DRINGEND: Hongarije, geef geen steun aan abortus bij de VN!

Petitie

 

DRINGEND: Hongarije, geef geen steun aan abortus bij de VN!

DRINGEND: Hongarije, geef geen steun aan abortus bij de VN!

0200.000
  138.924
 
138.924 hebben getekend. Laten we streven naar 200.000!

Op 2 september mag de Algemene Vergadering van de VN een besluit nemen over een resolutie die een belangrijke opstap kan zijn voor de internationale aanvaarding van abortus als mensenrecht.

Het is zeer verontrustend dat Hongarije momenteel tot de voorstander van de resolutie behoort!

Het is de bedoeling dat de Algemene Vergadering van de VN op 2 september 2022 een resolutie aanneemt over het recht op rechtvaardigheid voor overlevenden van seksueel geweld. Het wereldwijd verschaffen van toegang tot zogenaamde "veilige abortus" komt in de tekst van deze resolutie voor.

De resolutie verkondigt "toegang tot veilige abortus" als een beleid dat regeringen moeten nastreven "om de mensenrechten en de seksuele en reproductieve gezondheid van alle vrouwen te bevorderen en te beschermen".

Momenteel behoren ook het zogenaamd gezinsvriendelijke Hongarije en Polen tot de voorstanders van deze resolutie.

Sluit je bij mij aan en help leden van de Hongaarse regering ervan te overtuigen de resolutie niet langer te steunen en tegen de opname van abortus in de resolutie te stemmen.

De resolutie zou een belangrijke overwinning betekenen voor de zogenaamde "abortusrechten" na jaren van stagnatie in de VN debatten, en zou de VN organisaties een duidelijk mandaat geven om abortus nog harder aan te dringen met middelen en politieke instrumenten.

Het afdwingen van pro-abortus taal is een topprioriteit geworden voor progressieve Westerse landen, waaronder de grootmachten van de Europese Unie en de Biden-regering.

Het is ook belangrijk op te merken dat de term "veilige abortus" de afgelopen tien jaar in verschillende andere onderhandelingen over resoluties door de lidstaten verworpen is.

Er zijn nog steeds landen in de wereld die weten en toegeven dat veilige abortus niet bestaat. Bij elke abortus wordt een onschuldig, zich ontwikkelend mens gedood. Geen enkele abortus is veilig voor die mens. Bovendien heeft elke abortus ernstige psychologische gevolgen, en veel gezondheidsrisico's voor de moeder.

In de Algemene Vergadering is deze term tot nu toe alleen voorgekomen in de tweejaarlijkse resolutie over geweld tegen vrouwen die door Frankrijk en Nederland gesteund wordt. Beide delegaties staan openlijk en enthousiast achter de erkenning van het internationale “recht op abortus.” Het heeft dus ook geen zin om de Nederlandse delegatie aan te schrijven.

Het bevorderen van de toegang tot abortus als een mensenrecht zou de consensus van de Algemene Vergadering ondermijnen, die tot stand kwam op de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in Caïro in 1994, dat over abortus in de nationale wetgeving moet worden beslist zonder inmenging van buitenaf. En regeringen moeten vrouwen helpen abortus te voorkomen en het welzijn van moeders en hun kinderen voor en na de geboorte te waarborgen.

Via het werk van VN-organisaties proberen de “vooruitstrevende” Westerse landen al bijna drie decennia deze op de Conferentie van Caïro vastgelegde basisprincipes te negeren en te omzeilen.

VN-organisaties promoten regelmatig abortus onder de vlag van "reproductieve gezondheid en rechten", vooral de Wereldgezondheidsorganisatie, het Bevolkingsfonds van de VN en het VN Vrouwenbureau. Tot nu toe hebben ze dit grotendeels op eigen initiatief gedaan, zonder toestemming van de algemene vergadering.

