ideologische documenten:

  • Een "Verklaring van de EU tot LHBTIQ-vrijheidszone" werd onlangs aangenomen door het Europees Parlement. Hiermee wil men Polen en Hongarije een hak zetten, die beleid hebben gemaakt om het traditionele gezin te ondersteunen. Tevens werden in deze landen maatregelen genomen om LHBTIQ-propaganda tegen te gaan. Een meerderheid van het Europees Parlement is daar boos over en probeert op deze manier de LHBTIQ-ideologie alsnog van bovenaf op te leggen aan álle EU-landen.
  • Vermijd het gebruik van de woorden “moeder” en “vader”, stelt de zogenaamde “Woordenlijst van ‘gevoelige taal’ voor interne en externe communicatie” voor, waarin is vastgelegd hoe medewerkers van het Europees Parlement zouden moeten communiceren over alle mogelijke minderheden. Ze zouden dus niet "vader en moeder" moeten zeggen, maar in plaats daarvan slechts "ouders/verzorgers”; niet "biologisch geslacht" maar "toegewezen geslacht"; en ze zouden niet meer over "homohuwelijk" moeten spreken, maar louter over "huwelijksgelijkheid" (om te benadrukken dat er geen verschil zou zijn met het traditionele huwelijk).

Kun je het je voorstellen? Ze willen ons hun ideologische visie opleggen, om onze cultuur, de biologische realiteit en zelfs de woorden “vader” en “moeder” uit te wissen! Dit alles met de constante dreiging van bezuinigingen op de economische hulp aan de landen die niet willen buigen voor het Europese LHBTIQ-dictaat!


Een nieuw totalitarisme treft Europa.

Op 12 november publiceerde de Europese Commissie een mededeling, waarin zij haar voornemen aankondigde om een strategie op te leggen aan alle EU-landen om te buigen voor de LHBTIQ-agenda.

En om hun LHBTIQ-dictatuur op te leggen, zijn ze van plan het "veto" dat elke lidstaat van de EU heeft, om zijn burgers en soevereiniteit te beschermen, weg te nemen!

De zeer gevaarlijke strategie wil de wettelijke integratie op Europees en nationaal niveau van de volgende punten opleggen:

  • Introductie van een misdaad genaamd "homofobie" op Europees niveau.
  • De facto erkenning van homoseksuele verbintenissen in alle Europese landen.
  • Introductie van gender-educatie op scholen.
  • Wettelijke geslachtsverandering zonder leeftijdsbeperkingen - zelfs voor kinderen!
  • Toewijzing van financiering aan LHBTIQ-verenigingen.
  • Gebruik van het Europees Herstelfonds met nadruk op de LHBTIQ-"gemeenschap".

Degenen die het dictaat van de nieuwe regenboog-Europa niet volgen, worden uitgesloten van EU-financiering, inclusief het Europese Herstelfonds voor het omgaan met de COVID-19-crisis.

Sommige landen komen al moedig in opstand, zoals Polen en Hongarije, die hun veto hebben uitgesproken over het Herstelfonds. Hongarije dringt aan op amendementen om het natuurlijke gezin te beschermen.

En natuurlijk brengen de media van het regime hen nu in diskrediet en vallen ze hen publiekelijk aan.

Helena Dalli, Europees Commissaris voor Gelijkheid en rapporteur voor de tekst, zei dat Europese landen die de strategie niet respecteren een boete krijgen:

"Ik voel dit heel sterk", zei ze. "Omdat het een manier is om een lidstaat in het gelid te krijgen, hopelijk, door te zeggen 'OK, je krijgt geen aandeel dat je zou moeten krijgen als je de rechtsstaat niet respecteert".

Voor de totalitairen van de EU staat de LHBTIQ-ideologie gelijk aan de "rechtsstaat".

Besef je dat? Economische chantage in tijden van crisis, de slechtste dictaturen waardig!

Ze willen hun ideologisch misbruik voortzetten tegen die soevereine staten die standvastigheid en moed hebben getoond tegen de LHBTIQ-ideologie, door deze financiële steun tegen COVID te ontzeggen.

In feite gebruiken ze de COVID-crisis om alle Europese landen een nieuwe ideologische LHBTIQ-kolonisatie op te leggen die onze cultuur, onze identiteit en ons geloof zal vernietigen.

Zonder jouw hulp kunnen we ze niet stoppen.

Red Europa, red Nederland en België! Teken nu de petitie aan de Europese Commissie en verdedig onze vrijheid!

0500.000
  206.041
 
206.041 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen

Geachte mevrouw Von der Leyen,

Als Europees burger, vind ik de chantage die de Europese Commissie pleegt jegens mijn land en alle EU-landen via de LHBTIQ Strategie 2020-2025 onaanvaardbaar.

De uitspraken van Helena Dalli, Europees Commissaris voor Gelijkheid, vormen een ideologische chantage van soevereine staten.

Het Europees Parlement en de Europese Raad kunnen het misdrijf "homofobie" niet in het leven roepen, omdat dit buiten hun bevoegdheden valt, zoals bepaald in artikel 83 van het Verdrag betreffende de werking van de EU.

Ik vraag dat de soevereiniteit van mijn staat wat betreft zaken als gezin, seksualiteit, onderwijs, huwelijk en biologie wordt gerespecteerd. Ik herinner u aan de christelijke wortels van Europa en haar stichters.

Ik verzoek dat de LHBTIQ Strategie 2020-2025 onmiddellijk wordt ingetrokken en dat de veto-rechten van EU-landen worden beschermd.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen

Geachte mevrouw Von der Leyen,

Als Europees burger, vind ik de chantage die de Europese Commissie pleegt jegens mijn land en alle EU-landen via de LHBTIQ Strategie 2020-2025 onaanvaardbaar.

De uitspraken van Helena Dalli, Europees Commissaris voor Gelijkheid, vormen een ideologische chantage van soevereine staten.

Het Europees Parlement en de Europese Raad kunnen het misdrijf "homofobie" niet in het leven roepen, omdat dit buiten hun bevoegdheden valt, zoals bepaald in artikel 83 van het Verdrag betreffende de werking van de EU.

Ik vraag dat de soevereiniteit van mijn staat wat betreft zaken als gezin, seksualiteit, onderwijs, huwelijk en biologie wordt gerespecteerd. Ik herinner u aan de christelijke wortels van Europa en haar stichters.

Ik verzoek dat de LHBTIQ Strategie 2020-2025 onmiddellijk wordt ingetrokken en dat de veto-rechten van EU-landen worden beschermd.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]