Het uiten van christelijke overtuigingen mag niet leiden tot ontslag - steun Maureen Martin

Petitie aan de Britse staatssecretaris voor Werk en Pensioenen

 

Het uiten van christelijke overtuigingen mag niet leiden tot ontslag - steun Maureen Martin

Het uiten van christelijke overtuigingen mag niet leiden tot ontslag - steun Maureen Martin

050.000
  42.939
 
42.939 hebben getekend. Laten we streven naar 50.000!

In het Verenigd Koninkrijk is Maureen Martin -- een christelijke vrouw van 56 jaar -- onlangs ontslagen, omdat ze een mening gaf op grond van haar geloofsovertuiging.
Tijdens haar campagne voor het burgemeesterschap van de Londense deelgemeente Lewisham, eerder dit jaar, vertelde ze de kiezers in haar "zespuntenplan":

"Het natuurlijke huwelijk tussen man en vrouw is de fundamentele bouwsteen voor een succesvolle samenleving en de veiligste omgeving om kinderen op te voeden."

Volgens haar werkgever, woningbouwvereniging L&Q, waar ze al 13 jaar werkte, was deze uitspraak in strijd met hun "inclusiebeleid"... En daarom werd ze ontslagen!

Zij is het nieuwste slachtoffer van een gevaarlijk hellend vlak waardoor christenen verboden wordt hun mening te uiten, als die in strijd is met de LHBT-ideologie en de radicaal-linkse mainstream.

Mensen die hun baan verliezen vanwege het uiten van een religieuze overtuiging is niet iets wat hoort te gebeuren in een democratie. Maar de manieren om christenen de mond te snoeren worden elke dag repressiever. En internationale burgers zoals jij en ik moeten zeggen: GENOEG!

Teken nu de petitie om te eisen dat de Britse staatssecretaris voor Werk en Pensioenen, Thérèse Coffey, aan de slag gaat om de grondrechten van mensen zoals Maureen te beschermen.

Dit is belachelijk. Het uiten van een overtuiging als die van Maureen Martin, het opkomen voor het belang van het natuurlijke gezin, moet absoluut mogelijk zijn in een vrije samenleving.

Als we nu niet opstaan, zullen we zien dat land na land, vooral de zogenaamde "vrije" landen van het Westen, de mogelijkheden voor religieuze mensen -- vooral christenen -- om hun mening te uiten, zullen beknotten.

Zo gingen de inquisiteurs te werk om Maureen in het nauw te drijven tot ze ontslagen werd:

  • Eerst was er een klacht van een enkele inwoner van Lewisham, die zei dat Maureens uitspraak over het natuurlijk huwelijk "haatzaaien" was.
  • Vervolgens kwamen er klachten bij haar werkgever, gekoppeld aan venijnige berichten op sociale media.
  • LHBT-nieuwswebsite Pink News publiceerde een artikel en vroeg het kantoor van haar partij om een reactie.
  • Maureens campagneteam slaagde er zelfs in haar standpunt te onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Maar L&Q ging onmiddellijk over tot schorsing van Maureen, hangende hun eigen onderzoek.
  • Maureen werd grof ondervraagd door L&Q, waardoor ze ontredderd achterbleef.

Het onderzoek van L&Q concludeerde vervolgens dat haar zaak niets te maken had met het christendom, ook al beriep ze zich op haar recht op vrijheid van gedachte, overtuiging en godsdienst en haar recht om er een eigen mening op na te houden en die vrij te uiten (met een beroep op de artikelen 9 en 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

Nadat de verkiezingen voorbij waren, ontsloeg de organisatie Maureen met onmiddellijke ingang omdat ze in zou gaan tegen hun "inclusiebeleid". Dat, in de woorden van Maureen, "het christendom niet blijkt te omvatten".

We moeten duidelijk maken dat dit niet acceptabel is.

Zoals het nu gaat, mag niemand nog gediscrimineerd worden... behalve christenen.

