Stop het opleggen van Europa’s meest extreme abortuswet aan Noord-Ierland

Petitie aan: Michelle O'Neill – Leider van Sinn Féin in Noord-Ierland

 

Stop het opleggen van Europa’s meest extreme abortuswet aan Noord-Ierland

gesloten
0200.000
  105.315
 
105.315 Mensen hebben getekend.

Stop het opleggen van Europa’s meest extreme abortuswet aan Noord-Ierland

100.000 Mensen zijn vandaag in leven door de abortuswetten in Noord-Ierland, die erkennen dat beide levens ertoe doen: zowel dat van de moeder als dat van het kind. Parlementariërs in Westminster hebben er echter voor gestemd om nu de meest extreme abortuswet van Europa door te voeren, tegen de wil van de bevolking van Noord-Ierland. Sinn Féin’s steun voor direct bestuur vanuit Londen is een radicale verandering in hun beleid en gaat in tegen alles waar ze altijd voor stonden.

Deze wetsverandering zal de Noord-Ierse pro-life wet vervangen door een nieuw abortusregime, dat abortus toestaat om welke reden dan ook, waarbij er geen enkele wettelijke bescherming zal zijn voor ongeboren kinderen tot 28 weken.

Dit laat de volgende veranderingen toe:

  • Discriminerende abortussen op babies met hazelip, klompvoet en downsyndroom zullen worden gelegaliseerd in Noord-Ierland.
  • Abortus op grond van geslacht, meestal omdat de ouders geen meisje willen, zal worden gelegaliseerd.
  • Abortus van tweelingen, waarbij de ouders één kind kiezen dat mag blijven leven en één dat gedood wordt, zal worden gelegaliseerd.
  • Abortus tijdens de bevalling en andere extreme ingrepen zullen worden gelegaliseerd.
  • Er zal geen voorwaarde zijn om pijnbestrijding toe te dienen aan baby's tijdens het aborteren.
  • Het zal legaal zijn om levendgeboren kinderen achter te laten om te sterven, door medische hulp achterwege te laten.
  • Er zal geen wettelijke eis zijn dat een arts betrokken moet zijn bij het abortusproces.
  • Meisjes van vijftien en jonger zullen abortussen kunnen krijgen zonder toestemming van hun ouders.
  • Er zullen geen wettelijke beperkingen zijn op waar abortussen kunnen worden uitgevoerd.

Deze wetswijziging zal levens van vrouwen in gevaar brengen en nog veel meer levens van kinderen door abortus.

Dit kan allemaal gestopt worden door één politieke partij – Sinn Féin. Zij moeten instemmen met het samenroepen van Stormont, het Noord-Ierse parlement, al is het maar voor één dag, op of vóór 21 oktober, zodat de wet kan worden tegengehouden. Helaas lijkt het erop dat Sinn Féin niet van plan is het parlement bijeen te roepen, juist omdat ze willen dat deze extreme abortuswet wordt opgelegd aan Noord-Ierland. Dit is volstrekt onacceptabel.

Teken deze petitie aan de leider van Sinn Féin in Noord-Ierland, Michelle O'Neill, om te eisen dat haar partij Stormont bijeenroept op 21 oktober.

Meer informatie:

https://bothlivesmatter.org/statistics
https://www.facebook.com/dontscreenusout/videos/2190755714366848/
https://righttolife.org.uk/news/ni-abortion-regime/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2019/22/contents/enacted/data.htm

 

+ Letter to:

Deze petitie is...

Gesloten!

Petitie aan: Michelle O'Neill – Leider van Sinn Féin in Noord-Ierland

100.000 Mensen zijn vandaag in leven vanwege pro-life wetgeving in Noord-Ierland. Deze mensen zijn onze moeders, vaders, zusters, broeders, dochters en zonen.

Als Stormont niet uiterlijk op 21 oktober bijeen wordt geroepen, zal de meest extreme abortuswet van Europa onrechtvaardig worden opgelegd aan Noord-Ierland door Westminster. Deze wetswijziging houdt in dat abortus kan worden uitgevoerd om welke reden dan ook, en er zal geen enkele wettelijke bescherming zijn voor ongeboren kinderen tot 28 weken. Dit is extreem en gaat veel verder dan de wetten in Ierland, Engeland, Wales en Schotland.

Dit zal niet alleen leiden tot de beëindiging van vele levens van ongeboren kinderen, maar ook zal het de levens van vrouwen in Noord-Ierland in gevaar brengen, aangezien er geen wetgeving zal zijn om vrouwen te beschermen tegen onveilige praktijken (zoals specifieke wetsartikelen over veiligheid of instemming).

De wet, zoals opgemaakt in Westminster, zal de mensen van Noord-Ierland discrimineren, door ze een wet op te leggen die veel extremer is dan de huidige Ierse wet, welke een 12-wekengrens kent voor de meeste abortussen, naast duidelijke regelgeving.

Het zal ook het Noord-Ierse Goedevrijdagakkoord schenden, door de Noord-Ieren het recht te ontnemen om over hun eigen wetten te beslissen zonder inmenging van elders.

Dit kan allemaal gestopt worden door uw partij. Al wat nodig is, is om Stormont opnieuw bijeen te roepen, al is het maar voor één dag, uiterlijk op 21 oktober, en deze extreme abortuswet zal niet worden opgelegd aan Noord-Ierland.

Sinn Féin’s prioritisering van direct bestuur vanuit Londen boven Ierse zelfbeschikking is een schokkende verandering van beleid voor deze partij. Het gaat in tegen alles waar Sinn Féin ooit voor gestaan heeft.

Wij vragen u om Stormont zo snel mogelijk bijeen te roepen en ervoor te zorgen dat deze extreme abortuswet niet aan Noord-Ierland wordt opgelegd.

[Uw Naam]

Stop het opleggen van Europa’s meest extreme abortuswet aan Noord-Ierland

Teken nu de petitie!

0200.000
  105.315
 
105.315 Mensen hebben getekend.