Stembelofte: ik stem niet op een partij die vóór een wet op 'voltooid leven' is

Laat de politiek horen dat wij tegen een 'voltooid leven'-wet zijn, waarbij 'hulp bij zelfdoding' beschikbaar wordt gesteld voor alle mensen boven de 75 jaar

 

Stembelofte: ik stem niet op een partij die vóór een wet op 'voltooid leven' is

gesloten
020.000
  14.345
 
14.345 Mensen hebben getekend.

Stembelofte: ik stem niet op een partij die vóór een wet op 'voltooid leven' is

De onderstaande partijen hebben zich bij de StemWijzer (vraag 24) uitgesproken vóór een wet op 'voltooid leven'.
 
Wij roepen u op om niet op deze partijen te stemmen:
 
- VVD
- PvdA
- D66
- GroenLinks
- Partij voor de Dieren
- 50Plus
- OndernemersPartij
- VNL
- Nieuwe Wegen
- Forum voor Democratie
- De Burger Beweging
- Vrijzinnige Partij
- Piratenpartij
- Libertarische Partij
- Lokaal in de Kamer
 
 
NOOT: Door de stembelofte te tekenen, wordt er een e-mail verzonden aan een paar van de meest relevante lijsttrekkers van de hierboven genoemde partijen. Schrik niet als u een aardig mailtje terugkrijgt van Alexander Pechtold.

Toelichting:
 
De laatste tijd is er veel te doen geweest over euthanasie en andere vormen van 'hulp bij zelfdoding'. De dokters in NRC die aangaven geen euthanasie te willen plegen op wilsonbekwame dementerenden, de discussie over 'voltooid leven' waarin bepaalde partijen pleiten voor het legaliseren van euthanasie voor iedereen boven de 75 jaar...

Dit laatste punt is nu ook één van de campagne-onderwerpen geworden voor de aankomende verkiezingen op 15 maart, nadat D66-leider Pechtold aangaf om op termijn de leeftijdsgrens helemaal af te willen schaffen.
 
De andere partijen houden het vooralsnog bij een grens van 75 jaar. Iedereen boven die grens zou op verzoek door een arts gedood moeten kunnen worden.
 
Ondanks het negatieve advies van de commissie Schabel, dat stelt dat ruimere juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding 'onnodig en onwenselijk' zijn, heeft het huidige kabinet bij monde van ministers Schippers (PvdA) en Van der Steur (VVD) zich voor een dergelijk wetsvoorstel uitgesproken.
 
In de aanloop naar de verkiezingen wil CitizenGO een signaal afgeven aan de politiek en tegelijkertijd een beroep doen op individuele stemmers om te stemmen volgens hun geweten.
 
Dit is een belangrijk punt om uw keuze voor een bepaalde partij op te baseren. Het gaat hier om een kwestie van leven en dood.
 
We zeggen niet op wie u moet stemmen, maar door deze kiezersverklaring te ondertekenen belooft u om níet op een partij te stemmen die aangeeft voorstander te zijn van een 'voltooid leven'-wet.
 
De 'voltooid leven'-wet is de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem. Er is altijd een achterliggende reden als iemand niet meer verder wil. Eenzaamheid, pijn, gebrekkige zorg... of een gevoel van waardeloosheid. Het gevoel teveel te zijn, een last te zijn voor de omgeving of de samenleving.

Dat bleek ook uit het promotie-onderzoek van Els van Wijngaarden, die ontdekte dat ouderen die in aanmerking zouden komen voor 'hulp bij zelfdoding' hier vooral aan denken omdat ze zich eenzaam en overbodig voelen, of omdat ze bang zijn om afhankelijk te worden van anderen.

Déze problemen moeten we aanpakken, maar niet door degene die de problemen ervaart een spuitje te geven of een dodelijke pil te laten slikken.

We moeten zorgen dat ouderen zich welkom blijven voelen. Dat er voldoende liefdevolle zorg komt voor deze mensen. Dat we ze laten weten dat het niet erg is als ze op het eind van hun leven afhankelijk worden, na een leven lang aan de maatschappij te hebben bijgedragen.

Er wordt gesproken over compassie, maar compassie is niet tegen iemand zeggen: stap er maar uit als het je teveel wordt. Compassie betekent mensen ondersteunen, juist op de moment dat ze het moeilijk hebben.

D66 zegt een beslissing als gevolg van sociale druk te willen uitsluiten, maar dat kan natuurlijk nooit. De verwachtingen van familie en samenleving worden geïnternaliseerd en meegewogen.

Dorien Pessers en Alfred Sachs betoogden dit in een opinie-artikel, waarin zij stellen: "het voorstel van Dijkstra bepleit hulp van staatswege bij zelfdoding door gezonde oudere mensen op maatschappelijke grondslag: die van eenzaamheid, sociale druk en gebrek aan voldoende zorg."

Gertjan van Schoonhoven van Elsevier schreef hierover: "Ook ouderen die helemaal niet ziek zijn, zullen zich gaan afvragen of ze er eigenlijk nog wel mogen zijn."

In Trouw verscheen een stuk waarin psychologen aangaven dat "zo'n keuze bij ouderen tussen de oren kruipt, net zoals berichtgeving over suïcide meer zelfdoding kan uitlokken". Eén van de psychologen zei: "Bij ouderen werkt het niet anders. Ik merk dat de enorme aandacht voor hulp bij zelfdoding doorwerkt. Ouderen in een zorginstelling zeggen: 'We willen de meisjes niet tot last zijn. Misschien is het beter dat we er niet meer zijn'."

Daarom moeten we voorkomen dat er de indruk ontstaat dat een bepaalde categorie mensen door de maatschappij als niet het leven waard wordt gezien. We mogen mensen niet opzadelen met een dergelijke druk om na hun 75e uit het leven te stappen.
 
Teken daarom nu de stembelofte.
+ Letter to:

Deze petitie is...

Gesloten!

Ik stem niet op een partij die vóór een wet op 'voltooid leven' is


Geachte lijsttrekkers van de Nederlandse politieke partijen,
 
Met groeiende zorg hebben wij de discussie rondom het voorstel 'voltooid leven' gevolgd.
 
Wij zijn bezorgd dat ouderen na hun 75e onder druk zullen komen te staan om een eind te laten maken aan hun leven, om zo hun omgeving of de maatschappij te ontlasten.
 
Wij zijn geschokt dat de heer Pechtold van D66 heeft aangegeven op termijn voor mensen van alle leeftijden een 'voltooid leven'-wet te willen.
 
De waarde van het menselijk leven is voor ons te groot, om er op deze manier mee om te springen.
 
Wij beloven dan ook dat we niet zullen stemmen op een partij die vóór een wet op 'voltooid leven' is.

Met vriendelijke groet,
[Uw Naam]

Stembelofte: ik stem niet op een partij die vóór een wet op 'voltooid leven' is

Teken nu de petitie!

020.000
  14.345
 
14.345 Mensen hebben getekend.