Stop laagdrempeliger maken wettelijke geslachtswijziging

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Stop laagdrempeliger maken wettelijke geslachtswijziging

Stop laagdrempeliger maken wettelijke geslachtswijziging

05.000
  3.993
 
3.993 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

We moeten ze wakker schudden.

Onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer dreigen het contact met de realiteit steeds verder te verliezen.

Een meerderheid steunt regelmatig allerlei ultraliberale voorstellen en tuimelt van de ene vergissing in de andere.

Op dit moment dreigt er concreet het volgende.

De miskenning van het natuurlijke verschil tussen man en vrouw, door het mogelijk te maken om met een simpel verzoek het geslacht in de akte van geboorte te laten veranderen.

En dit zonder tussenkomst van enige arts of andere deskundige beoordelaar en zonder tussenkomst van een rechter. Puur op basis van hoe de persoon zich op dat moment voelt.

Dit wetsvoorstel -- opgesteld onder druk van de LHBTQ-lobby -- ligt op dit moment voor bij de Kamercommissie Justitie en Veiligheid, die er komende donderdag (8 juli) over gaat vergaderen.

We moeten de leden van deze commissie tot de orde roepen.

Teken nu de petitie aan Kamerleden om hen te laten weten dat ze de biologische werkelijkheid van man en vrouw niet zomaar kunnen ontkennen!

We moeten de samenleving in het algemeen, en Kamerleden in het bijzonder, wakker schudden en hen laten weten dat dit geen onschuldige kwestie is.

Want dat is hoe partijen als D66 erover lijken te denken: als we maar rekening houden met mensen hun gevoelens, dan komt alles goed. En daar heeft toch niemand last van?

Integendeel: als iemand de ene dag een man kan zijn en de volgende dag een vrouw (of een ongeboren kind de ene dag geen persoon kan zijn en de volgende dag toch wel), dan zagen we aan de stoelpoten van de werkelijkheid waarin we leven.

Feiten bestaan niet meer. Alles wordt als drijfzand en rechteloosheid en willekeur zijn het gevolg.

Dit kunnen we niet toestaan.

Teken daarom onze petitie aan Kamerleden om hen op het hart te drukken dat ze dit wetsvoorstel moeten verwerpen.

Als deze wet wordt aangenomen, zal dit afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van ons rechtssysteem.

Want wanneer iemand zomaar zijn wettelijk geslacht kan laten veranderen en dit later weer kan terugdraaien, louter op basis van een gevoel of beleving, komt dan niet alles op losse schroeven te staan?

De gevolgen zijn niet te overzien. Vrouwen bij sportverenigingen kunnen straks -- als deze wet wordt aangenomen -- mannen in hun kleedkamer verwachten, omdat deze hun geslacht officieel hebben laten veranderen in ‘vrouw’...

Daarnaast komen ook kinderen in gevaar, aangezien dit wetsvoorstel niet alleen de deskundigenverklaring, maar ook de minimumleeftijd voor geslachtsverandering wil afschaffen.

Er zijn relatief veel kinderen die een periode doormaken, waarin ze onzeker zijn over hun geslacht. Dat is onderdeel van het opgroeien en het ontdekken wat het eigen geslacht eigenlijk betekent.

Dit kan door ouders of verzorgers, die zich het hoofd op hol hebben laten brengen door de LHBTQ-lobby, straks worden aangegrepen om het kind officieel van geslacht te laten veranderen.

Met alle verwarring van dien voor het kind en voor de omgeving van het kind. Denk eens aan hoe dit de opgroeiende vriendjes en vriendinnetjes van het kind zal beïnvloeden...

Teken onze petitie aan Kamerleden en roep hen op om kinderen te beschermen door dit tegen dit wetsvoorstel te stemmen!

05.000
  3.993
 
3.993 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stop laagdrempeliger maken wettelijke geslachtswijziging

Geachte Kamerleden,

Wij, de ondertekenaars, maken ons zorgen over het voorliggende wetsvoorstel om eenvoudiger het geslacht te kunnen laten veranderen in de akte van geboorte.

Onzes inziens doet dit voorstel geen recht aan de biologische werkelijkheid van man en vrouw en levert het bovendien gevaar op voor vrouwen en kinderen.

Vrouwen bij sportverenigingen kunnen straks -- als deze wet wordt aangenomen -- biologische mannen in hun kleedkamer verwachten, omdat deze hun geslacht officieel hebben laten veranderen in ‘vrouw’.

Kinderen, die hun eigen geslacht nog aan het ontdekken zijn en die hierin misschien tijdelijk een fase doormaken waarin ze zich voorstellen van het andere geslacht te zijn, lopen met deze wet kans dat hun wettelijk vertegenwoordigers voor hen een officiële geslachtswijziging aanvragen. Met alle gevolgen van dien op de lange termijn.

Dit alles is niet acceptabel. Wij roepen u dan ook met klem op om niet mee te werken aan dit wetsvoorstel en er tegen te stemmen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Stop laagdrempeliger maken wettelijke geslachtswijziging

Geachte Kamerleden,

Wij, de ondertekenaars, maken ons zorgen over het voorliggende wetsvoorstel om eenvoudiger het geslacht te kunnen laten veranderen in de akte van geboorte.

Onzes inziens doet dit voorstel geen recht aan de biologische werkelijkheid van man en vrouw en levert het bovendien gevaar op voor vrouwen en kinderen.

Vrouwen bij sportverenigingen kunnen straks -- als deze wet wordt aangenomen -- biologische mannen in hun kleedkamer verwachten, omdat deze hun geslacht officieel hebben laten veranderen in ‘vrouw’.

Kinderen, die hun eigen geslacht nog aan het ontdekken zijn en die hierin misschien tijdelijk een fase doormaken waarin ze zich voorstellen van het andere geslacht te zijn, lopen met deze wet kans dat hun wettelijk vertegenwoordigers voor hen een officiële geslachtswijziging aanvragen. Met alle gevolgen van dien op de lange termijn.

Dit alles is niet acceptabel. Wij roepen u dan ook met klem op om niet mee te werken aan dit wetsvoorstel en er tegen te stemmen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]