Schrijf nu naar de Britse staatssecretaris voor Werk en Pensioenen, Thérèse Coffey, om haar te vertellen dat we willen dat ze het opneemt voor christenen zoals Maureen, die onrecht lijden omdat ze zich uitspreken over hun overtuigingen.

Na Päivi Räsänen in Finland is dit het volgende grote voorbeeld van de toenemende vervolging van christenen in het Westen. En het zal niet het laatste zijn.

In de woorden van Maureen zelf:

"Welke boodschap geeft deze gemene aanval op een christelijke politicus en mijn christelijke waarden af aan andere christenen die zich met politiek willen bezighouden? Ik maak me grote zorgen dat wat er gebeurd is hen zal afschrikken, en daarom heb ik geen andere keus dan te vechten voor gerechtigheid."

En wij hebben ook geen keuze. We moeten vechten, of het risico lopen dat we worden verwijderd uit de moderne samenleving.

Daarom vragen we de Britse staatssecretaris voor Werk en Pensioenen, Thérèse Coffey, om betere wetgeving te creëren om de rechten van christenen om zich uit te spreken over hun geloof te beschermen.

Teken deze cruciale petitie nu, voordat het proces om de rechten van christenen uit de westerse samenlevingen te schrappen te ver gevorderd is om het te stoppen.

050.000
  42.939
 
42.939 hebben getekend. Laten we streven naar 50.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Betreft: Petitie aan: Dr. Thérèse Coffey - Brits staatssecretaris voor Werk en Pensioenen

Aan de Britse staatssecretaris voor Werk en Pensioenen, Thérèse Coffey

Wij, de ondertekenaars, vragen dat de Britse regering de rechten van werknemers beschermt om buiten het werk legale uitingen te kunnen doen zonder het risico te lopen hun baan te verliezen.

Onlangs werd Maureen Martin, een vrouw die campagne voerde om burgemeester te worden in Londen, ontslagen omdat ze kiezers in een verkiezingsfolder vertelde dat ze geloofde dat het huwelijk iets is tussen één man en één vrouw.

Uit een peiling, uitgevoerd door YouGov, blijkt dat miljoenen inwoners van het Verenigd Koninkrijk, waaronder christenen, het eens zijn met Maureen en geloven dat het huwelijk tussen één man en vrouw moet zijn (https://yougov.co.uk/topics/politics/trackers/support-for-marriage-of-same-sex-couple).

Ongeacht wat je gelooft over het huwelijk, vinden wij dat niemand gedwongen mag worden om zijn of haar opvattingen of legale meningsuitingen zelf te censureren of het risico te lopen zijn of haar baan te verliezen.

[Jouw naam]

Betreft: Petitie aan: Dr. Thérèse Coffey - Brits staatssecretaris voor Werk en Pensioenen

Aan de Britse staatssecretaris voor Werk en Pensioenen, Thérèse Coffey

Wij, de ondertekenaars, vragen dat de Britse regering de rechten van werknemers beschermt om buiten het werk legale uitingen te kunnen doen zonder het risico te lopen hun baan te verliezen.

Onlangs werd Maureen Martin, een vrouw die campagne voerde om burgemeester te worden in Londen, ontslagen omdat ze kiezers in een verkiezingsfolder vertelde dat ze geloofde dat het huwelijk iets is tussen één man en één vrouw.

Uit een peiling, uitgevoerd door YouGov, blijkt dat miljoenen inwoners van het Verenigd Koninkrijk, waaronder christenen, het eens zijn met Maureen en geloven dat het huwelijk tussen één man en vrouw moet zijn (https://yougov.co.uk/topics/politics/trackers/support-for-marriage-of-same-sex-couple).

Ongeacht wat je gelooft over het huwelijk, vinden wij dat niemand gedwongen mag worden om zijn of haar opvattingen of legale meningsuitingen zelf te censureren of het risico te lopen zijn of haar baan te verliezen.

[Jouw naam]