Oproep aan FvD: stem tegen D66-voorstel afschaffen bedenktijd abortus

Oproep aan de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie

 

Oproep aan FvD: stem tegen D66-voorstel afschaffen bedenktijd abortus

Oproep aan FvD: stem tegen D66-voorstel afschaffen bedenktijd abortus

010.000
  8.030
 
8.030 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Ongeboren kinderen en kwetsbare vrouwen lopen gevaar! D66 heeft een wetsvoorstel ingediend, dat -- als het wordt aangenomen -- zal leiden tot meer abortussen, door abortus laagdrempeliger te maken.

D66 wil de bedenktijd van vijf dagen afschaffen, die tot nu toe wettelijk verplicht is bij het maken van de keuze om een kind al of niet te laten aborteren.

Abortus is een besluit dat voor altijd zwaar zal wegen op het leven van de vrouw die hiervoor kiest -- en het zou bijzonder kwalijk zijn als vrouwen onder druk of inderhaast tot deze keuze zouden komen, zonder de tijd te hebben genomen om de consequenties te overzien.

Tragischerwijs zijn er veel vrouwen die voor abortus kiezen, omdat ze geen uitweg zien of omdat ze niet op de hoogte zijn van alternatieven. De bedenktijd is bedoeld om de gemoederen wat te laten bedaren en de situatie helderder voor ogen te krijgen.

Want abortus is nooit een goede oplossing.

Een ‘oplossing’ die bestaat uit het doden van een onschuldig kind, is überhaupt geen echte oplossing, maar vooral een nieuw probleem bovenop de reeds bestaande problemen.

De zwangere vrouw wordt hier niet beter van, en het ongeboren kind uiteraard al helemaal niet.

Help ongeboren kinderen en kwetsbare vrouwen door de oproep aan Forum voor Democratie te tekenen om tegen het D66-voorstel te stemmen waardoor de verplichte bedenktijd van vijf dagen bij abortus zou worden afgeschaft!

Dat D66 (en een Kamermeerderheid die enige tijd geleden voor een motie stemde om de bedenktijd af te schaffen) dit als een grote vooruitgang ziet, geeft te denken.

Ook de de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie stemde vóór de eerdere motie die opriep tot het afschaffen van de bedenktijd.

In de aanloop naar de verkiezingen heeft FvD echter ook onze vragenlijst beantwoord.

Op vraag 1, of de partij zich zou inzetten voor het verminderen van het aantal abortussen, antwoordden zij ‘ja’.

Nu D66 een wetsvoorstel heeft ingediend om de verplichte bedenktijd bij abortus af te schaffen, willen we FvD oproepen zich aan dit commitment te houden.

We willen FvD graag stimuleren om in de toekomst een pro-life koers te gaan varen.

Want het zou goed zijn als niet alleen christelijke partijen kritisch naar het onderwerp abortus zouden kijken. Het leven van de ongeborenen zou immers iedere partij aan het hart moeten gaan. Het is simpelweg een kwestie van beschaving.

Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zou dit abortus laagdrempeliger maken en zouden vrouwen in een emotionele noodsituatie een impulsbesluit kunnen nemen waar ze later spijt van krijgen.

Daar wordt niemand beter van. De vrouw in kwestie niet en het ongeboren kind uiteraard al helemaal niet.

Help vrouw en kind door de oproep aan Forum voor Democratie te tekenen, om tegen het wetsvoorstel van D66 te stemmen waardoor de verplichte bedenktijd van vijf dagen bij abortus zou worden afgeschaft!

Forum voor Democratie heeft ‘ja’ geantwoord op vraag 1 van onze vragenlijst, die luidde:

Zult u zich inzetten voor het zoveel mogelijk terugdringen van het aantal abortussen in Nederland en ook in ontwikkelingslanden waar nu met Nederlandse steun abortus wordt verspreid?

Nu de partij -- in tegenspraak met eerder stemgedrag dat vooral pro-abortus was -- heeft aangegeven het aantal abortussen te willen verminderen, moeten we ze hier ook aan houden.

Dat is precies waarvoor onze vragenlijst bedoeld was.

FvD zegt Nederland weer groots en sterk te willen maken, maar dat gaat niet als we onze kinderen ombrengen in de baarmoeder.

Teken daarom de oproep aan Forum voor Democratie om hen te stimuleren een pro-life koers te kiezen.

010.000
  8.030
 
8.030 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stem tegen D66-voorstel afschaffen bedenktijd abortus

Geachte Tweede Kamerleden van Forum voor Democratie,

Wij, de ondergetekenden, roepen u op om tegen het D66-wetsvoorstel te stemmen waardoor de verplichte bedenktijd van vijf dagen bij de keuze voor abortus zou worden afgeschaft.

Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zou dit abortus laagdrempeliger maken en zouden vrouwen in een emotionele noodsituatie een impulsbesluit kunnen nemen waar ze later spijt van krijgen.

Forum voor Democratie heeft op onze verkiezingsvragenlijst voor de verkiezingen geantwoord dat ze zich wil inzetten om het aantal abortussen in Nederland te verminderen.

Wij vragen u om in uw stemgedrag over dit wetsvoorstel deze belofte concreet te maken, door tegen te stemmen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Stem tegen D66-voorstel afschaffen bedenktijd abortus

Geachte Tweede Kamerleden van Forum voor Democratie,

Wij, de ondergetekenden, roepen u op om tegen het D66-wetsvoorstel te stemmen waardoor de verplichte bedenktijd van vijf dagen bij de keuze voor abortus zou worden afgeschaft.

Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zou dit abortus laagdrempeliger maken en zouden vrouwen in een emotionele noodsituatie een impulsbesluit kunnen nemen waar ze later spijt van krijgen.

Forum voor Democratie heeft op onze verkiezingsvragenlijst voor de verkiezingen geantwoord dat ze zich wil inzetten om het aantal abortussen in Nederland te verminderen.

Wij vragen u om in uw stemgedrag over dit wetsvoorstel deze belofte concreet te maken, door tegen te stemmen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]