Petitie: Eindig de lockdown

Petitie aan minister-president Rutte en de Nederlandse regering

 

Petitie: Eindig de lockdown

succesvol

Petitie: Eindig de lockdown

020.000
  15.222
 
15.222 hebben getekend. Laten we streven naar 20.000!

Update na de persconferentie van 25 januari:

De lockdown is opgeheven. Althans, als we onder lockdown het sluiten van horeca, winkels enzovoort verstaan.

Het kabinet gaat desondanks wel door met heel veel vergaande maatregelen, zoals QR-codes en 1,5 meter.

We blijven actievoeren om ook de nog overblijvende onrechtvaardige maatregelen af te schaffen!


Het moet nu afgelopen zijn met de lockdown.

De omikron-variant is minder schadelijk dan alle voorgaande varianten. Zelfs Jaap van Dissel van het OMT heeft nu toegegeven dat de eerdere aannamen in de rekenmodellen van het RIVM "te pessimistisch" waren.

En toch zit het land nog op slot.

Vorige week werd er een aantal maatregelen opgeheven, wat met een groots gebaar gepresenteerd werd – alsof het een hele gedurfde stap was.

Maar heel veel maatregelen, buitenproportionele maatregelen zoals de totale sluiting van de horeca, bleven overeind.

Dit land is het zat.

Teken vandaag nog onze petitie aan premier Rutte en de regering om hen te verzoeken de lockdown per direct op te heffen.

In de aanloop naar de persconferentie van 14 januari, gingen er ineens vele stemmen op die vroegen de lockdown op te heffen.

Burgemeesters, de Commissaris van de Koning in Overijssel en zelfs de NRC pleitten hiervoor.

Ook komt er steeds meer nieuws naar buiten over het geringe aantal ziekenhuisopnamen vanwege besmetting met de omikronvariant.

Het RIVM ging in eerste instantie uit van veel meer ziekenhuisopnamen... en daarop is de huidige lockdown gebaseerd.

Maar onze nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, had het ineens weer vooral over het hoge aantal besmettingen als vreeswekkend vooruitzicht, in plaats van over de meevallende situatie op de IC's.

Alsof goed nieuws niet mag bestaan in dit verhaal...

We moeten daarom onze regering tot de orde roepen met een duidelijke boodschap: hef de lockdown per direct op.

Zet nu jouw naam onder deze boodschap, want hoe meer ondertekenaars, hoe groter de kans dat premier Rutte en de regering naar ons luisteren.

Het zal niet makkelijk zijn om dat te bereiken, maar als de druk groot genoeg is, zullen ze uiteindelijk wel moeten toegeven. Want zelfs de grootste dictator moet rekening houden met de publieke opinie. Zo werkt politiek.

Denk dus niet dat onze strijd hopeloos is! In tegendeel: ik heb goede hoop dat we nu eindelijk een betere kant uitgaan. Het verzet groeit tot in de mainstream aan toe en zal, hopelijk, binnenkort niet meer te stuiten zijn.

Maar dit moeten wij wel waarmaken! We moeten gezamenlijk de schouders eronder zetten en zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen voor deze actie.

Help daarbij door nu te tekenen en daarna direct de petitie te delen met zoveel mogelijk mensen!

020.000
  15.222
 
15.222 hebben getekend. Laten we streven naar 20.000!

Bevestig je ondertekening

Deze petitie is...

Succesvol en Gesloten
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Eindig de lockdown

Geachte heer Rutte,

Het kan u niet ontgaan zijn dat steeds er steeds meer stemmen opgaan die zeggen dat de huidige lockdown buitenproportioneel is.

Met name omdat het aantal ziekenhuisopnamen door de omikron-variant erg meevalt in vergelijking met de eerdere aannamen in de modellen van het RIVM, waarop de lockdown gebaseerd was.

Ook de voorzitter van het OMT heeft inmiddels toegegeven dat de aannamen van het RIVM over het risico op ziekenhuisopname "te pessimistisch" waren. Hetzelfde geldt voor de aannamen omtrent het risico om op de IC te belanden.

De recente versoepelingen waren een klein stapje in de goede richting, maar nog lang niet genoeg. De overgebleven maatregelen zijn nog steeds buitenproportioneel en schadelijk voor de Nederlandse samenleving.

Vrijheden en grondrechten worden nodeloos geschonden en dat is niet aanvaardbaar.

Om al deze redenen en meer willen wij u zeggen: dit land is het zat. Wij verzoeken u en uw regering om per direct de lockdown op te heffen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Eindig de lockdown

Geachte heer Rutte,

Het kan u niet ontgaan zijn dat steeds er steeds meer stemmen opgaan die zeggen dat de huidige lockdown buitenproportioneel is.

Met name omdat het aantal ziekenhuisopnamen door de omikron-variant erg meevalt in vergelijking met de eerdere aannamen in de modellen van het RIVM, waarop de lockdown gebaseerd was.

Ook de voorzitter van het OMT heeft inmiddels toegegeven dat de aannamen van het RIVM over het risico op ziekenhuisopname "te pessimistisch" waren. Hetzelfde geldt voor de aannamen omtrent het risico om op de IC te belanden.

De recente versoepelingen waren een klein stapje in de goede richting, maar nog lang niet genoeg. De overgebleven maatregelen zijn nog steeds buitenproportioneel en schadelijk voor de Nederlandse samenleving.

Vrijheden en grondrechten worden nodeloos geschonden en dat is niet aanvaardbaar.

Om al deze redenen en meer willen wij u zeggen: dit land is het zat. Wij verzoeken u en uw regering om per direct de lockdown op te heffen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]