'X' is géén geslacht! Petitie aan de Tweede Kamer

Petitie aan de Nederlandse Tweede Kamer

 

'X' is géén geslacht! Petitie aan de Tweede Kamer

'X' is géén geslacht! Petitie aan de Tweede Kamer

05.000
  4.136
 
4.136 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

Rechters gaan steeds verder in het opdringen van hun ideologische opvattingen aan de samenleving.

En als het niet hun eigen opvattingen zijn die ze opdringen, dan zijn het wel die van linkse lobbyisten.

De LHBTQ-lobby is erin geslaagd om een klimaat te creëren, waarin niemand meer verbaasd opkijkt als een rechter haar standpunten vertegenwoordigt.

Want dat is wat er nu is gebeurd: een rechter heeft de uitspraak gedaan dat ‘X’ in het geboorteregister als geslacht mag worden opgenomen.

Het gaat hier niet om de mogelijkheid om aan te geven dat het geslacht bij geboorte om medische redenen onduidelijk is. Die mogelijkheid bestond al.

Nee, het gaat hier om met terugwerkende kracht vastleggen dat je bij geboorte niet een man of een vrouw was, maar iets anders: namelijk ‘X’.

Dit is een uiting van ideologische opdringerigheid, die niets meer met wetenschap of met recht doen aan de werkelijkheid te maken heeft.

We moeten dit rechterlijke activisme stoppen, door Tweede Kamerleden op te roepen een wetsvoorstel in te dienen om deze mogelijkheid voor de toekomst te blokkeren.

Teken nu onze petitie aan de Tweede Kamer, waarin we Kamerleden vragen om een wetsvoorstel in te dienen om expliciet te verduidelijken dat ‘X’ geen geslacht is dat kan worden opgenomen in een geboorteakte.

Het is niet toevallig dat de rechtbank van de ‘roze hoofdstad’ Amsterdam koos voor deze uitspraak, terwijl andere rechtbanken hiervoor tot nu toe waren teruggeschrokken.

De rechtbank Limburg besloot bijvoorbeeld in een eerdere zaak om met terugwerkende kracht het geslacht te laten registreren alsof het bij geboorte niet kon worden vastgesteld.

Dit is natuurlijk ook onzin. Als het geslacht bij geboorte duidelijk was, wordt het niet achteraf ineens toch onduidelijk, omdat iemand zich later als volwassene op een zeker moment anders ‘voelt’.

Onze gevoelens veranderen niet de werkelijkheid of de geschiedenis, ook al lijken steeds meer mensen dat te geloven.

Het is dezelfde denkwijze die D66-politici ertoe leidt om te zeggen dat als een kind dat de zwangerschap niet overleefd heeft door de moeder gewenst was, het een persoon was, maar anders niet.

Als onze rechtstaat zo gaat functioneren, dan heeft dit niets meer met recht te maken. Recht impliceert immers de aanvaarding van en recht doen aan de werkelijkheid.

Teken daarom nu onze oproep aan Tweede Kamerleden om hen op het hart te drukken dat we de rechterlijke macht hier niet mee weg kunnen laten komen.

De wet moet blijkbaar duidelijker zijn op dit punt, zodat rechters er niet zomaar een eigen ideologische draai aan kunnen geven.

Dat is precies wat we nu van de Tweede Kamer willen vragen: kom met een wetsvoorstel om duidelijk te maken dat ‘X’ géén geslacht is.

We mogen niet toestaan dat rechters het recht naar hun eigen ideologische hand gaan zetten.

De waarheid en de geestelijke gezondheid van onze samenleving staan op het spel.

We dreigen steeds verder weg te zinken een moeras van verwarring en velen zijn hier al zover in meegegaan, dat ze het niet eens meer in de gaten hebben.

Daarom: als wij niet opstaan voor waarheid, wie dan wel?

Teken nu om deze campagne te steunen met jouw stem, zodat het recht op dit punt kan worden hersteld.

05.000
  4.136
 
4.136 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

'X' is géén geslacht!

Geachte leden van de Tweede kamer,

Onlangs heeft een rechter uitgesproken dat een persoon die zichzelf als ‘non-binair’ ziet (geen man én geen vrouw), ‘X’ mag laten opnemen als geslacht in de geboorteakte.

Wij zijn hier erg van geschrokken en zien dit als een onacceptabele vorm van rechterlijk activisme.

Dit heeft niets meer te maken met wetenschap of met recht doen aan de werkelijkheid, maar puur met ideologie. En het is kwalijk als onze rechtsstaat deze werkelijkheidsvreemde ideologie gaat bevorderen.

Voor degenen bij wie om medische redenen het geslacht bij geboorte onduidelijk is, bestaat al de wettelijke mogelijkheid om dit aan te geven. Wij vragen u daarom als Kamerleden een wetsvoorstel in te dienen om expliciet te verduidelijken dat ‘X’ géén geslacht is dat kan worden opgenomen in de geboorteakte.

De opties moeten zijn de natuurlijke geslachten ‘man’ en ‘vrouw’ -- en voor uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om aan te geven dat het geslacht bij geboorte onduidelijk is. Kortom, de opties die er tot nu toe waren.

De rechterlijke macht heeft hier blijkbaar meer duidelijkheid over nodig. Help haar door deze duidelijkheid te verschaffen!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

'X' is géén geslacht!

Geachte leden van de Tweede kamer,

Onlangs heeft een rechter uitgesproken dat een persoon die zichzelf als ‘non-binair’ ziet (geen man én geen vrouw), ‘X’ mag laten opnemen als geslacht in de geboorteakte.

Wij zijn hier erg van geschrokken en zien dit als een onacceptabele vorm van rechterlijk activisme.

Dit heeft niets meer te maken met wetenschap of met recht doen aan de werkelijkheid, maar puur met ideologie. En het is kwalijk als onze rechtsstaat deze werkelijkheidsvreemde ideologie gaat bevorderen.

Voor degenen bij wie om medische redenen het geslacht bij geboorte onduidelijk is, bestaat al de wettelijke mogelijkheid om dit aan te geven. Wij vragen u daarom als Kamerleden een wetsvoorstel in te dienen om expliciet te verduidelijken dat ‘X’ géén geslacht is dat kan worden opgenomen in de geboorteakte.

De opties moeten zijn de natuurlijke geslachten ‘man’ en ‘vrouw’ -- en voor uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om aan te geven dat het geslacht bij geboorte onduidelijk is. Kortom, de opties die er tot nu toe waren.

De rechterlijke macht heeft hier blijkbaar meer duidelijkheid over nodig. Help haar door deze duidelijkheid te verschaffen!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]