De pro-gezinsdelegaties maakten niet alleen bezwaar tegen de formulering over abortus in de resolutie, maar uitten ook hun bezorgdheid over termen als "gender-gerelateerd geweld". Deze term wordt in de VN namelijk zo geïnterpreteerd dat hij ook "seksuele geaardheid en genderidentiteit" omvat, zodat hij vaak gebruikt wordt om de aspiraties van de LHBTQ lobby te bevorderen.

De Japanse diplomaat die de onderhandelingen over de resolutie leidde, drong er met klem op aan dat de delegaties niets mochten schrappen of toevoegen aan de taal over abortus! Hierdoor werden de onderhandelingen in wezen stopgezet. Daarom bleef de tekst, ondanks herhaalde bezwaren tijdens de zomer, ongewijzigd in het ontwerp.

Insiders die dicht bij de onderhandelingen stonden, vertelden de medewerkers van de C-Fam organisatie dat geen enkele paragraaf van de hele resolutie bij consensus tot stand was gekomen, waarmee afgeweken werd van de aloude diplomatieke procedure die bij de onderhandelingen in de Algemene Vergadering gevolgd wordt. Vijftien landen probeerden daarom de indiening van de resolutie te verhinderen, zonder succes.

De pro-gezins afgevaardigden meldden ook dat de Europese Unie de onderhandelingen leek te manipuleren. De lidstaten van de EU die tot de indieners van de resolutie behoorden, onderhandelden namelijk agressief, helemaal niet volgens het vastgestelde protocol van de onderhandelingen in de Algemene Vergadering. Zoals je weet, nemen de indieners van het besluit volgens het gewoonterecht niet actief deel aan de onderhandelingen, omdat ze via de tekst van het ontwerp al gezegd hebben wat ze te zeggen hebben.

De grondwet van Hongarije bepaalt dat "het leven van de foetus recht heeft op bescherming vanaf de conceptie", daarom kan de Hongaarse delegatie de resolutie in haar huidige vorm niet steunen zonder tegen de grondwet in te gaan. Hierom proberen wij nu gericht via massale internationale druk aan Hongarije deze verschrikkelijke pro-abortus resolutie te stoppen. De Nederlandse delegaties zijn uitgesproken voorstanders van de wetgeving, dus zij gaan nooit naar ons luisteren. Als Hongarije tegen stemt, is het voldoende!

Voeg je naam toe aan de petitie en vraag de leden van de Hongaarse regering en de Hongaarse delegatie om tegen de anti-levens tekst te stemmen! Dit is onze enige hoop om de resolutie tegen te houden!


Bijbehorende materialen:

De ontwerp-resolutie kan worden gedownload door HIER TE KLIKKEN.

Evaluatie van de situatie in het Engels door Stefano Gennarini, J.D., een medewerker van C-Fam, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van gezin en leven bij de VN:

https://c-fam.org/friday_fax/un-general-assembly-poised-to-declare-abortion-a-human-right

Hongarije behoort tot de voorstanders:

 

0200.000
  138.924
 
138.924 hebben getekend. Laten we streven naar 200.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petitie voor minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó, staatssecretaris voor Gezinszaken Ágnes Hornung en VN-ambassadeur

Wij vragen de Hongaarse delegatie zich te houden aan de bepalingen van de Hongaarse Grondwet betreffende de bescherming van foetussen vanaf de conceptie, en in de Algemene Vergadering van de VN op 2 september 2022 tegen de aanneming van de in punt 133 van de agenda genoteerde resolutie te stemmen. Dit besluit, dat de volgende stap zou betekenen in de internationale invoering van abortus als mensenrecht, is ook onaanvaardbaar vanuit het oogpunt van Hongarijes Grondwet en zijn gezinsvriendelijke beleid.

1. Veilige abortus bestaat niet. Bij elke abortus wordt een onschuldig, zich ontwikkelend menselijk wezen gedood. Alle abortussen hebben ernstige psychologische gevolgen, en ook veel gezondheidsrisico's voor de moeder.

