Campaigns

Petities

Update: Op 12 oktober 2018 werd bekend dat dominee Andrew Brunson, na persoonlijke druk door de Amerikaanse president Donald Trump eindelijk is vrijgelaten. De Amerikaanse dominee Andrew Brunson is...
Duizenden christenen zijn gedood of ontvoerd door Boko Haram, de militante islamistische groepering die claimt een 'kalifaat' te hebben gesticht in het noorden van Nigeria. Op een enorme schaal zijn...
Op 23 Juli 2013 heeft een ambtenaar van de Noorse kinderbescherming 'Barnevernet' de toen negentien maanden oude Tyler afgenomen van zijn moeder, Amy Jakobsen Bjørnevåg. Wat had ze misdaan? Amy werd...
Ierland - Vrijdag 25 mei - Referendum over het 8e amendment van de Ierse grondwet In Ierland worden het recht op leven van moeder en ongeboren kind gelijkelijk beschermd door de wet. Het 8e...
Teken deze petitie om de Verenigde Naties te stoppen bij het gebruiken van ons belastinggeld voor het doden van ongeboren kinderen en een zogenaamd 'omvattend' currriculum voor seksuele voorlichting...
Abortus is ingrijpend. Dat doe je niet zomaar, dat is een levensveranderende keuze en een heftige ingreep. GroenLinks en PvdA willen de abortuspil bij de huisarts. Vrouw en ongeboren kind verdienen...
Onlangs werden wij opgeschrikt door het nieuws dat de donorwet van D66-kamerlid Pia Dijkstra door de Eerste Kamer van de Staten-Generaal is gekomen. Dit is een gruwel, omdat, hoewel men verschillend...
Eind januari begon Turkije Afrin in Noordwest-Syrië binnen te vallen, omdat het het zelfbestuur van de Koerdische, Arabische, Syrisch-Assyrische en Turkmeense volkeren in de Federatie van Noord-Syrië...
Update: Op 26 januari heeft Aurelia helaas toch een einde aan haar leven gemaakt. Een 29-jarige Nederlandse vrouw genaamd Aurelia (in de media Sarah of Sara) zal volgens plan op 26 januari aanstaande...
Meer dan een jaar geleden, werden we opgeschrikt door een probleem van groeiende ernst in verband met gender-ideologie in de sport. Opmerkelijk genoeg staan de regels van het Internationaal Olympisch...
Onlangs werd de wereld geschokt door een rapportage van de Amerikaanse zender CNN. Een rapportage die door alle internationale media werd opgepikt. Tot ieders ontzetting bleek dat slavernij in Libië...
De uitzondering bevestigt de regel. 'Stereotiepe rolmodellen' moeten verdwijnen… We merken dat de druk op minister Crevits van Onderwijs groot is om ervoor te zorgen dat de handboeken minder...
Update: Op 17 december heeft het Iraakse parlement het wetsvoorstel waardoor kindhuwelijken zouden worden toegestaan uiteindelijk toch verworpen. Het voorstel dreigde de shariawetgeving op dit punt...
Ondanks de petitie die wij aan premier Rutte richtten tijdens de formatie om genderneutraliteit buiten het regeerakkoord te houden; ondanks de regeringsdeelname van ChristenUnie en CDA, is er toch...
In Soedan zijn zeven christelijke voorgangers gearresteerd nadat ze weigerden hun kerken af te staan aan de (islamitische) overheid. CitizenGO heeft in het verleden met succes de vrijlating weten te...
In Het laatste Nieuws van zaterdag 23 september 2017 ‘Hoe pak ik mijn eerste kus aan?’: Jongerengids beantwoordt prangende vragen over sexting, vluchtelingen en verliefdheid’' lezen we dat de...
De Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties beraadslaagt op dit moment over een nieuwe Opzet Algemeen Commentaar over artikel 6 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke...
Op 29 september is Netflix van plan “Big Mouth” te lanceren, een animatieserie die de adolescentie seksualiseert en vulgaire, zelfs pornografische beelden gebruikt om de ervaringen van de ...
Na de NS en de gemeente Amsterdam, neemt nu ook de HEMA stappen om het natuurlijke geslachtsverschil tussen mannen en vrouwen te ontkennen. Op de kinderafdeling willen ze voortaan het verschil tussen...
Foto: Don Ceder, genomen op 22 augustus 2017 in Amsterdam   Update 3: Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie heeft op 21 december helaas de eerdere uitspraak bekrachtigd, die zegt dat...

Pagina's