Zeg NEE tegen COVID-19-vaccin gebaseerd op geaborteerde foetussen

Petitie aan de Europese Commissie

 

Zeg NEE tegen COVID-19-vaccin gebaseerd op geaborteerde foetussen

Zeg NEE tegen COVID-19-vaccin gebaseerd op geaborteerde foetussen

050.000
  29.648
 
29.648 hebben getekend. Laten we streven naar 50.000!

Foto: Flickr

Er dreigt iets vreselijks te gebeuren.

Zoals je weet zet Nederland zwaar in op het zo snel mogelijk ontwikkelen van een vaccin voor COVID-19.

Wat je misschien niet weet, is dat het vaccin van AstraZeneca, het bedrijf waarmee ons kabinet in samenwerking met de regeringen van Frankrijk, Duitsland en Italië onlangs een contract heeft afgesloten voor honderden miljoenen doses (en dus heel veel belastinggeld), gebaseerd is op geaborteerde foetussen.

En dat geldt voor wel meer vaccins. Het gebruikmaken van cellijnen van geaborteerde foetussen is namelijk een van de makkelijkste manieren om een vaccin te produceren.

Dus als je daar geen morele problemen mee hebt, is de keuze gauw gemaakt...

Maar is dat niet precies waarom we christendemocratische partijen in onze regering hebben, om ervoor te waken dat we niet altijd de makkelijkste optie kiezen, maar de moreel juiste? CDA en ChristenUnie hebben ons hier zeker laten zitten.

Wij wilden daarom een petitie aan het kabinet richten, maar nu blijkt dat Nederland haar rol in de ontwikkeling van het vaccin grotendeels heeft overgedragen aan de Europese Commissie.

Daarom richten wij nu onze petitie aan de Europese Commissie en vragen hen om zich te richten op het ontwikkelen van vaccins die niet gebaseerd zijn op geaborteerde foetussen.

Daarnaast geven we aan dat we het gebruik van zo’n vaccin niet met ons geweten in overeenstemming zouden kunnen brengen.

Het gevaar ligt namelijk op de loer dat wij straks allemaal verplicht worden ons te laten inenten met een vaccin dat gebaseerd is op cellijnen van geaborteerde foetussen...

Dit zou vanzelfsprekend verschrikkelijk zijn. Een ware gruwel.

Los van wat je denkt over vaccinaties als zodanig; hoe dan ook zullen waarschijnlijk honderden miljoenen mensen zich laten inenten als er een vaccin beschikbaar komt…

Het is dus van het grootste belang dat dit niet een vaccin is gebaseerd op geaborteerde foetussen.

En dat is heel goed mogelijk. Vaccins kunnen ook gebaseerd worden op cellen uit kippeneieren, zelfs op cellen van tabaksplanten… en zo zijn er nog heel veel andere mogelijkheden.

Geaborteerde foetuscellen zijn misschien de makkelijkste manier, maar zeker niet de enige.

Teken daarom onze petitie om de Europese Commissie aan te sporen zich te beperken tot één van deze alternatieven en help een enorme gruwel voorkomen.

Het is vreselijk dat ons belastinggeld, waarschijnlijk honderden miljoenen euro’s, al is toegezegd aan AstraZeneca voor een dergelijk vaccin, dat gebaseerd is op geaborteerde foetussen.

We moeten voorkomen dat via onze bijdragen aan de EU nu nog meer van ons belastinggeld wordt geïnvesteerd in deze hoogst onethische praktijk.

Sommigen werpen tegen dat er niet constant nieuwe foetussen geaborteerd worden, maar dat het gaat om een kweeklijn op basis van een geaborteerde foetus. Dit is natuurlijk geen excuus.

Zouden we hetzelfde zeggen als het ging om een kweeklijn op basis van cellen van genocideslachtoffers uit Srebrenica, om maar wat te noemen?

Er is geen excuus. Roep daarom met ons de Europese Commissie op om af te zien van het ontwikkelen van een vaccin op basis van geaborteerde foetuscellen.

050.000
  29.648
 
29.648 hebben getekend. Laten we streven naar 50.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Zeg NEE tegen COVID-19-vaccin gebaseerd op geaborteerde foetussen

Met belangstelling lazen wij dat Nederland mee gaat doen met het vaccinprogramma van de Europese Commissie om de ontwikkeling en productie van een mogelijk vaccins tegen COVID-19 te stimuleren. Wij juichen samenwerking toe. Wij hebben echter ook een verzoek.

Voor een aantal van de vaccins die in ontwikkeling zijn, wordt bij de productie gebruik gemaakt van menselijke foetale cellijnen, zoals ook het vaccin van AstraZeneca (de zogenaamde HEK-293 cellijn). Het gebruik van cellen die afkomstig zijn van ongeboren kinderen die bewust zijn gedood, vinden wij niet te rechtvaardigen en het gebruikmaken van zo'n vaccin gaat tegen ons geweten in.

Ook al kan het jaren geleden zijn dat de betreffende abortus is gepleegd, de cellijnen hebben wel een directe relatie hiermee. Het DNA in de cellen is gelijk aan dat van de geaborteerde foetus.

Met betrekking tot uw initiatief verzoeken wij u dan ook dringend om middelen en praktijken aan te wenden, die het leven en de waardigheid van ieder mens respecteren en uw steun bij de ontwikkeling van vaccins te richten op die vaccins waarbij geen gebruik wordt gemaakt van humane foetale cellijnen of van weefsels die zijn afgeleid van een abortus provocatus.

[Jouw naam]

Zeg NEE tegen COVID-19-vaccin gebaseerd op geaborteerde foetussen

Met belangstelling lazen wij dat Nederland mee gaat doen met het vaccinprogramma van de Europese Commissie om de ontwikkeling en productie van een mogelijk vaccins tegen COVID-19 te stimuleren. Wij juichen samenwerking toe. Wij hebben echter ook een verzoek.

Voor een aantal van de vaccins die in ontwikkeling zijn, wordt bij de productie gebruik gemaakt van menselijke foetale cellijnen, zoals ook het vaccin van AstraZeneca (de zogenaamde HEK-293 cellijn). Het gebruik van cellen die afkomstig zijn van ongeboren kinderen die bewust zijn gedood, vinden wij niet te rechtvaardigen en het gebruikmaken van zo'n vaccin gaat tegen ons geweten in.

Ook al kan het jaren geleden zijn dat de betreffende abortus is gepleegd, de cellijnen hebben wel een directe relatie hiermee. Het DNA in de cellen is gelijk aan dat van de geaborteerde foetus.

Met betrekking tot uw initiatief verzoeken wij u dan ook dringend om middelen en praktijken aan te wenden, die het leven en de waardigheid van ieder mens respecteren en uw steun bij de ontwikkeling van vaccins te richten op die vaccins waarbij geen gebruik wordt gemaakt van humane foetale cellijnen of van weefsels die zijn afgeleid van een abortus provocatus.

[Jouw naam]