Behoed de VN ervoor om abortus en seksualisering goed te keuren als oplossing voor klimaatverandering.

PETITIE AAN DE VN CSW 66

 

Behoed de VN ervoor om abortus en seksualisering goed te keuren als oplossing voor klimaatverandering.

Behoed de VN ervoor om abortus en seksualisering goed te keuren als oplossing voor klimaatverandering.

0500.000
  200.221
 
200.221 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Het is weer die tijd van het jaar waarin we ons allemaal voorbereiden op de jaarlijkse vergadering van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW), die plaatsvindt op het hoofdkwartier in New York.

Naar dit evenement worden afgevaardigden van regeringen uit de hele wereld gezonden om de lidstaten te vertegenwoordigen bij onderhandelingen die erop gericht zijn om in een periode van twee weken tot een definitief ontwerp van hun “Overeengekomen Conclusies” te komen.

De bijeenkomst van de Commissie vindt dit jaar plaats van 14 tot en met 25 maart en het thema is Klimaatverandering, Milieurampreductie: Gendergelijkheid in het Epicentrum van Oplossingen.

Het is nu heel duidelijk dat de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw suggereert dat abortus, genderideologie en de seksualisering van kinderen oplossingen zijn voor klimaatverandering.

In het conceptontwerp van het onderhandelingsdocument dat CitizenGO heeft ingezien, suggereert de Commissie, onder verwijzing naar conclusies die niet formeel als bindende afspraken werden aangenomen, zoals de Verklaring van Peking, de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD) en andere topconferenties, dat abortus, seksualisering van kinderen, genderideologie en anticonceptie van meisjes oplossingen zijn voor klimaatsverandering.

In paragraaf 15 van het Conceptontwerp beveelt de commissie aan dat feministische groeperingen en “door jongeren geleide” organisaties de discussie zouden moeten sturen in de richting van het bereiken van “gelijke rechten”.

Hoewel het Conceptontwerp voor vrouwen heel onschuldig en nuchter lijkt, maken onze VN-deskundigen zich grote zorgen over de taal die daarin wordt gebruikt, omdat die zeer schadelijk is, wanneer die zijn weg zou vinden naar het definitieve ontwerp.

Bovendien hebben machtige groepen, in wat een gezamenlijke poging lijkt om de Verenigde Naties in een bevooroordeelde progressieve echokamer te veranderen, deze Commissie onder druk gezet om pro-life groeperingen van het evenement buiten te sluiten.

Dit is zeer gevaarlijk omdat jouw stem en de mijne niet zullen worden gehoord, als een groep als CitizenGO aan evenementen niet zal kunnen deelnemen en onderhandelingen niet zal kunnen volgen.

Bovendien zijn pro-life groepen buitengesloten van het organiseren van virtuele nevenevenementen in het CSW programma, die een ander verhaal zouden kunnen uitdragen dan diegenen die de cultuur van de dood promoten binnen de Verenigde Naties.

Het is daarom onze eis dat de afgevaardigden, diplomaten en Ministeries van Buitenlandse Zaken die de onderhandelende staten bij de Verenigde Naties vertegenwoordigen, met onmiddellijke ingang de paragrafen 3, 5 en 15 uit het conceptontwerp schrappen, omdat deze in het geheel geen oplossing bieden voor de klimaatverandering.

Abortus, seksualisering van kinderen, anticonceptie van jonge meisjes en genderideologie kunnen nooit oplossingen zijn voor klimaatverandering en de VN moet dit rechtzetten.

Teken deze petitie, die de onderhandelaars in de Commissie voor de Status van de Vrouw verzoekt om de paragrafen 3, 5 en 15 uit het conceptontwerp te schrappen.


Verwijzingen (Engelstalig)

VN CSW 66

https://www.unwomen.org/en/csw/csw66-2022

Conceptdocument Overeengekomen Conclusies:

https://undocs.org/en/E/CN.6/2017/L.50500.000
  200.221
 
200.221 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

CSW66: Abortus is geen oplossing voor klimaatverandering

Geachte diplomaten, zaakgelastigden, Ministeries van Buitenlandse Zaken en afgevaardigden bij de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw.

Met ongeloof hebben we over de hele wereld waargenomen, dat abortus, de seksualisering van kinderen, anticonceptie voor jonge meisjes en het aanjagen van LHBTQ ideologie als oplossingen voor klimaatverandering worden gezien.

Wij zijn ook verbijsterd over het feit dat pro-life groeperingen van de discussie zijn uitgesloten, omdat zij er duidelijk een andere mening op nahouden dan u, wat neerkomt op regelrechte discriminatie en censuur van andersluidende meningen.

Wij verzoeken u hierbij de paragrafen 3, 5 en 15 onmiddellijk uit de concepttekst van de overeengekomen conclusies te schrappen, aangezien zij geen werkelijke oplossingen voor klimaatverandering vertegenwoordigen.

Wij hopen dat de Commissie klimaatverandering niet zal reduceren tot een discussie over het doden van baby's en geslachtsverandering, terwijl klimaatdeskundigen zinnige maatregelen zouden kunnen aanreiken.

Wij verzoeken u vriendelijk om direct te handelen.

[Jouw naam]

CSW66: Abortus is geen oplossing voor klimaatverandering

Geachte diplomaten, zaakgelastigden, Ministeries van Buitenlandse Zaken en afgevaardigden bij de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw.

Met ongeloof hebben we over de hele wereld waargenomen, dat abortus, de seksualisering van kinderen, anticonceptie voor jonge meisjes en het aanjagen van LHBTQ ideologie als oplossingen voor klimaatverandering worden gezien.

Wij zijn ook verbijsterd over het feit dat pro-life groeperingen van de discussie zijn uitgesloten, omdat zij er duidelijk een andere mening op nahouden dan u, wat neerkomt op regelrechte discriminatie en censuur van andersluidende meningen.

Wij verzoeken u hierbij de paragrafen 3, 5 en 15 onmiddellijk uit de concepttekst van de overeengekomen conclusies te schrappen, aangezien zij geen werkelijke oplossingen voor klimaatverandering vertegenwoordigen.

Wij hopen dat de Commissie klimaatverandering niet zal reduceren tot een discussie over het doden van baby's en geslachtsverandering, terwijl klimaatdeskundigen zinnige maatregelen zouden kunnen aanreiken.

Wij verzoeken u vriendelijk om direct te handelen.

[Jouw naam]