Geen abortus als onderdeel van coronavirus-hulppakket!

Petitie aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken

 

Geen abortus als onderdeel van coronavirus-hulppakket!

05.000
  2.400
 
2.400 Mensen hebben getekend. Help ons om 5.000 handtekeningen te bereiken.

Geen abortus als onderdeel van coronavirus-hulppakket!

Foto: Wikimedia Commons

Een levensgroot gevaar ligt op de loer.

Ongeboren kinderen in ontwikkelingslanden worden wederom bedreigd door westerse landen, die onder het mom van “ontwikkelingshulp” abortus willen bevorderen.

Nu in verband met de internationale coronavirus-crisis.

Negenenvijftig landen, waaronder Nederland en België, hebben een verklaring uitgevaardigd over de “bescherming” van “seksuele en reproductieve gezondheid” (waaronder men o.a. abortus en anticonceptie verstaat) en de bevordering van “gendergevoeligheid”.

De verklaring roept alle landen ter wereld op om prioriteit te geven aan het voor iedereen toegankelijk maken van abortus en anticonceptie.

Tel hierbij op het feit dat verschillende landen, waaronder Nederland, werken aan een omvangrijk steunpakket voor ontwikkelingslanden in verband met de coronavirus-crisis en je kunt op je vingers natellen welke kant dit opgaat.

Abortus en anticonceptie zullen, als we niets doen, waarschijnlijk een belangrijk deel uitmaken van dit pakket.

En dit terwijl er een wereldwijde hongersnood dreigt uit te breken in ontwikkelingslanden, met name name in Afrika en Zuid-Amerika.

Daarom roepen wij met een petitie het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op om zich te richten op de acute noden van mensen in ontwikkelingslanden, zoals voedselgebrek, en niet op abortus.

Honderdduizenden mensen dreigen de komende maanden om te komen van de honger.

Er is hier sprake van échte menselijke nood en het zou schandalig zijn als dit moet wijken voor ideologisch gemotiveerde promotie van abortus.

Maar dat het schandalig is, wil niet zeggen dat het niet zal gebeuren.

In De Telegraaf beargumenteert een arts zelfs dat het coronavirus te maken heeft met overbevolking en dat we daar nu eens eindelijk iets aan moeten doen.

"Het zou goed zijn als er eindelijk met kracht wordt gewerkt aan die absurde bevolkingsgroei", zegt hij.

En dat lijkt ook de insteek te zijn van ons ministerie van Buitenlandse Zaken: er moeten vooral niet te veel nieuwe kinderen geboren worden op deze wereld. Vooral nog meer armen kunnen we niet gebruiken.

Deze houding komt naar voren uit de nadruk op abortus en anticonceptie in onze “ontwikkelingshulp”, waar jaarlijks miljoenen aan belastinggeld in worden gestoken.

En dezelfde lijn wordt gevolgd in Canada en vele andere met name westerse landen, naast ook in een aantal niet-westerse landen die onder druk van de westerse diplomatie en de VN in deze richting worden meegetrokken.

Sla het lijstje van 59 landen er maar op na, die de Canadese verklaring hebben ondertekend (zie de link onderaan de mail).

Dit is simpelweg bevolkingspolitiek. De rijke landen van deze wereld willen bepalen dat de armen in de arme landen niet nog meer kinderen mogen krijgen.

En het is precies deze gedachtegang die aan de wortel ligt van de pro-abortusbeweging wereldwijd.

We kunnen dit niet onweersproken laten. Nu, met een nieuw pakket aan ‘hulp’-maatregelen in aantocht vanwege de coronavirus-crisis, is het moment om ons hiertegen uit te spreken.

Teken daarom vandaag onze petitie aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het gaat hier om een initiatief van de landen die abortus hebben, die abortus willen opdringen aan de landen die nog geen abortus hebben.

En dat met een toon van morele verhevenheid en het lef om dit te verkopen als de plicht van ieder land…

Dit is kwaadaardig en pervers. Men verdraait de werkelijkheid zo dat we het kwade goed moeten noemen en het goede kwaad. En mede namens ons heeft Nederland dit ondertekend.

We zijn het aan onszelf en aan de ongeboren kinderen van deze wereld verplicht om hiertegen in actie te komen.

We kunnen niet toestaan dat in plaats van levens te redden, onze ontwikkelingshulp juist levens zou doden.

Roep daarom het ministerie van Buitenlandse Zaken op om zich te richten op de échte noden in ontwikkelingslanden, in plaats van op abortus.

+ Letter to:

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:

Verzoek: geen abortus als onderdeel van coronavirus-hulppakket

Geachte ministers,

Wij hebben begrepen dat 59 landen, waaronder Nederland,een verklaring hebben uitgevaardigd over het bevorderen van “seksuele en reproductieve gezondheid” en “gendergevoeligheid” in verband met de internationale coronavirus-crisis.

Dit baart ons grote zorgen, met name met het oog op het noodhulppakket voor ontwikkelingslanden waarover de Adviesraad Internationale Vraagstukken het kabinet geadviseerd heeft.

Internationale experts geven aan dat het grootste gevaar voor ontwikkelingslanden op dit moment het uitbreken van een grootschalige hongersnood is.

Wij willen u dan ook dringend verzoeken het hulppakket te richten op deze concrete, grote nood en op medische hulp bij het behandelen van coronavirus-patiënten. En dus niet op zaken als abortus en anticonceptie.

Laat ideologie hier buiten en bied werkelijke hulp waar dit nodig is!

Dit vragen wij u als stemmers en als belastingbetalers.

Met vriendelijke groet,

[Uw Naam]

Geen abortus als onderdeel van coronavirus-hulppakket!

Teken nu de petitie!

05.000
  2.400
 
2.400 Mensen hebben getekend. Help ons om 5.000 handtekeningen te bereiken.