Stop financiering Amnesty Int'l voor opdringen van abortus aan kleine landen

Stop Amnesty Int'l en George Soros die abortus willen opdringen aan christelijke landen

 

Stop financiering Amnesty Int'l voor opdringen van abortus aan kleine landen

Stop financiering Amnesty Int'l voor opdringen van abortus aan kleine landen

0272.000
  250.984
 
250.984 hebben getekend. Laten we streven naar 272.000!

Dit is de voortzetting van de petitie ‘Stop Financiering Amnesty International’, die tot op heden meer dan 150.000 handtekeningen heeft vergaard.

Het doel van dit vervolg is om meer handtekeningen te verzamelen, als een reactie op Amnesty’s voortdurende anti-leven campagnes, waarmee het kleine en ontwikkelingslanden ‘aanvalt’.

In het bijzonder is Amnesty International nu terug in het nieuws vanwege hun schaamteloze promotie van abortus in Ierland, Algerije, Burkina Faso, El Salvador, Nepal, Marokko-Westelijke Sahara en Tunesië, maar ook voor hun schandelijke lobbywerk onder de overheidsambtenaren in Ierland.

Uitgelekte documenten hebben aangetoond dat Amnesty enorme hoeveelheden geld heeft ontvangen van de Open Society Foundation van George Soros (OSF), met als het uitdrukkelijke doel: het kantelen van wetten op het gebied van abortus in christelijke landen.

Soros is een Hongaars-Amerikaanse zakenman en een van de rijkste mensen op aarde. Zijn in New York opgestelde OSF-document richt zich op het intrekken van ‘pro-leven’-wetten in verschillende landen. In Ierland bijvoorbeeld, heeft de OSF grote financiële ondersteuning toegewezen voor de promotie van het legaliseren van abortus aan verschillende NGO's, waaronder Amnesty International Ireland, "om gezamenlijk te werken aan een campagne om het Ierse (8e) Amendement in te trekken" - het pro-leven-amendement, dat juridisch zowel moeders als hun ongeboren kinderen beschermt.

Een van de uitgelekte documenten onthult OSF's strategie van 2016-2019 voor wat betreft 'vrouwenrechten':

"Met een van de meest restrictieve abortuswetgevingen in de wereld, zou een overwinning daar [in Ierland] grote invloed hebben in andere sterk katholieke landen in Europa, zoals Polen, en zorgen voor het broodnodige bewijs dat verandering mogelijk is, zelfs in uiterst conservatieve plaatsen" zegt het document.

Dit is een heel duidelijk voorbeeld van een buitenlandse organisatie die de identiteit van een klein land probeert te beïnvloeden door wijziging van de grondwet. Ierland heeft een van de beste kraamzorgdiensten ter wereld en is een hardnekkig probleem voor de pro-abortusmythe dat abortus een noodzakelijk onderdeel is van de gezondheidszorg voor vrouwen.

Enige tijd geleden presenteerde Amnesty Ierland daarom de resultaten van een van hun wereldwijde petities vóór abortus aan de Ierse minister van Volksgezondheid, Simon Harris, die op een foto op de site van Amnesty te zien is als hij deze handtekeningen in ontvangst neemt.

In het bijschrift bij deze foto, stelde Amnesty iets meer dan 271.000 handtekeningen te hebben verzameld, om erop aan te dringen dat Ierland het achtste amendement (voor het leven) intrekt.

Laten we Amnesty dus overtreffen! We kunnen zeker nog 120.000 mensen meer vinden - die deze petitie willen TEKENEN - die het achtste amendement in Ierland (voor het leven) willen verdedigen en tevens soortgelijke maatregelen voor het leven in Algerije, Burkina Faso, El Salvador, Nepal, Marokko - Westelijke Sahara en Tunesië.

Laten we duidelijk maken dat we de aanvallen op de soevereiniteit van kleine en ontwikkelingslanden, aanvallen op hun absolute recht en plicht om het ongeboren leven te beschermen, verwerpen! Onze wereldwijde inspanning zal duidelijk maken dat we het leven omarmen en de cultuur van de dood verwerpen.

Onze inspanningen zouden ook de mensen van Ierland, Algerije, Burkina Faso, El Salvador, Nepal, Marokko-Westelijke Sahara en Tunesië eraan herinneren dat wij hun huidige positie wat betreft het leven ondersteunen. Wij willen hen aanmoedigen om alle inspanningen om abortus aan hen op te dringen te weerstaan - in het bijzonder die inspanningen welke gesteund worden door buitenlands geld.

Signeer vandaag nog deze petitie en help ons om zoveel handtekeningen te verzamelen als menselijkerwijs mogelijk is!

Deze petitie, gericht aan de Secretaris-Generaal van Amnesty International en hun Internationale Bestuur, alsook aan de Ierse Minister van Volksgezondheid, Simon Harris, is een dringend verzoek aan de organisatie om hun campagne om abortus te legaliseren in Ierland, Algerije, Burkina Faso, El Salvador, Nepal, Marokko-Westelijke Sahara en Tunesië stop te zetten EN doet een beroep op de Ierse Minister van Volksgezondheid om zich niet te laten beïnvloeden door de presentatie van handtekeningencampagnes gevoerd met buitenlands geld.

