Steunen CDA en ChristenUnie abortus en “gendergevoeligheid”?

Petitie aan de fractievoorzitters van CDA en ChristenUnie

 

Steunen CDA en ChristenUnie abortus en “gendergevoeligheid”?

05.000
  4.710
 
4.710 Mensen hebben getekend. Help ons om 5.000 handtekeningen te bereiken.

Steunen CDA en ChristenUnie abortus en “gendergevoeligheid”?

Foto's: Wikimedia Commons Heerma & Segers

Onze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, heeft namens de Nederlandse regering (en alle Nederlanders) haar handtekening gezet onder een vreselijke, anti-christelijke verklaring.

Een verklaring over de “bescherming” van “seksuele en reproductieve gezondheid” (waaronder men o.a. abortus en anticonceptie verstaat) en de bevordering van “gendergevoeligheid” in het kader van de internationale coronavirus-crisis.

Deze verklaring kwam al eerder aan de orde bij onze petitie tegen het onderdeel maken van deze zaken van een Nederlands noodhulppakket voor ontwikkelingslanden.

Maar er valt hier nog een ander punt te maken, dat ook niet onbelangrijk is.

Minister Kaag heeft deze verklaring getekend namens de regering en namens alle Nederlanders. Ook namens jou dus. En namens mij.

De ondertekenende ministers, waaronder minister Kaag, waren “vereerd dit gezamenlijk persbericht te kunnen uitsturen in naam van de bevolking en de regeringen van 58 landen” – Nederland incluis.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Jij en ik zijn hier niet in gekend.

Maar… hoe zit het dan met de regering? We mogen toch hopen dat een minister een dergelijke verklaring namens de regering niet zomaar tekent, zonder dit ten minste eerst te overleggen in de ministerraad.

Maar we hebben toch een regering waar twee christendemocratische partijen aan deelnemen?

Steunen het CDA en de ChristenUnie deze verklaring soms ook?

Steunen het CDA en de ChristenUnie abortus en “gendergevoeligheid”?

Het is onbegrijpelijk dat deze partijen er blijkbaar geen overwegende bezwaren tegen hebben dat Nederland, mede namens hen, op de lijst van ondertekenaars van deze afschuwelijke verklaring prijkt.

Een verklaring vol on-, ja zelfs anti-christelijke standpunten rond abortus en gender.

Daarom roepen wij het CDA en de ChristenUnie ertoe op om stelling te nemen en de steun van de Nederlandse regering voor deze verklaring in te trekken.

Wij willen opheldering. Staan deze partijen hier werkelijk achter, of hebben ze gewoon niet op zitten letten?

Het is onaanvaardbaar dat we een regering met twee christendemocratische partijen hebben, die doodleuk dit soort anti-christelijke retoriek de wereld in stuurt.

Dit is niet in overeenstemming met de waarden waar deze partijen voor zeggen te staan. In de verste verte niet.

Ook vertegenwoordigt het niet de opvattingen van jou en mij en de Nederlandse bevolking… maar het is wel mede namens ons ondertekend.

Roep daarom ook het CDA en de ChristenUnie op, via hun fractievoorzitters in de Tweede Kamer: laat Nederland haar steun voor deze verklaring officieel intrekken.

Wij vragen ons ernstig af hoe het kan gebeuren dat ministers van Buitenlandse Zaken dit soort controversiële verklaringen tekenen in naam van de gehele bevolking van hun land, zonder die bevolking daar op enigerlei wijze in te kennen.

Als we naar het lijstje kijken van ondertekenende landen, valt op dat er ook niet-westerse landen op staan met een bevolking die overwegend tegen abortus is.

Wat hebben wij aan ministeries van Buitenlandse Zaken, als zij niet de mensen van hun land vertegenwoordigen, maar vooral hun eigen ideologische standpunten... of zelfs buitenlandse belangen?

En wat hebben wij in ons land aan christendemocratische partijen in de regering, als zij hier geen stokje voor steken?

Teken daarom nu de oproep aan ChristenUnie en CDA om hierover verantwoording af te leggen en alsnog in actie te komen.

--

Meer informatie:

Voor de bescherming van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en het bevorderen van gendergevoeligheid in de COVID-19-crisis (de verklaring op de site van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken, inclusief lijst van ondertekenaars):

https://diplomatie.belgium.be/nl/newsroom/nieuws/2020/bescherming_van_se...


+ Letter to:

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:

Steunen CDA en ChristenUnie abortus en “gendergevoeligheid”?

Geachte fractievoorzitters van CDA en ChristenUnie,

Wij, ondergetekenden, willen u erop aanspreken dat de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking namens de regering en namens alle Nederlanders een verklaring heeft ondertekend “Voor de bescherming van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en het bevorderen van gendergevoeligheid in de COVID-19-crisis”.

Wij zijn het hier niet mee eens.

De verklaring gaat onder andere over het promoten van abortus in alle landen wereldwijd. Ook gaat de verklaring uit van het omstreden begrip “gender”.

Wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat deze verklaring is getekend in naam van een regering met twee christendemocratische partijen als deelnemers en willen u vragen zich in te zetten voor het officieel terugtrekken van de Nederlandse handtekening onder deze verklaring.

Met vriendelijke groet,

[Uw Naam]

Steunen CDA en ChristenUnie abortus en “gendergevoeligheid”?

Teken nu de petitie!

05.000
  4.710
 
4.710 Mensen hebben getekend. Help ons om 5.000 handtekeningen te bereiken.