Stop verplichte QR-code op het werk

Oproep aan Nederlandse Kamerleden

 

Stop verplichte QR-code op het werk

Stop verplichte QR-code op het werk

0200.000
  143.879
 
143.879 hebben getekend. Laten we streven naar 200.000!

Op dit moment praat Hugo de Jonge met werkgevers over het invoeren van een verplichte QR-code op het werk.

Hij schijnt onze grondrechten nog verder in te willen perken, waaronder het recht om door te werken in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Dit terwijl de IC’s op het moment niet overbelast zijn en het bovendien zeer de vraag is in hoeverre de huidige QR-maatregel überhaupt bijdraagt aan een vermindering van het aantal COVID-infecties.

Het beleid lijkt er vooral op gericht mensen steeds verder onder druk te zetten om zich (toch) te laten vaccineren.

En waar de huidige QR-maatregel al veel te ver gaat, geldt dit voor de voorgestelde QR-verplichting op het werk nog sterker.

Want nu gaat het niet meer over vrijetijdsbesteding in een theater of in de kroeg, maar om de mogelijkheid om jezelf economisch staande te houden.

Teken daarom nu onze petitie en roep Kamerleden op zich te verzetten tegen een verplichte QR-code om toegelaten te worden op de werkvloer.

Let wel: niet iedereen krijgt van de werkgever de optie om thuis te werken. Al is het maar omdat dit in sommige sectoren nu eenmaal niet mogelijk is.

Voor zulke mensen zou een verplichte QR-code op het werk een grove inperking betekenen van hun recht om te werken.

Want ja: je kunt je natuurlijk elke dag laten testen, als je je niet wilt laten vaccineren. Dat zal het excuus zijn om te kunnen zeggen dat vaccinatie vrijwillig blijft. Maar elke dag langs een officiële testlocatie moeten is geen sinecure.

Daarnaast is het een aantasting van het recht op lichamelijke integriteit, als je je ofwel moet laten vaccineren, ofwel dagelijks een wattenstaafje in je neus moet laten duwen... alleen maar om je brood te mogen verdienen.

We moeten deze ontwikkeling een halt toeroepen!

Teken nu onze oproep aan Kamerleden om zich duidelijk uit te spreken tegen verplichte QR-codes om toegelaten te worden op het werk.

Ongevaccineerden dreigen nu de zondebok te worden in onze samenleving. Zij krijgen van minister De Jonge expliciet de schuld van de maatregelen, die intussen alle proporties te buiten gaan.

Tegen de wel-gevaccineerden zegt hij: kijk niet naar mij, als u problemen heeft met deze maatregelen; kijk naar uw ongevaccineerde buurman.

Een handige manier om zichzelf vrij te pleiten van verantwoordelijkheid. Intussen worden groepen in de samenleving van overheidswege tegen elkaar opgezet.

Dit is werkelijk schandalig. We moeten ons blijven verzetten.

Nu is het moment om in actie te komen! Teken onze petitie tegen verplichte QR-codes op het werk direct.

0200.000
  143.879
 
143.879 hebben getekend. Laten we streven naar 200.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stop verplichte QR-code op het werk

Geachte Kamerleden,

Wij, de ondergetekenden, zijn geschokt door het nieuws dat de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, overweegt om QR-codes verplicht te stellen om toegelaten te worden op de werkvloer.

Hij zou in gesprek zijn met werkgevers om in kaart te brengen of hier behoefte aan is en eventueel de wet willen veranderen om dit mogelijk te maken.

Wij vragen de Kamer zich duidelijk uit te spreken tegen QR-codes op het werk en te voorkomen dat minister De Jonge onze vrijheden en grondrechten nog verder inperkt.

Het is wetenschappelijk niet aangetoond dat de QR-code een effectieve maatregel is om het aantal COVID-infecties terug te dringen en bovendien geeft de situatie op de IC’s nu ook geen aanleiding voor een dergelijke zware maatregel.

Niet iedereen heeft de optie om thuis te werken. Een verplichte QR-code op het werk zou voor veel mensen een grove inperking betekenen van hun recht om door te werken in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Wij rekenen op u om deze buitenproportionele maatregel tegen te houden. Als dit in stemming komt, stem dan tegen!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Stop verplichte QR-code op het werk

Geachte Kamerleden,

Wij, de ondergetekenden, zijn geschokt door het nieuws dat de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, overweegt om QR-codes verplicht te stellen om toegelaten te worden op de werkvloer.

Hij zou in gesprek zijn met werkgevers om in kaart te brengen of hier behoefte aan is en eventueel de wet willen veranderen om dit mogelijk te maken.

Wij vragen de Kamer zich duidelijk uit te spreken tegen QR-codes op het werk en te voorkomen dat minister De Jonge onze vrijheden en grondrechten nog verder inperkt.

Het is wetenschappelijk niet aangetoond dat de QR-code een effectieve maatregel is om het aantal COVID-infecties terug te dringen en bovendien geeft de situatie op de IC’s nu ook geen aanleiding voor een dergelijke zware maatregel.

Niet iedereen heeft de optie om thuis te werken. Een verplichte QR-code op het werk zou voor veel mensen een grove inperking betekenen van hun recht om door te werken in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Wij rekenen op u om deze buitenproportionele maatregel tegen te houden. Als dit in stemming komt, stem dan tegen!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]