Waarschuwing: de LHBTQ+ lobby vertrapt kinderrechten in Europa!

Europese Unie en LHBT-lobby's

 

Waarschuwing: de LHBTQ+ lobby vertrapt kinderrechten in Europa!

Waarschuwing: de LHBTQ+ lobby vertrapt kinderrechten in Europa!

0100.000
  81.118
 
81.118 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!

We hebben slecht nieuws: de Europese Commissie heeft zojuist een voorstel ingediend voor de erkenning van "ouders" van hetzelfde geslacht in de hele EU.

Dit betekent dat het in een lidstaat van de EU vastgestelde ouderschap in alle andere lidstaten moet worden erkend, zonder aanvullende procedure.

Dit voorstel is niets anders dan een poging om de EU-lidstaten te dwingen de LHBT-gekte te accepteren, inclusief de meer schadelijke kant ervan: dat het recht van kinderen om een vader en een moeder te hebben overal in de Europese Unie met voeten kan worden getreden door de grillen van de homoseksuele lobby.

In de toekomst kunnen EU-lidstaten gedwongen worden het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht, het draagmoederschap en de adoptie van kinderen door paren van hetzelfde geslacht te aanvaarden, zelfs als geen van deze praktijken in hun eigen wetgeving wordt gerechtvaardigd.

Hoe eerder we reageren, hoe meer kans we hebben om het voorstel tegen te houden!

Teken onze petitie en roep de Commissie op om niet langer het terrein van nationale regeringen te betreden in kwesties waarover deze regeringen zelf moeten beslissen.

De Europese Commissie probeert ons wijs te maken dat het voorstel is gemaakt in het belang van kinderen en dat het alleen gericht is op hun belangen en rechten.

In werkelijkheid gebruiken ze kinderen om de LHBTQ+ en transseksuele ideologie op te leggen en de biologische waarheden uit te wissen.

Hoe weten we dat ze niet het belang van kinderen voor ogen hebben? Het volstaat om de reacties van voorstanders van het voorstel en hun commentaar te zien.

Gaby Bischoff, een Duitse socialistische Europarlementariër en vice-voorzitter van de groep, zei dat het wetsvoorstel komt op een moment dat de LHBTI-rechten in landen als Hongarije en Polen achteruitgaan.

Soortgelijke opmerkingen kwamen van de voorzitter van de Groenen, de Duitse Europarlementariër Terry Reintke: "Het voorstel is een zeer belangrijke stap voor de queer-gemeenschap," zei ze.

Queer, LHBTI+... Maar hoe zit het met de kinderen?

We kunnen niet toestaan dat dit voorstel wordt aangenomen. Elk kind heeft recht op een moeder en een vader en het is niet aan de EU of wie dan ook om daarover te beslissen.

De Europese Commissie probeert de nationale regeringen te omzeilen bij het bepalen van het gezinsbeleid, om de LHBT-agenda op te leggen in de landen die nog staan voor wat een gezin van nature is: moeder, vader en kinderen.

Helaas is deze vorm van totalitarisme niets nieuws voor de EU. De Europese Commissie werkt al zo'n 2 jaar aan dit voorstel.

En net als 2 jaar geleden, hebben ze het beste moment gevonden om het stiekem in gang te zetten.

CitizenGO verzette zich destijds tegen dit totalitaire voorstel, toen de EU de juridische integratie van de volgende punten op Europees en nationaal niveau wilde opleggen:

  • Invoering van het misdrijf "homofobie" in alle Europese landen.
  • De facto erkenning van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in de hele EU.
  • Invoering van genderonderwijs op scholen.
  • Wettelijke verandering van "geslacht" zonder leeftijdsbeperkingen - zelfs voor kinderen!
  • Verplichte toewijzing van middelen aan LHBT-organisaties.
  • Gebruik van het Europees Herstelfonds met de nadruk op de LHBT-gemeenschap.

En om deze dictatuur op te leggen, wilden ze het "veto" afschaffen waar elk land in de EU recht op heeft.

Met alle middelen willen ze dat Hongarije en Polen door de knieën gaan... Maar we kunnen rekenen op de felle oppositie van deze landen om hun rechten te verdedigen.

Helena Dalli, Eurocommissaris voor Gelijkheid en rapporteur voor het voorstel in 2020, zei dat Europese landen die zich niet aan de strategie houden gestraft zullen worden:

"Ik ben er vast van overtuigd dat dit de manier is om de lidstaat tot de orde te roepen," zei ze en legde uit: "Oké, je krijgt niet het deel dat je zou moeten krijgen als je de rechtsstaat niet respecteert."

Voor totalitairen in de EU is de LHBTQ+ ideologie "de rechtsstaat". Zelfs tegen de rechten van kinderen in!

Zonder jouw hulp kunnen we ze niet tegenhouden.

Teken onze petitie om te voorkomen dat kinderen worden gebruikt voor het opleggen van de LHBT-ideologie.

0100.000
  81.118
 
81.118 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Aan de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en Mark Rutte

Als Nederlands en Europees burger vind ik het voorstel voor de erkenning van ouders van hetzelfde geslacht in de hele EU onaanvaardbaar.

Dit voorstel gebruikt kinderen om de LHBT-ideologie op te leggen aan alle EU-lidstaten. Ook al beweert het het tegendeel, het is duidelijk dat het voorstel niet de belangen en rechten van kinderen voor ogen heeft. Integendeel, het voorstel probeert kinderen en hun welzijn op te offeren ten gunste van een minderheidsgroep.

Tegelijkertijd respecteert het voorstel niet de soevereiniteit van de lidstaten, waar slechts 14 van de 27 de wettelijke instelling van het "huwelijk" voor paren van hetzelfde geslacht erkennen.

Ik ben me ervan bewust dat dit voorstel, als het wordt aangenomen, de deur openzet voor draagmoederschap, evenals voor de adoptie van kinderen door paren van hetzelfde geslacht.

Daarom roep ik u op om het niet te steunen en krachtig op te komen voor een natuurlijk gezin, de biologie en de vrijheid en soevereiniteit van onze landen.

[Jouw naam]

Aan de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en Mark Rutte

Als Nederlands en Europees burger vind ik het voorstel voor de erkenning van ouders van hetzelfde geslacht in de hele EU onaanvaardbaar.

Dit voorstel gebruikt kinderen om de LHBT-ideologie op te leggen aan alle EU-lidstaten. Ook al beweert het het tegendeel, het is duidelijk dat het voorstel niet de belangen en rechten van kinderen voor ogen heeft. Integendeel, het voorstel probeert kinderen en hun welzijn op te offeren ten gunste van een minderheidsgroep.

Tegelijkertijd respecteert het voorstel niet de soevereiniteit van de lidstaten, waar slechts 14 van de 27 de wettelijke instelling van het "huwelijk" voor paren van hetzelfde geslacht erkennen.

Ik ben me ervan bewust dat dit voorstel, als het wordt aangenomen, de deur openzet voor draagmoederschap, evenals voor de adoptie van kinderen door paren van hetzelfde geslacht.

Daarom roep ik u op om het niet te steunen en krachtig op te komen voor een natuurlijk gezin, de biologie en de vrijheid en soevereiniteit van onze landen.

[Jouw naam]