Totdat Amnesty stopt deze campagne tegen ongeborenen te voeren, doen wij een beroep op de sponsors van Amnesty om te stoppen met financiële contributies aan de organisatie.

Dank voor het ondertekenen!

VOOR MEER INFORMATIE:

https://www.lifesitenews.com/news/soros-to-launch-aggressive-plan-to-suppress-pro-life-catholic-countries-sta

http://www.independent.ie/irish-news/billionaire-soros-funding-groups-fighting-to-repeal-irish-abortion-ban-34980624.html

0272.000
  250.984
 
250.984 hebben getekend. Laten we streven naar 272.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Add a personal message to the email
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Amnesty: Abortus is niet een "menselijk recht" - stop ermee het over de hele wereld te promoten!

Ter attentie van de Raad van Bestuur en de Secretaris-Generaal van Amnesty International EN de Ierse Minister van Volksgezondheid, de heer Simon Harris:

Amnesty International heeft toegegeven financiële ondersteuning te hebben ontvangen van miljardair George Soros, met als doel de legalisering van abortus in Ierland, en tevens andere kleine landen en ontwikkelingslanden over de hele wereld, voor elkaar te krijgen.

Wij, ondergetekenden, zijn van mening dat dit type bemoeienis van Amnesty, een organisatie die van oudsher bezig is geweest met het vrij krijgen van gewetensgevangenen, volledig ongepast is en een absoluut ontstellend gebruik van (financiële) middelen.

Elke regering in de wereld, en zeker de Ministers van Volksgezondheid, zou zich bezig moeten houden met de bescherming van het leven van haar burgers - zowel de geborenen als de ongeborenen. Ongeboren mensen zijn letterlijk de toekomst van elke natie en het is voor deze naties dwaasheid om hun toekomst te riskeren door het beperken of elimineren van de wettelijke bescherming voor de ongeborenen.

Om deze redenen, ondersteunen wij volledig de inspanningen en wetten voor de bescherming van dit leven van landen als Ierland, Algerije, Burkina Faso, El Salvador, Nepal, Marokko-Westelijke Sahara en Tunesië. We verwerpen dan ook volkomen de pogingen van Amnesty International om de doodscultuur van rijke ideologen zoals George Soros te promoten.

Daarom doen we een dringend beroep op Amnesty om af te zien van dit soort dodelijk cultureel kolonialisme en hun promotie ervan te staken. En we doen tevens een beroep op de Ierse Minister van Volksgezondheid, Simon Harris, om de oproep van Amnesty om abortus in Ierland te legaliseren, af te wijzen.

Totdat Amnesty stopt deze campagne tegen ongeborenen te voeren, doen wij ook een beroep op de sponsors van Amnesty om te stoppen met hun financiële ondersteuning van de organisatie.

Dank u voor uw onmiddellijke aandacht in dezen!

[Jouw naam]

Amnesty: Abortus is niet een "menselijk recht" - stop ermee het over de hele wereld te promoten!

Ter attentie van de Raad van Bestuur en de Secretaris-Generaal van Amnesty International EN de Ierse Minister van Volksgezondheid, de heer Simon Harris:

Amnesty International heeft toegegeven financiële ondersteuning te hebben ontvangen van miljardair George Soros, met als doel de legalisering van abortus in Ierland, en tevens andere kleine landen en ontwikkelingslanden over de hele wereld, voor elkaar te krijgen.

Wij, ondergetekenden, zijn van mening dat dit type bemoeienis van Amnesty, een organisatie die van oudsher bezig is geweest met het vrij krijgen van gewetensgevangenen, volledig ongepast is en een absoluut ontstellend gebruik van (financiële) middelen.

Elke regering in de wereld, en zeker de Ministers van Volksgezondheid, zou zich bezig moeten houden met de bescherming van het leven van haar burgers - zowel de geborenen als de ongeborenen. Ongeboren mensen zijn letterlijk de toekomst van elke natie en het is voor deze naties dwaasheid om hun toekomst te riskeren door het beperken of elimineren van de wettelijke bescherming voor de ongeborenen.

Om deze redenen, ondersteunen wij volledig de inspanningen en wetten voor de bescherming van dit leven van landen als Ierland, Algerije, Burkina Faso, El Salvador, Nepal, Marokko-Westelijke Sahara en Tunesië. We verwerpen dan ook volkomen de pogingen van Amnesty International om de doodscultuur van rijke ideologen zoals George Soros te promoten.

Daarom doen we een dringend beroep op Amnesty om af te zien van dit soort dodelijk cultureel kolonialisme en hun promotie ervan te staken. En we doen tevens een beroep op de Ierse Minister van Volksgezondheid, Simon Harris, om de oproep van Amnesty om abortus in Ierland te legaliseren, af te wijzen.

Totdat Amnesty stopt deze campagne tegen ongeborenen te voeren, doen wij ook een beroep op de sponsors van Amnesty om te stoppen met hun financiële ondersteuning van de organisatie.

Dank u voor uw onmiddellijke aandacht in dezen!

[Jouw naam]