Red het leven van Vincent Lambert

Petitie aan president Emmanuel Macron

 

Red het leven van Vincent Lambert

gesloten

Red het leven van Vincent Lambert

0200.000
  142.008
 
142.008 have signed.

Update: Helaas is Vincent Lambert op 11 juli overleden aan uitdroging, nadat zijn voedsel- en watervoorziening werd stopgezet.

Op 20 mei is het ziekenhuis waar Vincent Lambert verblijft, begonnen hem sterk te verdoven en de toevoer voedsel en water te stoppen. Later die dag oordeelde het Hof van Beroep in Parijs dat hij toch nog voedsel en water moest blijven ontvangen.

Op vrijdag 28 juni heeft het Franse Hof van Cassatie deze beslissing weer teruggedraaid. Vanaf 2 juli wordt Vincent Lambert nu opnieuw verdoofd en dreigt hij door uitdroging te zullen sterven.

Lambert, die hersenletsel opliep bij een motorongeval in 2008, kan zelfstandig ademen en behoeft geen medische behandeling, enkel basale verzorging zoals voedsel en water. Zijn vrouw vroeg het gerechtshof in 2015 om deze verzorging stop te zetten, terwijl zijn ouders juist vochten om zijn leven te redden.

Enkele weken geleden vroeg de VN-commissie voor de Rechten van Personen met een Beperking aan de Franse regering om te voorkomen dat Vincent Lambert zou sterven door uitdroging. De commissie stelde dat de dood van Lambert door uitdroging ingaat tegen zijn rechten als mens met een beperking.

Het VN-verdrag over de Rechten van Personen met een Beperking eist van landen dat ze:

25(f) voorkomen dat gezondheidszorg, gezondheidsdiensten, voedsel en vloeistoffen op discriminatoire gronden vanwege een handicap worden ontzegd.

Teken nu deze petitie aan de Franse president Emmanuel Macron om hem op te roepen in te grijpen in de zaak van Vincent Lambert!

Lambert is niet stervende, behalve door de uitdroging die wordt veroorzaakt doordat hem voedsel en water worden ontzegd.

Geen mens zou op deze gruwelijke manier aan zijn einde moeten komen.

Dit is een vorm van onvrijwillige euthanasie die nog verder gaat dan wat we al kennen.

Teken daarom nu de petitie die president Macron oproept om het leven van Vincent Lambert te verdedigen.

0200.000
  142.008
 
142.008 have signed.

Bevestig je ondertekening

Deze petitie is...

Gesloten!
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Red het leven van Vincent Lambert

Geachte president Macron,

Wij roepen u op om in te grijpen in de zaak van Vincent Lambert, om zijn leven te redden.

Vincent Lambert is een mens met een beperking, waardoor hij gevoed moet worden via een slangetje. Net als veel andere mensen in het ziekenhuis.

Hij is niet stervende, behalve door de uitdroging die hem door het ziekenhuis wordt opgelegd. Het enige wat hij nodig heeft, is basale verzorging, zoals voedsel en water.

Geen mens zou moedwillig gedood moeten worden middels uitdroging.

De levens van mensen met een beperking hebben bijzondere bescherming nodig.

Bescherm daarom, alstublieft, het leven van Vincent Lambert.

[Jouw naam]

Red het leven van Vincent Lambert

Geachte president Macron,

Wij roepen u op om in te grijpen in de zaak van Vincent Lambert, om zijn leven te redden.

Vincent Lambert is een mens met een beperking, waardoor hij gevoed moet worden via een slangetje. Net als veel andere mensen in het ziekenhuis.

Hij is niet stervende, behalve door de uitdroging die hem door het ziekenhuis wordt opgelegd. Het enige wat hij nodig heeft, is basale verzorging, zoals voedsel en water.

Geen mens zou moedwillig gedood moeten worden middels uitdroging.

De levens van mensen met een beperking hebben bijzondere bescherming nodig.

Bescherm daarom, alstublieft, het leven van Vincent Lambert.

[Jouw naam]