Stop LHBTIQ-kolonisatie in Europa

Petitie om de soevereiniteit van de Europese volkeren te beschermen

 

Stop LHBTIQ-kolonisatie in Europa

0200.000
  145.303
 
145.303 Mensen hebben getekend. Help ons om 200.000 handtekeningen te bereiken.

Stop LHBTIQ-kolonisatie in Europa

Een nieuw totalitarisme treft Europa.

Op 12 november publiceerde de Europese Commissie een mededeling, waarin zij haar voornemen aankondigde om een strategie op te leggen aan alle EU-landen om te buigen voor de LHBTIQ-agenda.

En om hun LHBTIQ-dictatuur op te leggen, zijn ze van plan het "veto" dat elke lidstaat van de EU heeft, om zijn burgers en soevereiniteit te beschermen, weg te nemen!

De zeer gevaarlijke strategie wil de wettelijke integratie op Europees en nationaal niveau van de volgende punten opleggen:

  • Introductie van een misdaad genaamd "homofobie" op Europees niveau.
  • De facto erkenning van homoseksuele verbintenissen in alle Europese landen.
  • Introductie van gender-educatie op scholen.
  • Wettelijke geslachtsverandering zonder leeftijdsbeperkingen - zelfs voor kinderen!
  • Toewijzing van financiering aan LHBTIQ-verenigingen.
  • Gebruik van het Europees Herstelfonds met nadruk op de LHBTIQ-"gemeenschap".

Degenen die het dictaat van de nieuwe regenboog-Europa niet volgen, worden uitgesloten van EU-financiering, inclusief het Europese Herstelfonds voor het omgaan met de COVID-19-crisis.

Sommige landen komen al moedig in opstand, zoals Polen en Hongarije, die hun veto hebben uitgesproken over het Herstelfonds. Hongarije dringt aan op amendementen om het natuurlijke gezin te beschermen.

En natuurlijk brengen de media van het regime hen nu in diskrediet en vallen ze hen publiekelijk aan.

Helena Dalli, Europees Commissaris voor Gelijkheid en rapporteur voor de tekst, zei dat Europese landen die de strategie niet respecteren een boete krijgen:

"Ik voel dit heel sterk", zei ze. "Omdat het een manier is om een lidstaat in het gelid te krijgen, hopelijk, door te zeggen 'OK, je krijgt geen aandeel dat je zou moeten krijgen als je de rechtsstaat niet respecteert".

Voor de totalitairen van de EU staat de LHBTIQ-ideologie gelijk aan de "rechtsstaat".

Besef je dat? Economische chantage in tijden van crisis, de slechtste dictaturen waardig!

Ze willen hun ideologisch misbruik voortzetten tegen die soevereine staten die standvastigheid en moed hebben getoond tegen de LHBTIQ-ideologie, door deze financiële steun tegen COVID te ontzeggen.

In feite gebruiken ze de COVID-crisis om alle Europese landen een nieuwe ideologische LHBTIQ-kolonisatie op te leggen die onze cultuur, onze identiteit en ons geloof zal vernietigen.

Zonder jouw hulp kunnen we ze niet stoppen.

Red Europa, red Nederland en België! Teken nu de petitie aan de Europese Commissie en verdedig onze vrijheid!

+ Letter to:

Teken nu de petitie!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
Wij verwerken uw informatie volgens ons Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden.Door te tekenen aanvaard je de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van CitizenGO en stem je ermee in af en toe e-mails te ontvangen over onze campagnes. Je kunt op elk moment uitschrijven.

Aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen

Geachte mevrouw Von der Leyen,

Als Europees burger, vind ik de chantage die de Europese Commissie pleegt jegens mijn land en alle EU-landen via de LHBTIQ Strategie 2020-2025 onaanvaardbaar.

De uitspraken van Helena Dalli, Europees Commissaris voor Gelijkheid, vormen een ideologische chantage van soevereine staten.

Het Europees Parlement en de Europese Raad kunnen het misdrijf "homofobie" niet in het leven roepen, omdat dit buiten hun bevoegdheden valt, zoals bepaald in artikel 83 van het Verdrag betreffende de werking van de EU.

Ik vraag dat de soevereiniteit van mijn staat wat betreft zaken als gezin, seksualiteit, onderwijs, huwelijk en biologie wordt gerespecteerd. Ik herinner u aan de christelijke wortels van Europa en haar stichters.

Ik verzoek dat de LHBTIQ Strategie 2020-2025 onmiddellijk wordt ingetrokken en dat de veto-rechten van EU-landen worden beschermd.

Met vriendelijke groet,

[Uw Naam]

Stop LHBTIQ-kolonisatie in Europa

Teken nu de petitie!

0200.000
  145.303
 
145.303 Mensen hebben getekend. Help ons om 200.000 handtekeningen te bereiken.