2. Het concept van "veilige abortus" wordt op internationaal niveau niet aanvaard. In het afgelopen decennium werd het tijdens talrijke andere onderhandelingen over resoluties door de lidstaten verworpen. Abortus is in de hele wereld een heet politiek debat. Volgens de VN consensus valt abortus onder de bevoegdheid van de lidstaten en is het nooit een mensenrecht geweest.

3. Het bevorderen van de toegang tot abortus als een mensenrecht zou de consensus van de Algemene Vergadering ondermijnen, die bepaald werd op de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in Caïro in 1994 (ICPD 8.25), volgens welke abortus zonder inmenging van buitenaf in de nationale wetgeving moet worden geregeld, regeringen en zij vrouwen moeten helpen abortus te voorkomen en het welzijn van moeders en hun kinderen voor en na de geboorte te waarborgen.

4. Als het niet mogelijk is te voorkomen dat abortus deel uitmaakt van het antwoord van de VN op seksueel geweld, dan moet ICPD 8.25 in de tekst worden opgenomen. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat de eerdere resoluties van de Algemene Vergadering worden nageleefd.

4. Er wordt doelbewust geprobeerd het hele VN-systeem op te dragen LHBTQ-beleid in landen te bevorderen via het begrip "gender-gerelateerd geweld". Deze term omvat in de VN ook "seksuele geaardheid en genderidentiteit". Westerse liberale delegaties zijn van plan de slachtoffers van seksueel geweld te gebruiken om abortus en LHBTQ rechten te promoten.

Verwerp daarom a.u.b. de resolutie op 2 september!

[Jouw naam]

Petitie voor minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó, staatssecretaris voor Gezinszaken Ágnes Hornung en VN-ambassadeur

Wij vragen de Hongaarse delegatie zich te houden aan de bepalingen van de Hongaarse Grondwet betreffende de bescherming van foetussen vanaf de conceptie, en in de Algemene Vergadering van de VN op 2 september 2022 tegen de aanneming van de in punt 133 van de agenda genoteerde resolutie te stemmen. Dit besluit, dat de volgende stap zou betekenen in de internationale invoering van abortus als mensenrecht, is ook onaanvaardbaar vanuit het oogpunt van Hongarijes Grondwet en zijn gezinsvriendelijke beleid.

1. Veilige abortus bestaat niet. Bij elke abortus wordt een onschuldig, zich ontwikkelend menselijk wezen gedood. Alle abortussen hebben ernstige psychologische gevolgen, en ook veel gezondheidsrisico's voor de moeder.

2. Het concept van "veilige abortus" wordt op internationaal niveau niet aanvaard. In het afgelopen decennium werd het tijdens talrijke andere onderhandelingen over resoluties door de lidstaten verworpen. Abortus is in de hele wereld een heet politiek debat. Volgens de VN consensus valt abortus onder de bevoegdheid van de lidstaten en is het nooit een mensenrecht geweest.

3. Het bevorderen van de toegang tot abortus als een mensenrecht zou de consensus van de Algemene Vergadering ondermijnen, die bepaald werd op de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in Caïro in 1994 (ICPD 8.25), volgens welke abortus zonder inmenging van buitenaf in de nationale wetgeving moet worden geregeld, regeringen en zij vrouwen moeten helpen abortus te voorkomen en het welzijn van moeders en hun kinderen voor en na de geboorte te waarborgen.

4. Als het niet mogelijk is te voorkomen dat abortus deel uitmaakt van het antwoord van de VN op seksueel geweld, dan moet ICPD 8.25 in de tekst worden opgenomen. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat de eerdere resoluties van de Algemene Vergadering worden nageleefd.

4. Er wordt doelbewust geprobeerd het hele VN-systeem op te dragen LHBTQ-beleid in landen te bevorderen via het begrip "gender-gerelateerd geweld". Deze term omvat in de VN ook "seksuele geaardheid en genderidentiteit". Westerse liberale delegaties zijn van plan de slachtoffers van seksueel geweld te gebruiken om abortus en LHBTQ rechten te promoten.

Verwerp daarom a.u.b. de resolutie op 2 september!

[Jouw naam]