Roep het CDA op om tot inkeer te komen

Petitie aan het CDA-partijcongres

 

Roep het CDA op om tot inkeer te komen

Roep het CDA op om tot inkeer te komen

010.000
  5.096
 
5.096 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Het CDA dreigt weer eens een verkeerde afslag te nemen.

En wij gaan herrie schoppen.

Voor het aankomende partijcongres op 5 november in Nijkerk, willen we een resolutie laten indienen door pro-life CDA-leden.

Deze resolutie kun jij ook ondertekenen. Ook al ben je geen CDA-lid.

Pro-life CDA'ers kunnen jouw handtekening dan gebruiken om maatschappelijk draagvlak aan te tonen voor hun standpunt.

De deadline voor het indienen van resoluties is 20 oktober, dus er is enige haast bij.

Lees en onderteken de pro-life resolutie die uiterlijk 20 oktober moet worden ingediend voor het CDA-partijcongres te Nijkerk.

Wat is er aan de hand? Het wetenschappelijk instituut van het CDA heeft een rapport geschreven, waarin ze stellen dat het CDA haar standpunt over embryo-onderzoek moet aanpassen.

Specifiek gaat het om het ‘kweken’ van menselijke embryo’s – ongeboren kinderen dus! – speciaal voor wetenschappelijk onderzoek.

Het CDA is hier altijd tegen geweest, maar het wetenschappelijk instituut stelt dat de partij hier voortaan vóór moet zijn.

Dit terwijl we al twee eerdere petities aan het CDA hebben gericht om precies deze koerswijziging te voorkomen.

Het wetenschappelijk instituut van het CDA volgt dan ook al langere tijd deze koers, waarbij ze de partij steeds opnieuw een zet in de verkeerde richting proberen te geven.

Een citaat van de CDA-website:

"Het rapport van de christendemocratische denktank bepleit grote terughoudendheid bij onderzoek met menselijk weefsel. Wel wordt bepleit om het speciaal kweken van zygotes (menselijke cellen in de vroegste embryonale fase) onder strikte voorwaarden toe te staan."

In het rapport zelf staat het iets eenvoudiger:

"Sta toe onder voorwaarden embryo’s te kweken speciaal voor onderzoek."

Wat betekent dit concreet? Dat er mensenlevens tot stand worden gebracht met het doel om hen voor onderzoek te gebruiken, waarbij ze onvermijdelijk zullen worden vernietigd.

We moeten dit voorkomen.

Onderteken vandaag de pro-life resolutie voor het CDA-partijcongres, om de partij duidelijk te maken dat je met mensenlevens niet zo om kunt springen.

Het is de vraag of het nog zin heeft CDA-leiders hierop aan te spreken. Daarom richten we ons dit keer tot het partijcongres.

We mogen hopen dat er leden aanwezig zijn die vanuit hun christelijke geloof nog geven om de waarde van het ongeboren leven.

Ons doel is om hen met deze resolutie wakker te porren en aan te sporen om in opstand te komen tegen de koers van het wetenschappelijk instituut van de partij.

Een koers die zogenaamd genuanceerd is, maar ondertussen de waarde van het ongeboren leven op dit punt niet serieus neemt.

Want wat is het standpunt van het wetenschappelijk instituut nu eigenlijk? Dat je de waarde van het ongeboren leven moet respecteren, maar dat je wel menselijke embryo's mag kweken speciaal voor wetenschappelijk onderzoek waarbij deze embryo's zullen worden vernietigd?

Lange rapporten schrijven kunnen ze wel, maar logisch nadenken is blijkbaar geen prioriteit...

Onderteken vandaag de pro-life resolutie om CDA-leden wakker te schudden, zodat ze zich verzetten tegen deze aanval op ongeboren mensenlevens door het wetenschappelijk instituut van hun partij.

010.000
  5.096
 
5.096 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Resolutie voor het CDA-partijcongres

Geachte CDA-leden, wij de ondertekenaars, ondersteunen de volgende resolutie voor het CDA-partijcongres:

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november te Nijkerk:

A. Constateert dat:

Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA in haar onlangs verschenen rapport "Een ongekend begin: Technologie en ethiek aan het begin van het leven" heeft geadviseerd om het kweken van embryo's speciaal voor wetenschappelijk onderzoek, onder voorwaarden, toe te staan.

B. Overweegt dat:

Ongeboren mensenlevens niet tot stand mogen worden gebracht met als doel een vorm van onderzoek waarbij zij worden vernietigd.

Dit advies van het Wetenschappelijk Instituut niet in lijn is met de christendemocratische uitgangspunten van het CDA, met name de beschermwaardigheid van mensenlevens, of deze nu geboren zijn of ongeboren.

C. Spreekt uit dat:

Het advies van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA om embryo's speciaal te laten kweken voor wetenschappelijk onderzoek moet worden verworpen.

Het CDA daarentegen dient op te staan voor de beschermwaardigheid van ieder mensenleven, geboren of ongeboren.

En gaat over tot de orde van de dag.

[Jouw naam]

Resolutie voor het CDA-partijcongres

Geachte CDA-leden, wij de ondertekenaars, ondersteunen de volgende resolutie voor het CDA-partijcongres:

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november te Nijkerk:

A. Constateert dat:

Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA in haar onlangs verschenen rapport "Een ongekend begin: Technologie en ethiek aan het begin van het leven" heeft geadviseerd om het kweken van embryo's speciaal voor wetenschappelijk onderzoek, onder voorwaarden, toe te staan.

B. Overweegt dat:

Ongeboren mensenlevens niet tot stand mogen worden gebracht met als doel een vorm van onderzoek waarbij zij worden vernietigd.

Dit advies van het Wetenschappelijk Instituut niet in lijn is met de christendemocratische uitgangspunten van het CDA, met name de beschermwaardigheid van mensenlevens, of deze nu geboren zijn of ongeboren.

C. Spreekt uit dat:

Het advies van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA om embryo's speciaal te laten kweken voor wetenschappelijk onderzoek moet worden verworpen.

Het CDA daarentegen dient op te staan voor de beschermwaardigheid van ieder mensenleven, geboren of ongeboren.

En gaat over tot de orde van de dag.

[Jouw naam]